De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindhoven, 9 mei 2008 ’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’ Eindcolloquium Begeleiders Prof. Ir. F.J.M. Scheublin (TU/e)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindhoven, 9 mei 2008 ’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’ Eindcolloquium Begeleiders Prof. Ir. F.J.M. Scheublin (TU/e)"— Transcript van de presentatie:

1 Eindhoven, 9 mei 2008 ’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’ Eindcolloquium Begeleiders Prof. Ir. F.J.M. Scheublin (TU/e) Ing. C. de Bruijn (TU/e) Ir. S. Borremans (Heijmans Bouw Best BV.)

2 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker  Inleiding ->probleemanalyse ->probleem- en doelstelling  Onderzoek ->literatuur - arbeidsproductiviteit - invloedsfactoren ->interviews ->tijdsmetingen  Hulpmiddel  Conclusie & aanbevelingen  Afsluiting

3 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Aanleiding Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

4 Bouwplaatssituatie: gaat het om het feit hoe personen, vrachtwagens etc. zich naar en over het terrein kunnen bewegen. Organisatie/management: aansturing - Wachten - Werkomstandigheden - Taakonderbrekingen Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Probleemomschrijving Arbeidsproductiviteit: ‘de hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag daadwerkelijk bezig is met zijn productie’. Motivatie Bouwplaatssituatie Organisatie/management Arbeids- normen Inkoop/ onderaannemers Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting Motivatie: vanuit de persoon zelf, bevlogenheid, instelling (mentaliteit), sfeer op een bouwplaats een rol etc.

5 Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Probleemformulering Probleemstellingen 1. Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal 2. Geen ideale bouwplaatssituatie 3. De organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

6 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Begroten manuren activiteit Uitvoeren activiteit = productief zijn Activiteit gereed binnen een hoeveelheid manuren Vergelijk begrote- en verbruikte manuren Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

7 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Relevantie Probleem -> 16% negatief verschil begrote manuren en werkelijk verbruikte Verband tussen? Arbeidsproductiviteit bouwplaatsmedewerkers & Begrote hoeveelheid manuren Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

8 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Opdeling tijdsbesteding Direct productief deel Indirect productief deel Onproductief deel - Rust en persoonlijke verzorging - Aan- en afloop Arbeidsproductiviteit = direct productief werk / totaal bestede tijd x 100% 57% 16% 11% Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

9 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting Invloedsfactoren

10 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Motivatie •Persoon = van nature gemotiveerd Doelen & taak •‘Goal-setting’ theorie - Actie bij een persoon los maakt - Harder voor werken wanneer er hogere eisen worden gesteld - Meer tijd besteedt worden aan het werk wanneer er een hogere verwachting is - Efficiënt te werk gaan om een doel te bereiken Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting Persoon + doel = positief voor motivatie

11 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Bouwplaatssituatie Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting •locatie •niveauverschillen terrein •toegangs- en uitgangsmogelijkheden Bouwplaatsinrichting • de beschikbare plaatsruimte • de benodigde plaatsruimte • de juiste (meest economische) plaats • de tijdsduur dat de plaatsruimte wordt ingenomen Bepaling & opzet = goed doordacht

12 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Uitvoerder en bouwplaatsmedewerker: 1.Ploegsamenstelling 2.Werkregelingsschema 3.Taak- en functieomschrijving Ondersteuning door uitvoerder Ploeg/persoon zelfDe werkplek Te verwerken materialen In te zetten/gebruiken materieel/gereedschap vakbekwaamheidbereikbaarheidwaar te verkrijgenhoe in zetten vaardigheidveiligheidafroepprocedurewaar te verkrijgen ervaringnetheidtransport naar werkplekbedieningsvoorschriften samenstellingverlichtingtussenopslagverzorging kledinggeluidverwerkingsvoorschriftenveiligheid inhoud van de taakweersomstandighedenverpakkingsmaterialentransport naar werkplek zwaarte van de taakinstructieafvalwaar inpluggen verlangde productieinstructiewaar hulpmaterialen beloningafleveren na gebruik instructie Instructie + aansturing -> ieder een eigen manier Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

13 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Interviews •Bouwplaatsmedewerkers •Uitvoerders •Overige partijen Projectleiders Werkvoorbereiders Inkopers Medewerkers van bedrijfsbureau Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

14 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Resultaten: Probleem is dat men niet continue door kan werken, door welke onderbrekingen dan ook met als gevolg afnemende motivatie Resultaten enquête: Men wil het liefst zelfstandig willen werken naar een bepaald resultaat, zonder al te veel onderbrekingen. Verantwoordelijkheid gaat men niet uit de weg. Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

