De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen Dr. V. SALDIEN DEPART. OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP BELGIUM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen Dr. V. SALDIEN DEPART. OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP BELGIUM."— Transcript van de presentatie:

1 Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen Dr. V. SALDIEN DEPART. OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP BELGIUM

2 PEDIATRISCHE ANESTHESIE •FYSIOLOGIE •ANATOMIE •FARMACOLOGIE •PREOPERATIEVE BEOORDELING •VOORBEREIDING •VOCHTBELEID •PIJNBELEID

3 ADEMHALINGSSTELSEL •AFWIJKENDE ANATOMIE BOVENSTE LUCHTWEG •THORAXGEOMETRIE •ADEMHALINGSDYNAMICA •METABOLISME •LUCHTWEGWEERSTAND •ADEMARBEID ! ZIEKTE, ANESTHESIE EN HEELKUNDE!

4 ANATOMIE BOVENSTE LUCHTWEG

5

6 THORAXGEOMETRIE

7 SPIERVEZELS TYPE I (marathonvezels) •LANGDURIGE ACTIVITEIT (vb. ademhaling) •< 1jaar CONTRIBUTIE DIAFRAGMA TYPE II •KORTDURENDE ACTIVITEIT (vb. hoesten)

8 ADEMHALINGSDYNAMICA Re verschuiving daling FRC daling TV

9 ADEMHALINGSDYNAMICA •ATELECTASE •VENTILATIE/PERFUSIE MISMATCH •SHUNTING •HYPOXIE INTUBATIE + VENTILATIE + PEEP

10 LUCHTWEG WEERSTAND ADEMARBEID •PERIFERE LUCHTWEGEN: GROOT CROSS-SECTIONAL AREA •CENTRALE LUCHTWEGEN: vb oedeem, tube, secreties •DODE RUIMTE/ TIDAL VOLUME (30%) –CAVE KUNSTNEUS

11 ADEMHALINGSPARAMETERS

12 INTUBATIE •< 10 jaarniet-gecuffte tubes •3 MATEN16+leeftijd/4 •DIEPTE •AUSCULTATIE •LARYNXMASKER •VRIJE LUCHTWEG •HULP BOVENSTE MOEILIJKE LUCHTWEG •GEEN BESCHERMING »ASPIRATIE »LARYNXSPASME •INCORRECTE POSITIONERING

13 CARDIOVASCULAIR SYSTEEM •FOETALE CIRCULATIE  VOLWASSEN CIRCULATIE •LAGE COMPLIANTIE •VERMINDERDE CONTRACTILITEIT •HARTFREQUENTIE CAVE BRADYCARDIE

14 CARDIOVASCULAIRE VARIABELEN

15 CARDIOVASCULAIRE PARAMETERS

16 CENTRAAL - AUTONOOM ZENUWSTELSEL •1/3 CARDIAC OUTPUT •IMMATURE BLOED-HERSEN BARRIERE •PARASYMPATICUS > SYMPATICUS •BRADYCARDIE •< 8 jaar CENTRALE ZENUWBLOKKADE

17 BLOEDVOLUME •BEREKENING CIRCULEREND VOLUME •PREMATUUR100ml/kg •PASGEBORENE90 ml/kg •PEUTER80 ml/kg •KIND70 ml/kg •MAXIMAAL TOELAATBAAR BLOEDVERLIES (20%)

18 HEMOGLOBINE

19 •HbF  AFFINITEIT •O2/Hb DISSOCIATIECURVE LINKS •ADEQUAAT O2 TRANSPORT •OPNAME CO2 RECHTS O2/Hb •LAGE WEEFSEL Po2 •STEILE DISSOCIATIE CURVE •HOGER Hb

20 HEMOGLOBINE FYSIOLOGISCHE ANEMIE •AFBRAAK HbF •  ERYTHROPOESIS •OVERLEVINGSTIJD •  CIRCULEREND VOLUME •PREMATURITEIT

21 BLOEDTRANSFUSIE •Hct 20 - 25% of Hb 7 - 8g/dl •Hct 30 -35% of Hb >10g/dl O2 AFHANKELIJK •10ml/kg/keer PC

22 VOCHT - ELECTROLIETENBELEID

23 VOCHTBELEID •ONDERHOUDSBEHOEFTE •CORRECTIE BESTAANDE TEKORTEN •NUCHTER ZIJN •AANVULLEN DOORGAANDE VERLIEZEN •BLOEDVERLIES •DERDE RUIMTE VERLIES

