De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility? Flanders Knowledge Area Brussel, 2 april 2014 Paul Catteeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility? Flanders Knowledge Area Brussel, 2 april 2014 Paul Catteeuw."— Transcript van de presentatie:

1 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility? Flanders Knowledge Area Brussel, 2 april 2014 Paul Catteeuw

2 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Overzicht -Internationalisering -Curriculum - Hoe? - Wat? -Portfolio-evaluatie -Ontstaansgeschiedenis -Creatie leeromgeving -Evaluatie -Portfolio -Sense or sensibility -Bijlagen

3 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Internationalisering •Sense of urgency –Mondialisering Professionalisering voor wereld, niet voor de kerktoren –Thuismarkt is een internationale markt –Visitatiecommissie NVAO Terugmeldingsrapport van 21-02-2014

4 De commissie vindt een duidelijk zichtbare visie en zeer ambitieuze maar haalbare doelstellingen. (…) De internationale referentie kan nog explicieter bevestigd worden de komende jaren. Internationaal betekent niet dat je naar het buitenland moet maar dat je bedrijven die internationaal actief zijn, buitenlandse studenten, … betrekt bij het aftoetsen van competenties. Dit zou de opleiding kunnen opnemen in een formeel rapport ter bekrachtiging. Terugmeldingsrapport van de visitatiecommissie, 21/2/2014

5 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Internationalisering: hoe? •Visie hogeschool KdG is een wendbare organisatie. We denken vooruit en spelen in op de dynamiek van een snel veranderende, mondiale context. We delen kennis en investeren in sterke samenwerkingsrelaties met onze partners: dankzij wisselwerk en maatwerk excelleert en innoveert onze hogeschool in (kunst)onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

6 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Internationalisering: hoe? •Visie hogescholen en universiteiten –Window dressing? •Implementatie internationalisering en intercultureel denken –Keuzevak –Verplicht vak –Inbedding in curriculum •Weakness: Soft skill – too little, too early

7 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Internationalisering: wat? Learning outcomes Studenten opleiden tot internationale burgers door hen te begeleiden in het verwerven van interculturele competentie binnen een curriculum dat de gekende en betreden paden verlaat. Overlaten aan professionals

8 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Portfolio-evaluatie Ontstaansgeschiedenis: rol docent 2004-2005 ICC als verplicht olod in het curriculum Nieuwe lesvormen Nieuwe evaluatievormen

9 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Rol docent DocerenFaciliteren

10 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Rol docent Learning paradigma: een krachtige leeromgeving •Activerend en studentgecentreerd onderwijs •Competentiegericht onderwijs •Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt •Constructie van kennis staat centraal •Docent als ondersteuner, begeleider en facilitator Peter Bursens en Caroline Van Loon, Een simulatiespel als werk- en evaluatievorm, ECHO-workshop, februari 2007

11 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Creatie leeromgeving 1.Activerende werkvormen 1.Inleidende vragen, zoemsessies en discussie 2.Uitbouw probleemoplossend denken 3.Gebruik actualiteit (streaming?) 4.Voorbereidende opdrachten 5.Voorbeelden, film- en videofragmenten 2.Inrichten van begeleidingssessies 3.Groepswerk: reflectiegroepen 4.Feedback Hilde Debacker, Onderwijzen met souplesse, o.c.

12 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Evaluatie •Evaluatie en ICC: slecht huwelijk –Laboratoriumsituatie (cfr. telefoneren) –Minst slechte oplossing –Juiste criteria •Validiteit •Betrouwbaarheid •Meetbaarheid •Transparantie

13 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Criteria evaluatie (1) •Validiteit –Meten wat je wil meten •ICC –Geen kennis –Ontwikkeling competentie

14 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Criteria evaluatie (2) •Betrouwbaarheid –Geen meetfouten •ICC –Gebruik van roosters voor zelfreflectie

15 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Criteria evaluatie (3) •Meetbaarheid –Meetbaarheid van de competentie •ICC –Gebruik van framework interculturele competentie

16 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Criteria evaluatie (4) •Transparantie –Duidelijkheid voor de studenten •ICC –Openheid tegenover studenten leert hen om te gaan met een competentie die niet afhangt van juist/foutvragen

17 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Voor studenten Wanneer je koorts hebt, kun je naar een dokter gaan. Hij zal je temperatuur nemen met een thermometer (meetbaarheid) en je de temperatuur tonen (transparantie). Als patiënt hoop je dat de meter goed functioneert (betrouwbaarheid) om vast te stellen dat je koorts hebt omwille van een griepaanval (validiteit). Wanneer je echter je been gebroken hebt, zal de dokter je temperatuur niet nemen (hoe betrouwbaar, transparant en meetbaar dat ook moge zijn), omdat deze actie niet valide is, want koorts is geen symptoom van een gebroken been.

