De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013Twitter: #vjzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013Twitter: #vjzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013Twitter: #vjzorg

2 Programma 13.30- 13.45 Opening Evert Uitentuis 13.45 - 14.15 Bob Advies 14.15 - 15.45 Van Driel Fruijtier BTW Specialisten 14.45 – 15.15 Coresta Healthcare 15.15 - 15.30 Pauze 15.30 - 16.00 Vierstroom 16.00 - 16.45 Panel discussie

3 Opening • Evert Uitentuis Adviseur van SIZA te Arnhem een zorginstelling die naast mensen met een verstandelijke beperking zich vooral ook richt op mensen met een ernstige lichamelijk beperking en niet aangeboren hersenletsel.

4 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 BOB Advies Twitter: #vjzorg

5

6 Zo was het; 2007: Care meets Real Estate

7 2013? Care meets Real Estate

8

9

10

11 Laatste pagina  tekst Zorgsector Nederland Care (gericht op langdurige zorg) GehandicaptenzorgLangdurige GGZThuiszorgOuderenzorg Verpleeghuis- & verzorgingshuiszorg ZZP1 - ZZP4 langdurend ZZP5 - ZZP8 langdurend ZZP9 - ZZP10 kortdurend Cure (gericht op herstel) Plaats langdurige zorg in de zorgsector 11 Scheiden van wonen en zorg ”verzorging””verpleging” Care meets Real Estate

12 Bron: CBS Aantal ouderen

13 Care meets Real Estate Demografische ontwikkeling Nederland: zorgvraag Profiel 2: planbare zorg (geschikt wonen) Profiel 3: planbare en/of oproepbare zorg en diensten (verzorgd wonen) Profiel 4 + dementie: onplanbare/24 uurs zorg/toezicht: (intramuraal wonen) Bron: TNO Horizonline

14 Care meets Real Estate

15 De kans of bedreiging? 15 20002005201020152020 vraag aanbod vraag / aanbod naar wonen en zorg voor ouderen • Ontgroening arbeidsmarkt • Geen toename professionele capaciteit • Budget beperkingen (bezuinigingen) • Beperkte beschikbaarheid geschikte woningen • Dubbele vergrijzing • Afschaffing “verzorgingshuizen”, langer thuiswonen • Meer 1 persoonshuishoudens • Nieuwe ziektebeelden (o.a. chronisch zieken) • Grenzen aan de mantelzorg Care meets Real Estate

16 Senioren: wonen, welzijn en zorg • Tussen de 55 en 70 jaar: Oriëntatie op volgende stap. Er is geen sprake van een push, maar van een pullsituatie vanuit een zelfgekozen woonwens voor de oude dag. Kernwaarde: Wonen • Tussen de 70 en de 80 jaar: Heroriëntatie. De nabijheid van voldoende gezondheidsvoorzieningen is een belangrijkere factor. Men probeert echter toch zoveel mogelijk in de eigen omgeving te blijven functioneren, daarbij vertrouwend op een netwerk dat sociale controle uitoefent. Kernwaarde: Welzijn • Boven de 80 jaar: Overheerst leeftijd en de daarbij behorende ongemakken als stimulus om de woonsituatie te wijzigen. Kernwaarden: Welzijn en Zorg Care meets Real Estate

17 Wat is (care) zorgvastgoed???? Care meets Real Estate Begripsvervuiling. Voor de “ouderen & care” vastgoedmarkt kan je een indeling maken: 1.Intramurale zorggebouwen 2.Zorg/ouderen woningen in het sociale domein 3.Zorg/ouderen woningen in het vrije segment

18 Intramuraal vastgoed: Care meets Real Estate 1.Zorg en wonen onlosmakelijk verbonden 2.Specifiek en langlopend 3.Goed rendement

19 Sociale domein: Care meets Real Estate 1.Welzijn en wonen onlosmakelijk verbonden 2.Woningcorporatie logische partner zorginstelling 3.Koopjes: aanleun woningen met lage huur: transitie naar meer luxe product

20 Zorg/ouderenwoningen Care meets Real Estate 1.Wonen/welzijn/zorg: geïntegreerd product 2.Afstemmen op doelgroep: van € 700 tot € 4000 bepalen serviceniveau 3.Wederzijdse afhankelijkheid niet uit de weg gaan, bijv. afspraken leegstand?

