De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Israël en de vijanden Richteren 6:1-10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Israël en de vijanden Richteren 6:1-10."— Transcript van de presentatie:

1 Israël en de vijanden Richteren 6:1-10

2 Richteren: een van de vroege profetische boeken

3 Overzicht boek Richteren:
1:1-2: Israël en de volkeren. Aanvallen :6-8: Regering, bestuur : Interne wanordelijkheden :1-16: Regering, bestuur 17:1-18:31 Israël en de volkeren. Aanvallen :1-21: Interne wanordelijkheden

4 Tijd van het boek Richteren: Vanaf de verovering van Kanaän tot de troonsbestijging van de koning.

5

6 Overzicht Richteren 6:1-10
doen wat kwaad is in ogen van Jahweh verdrukker dienstbaarheid / slavernij (7 jaar) verdrukking berouw over het kwaad

7 God geeft richters zodra Israël de Naam van Jahweh aanroept Richteren 6:7-10
Enkelingen, individuele mensen, in deze tijd: Paulus

8 de tijd van Richteren en onze tijd: - geen openbaar koninkrijk
- geen zichtbare koning - God verbergt Zijn aangezicht - wel verlost, nog niet gevestigd

9 tijd van Richteren  onze tijd
wel verlost, nog niet gevestigd: Israël , toen in Kanaän – vijanden rondom - Lichaam van Christus, wel verlost - nog niet in de hemelen, vijanden rondom

10 Vijanden van Israël: Midianieten - Amalekieten - zonen van het oosten - Gaza - Amorieten

11 Midian: strijd, twist beeld van de oude schepping, de wereld met zijn beginselen, principes

12 Midian: strijd, twist Israël: geen vermenging met de volkeren rondom, niet opgaan in de anderen verleiding door Bileam Bileamsloon (Judas:11 en 2 Petrus 2:15)

13 Maar de zonen van Israël deden wat kwaad was in de ogen van Jahweh
Maar de zonen van Israël deden wat kwaad was in de ogen van Jahweh. Toen gaf Jahweh hen over in de hand van Midian, zeven jaar. Richteren 6:1

14 1. Midian: strijd, twist Ekklesia – lichaam van Christus: geen vermenging met de wereld niet opgaan in anderen geen wereldse principes overnemen (vorm van kwaad) 2 Corinthiërs 6:14-21

15 Alleen het Woord Geen zichtbare koning, Hij is ons onzichtbare hoofd.

16 Want het gebeurde, telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok
Want het gebeurde, telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de zonen van het oosten trokken tegen hen op. (vers 3)

17 2. Amalekieten Amalek = volk dat uitput de natuurlijke mens, uit het stof geformeerd – hoort bij de aarde, is de ene kant van het leven

18 Strijd: oprechte gelovige van Israël: verwacht het van God – geestelijke mens Amalekiet wil het zelf doen (eigen inspan- ning) – zielse, vleselijke mens

19 Amalek Zoon van Ezau/Edom Agag (bij koning Saul) Haman ?

20 Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven: geen schaap, geen rund en geen ezel. Richteren 6:4

21 Gaza: Filistijnen Filistijnen: meerollen, zich wentelen, migreren - vijandig volk voor Israël 5 steden Gaza (sterk, versterkt) Gath Ashkelon Ekron Asdod

22 Filistijnen (palestijnen) - het oude in de gelovige

23 Richteren 6:6: Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de zonen van Israël tot Jahweh.

24 Parallel Richteren 6:6: Israël zal aan het einde van de 70e jaarweek van Daniël 9:24-27 de Naam van Jahweh aanroepen en zij worden gered.

25 Amorieten - verzamelnaam voor de vijanden - overkoepelend - komt van ‘amar’ – praten/spreken

26 Amorieten - 5 koningen van de Amorieten - goden van de Amorieten (Baäl, Astarte) - geestelijke machten van de oorsprong de gelovige van nu  geestelijke ‘strijd’

27 geestelijke ‘strijd’: strategieën van de tegenwerker geen worsteling met bloed en vlees maar standhouden tegen: de soevereiniteiten de gevolmachtigden de wereldmachten van deze duisternis geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen

28 Christus Jezus overwint


Download ppt "Israël en de vijanden Richteren 6:1-10."

Verwante presentaties


Ads door Google