15 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Elke bouwplaats 2 dagen van 7:00u-15:45u Tijdsmetingen: MultiMomentOpnamen •Berlicum •Boxtel •St. Oederode •Rosmalen •Venray Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

16 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Direct productief38% Indirect productief41% Rust en persoonlijke Verzorging11% Aan- en afloop10 % 57 % 16 % 11 % ??  ??  • lopen/zoeken 7% • halen van spullen 4% • overleggen 9% binnen ploeg 5% andere ploeg/onder-/nevenaannemer/machinist 2% uitvoerder 2% werkvoorbereider 0,23% Totaal: 20% Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

17 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren Conclusies onderzoek Bouwplaatssituatie = geen negatieve invloed Organisatie/management Significant aangetoond ===> lopen, halen, zoeken en overleggen duidt op onduidelijke taken Motivatie ===> gevolg Men wil zelfstandigheid en toewerken naar een doel Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

18 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Conclusie Huidige problemen •Geen terugkoppeling naar de overallplanning en werkbegroting •Geen duidelijke taak- en doelstelling rekening houdend met de tijd •Bouwplaatsmedewerkers werken in eigen tempo •Taken lopen uit en structuur is weg •Problemen met begrote manuren 1. Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal 3. De organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over Probleemstellingen 2. Geen ideale bouwplaatssituatie Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

19 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Reacties uitvoerders:  Kijken zelden naar de werkbegroting  Onderkennen dat aansturing verbeterd kan worden, maar is lastig  Mede door het feit dat door de jaren heen de situatie is ontstaan, dat ieder op zijn eigen manier te werk gaat  Wordt getracht zo goed mogelijk aan te sturen, maar…  Oplossing is welkom! Terugkoppeling t.b.v. het hulpmiddel Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

20 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Planningsgedeelte & taakinstructiebladen:  Deadlines ---- uitvoerder dwingen te plannen  Materiaal, materieel, werkmethode en planning etc. Doelgroep:  uitvoerders  bouwplaatsmedewerkers Opzet hulpmiddel Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting Afbakening:  wachttijden  inhoud norm

21  Inzicht verkrijgen in de werkelijk te verbruiken manuren en de begrote manuren Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Programma van eisen  Realistische manier activiteiten in plannen + inzichtelijk maken m.b.t. de beoogde uitvoering van het werk  Tijdsbesteding van de bouwplaatsmedewerkers moet getoetst kunnen worden aan de begrote manuren  Kwaliteit van het plannen van de uitvoering en van daaruit de taakoverbrenging dient met het hulpmiddel vergroot te worden  Eén integrale geautomatiseerde oplossing  Heldere, eenduidige en complete taakinstructies Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

22 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Planningsgedeelte Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

23 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Taakinstructiebladen Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

24 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting A B C D

25 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

26 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

27 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 1 Stap 2 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

28 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

29 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 3 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

30 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 4 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

31 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 5 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

32 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 6 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

33 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 7 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

34 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

35 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

36 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Stap 8 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

37 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Toetsing •Activiteiten afgrond op gevraagde tijdstip --------> ca. 3000 manuren •2 uitvoerders positief: -> inzicht in de te besteden hoeveelheid manuren -> checklist wat men gereed moet hebben -> prettige wijze van informatie over brengen; bespreekbaar •Bouwplaatsmedewerkers positief: -> duidelijkheid m.b.t. materiaal/materieel -> men denkt meer met één activiteit bezig te kunnen zijn -> vroeg stadium duidelijkheid = prettiger werken •Presentaties projectleiders & uitvoerders van Heijmans Bouw Best BV. Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

38 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Conclusie Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Organisatie & management + motivatie Hulpmiddel: plannen & taakinstructies Toetsing geslaagd! Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

39 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Aanbevelingen Doorontwikkeling •Koppelingen programma’s Ibis-Trad en BPA aan hulpmiddel Nader onderzoek •Planning zes weken koppelen aan overallplanning en personeelsplanning, lettend op bouwplaatsmedewerkers op alle projecten •Bekijken juistheid normen

40 Bedankt voor uw aandacht! Gelegenheid tot vragen Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting


Download ppt "Eindhoven, 9 mei 2008 ’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’ Eindcolloquium Begeleiders Prof. Ir. F.J.M. Scheublin (TU/e)"

Verwante presentaties


Ads door Google