De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma :  13h30 Inleiding (Dr. P. van der Donckt, FANC )  13h45 Kwaliteitsmanagement en incidentenmelding in de Nucleaire Geneeskunde (Dr. J. Rutten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma :  13h30 Inleiding (Dr. P. van der Donckt, FANC )  13h45 Kwaliteitsmanagement en incidentenmelding in de Nucleaire Geneeskunde (Dr. J. Rutten,"— Transcript van de presentatie:

1 Programma :  13h30 Inleiding (Dr. P. van der Donckt, FANC )  13h45 Kwaliteitsmanagement en incidentenmelding in de Nucleaire Geneeskunde (Dr. J. Rutten, AZ Turnhout)  14h15 B-QUANUM in de praktijk (P. Van Boxem, AIEA-auditeur voor QUANUM)  15h45 Questions-réponses  16h30 Einde van de vergadering Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Specifieke opleiding

2 Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Departement Gezondheid en Leefmilieu Federaal Agentschap Nucleaire Controle 27/06/2012

3 Reglementaire basis Koninklijk Besluit 2001 (Euratom richtlijn 97/43 (1997)): Definitie (art 50.1): “Een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast.” Reglementaire verplichting (art 51.4): “Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid en volgens de door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde modaliteiten.” ?

4 20092010 Internationale initiatieven 2008 2010: Voldoende richtlijnen om de modaliteiten vast te leggen voor klinische audits in België zoals vermeld in Koninklijk Besluit 2001

5 Vergaderingen met sector: –QUANUM als basis voor KA op voorwaarde dat het wordt aangepast aan Belgische situatie –Akkoord over stappenplan voor invoering KA –Steun andere competente overheden + BelNuc Belgisch initiatief

6 Zelfevaluatie In de dienst Personeel van de dienst zelf Continu proces Zelfevaluatie- rapport (ZER) Intern gebruik Voorbereiding op interne audit Interne audit In het ziekenhuis Auditeurs andere diensten 1x/jaar Intern auditrapport Intern gebruik Voorbereiding op externe audit Externe audit In België Auditeurs ander ziekenhuis 1x/5 jaar Extern auditrapport Naar College MB? 07/2013 07/2012 07/2011 B Niveau? Door wie? Frequentie? Resultaat? Stappenplan invoering KA VERBETERPUNTEN => VERBETERACTIES!

7 B-QUANUM inhoud Algemeen: Wie? Wat? Wanneer? Waarom? Hoe? Bijlagen: –Belgische vragenlijsten + reglementaire basis 11 onderwerpen 114 vragen (67,5A; 38,5B; 4C) –Voorbeeld van een jaarverslag 2010 1 –Lijst van Standard Operating Procedures (SOP’s) Klinische procedures Medische stralingsfysica Radiofarmacie Ondersteuning –Extract uit SOP botscintigrafie en whole body [ 18 F]-FDG 2 –Extract uit ISO handleiding 2 –Extract uit kwaliteitshandboek 2 1 Met dank aan dr. J. Rutten, AZ Turnhout 2 Met dank aan dr K. Van Laere, UZ Leuven

8 1.Strategieën en beleid 2.Administratie en beheer 3.Human Resources 4.Stralingsbescherming van het personeel en het leefmilieu 5.Stralingsbescherming van de patiënt en zijn directe omgeving 6.Kwaliteitsborgingssysteem 7.Kwaliteitsbeheersing van beeldvormingsapparatuur en dosiscalibratoren VERSIE 3_20120308! 8.Computersystemen en gegevensverwerking 9.Acceptatietesten 10.Algemene aspecten - diagnostiek 11.Algemene aspecten - radionuclidentherapie B-QUANUM vragenlijsten

9 NoElementCat.%Commentaar Datum bereikt ARBIS 6.1Zijn Standard Operating Procedures beschikbaar voor alle taken uitgevoerd door de dienst? A51.4§3 6.10Voert de dienst zelfevaluaties of interne audits uit éénmaal per jaar? B 6.11a.Wordt de tevredenheid van de patiënt geëvalueerd? b.Wordt de tevredenheid van de verwijzende artsen geëvalueerd? C B-QUANUM vragenlijsten Wenselijk maar niet essentieel. Correctieve actie kan de globale werking van de dienst verbeteren. Niet verplicht maar verondersteld gehaald te worden. Correctieve actie aanbevolen. 0 25 50 75 100 Correctieve acties ? VRAGENLIJST 6: KWALITEITSBORGINGSSYSTEEM Verplicht door de regelgeving, IAEA technisch document of ander extern standaardzettend orgaan. Dringende correctieve actie moet ondernomen. OPMERKING: Vragenlijst zijn vertrekpunt voor verdere discussie ! Niet van toepassing is ook geldig antwoord!