24 ONDERHOUDSBEHOEFTE •INSENSIEBEL VOCHTVERLIES •URINEPRODUCTIE •METABOLE ACTIVITEIT •CORRECTIE •LEEFTIJD •GEWICHT •NEONAAT150 - 120 ml/kg/d4 ml/kg/u •KINDEREN<10kg100 ml/kg/d4 ml/kg/u •elke kg 10 -20 kg1000 ml + 50 ml/kg/d+2 ml/kg/u •> 20 kg1500 ml + 20 ml/kg/d+1 ml/kg/u

25 IS GLUCOSE STEEDS NOODZAKELIJK IN PEDIATRISCH VOCHTBELEID? IS GLUCOSE POTENTIEEL GEVAARLIJK? •CONTROVERSE •VERMIJDEN HYPOGLYCEMIE ( < 40 mg/dl) •NEONATEN •DYSMATUREN •DIABETICI •HYPERALIMENTATIE •UITBREIDING CEREBRAAL DEFICIT •ACUTE DILUTIE HYPONATRIEMIE •CEREBRAAL OEDEEM –DESORIENTATIE –BEWUSTZIJNSVERLIES –STUIPEN –INKLEMMING –R/ Na Bicarbonaat 1 - 2 ml/kg

26 ELECTROLIETEN •Na 2 - 3 meq/kg/d •K 1 - 2 meq/kg/d

27 CORRECTIE BESTAANDE VERLIEZEN •NUCHTER ZIJN •BEREKENING TEKORT •1/2 COMPENSATIE 1e h •1/2 COMPENSATIE 2 h •ETIOLOGIE

28 DOORGAANDE VERLIEZEN •DERDE RUIMTE VERLIES •TRAUMA •2 - 10 ml/kg/u •BLOEDVERLIES •CONTROLE »ZUIGER »COMPRESSEN •> 20% CIRCULEREND VOLUME •10 ml/kg/keer •FFP ( EXTREEM BLOEDVERLIES, PREMATURITEIT) •THROMBOCYTEN

29 TEMPERATUUR HOMEOSTASE •RELATIEF GROOT LICHAAMSOPPPERVLAK •AFWEZIGHEID SUBCUTAAN VETWEEFSEL •RADIATIE (39%)verhoogde omgevings T •CONVECTIE (34%)afdekken •VERDAMPING (24%)vochtigheidsgraad •CONDUCTIE (3%)verwarmde contact - infuus

30 PRE-OPERATIEVE BEOORDELING •DAGHOSPITAAL •POST-CONCEPTIONELE LEEFTIJD •> 60 WEKENDAGHOSPITAAL •45 - 60 WEKEN2 uur RECOVERY •< 45WEKEN24 uur PACU / INZO

31 PSYCHOLOGISCHE VOORBEREIDING •0 - 6 maandanti-cholinergica •7 mnd - 4 jremotioneel kwetsbaar •4 - 6 jrprimaire focus communicatie •6 jr - adolescentieprimaire focus communicatie

32 PREMEDICATIE •Rustige scheiding tussen ouder en kind en rustige inductie •GERUSTSTELLENDE INFORMATIE •AANWEZIGHEID EEN DER OUDERS •ANTI-CHOLINERGICA »ATROPINE0.01 mg/kgIV0.02 mg/kg PO »GLYCOPYRROLAAT •SEDATIVA MIDAZOLAM »ORAAL0.5 - 0.75 mg/kg20 - 30min »RECTAAL0.3 mg/kg15 min »INTRANASAAL0.2 mg/kg10 min ANALGETICA »PARACETAMOL20 - 30 mg/kg »MORFINE0.2 mg/kg

33 EMLA-creme •VOLDOENDE HOEVEELHEID(2g) •> 1 uur

34 NUCHTER ZIJN •HELDERE VLOEISTOF 2 UUR VOOR INDUCTIE •VAST VOEDSEL/MELKVOEDING 6 UUR

35 INTRAVENEUZE ANESTHETICA PENTOTHAL •NEONATEN2 - 3 mg/kg •ZUIGELINGEN6 - 8 mg/kg •KINDEREN5 - 6 mg/kg •  GEVOELIGHEID NEONATEN •LAGERE BINDINGSCAPACITEIT •IMMATURE BLOED-HERSENBARRIERE •VERHOOGDE DOSIS ZUIGELINGEN •VERHOOGDE CO (initiele verlaging thv hersenen)

