De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’

Verwante presentaties


Presentatie over: "’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’"— Transcript van de presentatie:

1 ’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’
Eindcolloquium Begeleiders Prof. Ir. F.J.M. Scheublin (TU/e) Ing. C. de Bruijn (TU/e) Ir. S. Borremans (Heijmans Bouw Best BV.) Eindhoven, 9 mei 2008

2 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding ->probleemanalyse ->probleem- en doelstelling Onderzoek ->literatuur - arbeidsproductiviteit - invloedsfactoren ->interviews ->tijdsmetingen Hulpmiddel Conclusie & aanbevelingen Afsluiting

3 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Aanleiding Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

4 Organisatie/management
Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Probleemomschrijving Arbeidsproductiviteit: ‘de hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag daadwerkelijk bezig is met zijn productie’. Motivatie Bouwplaatssituatie Organisatie/management Arbeids- normen Inkoop/ onderaannemers Organisatie/management: aansturing - Wachten - Werkomstandigheden - Taakonderbrekingen Bouwplaatssituatie: gaat het om het feit hoe personen, vrachtwagens etc. zich naar en over het terrein kunnen bewegen. Motivatie: vanuit de persoon zelf, bevlogenheid, instelling (mentaliteit), sfeer op een bouwplaats een rol etc. Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

5 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Probleemformulering Probleemstellingen Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal Geen ideale bouwplaatssituatie De organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

6 Vergelijk begrote- en verbruikte manuren Uitvoeren activiteit
Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Begroten manuren activiteit Vergelijk begrote- en verbruikte manuren Uitvoeren activiteit = productief zijn Activiteit gereed binnen een hoeveelheid manuren Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

7 16% negatief verschil begrote manuren en werkelijk verbruikte
Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Relevantie Probleem -> 16% negatief verschil begrote manuren en werkelijk verbruikte Verband tussen? Arbeidsproductiviteit bouwplaatsmedewerkers & Begrote hoeveelheid manuren Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

8 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Opdeling tijdsbesteding Direct productief deel Indirect productief deel Onproductief deel - Rust en persoonlijke verzorging - Aan- en afloop 57% 16% 11% Arbeidsproductiviteit = direct productief werk / totaal bestede tijd x 100% Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

9 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Invloedsfactoren Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

10 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Motivatie Persoon = van nature gemotiveerd Doelen & taak ‘Goal-setting’ theorie - Actie bij een persoon los maakt - Harder voor werken wanneer er hogere eisen worden gesteld - Meer tijd besteedt worden aan het werk wanneer er een hogere verwachting is - Efficiënt te werk gaan om een doel te bereiken Persoon + doel = positief voor motivatie Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

11 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Bouwplaatssituatie locatie niveauverschillen terrein toegangs- en uitgangsmogelijkheden Bouwplaatsinrichting de beschikbare plaatsruimte de benodigde plaatsruimte de juiste (meest economische) plaats de tijdsduur dat de plaatsruimte wordt ingenomen Bepaling & opzet = goed doordacht Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

12 Te verwerken materialen In te zetten/gebruiken materieel/gereedschap
Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Uitvoerder en bouwplaatsmedewerker: Ploegsamenstelling Werkregelingsschema Taak- en functieomschrijving Ondersteuning door uitvoerder Ploeg/persoon zelf De werkplek Te verwerken materialen In te zetten/gebruiken materieel/gereedschap vakbekwaamheid bereikbaarheid waar te verkrijgen hoe in zetten vaardigheid veiligheid afroepprocedure ervaring netheid transport naar werkplek bedieningsvoorschriften samenstelling verlichting tussenopslag verzorging kleding geluid verwerkingsvoorschriften inhoud van de taak weersomstandigheden verpakkingsmaterialen zwaarte van de taak instructie afval waar inpluggen verlangde productie waar hulpmaterialen beloning afleveren na gebruik Instructie + aansturing -> ieder een eigen manier Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

13 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Interviews Bouwplaatsmedewerkers Uitvoerders Overige partijen Projectleiders Werkvoorbereiders Inkopers Medewerkers van bedrijfsbureau Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

14 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Resultaten: Probleem is dat men niet continue door kan werken, door welke onderbrekingen dan ook met als gevolg afnemende motivatie Resultaten enquête: Men wil het liefst zelfstandig willen werken naar een bepaald resultaat, zonder al te veel onderbrekingen. Verantwoordelijkheid gaat men niet uit de weg. Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

