De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de praktijkrichtlijn cervixcytologie (NVVP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de praktijkrichtlijn cervixcytologie (NVVP)"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de praktijkrichtlijn cervixcytologie (NVVP)
9 oktober 2007, Scoop Nascholing te Zutphen J.Bulten, RCP, SBBS, SBBT en SBO Pathologie, UMC St Radboud

2 1e Praktijkrichtlijn BVO baarmoederhalskanker
Augustus 1996 landelijk geldend Kwaliteitsrichtlijn voor pa-laboratoria Belangrijke zaken: uniformering van ontvangst, verwerking, diagnose, rapportage, evaluatie Regionaal coördinerend patholoog

3 Nieuwe praktijkrichtlijn 15 september 2006
Borstvoeding Aspect cervix en ontbreken van endocervicale cellen Dunne laag cytologie HPV

4 Borstvoeding Borstvoeding is geen contra-indicatie meer voor een uitstrijkje. U wordt verzocht wél aan te geven of de vrouw (nog) borstvoeding geeft of dit recent (tot ongeveer 3 maanden terug) heeft gegeven. Zwangerschap 1 Zwangerschap duur… wkn 2 Post partum duur…wkn 3 Lactatie duur…wkn 4 Post lactatie duur…wkn

5 Het maken van een cervixuitstrijkje

6 Uitstrijk Endocervicale epitheelcellen Plaveiselepitheelcellen

7 Het belang van aanwezigheid van endocervicaal (EC) epitheel
Een goede uitstrijk bevat naast plaveiselcellen ook EC cellen

8 Endocervicaal epitheel
Afwezigheid van EC epitheel geeft in principe geen hoger risico op hooggradige afwijkingen Voorwaarde: de cervix moet wél gezien zijn bij het uitstrijken! Adenocarcinomen van de cervix nemen toe In de nieuwe richtlijn “Aspect cervix” toegevoegd

9 Rubriek aspect cervix Aspect Cervix 1 Normaal 2 Niet gezien
3 Abnormale portio Conclusie uitstrijkje: Uitslag/advies Geen afwijkingen, maar de uitstrijk is zonder endocervicale cellen Pap 1. Oude situatie blijft gehandhaafd. Ec- geeft regulier advies Dit geldt vanaf heden

10 Rubriek aspect cervix Aspect Cervix 1 Normaal 2 Niet gezien
Conclusie uitstrijkje: Uitslag/advies: Geen afwijkingen, maar de uitstrijk is zonder endocervicale cellen Pap 0. De representativiteit van het uitstrijkje is niet zeker. Advies: Herhalen na 6 weken wegens onvoldoende kwaliteit Aspect Cervix 1 Normaal 2 Niet gezien 3 Abnormale portio Dit geldt vanaf heden

11 Rubriek aspect cervix Aspect Cervix 1 Normaal 2 Niet gezien
Conclusie uitstrijkje: Uitslag/advies: Geen afwijkingen, maar de uitstrijk is zonder endocervicale cellen Pap 0. De representativiteit van het uitstrijkje is niet zeker. Advies: herhalen na 6 weken wegens onvoldoende representativiteit Aspect Cervix 1 Normaal 2 Niet gezien 3 Abnormale portio Dit geldt vanaf heden

12 Rubriek aspect cervix Vermijdt onderstaande situatie!!
Conclusie uitstrijkje: Uitslag/advies: Geen afwijkingen, maar de uitstrijk is zonder endocervicale cellen. De informatie over de cervix ontbreekt: representativiteit onzeker Pap 0. De representativiteit van het uitstrijkje is niet zeker. Advies: herhalen na 6 weken wegens onvoldoende representativiteit Aspect Cervix 1 Normaal 2 Niet gezien 3 Abnormale portio Dit geldt vanaf heden

13 Extra opmerkingen bij aspect cervix
Bij herhaaladvies bij Pap 0: herhalen na 6 weken moet u altijd het uitstrijkje vergezeld laten gaan van een nieuwe laboratoriumkaart (deze wordt aan de huisarts of de betreffende vrouw verzonden) Als er abnormale cellen in een uitstrijk gevonden worden, ongeacht aspect cervix en/of ontbreken van endocervicaal epitheel, zal er altijd een herhaling of advies gegeven worden gerelateerd aan de abnormale cellen

14 Dunne laag cytologie in Nederland
50-60% laboratoria over op DLC Uit alle literatuur tot nu toe geen duidelijk verschil tussen de conventionele methode en de DLC RIVM/VWS heeft voor de Nederlandse situatie een onderzoek naar beide methoden ingesteld (kosten-effectiviviteit) Sinds medio 2006 moratorium ingesteld Verwachting is dat medio 2008 nieuw besluit hierover komt

15 Dunne laag cytologie ThinPrep Autocyte
Uitstrijk wordt op normale manier gemaakt ThinPrep Borsteltje niet in potje achterlaten (goed drukken) Autocyte Borsteltje in potje achterlaten

16 Dunne laag cytologie B07-234 UMC

17

18 Humaan Papilloma Virus ( HPV )
Centrale rol bij ontstaan van cervixcarcinoom en de voorstadia

19 HPV bepalingen in het follow-up traject na celatypie
HPV bepalingen in het follow-up traject na celatypie (PAP 2) of geringe dysplasie (PAP 3a1) De praktijkrichtlijn geeft de mogelijkheid om na een gering afwijkend BVO-uitstrijkje (Pap2 / 3a1) bij de eerste vervolguitstrijk (dus na 6 maanden) naast cytologisch onderzoek een HPV bepaling te laten verrichten Indien u een HPV bepaling wenst te laten verrichten, dient u dit aan te geven op het aanvraagformulier. Het nieuwe aanvraagformulier Indicatie Cervixcytologie waarop u HPV bepaling kunt aankruisen wordt u binnenkort toegezonden Maakt u de uitstrijk volgens de conventionele methode dan kunt u deze vervolguitstrijken in voorkomend geval samen met een HPV buis insturen

20 HPV bepaling laten verrichten
Conventioneel: De HPV buis zal door het pathologie laboratorium binnenkort worden verstrekt (vraag na bij het laboratorium hoe het geregeld is of gaat worden) Indien u gebruik maakt van de Dunne Laag Cytologie is het niet nodig een aparte buis voor HPV onderzoek mee te sturen Vermeldt u dan wel duidelijk op het aanvraagformulier voor Indicatie Cervixcytologie dat u een aanvullende HPV test wenst

21 HPV test en uitslag Indien de cytologische uitslag van de eerste vervolguitstrijk PAP 1 is én de HPV bepaling negatief, dan kan de vrouw veilig terug worden verwezen naar het reguliere screenings-programma. Er is dan geen verder vervolgonderzoek nodig In geval van een negatieve HPV uitslag wordt het vervolgtraject aangepast. Bij positieve HPV test blijft het traject ongewijzigd (“negatieve” triage) Voor de HPV bepaling wordt gebruik gemaakt van 2 testen: Hybrid Capture® 2 (HC-2) test (FDA) of de zgn. GP5/6 test (klinisch gevalideerd)

22 Regulier herhaaltraject zonder HPV bepaling na een geringe afwijking in de BVO uitstrijk

23 Herhaaltraject inclusief HPV bepaling na een geringe afwijking in de BVO uitstrijk


Download ppt "Veranderingen in de praktijkrichtlijn cervixcytologie (NVVP)"

Verwante presentaties


Ads door Google