De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stekken en gains 24-8-2006 Eindcolloquium Eddy Hegger Johan Vos Een belemmering voor de stelruimte van een gevelelement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stekken en gains 24-8-2006 Eindcolloquium Eddy Hegger Johan Vos Een belemmering voor de stelruimte van een gevelelement."— Transcript van de presentatie:

1 Stekken en gains 24-8-2006 Eindcolloquium Eddy Hegger Johan Vos Een belemmering voor de stelruimte van een gevelelement

2 Stekken en gains 24-8-2006 Eindcolloquium Een belemmering voor de stelruimte van een gevelelement Afstudeercommissie: Dr. Ir. P.A.J. van Hoof Ir. M.M.J. Vissers Prof. Ir. F.J.M. Scheublin

3 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Inhoudsopgave Stek en gain, rol in uitvoeringsproces Visualisatie van het probleem Doel van het afstuderen Analyse van het probleem, invloedsfactoren Uitgevoerde onderzoek Modellering, conclusies Ontwerp van de oplossing Vragen

4 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Stek: Stekanker

5 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Stek: Stekanker Stekeind

6 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Stek: Stekanker Stekeind Gain:

7 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Uitvoeringsproces Sandwichgevelelementenmet daartussen breedplaatvloeren

8 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Uitvoeringsproces Productieproces Gereed maken van de mal Aanbrengen beton Uitharden en opslaan Montageproces

9 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Uitvoeringsproces Montageproces: Indraaien stekeinden Leggen breedplaatvloer Storten beton Uitzetten referenties

10 a b a b Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Uitvoeringsproces Montageproces: Indraaien stekeinden Leggen breedplaatvloer Storten beton Uitzetten referenties HoogteLangsrichtingDiepterichting

11 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Uitvoeringsproces Montageproces: Indraaien stekeinden Leggen breedplaatvloer Storten beton Uitzetten referenties Transporteren Positioneren Verticaal stellen Aangieten gains

12 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Visualisatie

13 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Probleemstelling: “ De stelmaat die men tijdens het positioneren tracht te bereiken, kan niet worden gehaald.”

14 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Doelstelling: “ Het ontwikkelen van een methode zodat het stelproces van prefab sandwichgevelelementen niet wordt gehinderd door de stek- en gainverbinding.”

15 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Dikte stek Rechtstand stek Plaats stek Diameter gain Stand gain Plaats gain Oorzaakgroepen:

16 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding

17 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Invloedsfactoren:

18 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Invloedsfactoren: Onhaaksheid stekankerAfwijking rechtheid stekeind

19 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Doelstelling onderzoek: “ Kwantificeren hoe groot de onhaaksheid van het stekanker en de afwijking in rechtheid van het stekeind zijn.” Probleemstellingen: 1.Hoe groot is de onhaaksheid van het stekanker? 2.Hoe groot is de afwijking van het stekeind?

20 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding 1. Onhaaksheid stekanker Methode: Elementen die op tasveld staan Stekanker verlengen m.b.v. een meetstaaf Meetframe refereren aan zijde element Op 2 verschillende hoogtes meten In 2 verschillende richtingen meten

21 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Resultaten: 60 stuks stekankers M20 36 stuks stekankers M24 Type stekanker Richting Gemiddelde afwijking (mm/500mm) Standaard afwijking (mm/500mm) M20 Y2,153,45 X0,553,42 M24 Y5,543 X-1,10,7 1. Onhaaksheid stekanker

22 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding 2. Afwijking rechtheid stekeind Methode: Gebruik van een draaibank Roteren stekeind naar grootste uitwijking Op 2 verschillende plaatsen meten

23 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Resultaten: 50 stuks stekeinden M20: 50 stuks stekeinden M24: Type stekanker Gemiddelde afwijking (mm/500mm) Standaard afwijking (mm/500mm) M200,374,76 M240,295,24 2. Afwijking rechtheid stekeind

24 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering: Berekenen kans dat probleem voorkomt 2 grenstoestanden: 1.Horizontale afstand bovenkant stek tot gain bedraagt 0 mm 2.Horizontale afstand tussen stek en gain op z=0 bedraagt 0 mm “ De stelmaat die men tijdens het positioneren tracht te bereiken, kan niet worden gehaald.”