36 INTRAVENEUZE ANESTHETICA PROPOFOL •LEEFTIJDSAFHANKELIJK INDUCTIEDOSIS •DISTRIBUTIEVOLUME 50% •2 X KLARING •VERLENGD INFUUS • TRAGERE VRIJZETTING UIT SLECHT BEVLOEIDE WEEFSELS •NADELEN •PIJN »LIDOCAINE »OPIATEN »DILUTIE •SPONTANE CHOREIFORME BEWEGINGEN »  GOLVEN EEG (SUBCORTICALE OORSPRONG) »HOGERE DOSERING »OPIATEN »SNELLE INJECTIE

37 INTRAVENEUZE ANESTHETRICA KETAMINE •CARDIOVASCULAIRE INSTABIELE PATIENTEN •HERHAALDE PIJNLIJKE DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE HANDELINGEN •ONHANDELBARE KINDEREN •PLAATSEN BEPERKTE MOGELIJKHEDEN

38 INTRAVENEUZE ANESTHETICA MIDAZOLAM •PREMEDICATIE •SEDATIVUM •DIAGNOSTISCHE •THERAPEUTISCHE HANDELINGEN •INTENSIEVE ZORGEN

39 NARCOTICA •DOSIS EN TYPE NARCOTICA •LEEFTIJD •TYPE HEELKUNDE •VOORKEUR ANESTHESIST •NEONAAT •VERTRAAGDE AFBRAAK –IMMATURE LEVER –VERMINDERDE LEVERDOORBLOEDING •VERHOOGDE GEVOELIGHEID –IMMATURE BLOEDHERSEN BARRIERE •ADEMHALINGSDEPRESSIE –WEANING

40 SPIERRELAXANTIA NIET-DEPOLARISEREND •GEVOELIGHEID ZUIGELINGEN > VOLWASSENEN > KINDEREN –KLEINERE SPIERMASSA –NEUROMUSCULAIRE IMMATURITEIT •GROTER DISTRIBUTIE VOLUME –HOFMANN ELIMINATIEKORTERE WERKINGSDUUR –NIER / LEVER EXCRETIELANGERE WERKINGSDUUR

41 SPIERRELAXANTIA DEPOLARISEREND •GROTER DISTRIBUTIEVOLUME •LAGERE PLASMA CHOLINESTERASE •2 mg/kg •NADELEN •CARDIALE ARRYTHMIEEN •RHABDOMYOLYSE •HYPERKALIEMIE •MASSETER SPASME •MALIGNE HYPERTHERMIE

42 INHALATIE-ANESTHETICA •SNELLERE ALVEOLAIRE CONCENTRATIE (KINDEREN) •LAGERE FRC •BLOEDFLOW VAATRIJKE ORGANEN RELATIEF HOGER •MINDER SPIER EN VETWEEFSEL •MINIMALE ALVEOLAIRE CONCENTRATIE (MAC) •MAXIMAAL TUSSEN 1 MAAND EN 1 JAAR

43 MEDICAMENTEUSE PIJNBESTRIJDING KLEINE INGREPENGROTE INGREPEN

44 MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING KLEINE INGREPEN PARACETAMOL •PERIFEER (PROSTAGLANDINESYNTHETASE) EN CENTRAAL •METABOLISATIE LEVER •NEONAATSULFAATBINDING •KINDERENGLUCURONIDATIE •DOSERING •ANTI-PYRETISCH EFFECT  ANALGETISCH EFFECT •RECTAAL100mg/kg/d •ORAAL60 - 80 mg/kg/d •INTRAVENEUS20 mg/kg/keer (7.5 mg/kg/keer)

45 MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING NIET-STEROIDALE ANTI-INFLAMMATOIRE DERIVATEN •ANALGETISCH •ANTIPYRETISCH •ANTI-INFLAMMATOIR •NEVENWERKINGEN •BLOEDPLAATJESINACTIVATIE •MAAGDARMIRRITATIE •ASTMA •LEVER EN NIERDYSFUNCTIE •TARADYL, JUNIFEN, VOLTAREN

46 TRAMADOL •ZWAKKE µ AGONIST •  HEROPNAME NORADRENALINE •2- 3 mg/kg •NAUSEA

47 MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDING MORFINE •STERK ANALGETISCH •SEDATIE •ADEMHALINGSDEPRESSIE •OPLOSSING 1/2 lichaamsgewicht M+ in 50 ml NaCl 0,9% •1 - 4 ml/u (10 - 40 µg/kg/u) •OPLAADDOSIS 0.1 - 0.2 mg/kg •MONITOR PIJNSCORE, SEDATIESCORE •PACU, INZO < 6 maand


Download ppt "Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen Dr. V. SALDIEN DEPART. OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP BELGIUM."

Verwante presentaties


Ads door Google