De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum"— Transcript van de presentatie:

1 Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum
NELOS Diep Duiker Kwalificatie voor 3*-duiker Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum

2 Waarom? De vraag van 3*-duikers om dieper te duiken dan 40 meter is er altijd gebleven. Om dieper dan 40 meter te duiken moest men het brevet van AI behalen Hoge instapdrempel Soms geen interesse voor deelname aan duikonderricht (lessen geven, opleidingsduiken van beginnelingen)

3 Wat? Dit is een KWALIFICATIE Geen nieuw brevet
Laat de 3*D uitsluitend toe om dieper te duiken dan 40 meter, met een maximum diepte van 60 meter Geen bijkomende rechten Geen bijkomende plichten Alle 3*D blijven dus gelijkwaardig

4 Voorwaarden voor deelname
3*D zijn. Minimum leeftijd: 16 jaar. Medisch geschikt zijn. Reglementair bij een NELOS‐club aangesloten zijn en dus ook correct verzekerd zijn. Tenminste 6 maanden gehomologeerd 3*D zijn. Minimum 40 duiken gedaan hebben sedert het behalen van het brevet 3*D. Minimaal 60 duikuren hebben. In totaal minimum 120 duiken gedaan hebben , waarvan: 40 in de zone(30). 20 in de zone(40). 30 in de zone(30) in zee (Oosterschelde aanzien als zee)

5 Hoe? Opleidingsfiche te downloaden van de NELOS site
Theoretische les zonder examen (1 avond) 3 openwater proeven 2 duikleidingen

6 De theoretische les wordt gegeven door minstens een 1*I.
Geen nieuwe leerstof Implicaties duikgeneeskunde Nadruk op die aspecten van decompressie die belangrijker zijn tijdens diepe duiken Nadruk op die aspecten van praktisch duiken die belangrijk zijn bij diepe duiken Verdere opleidingsmogelijkheden Er is geen examen voorzien De theoretische les wordt gegeven door minstens een 1*I.

7 Alle openwater proeven worden afgenomen door een 2*I.
KDD1 (= D2): Stijging van zone(40) + OSB KDD2 (= D4): Stijgen aan tweede ontspanner van zone(40) tot aan de oppervlakte KDD3 (= D5): Redding van zone (40) tot 15 meter (met gebruik trimvest). Zie Infomap, hoofdstuk ‘Overzicht Proeven’ Alle openwater proeven worden afgenomen door een 2*I.

8 Duikleidingen KDDL1 (= DL3): Duikleiding van een boot, in zee, naar zone(30) Oosterschelde aanzien als zee Wordt afgenomen door een 2*I. KDDL2 (= DL2): Decompressieduik in de zone(40) Wordt afgenomen door een 2*I, delegatie naar 1*I mogelijk. Zie ook de Infomap, hoofdstuk ‘Overzicht Duikleidingen’

9 Homologatie Na het volgen van de theoretische les, afleggen van proeven en duikleidingen. Kostprijs: xx €. De 3*D/KDD krijgt een nieuwe CMAS kaart met de vermelding ‘mag duiken naar 60m’ vanaf het eerstvolgende kalenderjaar. Nieuwe CMAS kaart is op aanvraag onmiddellijk te verkrijgen mits betaling. De 3*D/KDD ontvangt een CMAS Specialty Card met vermelding ‘Diep Duiker’

10 VGV / FAQ - 1 Is er een specifieke cursus?
De NELOS cursus ‘luchtduiken’ wordt gebruikt Wat is de volgorde van proeven, duikleidingen en les? De kandidaat volgt eerst de les, daarna is geen specifieke volgorde verplicht Wat met de vrijstellingen? De 3*D/KDD heeft voor altijd recht op vrijstelling voor de overeenkomende proeven en duikleidingen voor AI (deze blijven dus verworven). Hebben de ‘oude’ 3*D recht op de specialty card of kunnen ze deze aankopen? Neen, indien de oude 3*D de KDD wil behalen, moet hij de vereiste proeven/duikleidingen afleggen en de les volgen. Wat is de geldigheidsduur van proeven, duikleidingen en les? Zolang men niet gehomologeerd is tot KDD: 3 jaar zoals voor alle andere brevetten.

11 VGV / FAQ - 2 De KDDL2 is een duikleiding met decompressie. Is dit een duik met ‘echte’ decompressie? Ja. De decompressieverplichtingen kunnen eventueel vlotter bereikt worden door het zwaarder instellen van de duikcomputer. Welke ‘categorieën’ 3*duikers ontstaan er door invoering van de KDD? ‘nieuwe’ 3*D: maximum 40 m / CMAS-kaartje met vermelding ‘max 40m’ ‘nieuwe’ 3*D + KDD: maximum 60 m + vrijstelling voor desbetreffende proeven/DL voor AI / CMAS-specialisatiekaartje KDD (het daaropvolgende jaar krijgt deze 3*D automatisch een CMAS-kaartje met vermelding ‘max60m’ ‘oude’ 3*D: mogen zondermeer naar maximum 60 m. Zij krijgen echter geen vrijstelling voor proeven/DL voor KDD / CMAS – kaartje met vermelding ‘max 60m’ Wie mag aftekenen voor vrijstellingen op de kaarten voor kandidaten AI, houders van KDD? De duikschoolleider of een 2*I of een 3*I.

12 VGV / FAQ - 3 Een kandidaat AI heeft al een aantal proeven afgelegd in het kader van zijn AI-opleiding. Mogen deze proeven worden overgedragen op het opleidingsformulier KDD? Ja, voor zover deze proeven geen 3 jaar oud zijn. De overgedragen proeven blijven uiteraard slechts 3 jaar geldig vanaf het afleggen van de proeven. Het voordeel voor de kandidaat is dat hij alzo (mits behalen van de KDD) een onbeperkte vrijstelling van deze proeven geniet in het kader van de opleiding KDD. De “nieuwe” DL (KDDL – decompressieduik in de zone 40) moet uiteraard steeds afgelegd worden.

13 VGV / FAQ - 3 Moet aan alle deelnemingsvoorwaarden voldaan zijn vooraleer aan de theorie/proeven/DL mag begonnen worden? Ja, de kandidaat KDD moet voldoen aan alle voorwaarden vooraleer de opleiding KDD aan te vangen (theorie/praktijk). Dit is in feite anders dan bij de “gewone” opleidingen 2*D-3*D-AI (waarbij de kandidaat - mits soms enkele bijkomende voorwaarden – mag beginnen aan zijn OW-proeven, onmiddellijk na homologatie voor zijn volgend brevet). De KDD heeft dan ook een bijzonder “statuut” en de logica zelf vereist dat de 3*D een zekere maturiteit moet hebben vooraleer te starten met de KDD.

14


Download ppt "Naam Regio of Club Evt locatie Evt datum"

Verwante presentaties


Ads door Google