10 1 coördinator/dienst Zoek input bij –Ziekenhuisdirectie –Personeelsdienst ziekenhuis –Kwaliteitscoördinator/dienst ziekenhuis –Medisch stralingsfysicus (intern of extern) –Dienst fysische controle (intern of extern) –IAEA, FANC,… –Wetenschappelijke verenigingen (Belnuc 1, EANM 2, SNM 3, NVNG 4, BSNM 5, …) –… Eerste keer zelfevaluatie: antwoord waarschijnlijk niet veel 100% NIET BELANGRIJK ALS START VAN VERBETERACTIES!!! 1 Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, 2 European Association for Nuclear Medicine, 3 Society for Nuclear Medicine (USA), 4 Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, 5 British Society for Nuclear Medicine Stap 1 Zelfevaluatie

11 Geen ISO-auditeurs! Geen inspecteurs van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid/ RIZIV/FANC/…! Wel peer review door multidisciplinaire teams van collega’s Interne audit:Externe audit: - Rx/RT/(Nuclearist)- Nuclearist - (Medisch stralingsfysicus)- (Medisch stralingsfysicus) - (Technoloog medische beeldvorming)- (Technoloog medische beeldvorming) - (Radio/ziekenhuisapotheker)- (Radio/ziekenhuisapotheker) - (Voorschrijvende arts) - (Ziekenhuisdirectie) Auditeurs auditeren hun eigen expertisedomein Auditeurs moeten voldoende kennis en ervaring hebben Auditeurs moeten onafhankelijk zijn Stap 2 + 3 Interne en externe KA

12 Wie gaat externe KA organiseren ? Federale Overheidsdienst Volksgezondheid? –Contract “Coordination of quality and patient-safety in Belgian Hospitals” –2004 - 2012 College Medische Beelvorming van de FOD Volksgezondheid? // Radiotherapie Belnuc ? // NVNG (Ndl) BSNM (UK), DGN (D)

13 Wettelijk verplicht (KB 2001 art 51.4) Gelegenheid om de actuele toestand van de dienst te kennen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren op basis van ervaring van anderen Stoppen en nadenken over “DOEN WE DE JUISTE DINGEN?” “DOEN WE DE DINGEN JUIST?” op ieder niveau (nuclearist, medisch stralingsfysicus, technoloog, verpleging,…) Waarom KA?

14 Optimaliseren van –Stralingsbescherming personeel –(Stralings)bescherming patiënt en zijn naasten –Patiëntenzorg Optimaliseren van gebruik van –Middelen –Infrastructuur –Personeel Verlagen risico (bijna)incidenten Bescherming tegen potentiële schadeclaims patiënt/personeel Bewijs van kwaliteit: –Tov NG gemeenschap –Tov verwijzende artsen –Tov patiënten –Tov ziekenhuisdirectie –Om potentiële (commerciële) partners aan te trekken

15 http://fanc.fgov.be > Nucleaire Geneeskunde > Klinische audits

16 Met dank aan 18 pilootcentra Dr P. De Bondt (OLV Aalst) Dr B. Krug (UCL Mont-Godinne) Dr J. Rutten (AZ Turnhout) Dr K. Van Laere (UZ Leuven) Pascal Froment (AVC) Philippe Van Boxem (EBNM/CANMD + QUANUM auditeur voor IAEA) M. Haelterman en H. Peleman (FOD Volksgezondheid) Aalst OLV Ziekenhuis Arlon St-Joseph Bruxelles Jules Bordet Bruxelles CHU St-Pierre Charleroi CHU de Charleroi Hornu CH Hornu-Frameries Jette UZ Brussel Kortrijk AZ Groeninge La Louvière CHU Tivoli Leuven UZ Gasthuisberg Mons CHR Oostende AV Serruys Roeselare Stedelijk Ziekenhuis St-Truiden St-Trudo Tienen Stedelijk Ziekenhuis Tournai A.I.T. Site Union Turnhout AZ St-Elisabeth Yvoir UCL Mont-Godinne

17 Bedankt voor het luisteren! Marleen Vandecapelle Federaal Agentschap voor Nucleair Controle marleen.vandecapelle@fanc.fgov.be http://www.fanc.fgov.be/


Download ppt "Programma :  13h30 Inleiding (Dr. P. van der Donckt, FANC )  13h45 Kwaliteitsmanagement en incidentenmelding in de Nucleaire Geneeskunde (Dr. J. Rutten,"

Verwante presentaties


Ads door Google