De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wandelen in een wankelende wereld n.a.v. Heb 12: 27 Bewerking van een preek gegeven door Ds. John Owen tijdens een speciale dag van verootmoediging op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wandelen in een wankelende wereld n.a.v. Heb 12: 27 Bewerking van een preek gegeven door Ds. John Owen tijdens een speciale dag van verootmoediging op."— Transcript van de presentatie:

1 Wandelen in een wankelende wereld n.a.v. Heb 12: 27 Bewerking van een preek gegeven door Ds. John Owen tijdens een speciale dag van verootmoediging op 19 april 1649 voor het Engels parlement. http://www.ccel.org/ccel/owen/sermons.pdf

2 Haggai 2: 5-8 Schriftlezingen uit HSV (past bij de uitleg van Owen) Nu dan, wees sterk, Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten.

3 Heb 12: 18-29 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven.

4 Maar u bent genaderd -tot de berg Sion en -tot de stad van de levende God, -tot het hemelse Jeruzalem en -tot tienduizendtallen van engelen, -tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en -tot God, de Rechter over allen, en -tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en -tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en -tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

5 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.

6 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.

7 Wat zijn de wankelbare dingen? • V.27 - (Mens)gemaakte: – Godsdienstige systemen: hiërarchische / ego-strelende kerken / gemeentes; ‘knutsel’ theologie – Filosofische bolwerken: seculaire humanisme / New Age – Politieke raamwerken: Europa zonder God – Sociale structuren: ‘nieuwe’ definities gezin/huwelijk – Financiële ideologieën: Vals gedwongen keuze tussen socialisme of kapitalisme – Dwaze (regerings)leidersbesluiten: korte termijn ‘bate’ zonder rekening te houden met lange termijn gevolgen

8 En wat zijn de onwankelbare dingen? • Gods onwankelbare koninkrijk Heb 12:28 • Gods Verbond: nieuw 8:13, beter 7:22, met beter beloften 8:6, zekerder 7:16, vast in Christus hfdst. 7 – Rechtvaardiging Heb 8:12; Heiliging Heb 9:14; Volharding Heb 8:10 • Door God aangereikte: – Godsdienstige systemen: bijbelgetrouwe gemeentes in onderlinge samenhang – Filosofische bolwerken: bijbels denken – Politieke raamwerken: Europa onder God; ECPM – Sociale structuren: Bijbelse definities gezin/huwelijk – Financiële ideologieën: relationisme – Wijze besluitneming: korte termijn moeite  lange termijn bate

9 God doet Europa wankelen: wij… 1.Ontvangen Zijn onwankelbaar Koninkrijk: genadegeschenk in Christus 2.Houden vast aan de genade: samen volharden in het geloof; kringen, groeigroepen, enz. 3.Dienen God op een Hem welgevallige wijze, met eerbied en ontzag 1.Eigen hart door God veranderd 2.Eigen huis/werk/studie/leven door God veranderd 4.Verlangen naar de uiteindelijke vervulling in nieuwe hemel en nieuwe aarde • Gaat u God op een Hem welgevallige wijze dienen, met eerbied en ontzag ?


Download ppt "Wandelen in een wankelende wereld n.a.v. Heb 12: 27 Bewerking van een preek gegeven door Ds. John Owen tijdens een speciale dag van verootmoediging op."

Verwante presentaties


Ads door Google