De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen
Dr. V. SALDIEN DEPART. OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP BELGIUM

2 PEDIATRISCHE ANESTHESIE
FYSIOLOGIE ANATOMIE FARMACOLOGIE PREOPERATIEVE BEOORDELING VOORBEREIDING VOCHTBELEID PIJNBELEID

3 ADEMHALINGSSTELSEL AFWIJKENDE ANATOMIE BOVENSTE LUCHTWEG
THORAXGEOMETRIE ADEMHALINGSDYNAMICA METABOLISME LUCHTWEGWEERSTAND ADEMARBEID ! ZIEKTE, ANESTHESIE EN HEELKUNDE!

4 ANATOMIE BOVENSTE LUCHTWEG

5

6 THORAXGEOMETRIE

7 SPIERVEZELS TYPE I (marathonvezels) TYPE II
LANGDURIGE ACTIVITEIT (vb. ademhaling) < 1jaar CONTRIBUTIE DIAFRAGMA TYPE II KORTDURENDE ACTIVITEIT (vb. hoesten)

8 ADEMHALINGSDYNAMICA Re verschuiving daling FRC daling TV

9 ADEMHALINGSDYNAMICA INTUBATIE + VENTILATIE + PEEP ATELECTASE
VENTILATIE/PERFUSIE MISMATCH SHUNTING HYPOXIE INTUBATIE + VENTILATIE + PEEP

10 LUCHTWEG WEERSTAND ADEMARBEID
PERIFERE LUCHTWEGEN: GROOT CROSS-SECTIONAL AREA CENTRALE LUCHTWEGEN: vb oedeem, tube, secreties DODE RUIMTE/ TIDAL VOLUME (30%) CAVE KUNSTNEUS

11 ADEMHALINGSPARAMETERS

12 INTUBATIE < 10 jaar niet-gecuffte tubes 3 MATEN 16+leeftijd/4
DIEPTE AUSCULTATIE LARYNXMASKER VRIJE LUCHTWEG HULP BOVENSTE MOEILIJKE LUCHTWEG GEEN BESCHERMING ASPIRATIE LARYNXSPASME INCORRECTE POSITIONERING

13 CARDIOVASCULAIR SYSTEEM
FOETALE CIRCULATIE  VOLWASSEN CIRCULATIE LAGE COMPLIANTIE VERMINDERDE CONTRACTILITEIT HARTFREQUENTIE CAVE BRADYCARDIE

14 CARDIOVASCULAIRE VARIABELEN

15 CARDIOVASCULAIRE PARAMETERS

16 CENTRAAL - AUTONOOM ZENUWSTELSEL
1/3 CARDIAC OUTPUT IMMATURE BLOED-HERSEN BARRIERE PARASYMPATICUS > SYMPATICUS BRADYCARDIE < 8 jaar CENTRALE ZENUWBLOKKADE

17 BLOEDVOLUME BEREKENING CIRCULEREND VOLUME
PREMATUUR 100ml/kg PASGEBORENE 90 ml/kg PEUTER 80 ml/kg KIND 70 ml/kg MAXIMAAL TOELAATBAAR BLOEDVERLIES (20%)

18 HEMOGLOBINE

19 HEMOGLOBINE HbF  AFFINITEIT O2/Hb DISSOCIATIECURVE LINKS
ADEQUAAT O2 TRANSPORT OPNAME CO2 RECHTS O2/Hb LAGE WEEFSEL Po2 STEILE DISSOCIATIE CURVE HOGER Hb

20 HEMOGLOBINE FYSIOLOGISCHE ANEMIE AFBRAAK HbF  ERYTHROPOESIS
OVERLEVINGSTIJD  CIRCULEREND VOLUME PREMATURITEIT

21 BLOEDTRANSFUSIE Hct 20 - 25% of Hb 7 - 8g/dl
Hct % of Hb >10g/dl O2 AFHANKELIJK 10ml/kg/keer PC

22 VOCHT - ELECTROLIETENBELEID

23 VOCHTBELEID ONDERHOUDSBEHOEFTE CORRECTIE BESTAANDE TEKORTEN
NUCHTER ZIJN AANVULLEN DOORGAANDE VERLIEZEN BLOEDVERLIES DERDE RUIMTE VERLIES