15 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Tijdsmetingen: MultiMomentOpnamen Berlicum Boxtel St. Oederode Rosmalen Venray Elke bouwplaats 2 dagen van 7:00u-15:45u Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

16 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Direct productief 38% Indirect productief 41% Rust en persoonlijke Verzorging 11% Aan- en afloop 10 % 57 % 16 % 11 % ? lopen/zoeken 7% halen van spullen 4% overleggen 9% binnen ploeg 5% andere ploeg/onder-/nevenaannemer/machinist 2% uitvoerder 2% werkvoorbereider 0,23% Totaal: 20% Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

17 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren Conclusies onderzoek Bouwplaatssituatie = geen negatieve invloed Organisatie/management Significant aangetoond ===> lopen, halen, zoeken en overleggen duidt op onduidelijke taken Motivatie ===> gevolg Men wil zelfstandigheid en toewerken naar een doel Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

18 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Conclusie Huidige problemen Geen terugkoppeling naar de overallplanning en werkbegroting Geen duidelijke taak- en doelstelling rekening houdend met de tijd Bouwplaatsmedewerkers werken in eigen tempo Taken lopen uit en structuur is weg Problemen met begrote manuren Probleemstellingen 1. Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal 3. De organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over 2. Geen ideale bouwplaatssituatie Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

19 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Terugkoppeling t.b.v. het hulpmiddel Reacties uitvoerders: Kijken zelden naar de werkbegroting Onderkennen dat aansturing verbeterd kan worden, maar is lastig Mede door het feit dat door de jaren heen de situatie is ontstaan, dat ieder op zijn eigen manier te werk gaat Wordt getracht zo goed mogelijk aan te sturen, maar… Oplossing is welkom! Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

20 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Opzet hulpmiddel Planningsgedeelte & taakinstructiebladen: Deadlines ---- uitvoerder dwingen te plannen Materiaal, materieel, werkmethode en planning etc. Doelgroep: uitvoerders bouwplaatsmedewerkers Afbakening: wachttijden inhoud norm Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

21 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Programma van eisen Heldere, eenduidige en complete taakinstructies Realistische manier activiteiten in plannen + inzichtelijk maken m.b.t. de beoogde uitvoering van het werk Inzicht verkrijgen in de werkelijk te verbruiken manuren en de begrote manuren Tijdsbesteding van de bouwplaatsmedewerkers moet getoetst kunnen worden aan de begrote manuren Kwaliteit van het plannen van de uitvoering en van daaruit de taakoverbrenging dient met het hulpmiddel vergroot te worden Eén integrale geautomatiseerde oplossing Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

22 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Planningsgedeelte Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

23 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Taakinstructiebladen Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

24 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

25 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

26 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

27 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 2 Stap 1 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

28 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

29 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 3 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

30 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 4 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

31 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 5 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

32 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 6 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

33 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 7 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

34 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

35 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

36 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Stap 8 Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

37 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Toetsing Activiteiten afgrond op gevraagde tijdstip > ca manuren 2 uitvoerders positief: -> inzicht in de te besteden hoeveelheid manuren -> checklist wat men gereed moet hebben -> prettige wijze van informatie over brengen; bespreekbaar Bouwplaatsmedewerkers positief: -> duidelijkheid m.b.t. materiaal/materieel -> men denkt meer met één activiteit bezig te kunnen zijn -> vroeg stadium duidelijkheid = prettiger werken Presentaties projectleiders & uitvoerders van Heijmans Bouw Best BV. Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

38 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Conclusie Doelstelling Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Organisatie & management + motivatie Hulpmiddel: plannen & taakinstructies Toetsing geslaagd! Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

39 Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker
Aanbevelingen Doorontwikkeling Koppelingen programma’s Ibis-Trad en BPA aan hulpmiddel Nader onderzoek Planning zes weken koppelen aan overallplanning en personeelsplanning, lettend op bouwplaatsmedewerkers op alle projecten Bekijken juistheid normen Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting

40 Bedankt voor uw aandacht!
Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker Bedankt voor uw aandacht! Gelegenheid tot vragen Inleiding – Onderzoek – Hulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - Afsluiting


Download ppt "’Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker’"

Verwante presentaties


Ads door Google