25 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering Horizontale afstand wordt bepaald door: 1. In te schatten invloedsfactoren, voortkomend uit NEN normen 2. Onderzochte invloedsfactoren 1

26 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering Horizontale afstand wordt bepaald door: 1. In te schatten invloedsfactoren, voortkomend uit NEN normen Onnauwkeurigheden door uitzetten Onnauwkeurigheden door stellen Onnauwkeurigheden door productie (o.a. scheluwte, kromming) 1

27 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering Horizontale afstand wordt bepaald door: 1. In te schatten invloedsfactoren, voortkomend uit NEN normen 1

28 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering Horizontale afstand wordt bepaald door: 2. Onderzochte invloedsfactoren 1 -Onhaaksheid stekanker -Afwijking in rechtstand stekeind zorgen voor: Afwijking in rechtstand van de stek Tolerantiegebied Q: Indien overschrijden: Probleem!

29 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering 1 Conclusies: Kans dat stek M20 buiten grenstoestand 1 valt = 3% Kans dat stek M24 buiten grenstoestand 1 valt = 16%

30 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Modellering 1 Conclusies: Kans dat stek M20 buiten grenstoestand 2 valt = 0% Kans dat stek M24 buiten grenstoestand 2 valt = 0%

31 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding 1 Mogelijke maatregelen: Preventieve maatregelen: Correctieve maatregelen: Verbeteren bevestiging stekanker aan mal Verbeteren productieproces stekeind Richten van stekken

32 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Richten van stekken 1 Eisen van het proces “richten van stekken”: 1.Meetmogelijkheid of stek een grenswaarde overschrijdt 2.Corrigeren van de afwijking in rechtstand d.m.v. vervormen 3.Controle mogelijkheid of voldoende is vervormd 4.Alle activiteiten dienen door 1 persoon uitgevoerd te worden 5.Het proces mag overige processen niet beïnvloeden 6.Het proces dient beheersbaar en controleerbaar te zijn

33 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Richten van stekken 1

34 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Meethulpmiddel Eisen: 1.Geen invloed op stand stek 2.Beoordelen of grenswaarde wordt overschreden 3.Beoordelen of voldoende is vervormd 4.Toepasbaar bij stekken M20 en M24 5.Hanteerbaar door 1 persoon Functies: 1.Beoordelen, contoleren overschrijden grenswaarde 2.Koppeling met stek

35 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Meethulpmiddel Doosniveau Stalen hoekprofiel Magneten

36 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Correctiehulpmiddel Eisen: 1.Geen invloed op constructieve eigenschappen van de verbinding 2.Vervorming op z < 135 mm 3.Toepasbaar bij stekken M20 en M24 4.Hanteerbaar door 1 persoon 5.Vervorming d.m.v. handkracht Wensen: 1.Transporteerbaar 2.Vervormen gepaard met een gezonde werkhouding 3.Geen valgevaar

37 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Correctiehulpmiddel Principes voor vervormen: 1.Buigvork 2.Buigpijp 3.Vijzel 4.Pijpenbuiger

38 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Correctiehulpmiddel Toetsen aan programma van eisen en wensen: EisBuigvorkBuigpijpVijzel Pijpen buiger Geen invloed op constructieve eigenschappen van de verbinding - - + + Vervorming op z<135 mm + + + + Toepasbaar bij elk type stek + + + + Hanteerbaar door 1 persoon + + + + Vervorming d.m.v. handkracht + + + + WensVijzelPijpenbuiger Transporteerbaar + ++ Vervormen met gezonde werkhouding ++ +/- Geen valgevaar + --

39 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Correctiehulpmiddel 1.Hydraulische cilinder 2.Krachtsoverbrenging 3.Buisniveau 4.Steel 5.Oliepomp

40 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Richten van stekken

41 Stekken en gains Eindcolloquium Probleem Doel Analyse Onderzoek Conclusie Ontwerp Vragen Inleiding Vragen??


Download ppt "Stekken en gains 24-8-2006 Eindcolloquium Eddy Hegger Johan Vos Een belemmering voor de stelruimte van een gevelelement."

Verwante presentaties


Ads door Google