21 Strategische allianties Care meets Real Estate 1.Samenwerking Woningcorporatie, Belegger en Zorginstelling 2.Flexibele bouw voegt zich naar doelgroep

22 experience 1950 ………………….. 2000 ………… commodity product service emotie mens ding Markt van lifestyles Care meets Real Estate

23  De toenemende differentiatie onder senioren vraagt om een differentiatie van het product.  Dit product strekt zich uit van het gebouw tot het gehele woon- en leefdomein (omgeving, voorzieningen, sociale structuur)  Er liggen kansen voor partijen die meer zijn dan “stenen”- beleggers: zij die willen samenwerken en geloof hebben in huurder en product  Risicodemping: de huurder is vaak niet de bewoner! Tot slot

24

25 Care meets Real Estate

26 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 Van Driel Fruijtier BTW Specialisten Twitter: #vjzorg

27 Btw & vastgoed in de zorg Mr. G.B. (Machiel) van Driel FB

28 Hoe werkt de btw? (Zorg-) organisatie Output prestaties: met/zonder btw? Input, o.a.: • btw-aftrek? • aankoop van onroerend goed? Output bepaalt input! Alleen btw-aftrek als output belast is

29 Wat brengt de btw op? Vermoedelijke btw-opbrengst 2013: 43.148.000.000 Begroting 2014: 44.076.000.000 Btw-opbrengst 2012: 42.071.000.000

30 Nieuwbouw Casus • nieuwbouw op aangekochte grond • wel/geen sloop • gebruik voor zorgdoeleinden • verhuur deel van gebouw Knelpunten • aankoop grond: overdrachtsbelasting? • koop-/aannemingsovereenkomst • integratieheffing • recht op btw-aftrek?

31 Verbouwing Casus • verbouwing zorginstelling • kosten: arbeid & materiaal Knelpunten • 6% of 21% btw op verbouwing? • herziening btw-aftrek verbouwingsdienst Let op: ingrijpende verbouwing = nieuwbouw voor de btw!

32 Verhuur (deel) gebouw Casus • verhuur deel van gebouw aan belast presterende ondernemer • verhuur zaal aan particulieren voor feestjes en vergaderingen Knelpunten • langlopende en kortdurende verhuur • actief of passief: verhuur plus • recht op btw-aftrek en voor welk deel? • servicekosten

33 Verkoop gebouw Casus • verkoop gebouw door zorgorganisatie • integratieheffing bij bouw destijds • verkoop aan btw-belast/vrijgesteld presterende ondernemer Knelpunten • verkoop nieuw (< 2 jaar) gebouw • verkoop oud (> 2 jaar) gebouw • optie btw-belaste levering? • herziening btw-aftrek

34 Btw-aftrek Btw-belaste prestaties = recht op aftrek Vrijgestelde prestaties ≠ recht op aftrek Splitsing tussen btw- belast en vrijgesteld gebruik: pro rata Btw-aftrek herzien indien een gebouw wordt verkocht of het gebruik wijzigt

35 Waar moet u op letten? • wie is uw afnemer? • koopt u van één of twee partijen bij nieuwbouw? • hoe creëert u een recht op btw-aftrek? • wanneer moet u de btw-aftrek herzien? • hoe gaat u om met kortdurende of langlopende verhuur? • verhuurt u actief of passief? • kunt u het verlaagde tarief toepassen?

36 Fiscaal gereedschap Bekijk de btw-gevolgen van uw contracten Maak uw btw-positie precies pas: niet te veel afdracht, niet te weinig aftrek Zet de btw-gevolgen vast via afstemming met de Belastingdienst Sla spijkers met koppen: win vooraf btw- advies in! Maak optimaal gebruik van btw-mogelijkheden

37 € 10.000.000 inclusief btw € 9.000.000 zorggeld € 1.000.000 btw op de kosten € 9.500.000 zorggeld € 500.000 btw op de kosten

38 Btw onze zorg: dan komt het vast-goed! Hartelijk dank voor uw aandacht! mvandriel@vandrielfruijtier.nl

39 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 Coresta Healthcare Twitter: #vjzorg

