De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Maatwerkgids Hoe creëer je een groeiscenario voor je medewerker ? Anne Coetsier, SERR Gent Rondom Gent, Projectcoördinator HR Unltd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Maatwerkgids Hoe creëer je een groeiscenario voor je medewerker ? Anne Coetsier, SERR Gent Rondom Gent, Projectcoördinator HR Unltd."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Maatwerkgids Hoe creëer je een groeiscenario voor je medewerker ? Anne Coetsier, SERR Gent Rondom Gent, Projectcoördinator HR Unltd

2 Overzicht 1.Wat voorafging : Het project HR Unltd 2.Wat voorligt : Het product : a) Maatwerkgids b) Maatwerk voor Maten c) Programmaboekje 3. En nu …?

3 A. Het project 1.Naam HR Unltd * HR : begeleiding van medewerkers * Unlimited : arbeidsmarkt zonder grenzen SE en NEC samen

4 Het project 2. Objectief * meer doorstroom of instroom * betere doorstroom of instroom 3. Hoe ? * Make it happen ! * Make it a success !

5 Het project 4. De Laboruimte : SE en NEC Sociale EconomieNormaal Economisch Circuit 1. Sociale Werkplaats De Sleutel / Weerwerk 1. Verhuisbedrijf Vervaet Logistics 2. Sociale Werkplaats Ateljee2. Verhuisbedrijf Caruur 3. Opleidings- en Tewerkstellingscentrum OTC van OCMW Gent 3. Bouwbedrijf De Baets 4. Bouwbedrijf FC Projects

6 Het project Meer afstemming SE/NEC, want en bovendien

7 Het project 5. De stuurgroep : 1. SERR Gent en Rondom Gent 2. ABVV, ACV, ACLVB 3. Confederatie Bouw 4. Bouwunie 5. Sociaal Fonds Verhuizingen 6. Unizo 7. SST Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling 8. De Punt 9. VDAB

8 Het project 6. De experimenten / De praktijken 1)Domeinen : competenties, werkafspraken, leidinggeven, opleidingsbeleid … 2)Experimenten : * De Baets-De Sleutel : inhuren advies uit de SE voor het ondersteunen van reguliere werknemer rond verslaving * De Baets – De Sleutel : splitsen van opdrachten : SE wordt onderaannemer van NEC * FC Projects – De Sleutel : splitsen van opdrachten : SE en NEC worden om beurt mekaars onderaannemer !

9 Het project * Vervaet – OTC/OCMW : doorstroom van SE-stagiair naar NEC verhuisbedrijf Vervaet Logistics * Voor alle partners in verhuis actief : Gemeenschappelijk opleidingsinitiatief gebruik ladderlift ♠ gemeenschappelijke opleidingsvraag ♠ gemengde groep cursisten SE/NEC ♠ opleidingsmethodiek voor beide contexten ♠ wn leren mekaar kennen ♠ wn SE leren juiste competenties aan ♠ SE investeert in materiaal dat ook in NEC gebruikt wordt * Enz …

10 Het project 7. De aanpak : Perspectiefbenadering Gelaagdheid van organisaties a) Werkgroep Regisseurs : HR en personeelsmw SE en NEC : methodieken b) Werkgroep Toneelmeesters Leidinggevenden SE en NEC : operationele vragen c) Werkgroep Acteurs Werkvloer SE en NEC : draagvlak en betrokkenheid d) Werkgroep Acteurs doelgroepwerknemers SE : valideren methodiek

11 B. Het product Eén hoofdproduct : De Maatwerkgids Twee bijproducten : 1.Maatwerk voor Maten 2.Het programmaboekje Positief gevalideerd door ESF : •door peers en experts •kwalitatief en breed toepasbaar/overdraagbaar Theater Metafoor

12 1. De Maatwerkgids

13 De Maatwerkgids 1. Naam : * gids, geen bijbel * pleidooi voor maatwerk 2. Doelgroep : ♠ HR verantwoordelijken en –medewerkers ♠ Leidinggevenden ♠ Adviseurs en intermediairen … die zich engageren voor een duurzaam en mensvriendelijk personeelsbeleid

14 De Maatwerkgids 3. Rubrieken : * gemeenschappelijk : denkkaders, gebruiksaanwijzing, jargon, theatermetafoor … * deel voor personeelsmedewerkers : ♠ visie ♠ methodiek voor netwerken met andere organisaties : praktijken creëren ♠ begeleidingsmethodiek : praktijken flankeren HR tools en gesprekstechnieken vb tools doorstroombevorderend competentieprofiel, Unltd werkafspraken, Unltd Loopbaanontwikkelingsplan vb gesprekstechnieken : Hoe stimuleer je mw tot zelfreflectie ? Hoe empoweren ? Hoe bewust worden van eigen referentiekaders ? Hoe waarderend benaderen ?

