De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT BEDREIGT ONS ? Over geestelijke verleidingen in de eindtijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT BEDREIGT ONS ? Over geestelijke verleidingen in de eindtijd"— Transcript van de presentatie:

1 WAT BEDREIGT ONS ? Over geestelijke verleidingen in de eindtijd
Door: Feike F. ter Velde

2 Geestelijke realiteiten
De geestenwereld bestaat echt [Ef.6:12] 2 Cor. 10:7 - “Gij ziet aan wat voor ogen is” Ef. 1: “Verlichte ogen van het hart” Jac.3: Hemelse wijsheid – 7-voudig! Onzichtbaar: ons geloof / de Geest Bewijs : onze werken/wandel Col.3: Zoek, bedenk het onzichtbare!

3 Door de ogen van de profeten!
Jes. 6:1 - Ik zag de Here! Blik in de hemel : 2 Kronieken 18:18 Hemelbewoners - goden - geesten - zonen Gods Jeremia 51 : 1 – 10 Babel Openb de hele wereld in haar greep

4 De Here met ons ! Immanuël - God met ons
Jesaja 6 - de Here [Adonai] op de troon Situatie op aarde [5:30] Godsverduistering! Martin Buber ( ) Friedrich Nietsche ( ) Jesaja geroepen in barre tijden! Jesaja 8 : 16 – 22 Beelden van de eindtijd, vlak voor de Wederkomst 2 Tim. 3 : 1 - 5

5 De Here met ons (2) De eerste komst van Christus A] De Gemeente
Een zondaar wordt behouden [Joh. 1:12] Iets nieuws werd geopenbaard! [Ef. 3:5] B] Israël De 2e Tempel verwoest - Zonder Ark, zonder de heerlijkheid van God Diaspora

6 De Here met ons (3) De Geest = God wil bij ons wonen
Hij wil de gelovige helpen te ‘leven’ ! Gods Woord Nu: liever gevoel dan verstand liever ervaring dan kennis postmoderne waarheidsbegrip [irrationalisme] Door gebrek aan kennis : ondergang door verkeerde geesten uit de afgrond

7 De Here met ons (4) Gods Geest De Pinksterdag
Woord en Geest! In deze volgorde! De Geest komt dóór het Woord Woord zonder Geest = leersysteem/confessionalisme Geest zonder Woord = valse spiritualiteit

8 De heerlijkheid des Heren
Ezechiël 43:4,5 de Sjechina keert terug Nu zijn we nog in ‘ballingschap’ Jeremia’s brief aan de ballingen [Jer.29:7 / :11-14 Maar de Sjechina is met ons! - De verheerlijking op de berg - Matt verheerlijking [daarna: een boze geest (Marcus 9:14 -29) ruzie/verbazing/verwarring/ - van leiders en volk


Download ppt "WAT BEDREIGT ONS ? Over geestelijke verleidingen in de eindtijd"

Verwante presentaties


Ads door Google