De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility?"— Transcript van de presentatie:

1 Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility?
Paul Catteeuw Flanders Knowledge Area Brussel, 2 april 2014

2 Overzicht Internationalisering Portfolio-evaluatie
Curriculum - Hoe? - Wat? Portfolio-evaluatie Ontstaansgeschiedenis Creatie leeromgeving Evaluatie Portfolio Sense or sensibility Bijlagen

3 Internationalisering
Sense of urgency Mondialisering Professionalisering voor wereld, niet voor de kerktoren Thuismarkt is een internationale markt Visitatiecommissie NVAO Terugmeldingsrapport van

4 De commissie vindt een duidelijk zichtbare visie en zeer ambitieuze maar haalbare doelstellingen.
(…) De internationale referentie kan nog explicieter bevestigd worden de komende jaren. Internationaal betekent niet dat je naar het buitenland moet maar dat je bedrijven die internationaal actief zijn, buitenlandse studenten, … betrekt bij het aftoetsen van competenties. Dit zou de opleiding kunnen opnemen in een formeel rapport ter bekrachtiging. Terugmeldingsrapport van de visitatiecommissie, 21/2/2014

5 Internationalisering: hoe?
Visie hogeschool KdG is een wendbare organisatie. We denken vooruit en spelen in op de dynamiek van een snel veranderende, mondiale context. We delen kennis en investeren in sterke samenwerkingsrelaties met onze partners: dankzij wisselwerk en maatwerk excelleert en innoveert onze hogeschool in (kunst)onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

6 Internationalisering: hoe?
Visie hogescholen en universiteiten Window dressing? Implementatie internationalisering en intercultureel denken Keuzevak Verplicht vak Inbedding in curriculum Weakness: Soft skill – too little, too early

7 Internationalisering: wat?
Learning outcomes Studenten opleiden tot internationale burgers door hen te begeleiden in het verwerven van interculturele competentie binnen een curriculum dat de gekende en betreden paden verlaat. Overlaten aan professionals

8 Portfolio-evaluatie Ontstaansgeschiedenis: rol docent ICC als verplicht olod in het curriculum Nieuwe lesvormen Nieuwe evaluatievormen

9 Rol docent Doceren Faciliteren

10 Rol docent Learning paradigma: een krachtige leeromgeving
Activerend en studentgecentreerd onderwijs Competentiegericht onderwijs Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt Constructie van kennis staat centraal Docent als ondersteuner, begeleider en facilitator Peter Bursens en Caroline Van Loon, Een simulatiespel als werk- en evaluatievorm, ECHO-workshop, februari 2007

11 Creatie leeromgeving Activerende werkvormen
Inleidende vragen, zoemsessies en discussie Uitbouw probleemoplossend denken Gebruik actualiteit (streaming?) Voorbereidende opdrachten Voorbeelden, film- en videofragmenten Inrichten van begeleidingssessies Groepswerk: reflectiegroepen Feedback Hilde Debacker, Onderwijzen met souplesse, o.c.

12 Evaluatie Evaluatie en ICC: slecht huwelijk
Laboratoriumsituatie (cfr. telefoneren) Minst slechte oplossing Juiste criteria Validiteit Betrouwbaarheid Meetbaarheid Transparantie

13 Criteria evaluatie (1) Validiteit ICC Meten wat je wil meten
Geen kennis Ontwikkeling competentie

14 Criteria evaluatie (2) Betrouwbaarheid ICC Geen meetfouten
Gebruik van roosters voor zelfreflectie

15 Criteria evaluatie (3) Meetbaarheid ICC
Meetbaarheid van de competentie ICC Gebruik van framework interculturele competentie

16 Criteria evaluatie (4) Transparantie ICC
Duidelijkheid voor de studenten ICC Openheid tegenover studenten leert hen om te gaan met een competentie die niet afhangt van juist/foutvragen

17 Voor studenten Wanneer je koorts hebt, kun je naar een dokter gaan. Hij zal je temperatuur nemen met een thermometer (meetbaarheid) en je de temperatuur tonen (transparantie). Als patiënt hoop je dat de meter goed functioneert (betrouwbaarheid) om vast te stellen dat je koorts hebt omwille van een griepaanval (validiteit). Wanneer je echter je been gebroken hebt, zal de dokter je temperatuur niet nemen (hoe betrouwbaar, transparant en meetbaar dat ook moge zijn), omdat deze actie niet valide is, want koorts is geen symptoom van een gebroken been.