15 De Maatwerkgids * deel voor Leidinggevenden : ♠ netwerken voor leidinggevenden vb duo’s, thema’s, cliché’s ♠ relatie lg-indiv mw vb stijl, aandacht voor randproblematieken, nabijheid en afstand, de norm en de marge ♠ relatie lg- team : vb resultaten halen én relaties onderhouden, diversiteit, opleidingsmethodieken voor kansengroepen…

16 De Maatwerkgids •Gemeenschappelijk deel : Contouren en Limieten : ♠ gelinkt aan persoon die in- of doorstroomt : vb competenties ♠ gelinkt aan collega’s : vb bereidheid ♠ gelinkt aan leidinggevenden : vb tijdsdruk ♠ gelinkt aan HR verantwoordelijken : vb complexe wetgeving •Gemeenschappelijk deel : Bestaande instrumenten en websites rond het thema, literatuur …

17 De Maatwerkgids 4. Gebruik •Waarom ? ♠ om mensen meer en betere kansen te geven * maatschappelijke verantwoordelijkheid : MVO * veranderende arbeidsmarkt ♠ methodiek voor uitbouw van netwerken en kwalitatieve begeleiding Eerst doen …dan denken !

18 De Maatwerkgids •Hoe ? ♠ surfen : verschillende katernen in verschillende kleuren ♠ instrumenteel en beschouwend instrumenteel : formats, schema’s en modellen vb kennismakingsfiche voor netwerk events vb unltd portfolio beschouwend : denkkaders, limieten en contouren vb positieve psychologie vb capability benadering ♠ overdraagbaar : voor SE en NEC, alle sectoren, kleine of grote organisaties

19 De Maatwerkgids Illustratie uit het project : eerst doen dan denken ! Begin van het projectNa een jaar HR Unltd Let op de lichaamstaal !!

20 2. Maatwerk voor Maten

21 Maatwerk voor Maten 1. Brochure met driedubbel objectief : * Draagvlak ontwikkelen * Sensibiliseren : standpunten formuleren * Vormen : ter ondersteuning van overleg 2. Doelgroep : alle wn uit SE en NEC

22 Maatwerk voor Maten 3. Input : * Werkgroep werkvloer : wn SE en NEC * Werkgroep doelgroepwerknemers : SE * Vakbondsmensen : * ACV, ABVV, ACLVB * secretarissen en consulenten 4. Inhoud : * Case : doorstroom Luis van SE naar NEC * Principes: vb vrijwilligheid * Bezorgdheden : vb. bereidheid * Tips : vb opl met oog op algemene inzetbaarheid 5. Gebruik : * Organisatieniveau : werkgroepen, personeelsoverleg * Syndicale vorming : * formeel overleg * op de agenda !

23 3. Het Programmaboekje

24 Het Programmaboekje 1. Wat : •Verzameling van tools en modellen •Blanco en met ingevulde voorbeelden •Met verwijzing naar Maatwerkgids 2. Doelgroep : * HR en leidinggevenden * die snel aan de slag willen 3. Stijl : * compact * overzichtelijk : ♠ 2 tools to make it happen ! ♠ 11 tools to make it a success 4. Gebruik : * direct aan de slag * om model terug te vinden

25 C. En nu … over naar jullie… 1. Innovatief Project : •Methodiek : verder bouwend en vernieuwend •Uitgetest in labo SE en NEC •Klaar voor toepassing op brede schaal 2. Publicaties : * staan in principe op zichzelf * aantal instrumenten direct implementeerbaar * pdf’s online beschikbaar op site SERR Gent : www.gentrondomgent.be 3. Verdere info bij de projectcoördinatoren : anne.coetsier@gentrondomgent.be johan.schmidt@gentrondomgent.be

26 Dankuwel … en veel succes !

27


Download ppt "Voorstelling Maatwerkgids Hoe creëer je een groeiscenario voor je medewerker ? Anne Coetsier, SERR Gent Rondom Gent, Projectcoördinator HR Unltd."

Verwante presentaties


Ads door Google