40 Care Meets Real Estate Verbeteren en besparen

41  Johan Paul  Directeur Coresta Healthcare  Vastgoedstrategie  Verbeteren en besparen Even voorstellen

42  Filosofie  Aanpak Waar gaan we het over hebben?

43 “Iedereen ziet wat mijn succestactieken zijn, wat niemand ziet is de strategie die ze succesvol maakt” Sun Tzu – generaal 500 v. Chr. Quote

44 Focus op strategische doelen

45 Prestatie-indicatoren  Gebruikerstevredenheid  Innovatie  Flexibiliteit  Productiviteit  Waarde vastgoed  Marketing en verkoop  Kosten Van strategie naar succes

46  Organisatie  Corporate Identity  Vastgoedstrategie  CREM / facility management  Duurzaamheid  Veiligheid  Gebouwintelligentie ***  Bouwprocesoptimalisatie ***  Omgevingspsychologie ***  Financiering ***  Eindgebruiker *** Van prestatie-indicator naar vastgoedaspect

47  Huishoudelijke hulp  Huisartsenzorg  Verzorging en verpleging  Begeleiding  Welzijn Gebouwintelligentie Zorg thuis

48  Huishouding  Procesondersteuning  Bewaking / monitoring Gebouwintelligentie Instellingen

49 Financiering TraditioneelCredit FundFinancial Lease VG Fonds Traditioneel VG Fonds Eigen bankkredietHoog Geen LiquiditeitsbeslagHoogLaagGeen ExploitatielastenLaagMiddelHoogHoogst Opbouw vermogenHoogMiddelLaagGeen EigendomVolledig Op termijnGeen Grip op vastgoedJa Nee

50 Eindgebruiker

51 Aanpak Strategie

52

53 Doelgroep en markt

54

55 M46: Tevreden babyboomers

56 Klantprofiel naar PMC PMC 1 PMC 2 PMC 3 PMC 4 PMC 5

57 Mismatch met bestaand Bestaand Concept A Concept B Concept C

58 Strategisch plan  Waar gaan we wat doen  Wie gaat het doen  Wanneer  Hoe gaan we het doen

59 Bedankt voor uw aandacht 040-235 2277 ▪ info@coresta.nl ▪ www.coresta.nl

60 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 PAUZE Twitter: #vjzorg

61 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 Fundis, Vierstroom Twitter: #vjzorg

62 Vierstroom Jeroen van den Oever, directievoorzitter van Fundis. Fundis is een holding die participeert in bedrijven die zorg, welzijn en woonconcepten levert in Zuid Holland en west-Utrecht. Het bekendste bedrijf uit de groep is Vierstroom. Een van de andere bedrijven exploiteert 16 verpleeg- en verzorgingshuizen.

63 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 Paneldiscussie

64 Panelleden • Norbert Bol, Grontmij Capital Consultants. • Marijn Snijders, Capital Value. • Voorzitter Aad Lambert, Landelijke Huisartsen Vereniging. • Ruud Mans, Leger des Heils. • Luurt van der Ploeg, CFO + CEO a.i van Vesteda Investment Management.

65 Stelling: • De belegger is er alleen maar op uit rendement te maken en na bepaalde tijd het gebouw door te stoten. Je moet maar afwachten wie dan je nieuwe huisbaas wordt. Twitter: #vjzorg

66 Vraag: • Wat doe ik als belegger als de zorgpartij er een zooitje van maakt en er leegstand ontstaat? Hoe hou ik daar grip op? Twitter: #vjzorg

67 Vraag: • Kan ik beter beleggen in intramuraal, specifiek (AWBZ) vastgoed of juist in courante appartementen voor ouderen met een lichte zorgbehoefte? Twitter: #vjzorg

68 Vraag: • Er is geld genoeg in de markt, ook voor vastgoedbeleggingen. Waarom die angst voor zorgvastgoed? Twitter: #vjzorg

69 Stelling: • Een verpleeghuis is net zo specifiek vastgoed als een winkelcentrum, maar met een lagere kans op leegstand! Twitter: #vjzorg

70 Vragen uit de zaal Twitter: #vjzorg

71 Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013 Borrel Twitter: #vjzorg


Download ppt "Care Meets Real Estate Amsterdam 29 Oktober 2013Twitter: #vjzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google