18 (Innoverende) evaluatie
Procesevaluatie Beoordelingsportfolio Self-assessment Peer assessment Co-assessment Course reader Product-evaluatie

19 Waarom portfolio Ontwikkeling student met het oog op overstap naar arbeidsmarkt Ondersteuning door docent Beoordeling Formatief Summatief LLL

20 Portfolio Voordelen Reflectie: stimulus Evolutie Creativiteit
Permanente procesevaluatie Openheid > waardering studenten Controle Eindpunt (voorlopig): cv

21 Portfolio Nadelen Veelheid aan portfolio’s
Modegril Opleidingsbrede portfolio Arbeidsintensief (voor alle partijen) Vertrouwdheid met zelfreflectie

22 Portfolio Omgevingsfactoren Groepsgrootte: evolutie
Instroom: ASO > TSO > BSO Infrastructuur en ondersteuning ICT Lesroosters en trajecten Stabiele elektronische leeromgeving

23 Eindbalans Absoluut positief: SENSE (competenties)
Voor kleine groepen Opleidingsbreed portfolio Absoluut dodelijk: SENSIBILITY (kennis) Voor grote groepen Adagium Bezin, eer je begint

24 paul.catteeuw@kdg.be (Artikels: LinkedIn)

25 Bijlagen

26 Activerende werkvormen
Uitbouw probleemoplossend denken Korte theorie werkwijze > taken Bijv. 3SM van Pinto Voordelen Werkwijze is aangeboden Nadelen Geen controle op individueel resultaat

27 Activerende werkvormen
Gebruik actualiteit (streaming?) ICC leent zich tot actualiteit Wilders, Krim, … Voordelen Leren werken met discussiefora Actualisering en relevantie van onderwerp Betrokkenheid student Nadelen Gebrek aan actuele cases(?)

28 Activerende werkvormen
Voorbereidende opdrachten Vraaglijsten met omlijnde opgave, zonder theoretische inleiding Voordelen Geen voorbeelden meer tijdens les Goede cognitieve verwerking van inhoud Nadelen Controle over opdracht

29 Activerende werkvormen
Voorbeelden, film- en videofragmenten Multimediamateriaal: functioneel Voordelen Ontspanning en inspanning Appel aan visueel en auditief geheugen Nadelen ICT + infrastructuur

30 Groepswerk & reflectie
Reflectiegroepen 10 à 15 personen Responsabilisering binnen groep Basis voor peer assessment Groepswerk Aanvangsproblemen bij groepswerk Opleiding tot teamspelers (simulatie bedrijfsleven)

31 Self-assessment Voordelen Nadelen
Evolutie in verwerven van competentie Transparantie Oefening in zelfkennis Responsabilisering Nadelen Gebrek aan praktijkervaring en kritisch inzicht Overschatting/onderschatting

32 Peer assessment Voordelen Nadelen Is afrekening mogelijk?
Ontwikkeling sociale vaardigheden Oefening in reflectie Responsabilisering Nadelen Verwerkingstijd Gebrek aan praktijkervaring en kritisch inzicht Is afrekening mogelijk?

33 Co-assessment Voordelen Nadelen Betrokkenheid Standpunt student
Responsabilisering Reflectie “learning by assessing” Gesprek met docent blijft mogelijk Nadelen Gebrek aan praktijkervaring en kritisch inzicht Overschatting/onderschatting

34 Co-assessment Tekortkoming in huidig co-assessment van portfolio
Motivatie van de quotatie door de student Heeft de student zichzelf leerdoelen gesteld? Heeft de student leeractiviteiten opgesteld? Heeft de student dat alles opgevolgd? Heeft de student dit eventueel aangepast? Was er een evolutie?

35 Course readers Reader in pdf op elektronisch leerplatform
Onecht evaluatiemiddel Stimulans vreemde talen Voordelen Keuzemogelijkheid studenten Oefening meertaligheid (factor volgens taal) Snelle introductie op materie Nadelen Onwennigheid met het medium Niet controleerbaar op persoonlijk werk

36 Permanente (proces)evaluatie
Via open gradebook Via feedback(groepen) Via aanvraag tot persoonlijk gesprek Voordelen Openheid > waardering studenten Controle Nadelen Arbeidsvolume


Download ppt "Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility?"

Verwante presentaties


Ads door Google