De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Het vergroten van de nauwkeurigheid bij het begroten van manuren bij Heijmans Servicebouw’ EINDCOLLOQUIUM Eindcolloquium - Ludo Pepels 24 augustus 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Het vergroten van de nauwkeurigheid bij het begroten van manuren bij Heijmans Servicebouw’ EINDCOLLOQUIUM Eindcolloquium - Ludo Pepels 24 augustus 2012."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Het vergroten van de nauwkeurigheid bij het begroten van manuren bij Heijmans Servicebouw’ EINDCOLLOQUIUM Eindcolloquium - Ludo Pepels 24 augustus 2012 Personalia INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE PERSONALIA

2 SLIDE 2 / 53 L. PEPELS PERSONALIA Personalia – Ludo Pepels 2004 – Heden Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 2009 Master Construction Technology  2009/2010 Bestuur Studievereniging SUPport  2010 Stage Nieuwbouw AZM Maastricht BAM Utiliteitsbouw Maastricht  2011 Masterproject Participerend Observeren Heijmans Servicebouw Rosmalen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

3 SLIDE 3 / 53 L. PEPELS INTRODUCTIE Inhoud PARTICIPEREND OBSERVEREN PROBLEEM ANALYSE BC ONDERZOEKSFASEONTWERPFASE TCEC INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE Tijdsduur: +/- 45 minuten

4 SLIDE 4 / 53 L. PEPELS INTRODUCTIE Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. J.J.N. (Jos) Lichtenberg Hoofdbegeleider: Ing. C.M. (Cor) de Bruijn Medebegeleider: Dr. Ir. E.W. (Eric) Vastert Bedrijfsbegeleider: Ing. D. (Dimitri) Tsolakidis, MBA INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

5 SLIDE 5 / 53 L. PEPELS INTRODUCTIE Heijmans Servicebouw INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

6 SLIDE 6 / 53 L. PEPELS INTRODUCTIE Projecten Heijmans Servicebouw Paviljoens Mutsaersstichting Venlo Witte Huis Mutsaersstichting Venlo Pand NES Eindhoven Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven Auditorium TU/e Eindhoven INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

7 SLIDE 7 / 53 L. PEPELS AANLEIDING Participerend Observeren Probleemanalyse:  Knelpunten  Relaties (oorzaak-gevolg)  Stream Analysis (Porras, 1987) INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

8 SLIDE 8 / 53 L. PEPELS AANLEIDING ‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’ Analyse Financiële Overzichten 6 projecten Heijmans Servicebouw Omzet ‘Projecten’ ca. 5 miljoen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

9 SLIDE 9 / 53 L. PEPELS AANLEIDING ‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’ INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

10 SLIDE 10 / 53 L. PEPELS AANLEIDING ‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’ Schematische opbouw inschrijfbegroting: Bruto Marge Saldo - Arbeid - Materiaal - Materieel - UTA-personeel - Onderaanneming INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

11 SLIDE 11 / 53 L. PEPELS AANLEIDING ‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’ INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

12 SLIDE 12 / 53 L. PEPELS AANLEIDING ‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’ INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

13 SLIDE 13 / 53 L. PEPELS AANLEIDING Resumé  Gemiddeld negatief verschil begroot - besteed: 20,5%  Gemiddelde Bruto Marge: 8%  Gemiddeld negatief saldo: 1%  Arbeidskostenaandeel op resultaat: 3%  Heijmans Servicebouw wil BM van minimaal 10% op projecten Dus: aanpak verschil in begrote en bestede arbeid hard nodig! INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

14 SLIDE 14 / 53 L. PEPELS PROBLEEMANALYSE Probleemveld manurenproblematiek (Bron: De Kok, 1995) INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

15 SLIDE 15 / 53 L. PEPELS  Participerend Observeren  Analyse zes projecten Servicebouw  Interviews binnen Servicebouw  Werkvoorbereiders  Projectleiders  Calculator  Uitvoerders Speelveld manurenproblematiek AFBAKENING PROBLEEMANALYSE INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

