De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tempel kan herbouwd op vleugel heilige plaats?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tempel kan herbouwd op vleugel heilige plaats?"— Transcript van de presentatie:

1 Tempel kan herbouwd op vleugel heilige plaats?

2 Jesaja Redder-zal-zijn:Jah
Jesaja, de profeet.

3 Jesaja, de zoon van Amoz (= sterkte): Jahweh redt door Zijn sterkte!

4 De last van Babel (=verwarring)

5 Jesaja zag de ontwikkelingen bij de komst van de dag des Heren

6 ‘en God noemde het licht : dag en de duisternis noemde Hij: nacht’ dag = periode van licht

7 Dag en nacht

8 Drie dagen: De dag van de mens (6.000-10.000 jaar)
De dag des Heren (ruim 1000 jaar) De dag van God

9 Jahweh Zebaoth monstert een legermacht om het koninkrijk Babel te vernietigen Jesaja 13:2-4

10 Roeping van Paulus, en de gemeente het lichaam van Christus
de opname van de gemeente , 1Tess.4:13-18 70e jaarweek, verbond met velen verdeeld in 2 keer 3,5 jaar de terugkeer van de Heer Jezus Christus; verwoesting van Jeruzalem Een periode volgt, die eindigt met de verwoesting van Babel satan gebonden en Christus Jezus regeert 1000 jaren

11 De dag van Jahweh komt als verwoesting van Shaddai (= algenoegzame)

12 Shaddai: stelt de grens, het gericht over de wereld duurt kort

13 ‘want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn welbehagen’ Ps.30:6

14 Jahweh laat de mens niet met het kwaad zitten, maar zoekt het op om het weg te doen van de aarde. Jesaja 13:9-13

15 De hemelen en de aarde zullen wankelen en beven; God zal de hoogmoed en trots van de mensen verwijderen. Het is de dag van Zijn toorn!

16 ‘Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen’ Matteüs 24:29

17 De tekenen aan zon, maan en sterren

18 ‘en dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen op de wolken des hemels zien komen met grote macht en heerlijkheid’ Matteüs 24:30

19 Babylon zal weer de hoofdstad van de wereld zijn.

20

21 Vanaf de terugkeer Jezus Christus tot verwoesting van Babel is de tijd, waarin de volkeren verdrukking ondergaan.

22 Uiteindelijk zal Babel verwoest worden, om nooit meer herbouwd te worden, volgens Jesaja 13:19-22 en Openbaring 17-19

23 Barmhartig en genadig is Jahweh; langzaam tot toorn, met veel goedertierenheid. ‘Niet voortdurend blijft Hij twisten; Hij zal niet voor de eon ontstemd zijn’ Ps.103:8,9

24 ‘En Babel, het sieraad van de koninkrijken, de trotse luister van de Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde; het zal niet meer permanent bewoond worden’ Jesaja 13:19

25 God doet de vijanden van Israël weg, want: ‘…wie u (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan, - voorwaar zie, Ik beweeg Mijn hand tegen hen…’ Zacharia 2:8,9

26 Op een rij: 1: Opname van de gemeente 2: Begin 70e week, verbond met velen door de antichrist 3: 3,5 jaar vrede en veiligheid 4: 3,5 jaar grote verdrukking over Israël 5: Terugkeer van Jezus Christus 6: Herstel van Israël en verdrukking over de volkeren 7: Verwoesting van Babylon; satan wordt gebonden en het beest en de valse profeet in de poel des vuurs geworpen 8: Regering over alle volkeren door Israël jaren

27 De totale overwinning van Jezus Christus zal komen!


Download ppt "Tempel kan herbouwd op vleugel heilige plaats?"

Verwante presentaties


Ads door Google