De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NELOS Diep Duiker Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum Kwalificatie voor 3*-duiker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NELOS Diep Duiker Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum Kwalificatie voor 3*-duiker."— Transcript van de presentatie:

1 NELOS Diep Duiker Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum Kwalificatie voor 3*-duiker

2 Waarom?  De vraag van 3*-duikers om dieper te duiken dan 40 meter is er altijd gebleven.  Om dieper dan 40 meter te duiken moest men het brevet van AI behalen  Hoge instapdrempel  Soms geen interesse voor deelname aan duikonderricht (lessen geven, opleidingsduiken van beginnelingen)

3 Wat?  Dit is een KWALIFICATIE  Geen nieuw brevet  Laat de 3*D uitsluitend toe om dieper te duiken dan 40 meter, met een maximum diepte van 60 meter  Geen bijkomende rechten  Geen bijkomende plichten  Alle 3*D blijven dus gelijkwaardig

4 Voorwaarden voor deelname  3*D zijn.  Minimum leeftijd: 16 jaar.  Medisch geschikt zijn.  Reglementair bij een NELOS ‐ club aangesloten zijn en dus ook correct verzekerd zijn.  Tenminste 6 maanden gehomologeerd 3*D zijn.  Minimum 40 duiken gedaan hebben sedert het behalen van het brevet 3*D.  Minimaal 60 duikuren hebben.  In totaal minimum 120 duiken gedaan hebben, waarvan:  40 in de zone(30).  20 in de zone(40).  30 in de zone(30) in zee (Oosterschelde aanzien als zee)

5 Hoe?  Opleidingsfiche te downloaden van de NELOS site  Theoretische les zonder examen (1 avond)  3 openwater proeven  2 duikleidingen

6 Theoretische les  Geen nieuwe leerstof  Implicaties duikgeneeskunde  Nadruk op die aspecten van decompressie die belangrijker zijn tijdens diepe duiken  Nadruk op die aspecten van praktisch duiken die belangrijk zijn bij diepe duiken  Verdere opleidingsmogelijkheden  Er is geen examen voorzien De theoretische les wordt gegeven door minstens een 1*I.

7 Openwater proeven  KDD1 (= D2): Stijging van zone(40) + OSB  KDD2 (= D4): Stijgen aan tweede ontspanner van zone(40) tot aan de oppervlakte  KDD3 (= D5): Redding van zone (40) tot 15 meter (met gebruik trimvest).  Zie Infomap, hoofdstuk ‘Overzicht Proeven’ Alle openwater proeven worden afgenomen door een 2*I.

8 Duikleidingen  KDDL1 (= DL3): Duikleiding van een boot, in zee, naar zone(30)  Oosterschelde aanzien als zee  Wordt afgenomen door een 2*I.  KDDL2 (= DL2): Decompressieduik in de zone(40)  Wordt afgenomen door een 2*I, delegatie naar 1*I mogelijk.  Zie ook de Infomap, hoofdstuk ‘Overzicht Duikleidingen’

9 Homologatie  Na het volgen van de theoretische les, afleggen van proeven en duikleidingen.  Kostprijs: xx €.  De 3*D/KDD krijgt een nieuwe CMAS kaart met de vermelding ‘mag duiken naar 60m’ vanaf het eerstvolgende kalenderjaar.  Nieuwe CMAS kaart is op aanvraag onmiddellijk te verkrijgen mits betaling.  De 3*D/KDD ontvangt een CMAS Specialty Card met vermelding ‘Diep Duiker’

10 VGV / FAQ - 1  Is er een specifieke cursus?  De NELOS cursus ‘luchtduiken’ wordt gebruikt  Wat is de volgorde van proeven, duikleidingen en les?  De kandidaat volgt eerst de les, daarna is geen specifieke volgorde verplicht  Wat met de vrijstellingen?  De 3*D/KDD heeft voor altijd recht op vrijstelling voor de overeenkomende proeven en duikleidingen voor AI (deze blijven dus verworven).  Hebben de ‘oude’ 3*D recht op de specialty card of kunnen ze deze aankopen?  Neen, indien de oude 3*D de KDD wil behalen, moet hij de vereiste proeven/duikleidingen afleggen en de les volgen.  Wat is de geldigheidsduur van proeven, duikleidingen en les?  Zolang men niet gehomologeerd is tot KDD: 3 jaar zoals voor alle andere brevetten.

11 VGV / FAQ - 2  De KDDL2 is een duikleiding met decompressie. Is dit een duik met ‘echte’ decompressie?  Ja. De decompressieverplichtingen kunnen eventueel vlotter bereikt worden door het zwaarder instellen van de duikcomputer.  Welke ‘categorieën’ 3*duikers ontstaan er door invoering van de KDD?  ‘nieuwe’ 3*D: maximum 40 m / CMAS-kaartje met vermelding ‘max 40m’  ‘nieuwe’ 3*D + KDD: maximum 60 m + vrijstelling voor desbetreffende proeven/DL voor AI / CMAS-specialisatiekaartje KDD (het daaropvolgende jaar krijgt deze 3*D automatisch een CMAS-kaartje met vermelding ‘max60m’  ‘oude’ 3*D: mogen zondermeer naar maximum 60 m. Zij krijgen echter geen vrijstelling voor proeven/DL voor KDD / CMAS – kaartje met vermelding ‘max 60m’  Wie mag aftekenen voor vrijstellingen op de kaarten voor kandidaten AI, houders van KDD?  De duikschoolleider of een 2*I of een 3*I.

12 VGV / FAQ - 3  Een kandidaat AI heeft al een aantal proeven afgelegd in het kader van zijn AI-opleiding. Mogen deze proeven worden overgedragen op het opleidingsformulier KDD?  Ja, voor zover deze proeven geen 3 jaar oud zijn. De overgedragen proeven blijven uiteraard slechts 3 jaar geldig vanaf het afleggen van de proeven.  Het voordeel voor de kandidaat is dat hij alzo (mits behalen van de KDD) een onbeperkte vrijstelling van deze proeven geniet in het kader van de opleiding KDD.  De “nieuwe” DL (KDDL – decompressieduik in de zone 40) moet uiteraard steeds afgelegd worden.

13 VGV / FAQ - 3  Moet aan alle deelnemingsvoorwaarden voldaan zijn vooraleer aan de theorie/proeven/DL mag begonnen worden?  Ja, de kandidaat KDD moet voldoen aan alle voorwaarden vooraleer de opleiding KDD aan te vangen (theorie/praktijk).  Dit is in feite anders dan bij de “gewone” opleidingen 2*D-3*D-AI (waarbij de kandidaat - mits soms enkele bijkomende voorwaarden – mag beginnen aan zijn OW-proeven, onmiddellijk na homologatie voor zijn volgend brevet).  De KDD heeft dan ook een bijzonder “statuut” en de logica zelf vereist dat de 3*D een zekere maturiteit moet hebben vooraleer te starten met de KDD.

14


Download ppt "NELOS Diep Duiker Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum Kwalificatie voor 3*-duiker."

Verwante presentaties


Ads door Google