16 SLIDE 16 / 53 L. PEPELS PROBLEEMANALYSE Probleemdefiniëring (Bron: Verschuren, 2008) INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

17 SLIDE 17 / 53 L. PEPELS PROBLEEMANALYSE Confrontatie wenselijk/feitelijk AFBAKENING INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

18 SLIDE 18 / 53 L. PEPELS PROBLEEMANALYSE Probleemstelling “De door calculatie opgestelde manurenbegroting benadert de werkelijke situatie onvoldoende doordat kennis ontbreekt van toeslagfactoren van arbeidsnormen, welke typerend zijn voor activiteiten in servicewerk gerelateerde projecten. Hierdoor vallen verschillen tussen begrote en bestede manuren vaak negatief uit bij projecten van Heijmans Servicebouw en dit heeft vervolgens een negatief effect op de geprognosticeerde bruto marge.” INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

19 SLIDE 19 / 53 L. PEPELS AFSTUDEERPLAN Doelstelling “Het beschrijven, kwantificeren en het effect bepalen van de toeslagfactoren van arbeidsnormen welke typerend zijn voor activiteiten in servicewerk gerelateerde projecten en op deze wijze een bijdrage leveren aan het vergroten van de nauwkeurigheid van de begrote manuren in de door calculatie opgestelde manurenbegroting.” INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

20 SLIDE 20 / 53 L. PEPELS AFSTUDEERPLAN Taakstellingen Dataverzamelingsmethoden: - Literatuuronderzoek - Interviews - Observatie op projecten OnderzoeksfaseOntwerpfase INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

21 SLIDE 21 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK Taakstellingen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

22 SLIDE 22 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #1 Taakstelling 1 – (Nauwkeurig) begroten van manuren Manier van begroten bij Heijmans Servicebouw: Normeringsproces (koppelen arbeidsnormen aan hoeveelheden) o Repetitiefactor o Aan- en afloop o Logistiek bestaand pand o Opbouwen en afbreken INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

23 SLIDE 23 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #1 Taakstelling 1 – (Nauwkeurig) begroten van manuren Opbouw arbeidsnorm [SAOB] INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

24 SLIDE 24 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #1 Taakstelling 1 – (Nauwkeurig) begroten van manuren Conclusie Taakstelling 1:  Manier van begroten  Extra ‘handelingen’ in servicewerk gerelateerde projecten  Opbouw van een arbeidsnorm Nieuwe systematische opbouw arbeidsnorm toegespitst op servicewerk gerelateerde projecten INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

25 SLIDE 25 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK Taakstellingen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

26 SLIDE 26 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Wat is kenmerkend aan servicewerk gerelateerde projecten voor Heijmans Servicebouw? Onderverdeling:  Servicewerk gerelateerde kenmerken  Kenmerken van uitvoeringsactiviteiten van projecten Totaal: ± 80 kenmerken INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

27 SLIDE 27 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Enkele ‘Servicewerk gerelateerde kenmerken’:  (Interne) transportwegen  Aan- en afvoer materiaal/afval door bestaand pand  Beperkingen in verband met overlast derden o Tijdgebondenheid activiteit  Bescherming van te handhaven gebouwdelen  Liftgebruik bestaande liften in pand  Beschikbaarheid groot materieel  Klantafhankelijke activiteiten  Diversiteit projecten o Nieuwbouwsituatie o Bestaande situatie Operationeel o Bestaande situatie Leeg o Clean Room INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

28 SLIDE 28 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Enkele ‘Kenmerken van uitvoeringsactiviteiten van projecten’:  Opruimen gereedschap/werkplek/rotzooi/materiaal  Overleg (werkgerelateerde activiteiten)  Schrijven/schetsen/aftekenen  Tekening lezen  Wachten; in ploeg  Zaagwerkzaamheden  Plek schaftvoorzieningen  Dynamisch en statisch werk  Samenstelling ploeg  Vakmanschap  Ervaring INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