24 ONDERHOUDSBEHOEFTE INSENSIEBEL VOCHTVERLIES URINEPRODUCTIE
METABOLE ACTIVITEIT CORRECTIE LEEFTIJD GEWICHT NEONAAT ml/kg/d 4 ml/kg/u KINDEREN<10kg 100 ml/kg/d 4 ml/kg/u elke kg kg 1000 ml + 50 ml/kg/d +2 ml/kg/u > 20 kg ml + 20 ml/kg/d +1 ml/kg/u

25 IS GLUCOSE STEEDS NOODZAKELIJK IN PEDIATRISCH VOCHTBELEID
IS GLUCOSE STEEDS NOODZAKELIJK IN PEDIATRISCH VOCHTBELEID? IS GLUCOSE POTENTIEEL GEVAARLIJK? CONTROVERSE VERMIJDEN HYPOGLYCEMIE ( < 40 mg/dl) NEONATEN DYSMATUREN DIABETICI HYPERALIMENTATIE UITBREIDING CEREBRAAL DEFICIT ACUTE DILUTIE HYPONATRIEMIE CEREBRAAL OEDEEM DESORIENTATIE BEWUSTZIJNSVERLIES STUIPEN INKLEMMING R/ Na Bicarbonaat ml/kg

26 ELECTROLIETEN Na meq/kg/d K meq/kg/d

27 CORRECTIE BESTAANDE VERLIEZEN
NUCHTER ZIJN BEREKENING TEKORT 1/2 COMPENSATIE 1e h 1/2 COMPENSATIE 2 h ETIOLOGIE

28 DOORGAANDE VERLIEZEN DERDE RUIMTE VERLIES BLOEDVERLIES TRAUMA
ml/kg/u BLOEDVERLIES CONTROLE ZUIGER COMPRESSEN > 20% CIRCULEREND VOLUME 10 ml/kg/keer FFP ( EXTREEM BLOEDVERLIES, PREMATURITEIT) THROMBOCYTEN

29 TEMPERATUUR HOMEOSTASE
RELATIEF GROOT LICHAAMSOPPPERVLAK AFWEZIGHEID SUBCUTAAN VETWEEFSEL RADIATIE (39%) verhoogde omgevings T CONVECTIE (34%) afdekken VERDAMPING (24%) vochtigheidsgraad CONDUCTIE (3%) verwarmde contact - infuus

30 PRE-OPERATIEVE BEOORDELING
DAGHOSPITAAL POST-CONCEPTIONELE LEEFTIJD > 60 WEKEN DAGHOSPITAAL WEKEN 2 uur RECOVERY < 45WEKEN 24 uur PACU / INZO

31 PSYCHOLOGISCHE VOORBEREIDING
0 - 6 maand anti-cholinergica 7 mnd - 4 jr emotioneel kwetsbaar 4 - 6 jr primaire focus communicatie 6 jr - adolescentie primaire focus communicatie

32 PREMEDICATIE Rustige scheiding tussen ouder en kind en rustige inductie GERUSTSTELLENDE INFORMATIE AANWEZIGHEID EEN DER OUDERS ANTI-CHOLINERGICA ATROPINE 0.01 mg/kgIV 0.02 mg/kg PO GLYCOPYRROLAAT SEDATIVA MIDAZOLAM ORAAL mg/kg min RECTAAL 0.3 mg/kg 15 min INTRANASAAL 0.2 mg/kg 10 min ANALGETICA PARACETAMOL mg/kg MORFINE 0.2 mg/kg

33 EMLA-creme VOLDOENDE HOEVEELHEID(2g) > 1 uur

34 NUCHTER ZIJN HELDERE VLOEISTOF 2 UUR VOOR INDUCTIE
VAST VOEDSEL/MELKVOEDING 6 UUR

35 INTRAVENEUZE ANESTHETICA PENTOTHAL
NEONATEN mg/kg ZUIGELINGEN mg/kg KINDEREN mg/kg  GEVOELIGHEID NEONATEN LAGERE BINDINGSCAPACITEIT IMMATURE BLOED-HERSENBARRIERE VERHOOGDE DOSIS ZUIGELINGEN VERHOOGDE CO (initiele verlaging thv hersenen)