18 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen (Innoverende) evaluatie Procesevaluatie Beoordelingsportfolio 1.Self-assessment 2.Peer assessment 3.Co-assessment 4.Course reader Product- evaluatie

19 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Waarom portfolio •Ontwikkeling student met het oog op overstap naar arbeidsmarkt •Ondersteuning door docent •Beoordeling –Formatief –Summatief •LLL

20 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Portfolio •Voordelen –Reflectie: stimulus –Evolutie –Creativiteit –Permanente procesevaluatie •Openheid > waardering studenten •Controle –Eindpunt (voorlopig): cv

21 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Portfolio •Nadelen –Veelheid aan portfolio’s •Modegril •Opleidingsbrede portfolio –Arbeidsintensief (voor alle partijen) –Vertrouwdheid met zelfreflectie

22 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Portfolio •Omgevingsfactoren –Groepsgrootte: evolutie –Instroom: ASO > TSO > BSO –Infrastructuur en ondersteuning ICT –Lesroosters en trajecten –Stabiele elektronische leeromgeving

23 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Eindbalans •Absoluut positief: SENSE (competenties) –Voor kleine groepen –Opleidingsbreed portfolio •Absoluut dodelijk: SENSIBILITY (kennis) –Voor grote groepen •Adagium –Bezin, eer je begint

24 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen paul.catteeuw@kdg.be (Artikels: LinkedIn)

25 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Bijlagen

26 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Activerende werkvormen Uitbouw probleemoplossend denken •Korte theorie werkwijze > taken –Bijv. 3SM van Pinto •Voordelen –Werkwijze is aangeboden •Nadelen –Geen controle op individueel resultaat

27 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Activerende werkvormen Gebruik actualiteit (streaming?) •ICC leent zich tot actualiteit –Wilders, Krim, … •Voordelen –Leren werken met discussiefora –Actualisering en relevantie van onderwerp –Betrokkenheid student •Nadelen –Gebrek aan actuele cases(?)

28 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Activerende werkvormen Voorbereidende opdrachten •Vraaglijsten met omlijnde opgave, zonder theoretische inleiding •Voordelen –Geen voorbeelden meer tijdens les –Goede cognitieve verwerking van inhoud •Nadelen –Controle over opdracht

29 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Activerende werkvormen Voorbeelden, film- en videofragmenten Multimediamateriaal: functioneel •Voordelen –Ontspanning en inspanning –Appel aan visueel en auditief geheugen •Nadelen –ICT + infrastructuur

30 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Groepswerk & reflectie •Reflectiegroepen –10 à 15 personen –Responsabilisering binnen groep –Basis voor peer assessment •Groepswerk –Aanvangsproblemen bij groepswerk –Opleiding tot teamspelers (simulatie bedrijfsleven)

31 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Self-assessment •Voordelen –Evolutie in verwerven van competentie –Transparantie –Oefening in zelfkennis –Responsabilisering •Nadelen –Gebrek aan praktijkervaring en kritisch inzicht –Overschatting/onderschatting

32 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Peer assessment •Voordelen –Ontwikkeling sociale vaardigheden –Oefening in reflectie –Responsabilisering •Nadelen –Verwerkingstijd –Gebrek aan praktijkervaring en kritisch inzicht •Is afrekening mogelijk?

33 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Co-assessment •Voordelen –Betrokkenheid –Standpunt student –Responsabilisering –Reflectie –“learning by assessing” –Gesprek met docent blijft mogelijk •Nadelen –Gebrek aan praktijkervaring en kritisch inzicht –Overschatting/onderschatting

34 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Co-assessment Tekortkoming in huidig co-assessment van portfolio –Motivatie van de quotatie door de student •Heeft de student zichzelf leerdoelen gesteld? •Heeft de student leeractiviteiten opgesteld? •Heeft de student dat alles opgevolgd? •Heeft de student dit eventueel aangepast? •Was er een evolutie?

35 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Course readers •Reader in pdf op elektronisch leerplatform •Onecht evaluatiemiddel •Stimulans vreemde talen •Voordelen –Keuzemogelijkheid studenten –Oefening meertaligheid (factor volgens taal) –Snelle introductie op materie •Nadelen –Onwennigheid met het medium –Niet controleerbaar op persoonlijk werk

36 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Permanente (proces)evaluatie •Via open gradebook •Via feedback(groepen) •Via aanvraag tot persoonlijk gesprek •Voordelen –Openheid > waardering studenten –Controle •Nadelen –Arbeidsvolume


Download ppt "Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kwalitatieve evaluatievormen Sense or sensibility? Flanders Knowledge Area Brussel, 2 april 2014 Paul Catteeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google