29 SLIDE 29 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Clustering kenmerken: A.Directe handelingen ploeg B.Bestedingen/invloeden binnen ploeg C.Invloeden buiten ploeg Liftgebruik rieel versiteit projecten Zaagwerkza Samenstelling ploeg ? INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

30 SLIDE 30 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Koppeling clustering aan systematische opbouw arbeidsnorm: A B C Verdeling:  Directe kenmerken  Indirecte kenmerken INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

31 SLIDE 31 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Koppeling clustering aan systematische opbouw arbeidsnorm: INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

32 SLIDE 32 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2 Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren Conclusie Taakstelling 2:  Kenmerken ‘Servicewerk gerelateerde projecten’  Clustering kenmerken  Koppeling clustering aan systematische opbouw arbeidsnorm Eenduidige normstructuur ‘Servicewerk gerelateerde projecten’ INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

33 SLIDE 33 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK Taakstellingen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

34 SLIDE 34 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #3 Taakstelling 3 – Kwantificeren toeslagfactoren Meetmethode: Multi Moment Opname (MMO):  Steekproef  ‘Turven’ handelingen op rondetijd Operationalisering kenmerken:  Vertalen begrip in meetbare termen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

35 SLIDE 35 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #3 Taakstelling 3 – Kwantificeren toeslagfactoren Waarde toeslagfactoren (MMO): SAOB: 57% Arbeidsproductiviteit Heijmans Servicebouw: 30% Arbeidsproductiviteit INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

36 SLIDE 36 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #3 Taakstelling 3 – Kwantificeren toeslagfactoren Conclusie Taakstelling 3: INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

37 SLIDE 37 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK Taakstellingen INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

38 SLIDE 38 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4 Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren Aanpak taakstelling 4:  Statistiek: onderzoeken samenhang tussen kenmerken: SPSS  Samenhang directe en indirecte kenmerken binnen toeslagfactoren? (1)  Samenhang ‘invloeden buiten ploeg’ en toeslagfactoren? (2) INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

39 SLIDE 39 / 53 L. PEPELS ? ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4 Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren Samenhang tussen directe en indirecte kenmerken binnen toeslagfactoren (1):  ‘Transport en logistieke handelingen’ Y = B 0 +B 1 *X 1 INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

40 SLIDE 40 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4 Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren Samenhang tussen ‘invloeden buiten ploeg’ en toeslagfactoren (2): ? x1x1 x2x2 INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

41 SLIDE 41 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4 Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren Conclusie Taakstelling 4:  Vergelijkingen voor samenhang directe en indirecte kenmerken (1)  Vergelijkingen voor samenhang ‘invloeden buiten ploeg en toeslagfactoren (2)  Uitgangspunten INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

42 SLIDE 42 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – CONCLUSIE Conclusie onderzoeksresultaten INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

43 SLIDE 43 / 53 L. PEPELS ONDERZOEK – CONCLUSIE Conclusie onderzoeksresultaten Van onderzoek naar ontwerp:  Vergelijkingen ter voorspelling hoogte toeslagfactor  Parameters en uitgangspunten per toeslagfactor  In probleemanalyse aangetoond: Slechte overdracht calculatie naar uitvoering Ontwerpdoelstelling: “ Het ontwerpen van een beslissingsondersteunend (reken)model waarmee calculatie gefundeerd een toeslagberekening voor servicewerk gerelateerde projecten kan maken aan de hand van projectspecificaties, en werkvoorbereiding/uitvoering inzage heeft in de gemaakte keuzes ten behoeve van de arbeidsnorm door calculatie.” INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

44 SLIDE 44 / 53 L. PEPELS ONTWERP Ontwerp Programma van eisen:  Uitvoer bandbreedte toeslagfactoren  Weloverwogen keuze hoogte toeslagfactor op basis van bandbreedte  Variabelen (parameters en uitgangspunten) aanpasbaar; effect toeslagfactoren  Duidelijk overzicht met toeslagfactoren en gemaakte keuzes genereren  Normstructuur als onderlegger voor het rekenmodel  Eenvoudige werking; handleiding in programma INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