36 INTRAVENEUZE ANESTHETICA PROPOFOL
LEEFTIJDSAFHANKELIJK INDUCTIEDOSIS DISTRIBUTIEVOLUME 50% 2 X KLARING VERLENGD INFUUS TRAGERE VRIJZETTING UIT SLECHT BEVLOEIDE WEEFSELS NADELEN PIJN LIDOCAINE OPIATEN DILUTIE SPONTANE CHOREIFORME BEWEGINGEN  GOLVEN EEG (SUBCORTICALE OORSPRONG) HOGERE DOSERING SNELLE INJECTIE

37 INTRAVENEUZE ANESTHETRICA KETAMINE
CARDIOVASCULAIRE INSTABIELE PATIENTEN HERHAALDE PIJNLIJKE DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE HANDELINGEN ONHANDELBARE KINDEREN PLAATSEN BEPERKTE MOGELIJKHEDEN

38 INTRAVENEUZE ANESTHETICA MIDAZOLAM
PREMEDICATIE SEDATIVUM DIAGNOSTISCHE THERAPEUTISCHE HANDELINGEN INTENSIEVE ZORGEN

39 NARCOTICA DOSIS EN TYPE NARCOTICA NEONAAT LEEFTIJD TYPE HEELKUNDE
VOORKEUR ANESTHESIST NEONAAT VERTRAAGDE AFBRAAK IMMATURE LEVER VERMINDERDE LEVERDOORBLOEDING VERHOOGDE GEVOELIGHEID IMMATURE BLOEDHERSEN BARRIERE ADEMHALINGSDEPRESSIE WEANING

40 SPIERRELAXANTIA NIET-DEPOLARISEREND
GEVOELIGHEID ZUIGELINGEN > VOLWASSENEN > KINDEREN KLEINERE SPIERMASSA NEUROMUSCULAIRE IMMATURITEIT GROTER DISTRIBUTIE VOLUME HOFMANN ELIMINATIE KORTERE WERKINGSDUUR NIER / LEVER EXCRETIE LANGERE WERKINGSDUUR

41 SPIERRELAXANTIA DEPOLARISEREND
GROTER DISTRIBUTIEVOLUME LAGERE PLASMA CHOLINESTERASE 2 mg/kg NADELEN CARDIALE ARRYTHMIEEN RHABDOMYOLYSE HYPERKALIEMIE MASSETER SPASME MALIGNE HYPERTHERMIE

42 INHALATIE-ANESTHETICA
SNELLERE ALVEOLAIRE CONCENTRATIE (KINDEREN) LAGERE FRC BLOEDFLOW VAATRIJKE ORGANEN RELATIEF HOGER MINDER SPIER EN VETWEEFSEL MINIMALE ALVEOLAIRE CONCENTRATIE (MAC) MAXIMAAL TUSSEN 1 MAAND EN 1 JAAR

43 MEDICAMENTEUSE PIJNBESTRIJDING
KLEINE INGREPEN GROTE INGREPEN

44 MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING KLEINE INGREPEN PARACETAMOL
PERIFEER (PROSTAGLANDINESYNTHETASE) EN CENTRAAL METABOLISATIE LEVER NEONAAT SULFAATBINDING KINDEREN GLUCURONIDATIE DOSERING ANTI-PYRETISCH EFFECT  ANALGETISCH EFFECT RECTAAL 100mg/kg/d ORAAL mg/kg/d INTRAVENEUS 20 mg/kg/keer (7.5 mg/kg/keer)

45 MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING NIET-STEROIDALE ANTI-INFLAMMATOIRE DERIVATEN
ANALGETISCH ANTIPYRETISCH ANTI-INFLAMMATOIR NEVENWERKINGEN BLOEDPLAATJESINACTIVATIE MAAGDARMIRRITATIE ASTMA LEVER EN NIERDYSFUNCTIE TARADYL, JUNIFEN, VOLTAREN

46 TRAMADOL ZWAKKE µ AGONIST  HEROPNAME NORADRENALINE 2- 3 mg/kg NAUSEA

47 MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING MORFINE
STERK ANALGETISCH SEDATIE ADEMHALINGSDEPRESSIE OPLOSSING 1/2 lichaamsgewicht M+ in 50 ml NaCl 0,9% 1 - 4 ml/u ( µg/kg/u) OPLAADDOSIS mg/kg MONITOR PIJNSCORE, SEDATIESCORE PACU, INZO < 6 maand


Download ppt "Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google