De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle."— Transcript van de presentatie:

1 Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle 13/01/2012

2 Reglementaire basis Koninklijk Besluit 2001 (Euratom richtlijn 97/43 (1997)): • Definitie (art 50.1): “Een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast.” • Reglementaire verplichting (art 51.4): “Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid en volgens de door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde modaliteiten.”

3 Reglementaire basis Koninklijk Besluit 2001 (Euratom richtlijn 97/43 (1997)): • Definitie (art 50.1): “Een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast.” • Reglementaire verplichting (art 51.4): “Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid en volgens de door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde modaliteiten.” Conclusie internationale workshop 2008: Klinische audits niet uitgevoerd in 2/3 van Europa! Duidelijke nood aan aanbevelingen voor de invoering van klinische audits en harmonisatie tussen de verschillende lidstaten! ?

4 20092010 Internationale initiatieven 2008 2010: Voldoende richtlijnen om de modaliteiten vast te leggen voor klinische audits in België zoals vermeld in Koninklijk Besluit 2001

5 •Vergaderingen met sector: –QUANUM als basis voor KA op voorwaarde dat het wordt aangepast aan Belgische situatie –Akkoord over stappenplan voor invoering KA –Steun andere competente overheden + BelNuc Belgisch initiatief

6 Stappenplan invoering KA •Pilootstudie: aanpassing QUANUM naar B-QUANUM •Zelfevaluatie: met B-QUANUM (07/2011 - …) –Eigen dienst evalueren en opstarten correctieve acties –Continu proces –Door collega’s van dezelfde dienst •Interne KA: met B-QUANUM (07/2012 - …) –Punctueel: 1x/jaar –Door collega’s van hetzelfde ziekenhuis •Externe KA: met B-QUANUM (07/2013 - …) –Punctueel: 1x/5 jaar –Door Belgische collega’s van andere ziekenhuizen + Externe KA+ Interne KAZelfevaluatie 07/201307/2012 165 NG 07/201109/2010 Piloot 18 NG B

7 B-QUANUM inhoud •Algemeen: Wie? Wat? Wanneer? Waarom? Hoe? •Bijlagen: –Belgische vragenlijsten + reglementaire basis •11 onderwerpen •114 vragen (67.5 A, 38.5 B, 4 C) –Voorbeeld van een jaarverslag 2010 1 –Lijst van Standard Operating Procedures (SOP’s) •Klinische procedures •Medische stralingsfysica •Radiofarmacie •Ondersteuning –Extract uit SOP botscintigrafie en whole body [ 18 F]-FDG 2 –Extract uit ISO handleiding 2 –Extract uit kwaliteitshandboek 2 1 Met dank aan dr. J. Rutten, AZ Turnhout 2 Met dank aan dr K. Van Laere, UZ Leuven

8 •1 coördinator/dienst •Zoek input bij –Ziekenhuisdirectie –Personeelsdienst ziekenhuis –Kwaliteitscoördinator/dienst ziekenhuis –Medisch stralingsfysicus (intern of extern) –Dienst fysische controle (intern of extern) –IAEA, FANC,… –Wetenschappelijke verenigingen (Belnuc 1, EANM 2, SNM 3, NVNG 4, BSNM 5, …) –… •Eerste keer zelfevaluatie: antwoord waarschijnlijk niet veel 100% NIET BELANGRIJK ALS START CORRECTIEVE ACTIES!!! 1 Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, 2 European Association for Nuclear Medicine, 3 Society for Nuclear Medicine (USA), 4 Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, 5 British Society for Nuclear Medicine Zelfevaluatie

9 •Geen ISO-auditeurs! •Geen inspecteurs van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid/ RIZIV/FANC/…! •Wel peer review door multidisciplinaire teams van collega’s Interne audit:Externe audit:- Nuclearist - (Medisch stralingsfysicus)- (Medisch stralingsfysicus) - (Technoloog medische beeldvorming)- (Technoloog medische beeldvorming) - (Radio/ziekenhuisapotheker)- (Radio/ziekenhuisapotheker) - (Voorschrijvende arts) - (Ziekenhuisdirectie) •Auditeurs auditeren hun eigen expertisedomein •Auditeurs moeten voldoende kennis en ervaring hebben •Auditeurs moeten onafhankelijk zijn •Vragenlijsten zijn enkel vertrekpunt voor discussie Interne en externe KA

10 •Wettelijk verplicht (KB 2001 art 51.4) •Gelegenheid om de actuele toestand van de dienst te kennen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren op basis van ervaring van anderen •Stoppen en nadenken over “DOEN WE DE JUISTE DINGEN?” “DOEN WE DE DINGEN JUIST?” op ieder niveau (nuclearist, medisch stralingsfysicus, technoloog, verpleging,…) Waarom KA?

11 •Optimaliseren van –Stralingsbescherming personeel –(Stralings)bescherming patiënt en zijn naasten –Patiëntenzorg •Optimaliseren van gebruik van –Middelen –Infrastructuur –Personeel •Verlagen risico (bijna)incidenten •Bescherming tegen potentiële schadeclaims patiënt/personeel •Bewijs van kwaliteit: –Tov NG gemeenschap –Tov verwijzende artsen –Tov patiënten –Tov ziekenhuisdirectie –Om potentiële (commerciële) partners aan te trekken

12 http://fanc.fgov.be > Nucleaire Geneeskunde > Klinische audits

13 Met dank aan • 18 pilootcentra  Dr P. De Bondt (OLV Aalst)  Dr B. Krug (UCL Mont-Godinne)  Dr J. Rutten (AZ Turnhout)  Dr K. Van Laere (UZ Leuven) • Pascal Froment (AVC) • Philippe Van Boxem (EBNM/CANMD + QUANUM auditeur voor IAEA) Aalst OLV Ziekenhuis Arlon St-Joseph Bruxelles Jules Bordet Bruxelles CHU St-Pierre Charleroi CHU de Charleroi Hornu CH Hornu-Frameries Jette UZ Brussel Kortrijk AZ Groeninge La Louvière CHU Tivoli Leuven UZ Gasthuisberg Mons CHR Oostende AV Serruys Roeselare Stedelijk Ziekenhuis St-Truiden St-Trudo Tienen Stedelijk Ziekenhuis Tournai A.I.T. Site Union Turnhout AZ St-Elisabeth Yvoir UCL Mont-Godinne


Download ppt "Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle."

Verwante presentaties


Ads door Google