45 SLIDE 45 / 53 L. PEPELS ONTWERP Ontwerp Hoofdprocessen model: Structuur:  10 Stappen  1 Uitvoerblad INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

46 SLIDE 46 / 53 L. PEPELS ONTWERP Ontwerp ‘Rekenmodel Arbeidsnormen Servicebouw’ INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

47 SLIDE 47 / 53 L. PEPELS TOETSING Toetsing  Toetsing PvE  Toepasbaarheid  Toetsing uitvoer rekenmodel INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

48 SLIDE 48 / 53 L. PEPELS TOETSING Toetsing Toetsing Programma van eisen:  Uitvoer bandbreedte toeslagfactoren  Weloverwogen keuze hoogte toeslagfactor op basis van bandbreedte  Variabelen (parameters en uitgangspunten) aanpasbaar  Duidelijk overzicht met toeslagfactoren en gemaakte keuzes genereren  Normstructuur als onderlegger voor het rekenmodel  Eenvoudige werking; handleiding in programma INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

49 SLIDE 49 / 53 L. PEPELS TOETSING Toetsing Toetsing op toepasbaarheid:  “Mooi vormgegeven, overzichtelijk model met duidelijke informatieschermen”  “Rapportage van alle resultaten kan handig zijn voor het overdrachtsmoment”  “Wellicht niet bruikbaar als calculatiemodel, wel perfect voor indicatie toeslagfactor”  “Geeft denkstappen calculator goed weer”  “Het model representeert bewustwording van de factoren van servicebouw en zet aan tot denken”  “Invoer ‘Netto bewerkingstijden’ wellicht lastig, vereist andere denkwijze”  “Ideaal model voor ‘startende’ werknemers/calculators” INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

50 SLIDE 50 / 53 L. PEPELS TOETSING Toetsing Toetsing uitvoer rekenmodel  Renovatie toiletgroepen Van Lanschot Den Bosch  Pand NES Eindhoven Begroot oorspronkelijk Uitvoer RAS Besteed project INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

51 SLIDE 51 / 53 L. PEPELS EVALUATIE Evaluatie Conclusie: Afstudeerdoelstelling “Het beschrijven, kwantificeren en het effect bepalen van de toeslagfactoren van arbeidsnormen welke typerend zijn voor activiteiten in servicewerk gerelateerde projecten en op deze wijze een bijdrage leveren aan het vergroten van de nauwkeurigheid van de begrote manuren in de door calculatie opgestelde manurenbegroting.” Ontwerpdoelstelling “ Het ontwerpen van een beslissingsondersteunend (reken)model waarmee calculatie gefundeerd een toeslagberekening voor servicewerk gerelateerde projecten kan maken aan de hand van projectspecificaties, en werkvoorbereiding/uitvoering inzage heeft in de gemaakte keuzes ten behoeve van de arbeidsnorm door calculatie.” INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

52 SLIDE 52 / 53 L. PEPELS EVALUATIE Evaluatie Aanbevelingen ‘Rekenmodel Arbeidsnormen Servicebouw’:  Koppeling met calculatieprogramma IBIS TRAD  Database ‘Netto taaktijden’ uitbreiden Aanbevelingen nader onderzoek:  Meer en nieuwe MMO metingen doen  ‘Netto taaktijden’ voor activiteiten in kaart brengen  Andere hoofdoorzaken uit analysefase als verbetertraject inzetten in organisatie INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

53 SLIDE 53 / 53 L. PEPELS AFSLUITING INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE

54 SLIDE 54 / 53 L. PEPELS EXTRA Ontwerpplan Structuur model:

55 SLIDE 55 / 53 L. PEPELS EXTRA Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren Conclusie Taakstelling 4  2 vergelijkingen per toeslagfactor R 2 = 0,257 R 2 = 0,933 R 2 = 0,860 R 2 = 0,422 (1) (2)


Download ppt "‘Het vergroten van de nauwkeurigheid bij het begroten van manuren bij Heijmans Servicebouw’ EINDCOLLOQUIUM Eindcolloquium - Ludo Pepels 24 augustus 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google