De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunstenbad/ de Kunstpiloten  Observatiestage muziekeducatief project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunstenbad/ de Kunstpiloten  Observatiestage muziekeducatief project."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kunstenbad/ de Kunstpiloten  Observatiestage muziekeducatief project

3

4 Motivatie  Tijdens de algemene Pedagogische Studiedag DKO 12 12 12 in Oostende maakte ik kennis met de Kunstpiloten/Kunstenbad en was bijzonder geïnteresseerd in de werking van dat pilootproject, vooral in het domeinoverschrijdend aspect van het project.

5 Doel/ noodzaak van het project • Beeld én Dans én Drama én Media én Muziek voor kinderen van 6 tot 8 jaar in kader van de hervormingen in het DKO: Domeinoverschrijdend werken: didactische principes; gelijkwaardig aanbod van de vijf domeinen, zonder strikte scheiding • Gedurende 2 jaar wordt dit project zorgvuldig opgevolgd • Elke academie kan het project op eigen manier invullen: diversiteit in aanbod

6 Doelgroep 6- tot 8- jarigen  In het kader van de hervormingen in het DKO is het noodzakelijk de minimumleeftijd in de academies uit te breiden naar 6 jaar. (voorheen 8 jaar). (Een aantal academies biedt reeds lessen aan, georganiseerd door gemeentebesturen.)

7 ‘Cast’  Academies van Deurne, Ronse, Wijnegem, Zaventem, Genk, Hamme, Tongeren  OVSG  Criteria ‘cast’: regionale spreiding, motivatie en visie van de academie, academies die reeds ervaring hadden met het geven van muziekinitiatie, georganiseerd door gemeentebesturen, academies waarvoor dit project helemaal nieuw is.

8 Communicatie met partners  Vorming en coaching  Ontmoetingsdagen  Intervisie leerkrachten en directie  Feedback van coördinatrice op regelmatige basis

9 Inbreng van de partners  Elke academie heeft een eigen aanpak, zorgt voor een eigen invulling van het project, wat zorgt voor diversiteit en verschillende visies wat betreft het project. Uit deze verscheidenheid kan veel geleerd worden, men kan vergelijken en afwegen en komen tot een gericht advies naar de toekomst toe.

10 Inhoudelijke planning  Domeinoverschrijdend werken, met een perfecte balans tussen de verschillende domeinen; vakspecialisten aan bod laten komen om de kinderen zo gespecialiseerd mogelijk te omkaderen.

11 Middelen  Departement Onderwijs  Subsidies: projectsubsidies; werkingsmiddelen voor de academies

12 Evaluatie  Tussentijdse evaluatie, met feedback o.a. door de projectcoördinatrice.  Evaluatie na 2 jaar  Advies na 1 jaar: teamcoaching/ co-coaching: vakspecialisten werken samen met “gastdocenten”

13 Slotbeschouwing  Algemene slotbeschouwing over het project en de observatiestage.

14 Dank voor uw aandacht  Vanwege Liesbet Moeremans


Download ppt "Kunstenbad/ de Kunstpiloten  Observatiestage muziekeducatief project."

Verwante presentaties


Ads door Google