De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindcolloquium Manurenoverschrijding 14 juli 2011Erwin van Grunsven Een methode om manurenoverschrijding tijdig te signaleren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindcolloquium Manurenoverschrijding 14 juli 2011Erwin van Grunsven Een methode om manurenoverschrijding tijdig te signaleren."— Transcript van de presentatie:

1 Eindcolloquium Manurenoverschrijding 14 juli 2011Erwin van Grunsven Een methode om manurenoverschrijding tijdig te signaleren

2 Inhoud van de presentatie Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

3 Persoonlijk Naam: Erwin van Grunsven 1998 – 2004HAVO Natuur en Techniek 2004 – 2008 HBO Bouwtechnische bedrijfskunde Bouwmanagement en uitvoering 2008 – 2011 Master Uitvoeringstechniek 2009 – 2010Bestuur studievereniging SUPport Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

4 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. ir. C. Kleinman Hoofdbegeleider: dr. ir. E. Vastert Medebegeleider: ing. C. de Bruijn Bedrijfsbegeleider: ir. M. v. Moorsel Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

5 Omzet Hurks Groep: € 300 miljoen Hurks bouw zuid: € 80 miljoen Aantal medewerkerkers: 900 Hurks bouw zuid Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

6 Aanleiding Manurenoverschrijding Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

7 Manuren binnen de organisatie Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

8 Manuren binnen de aanneemsom Aanneemsom Kostprijs Directe kosten Arbeid Materiaal Onderaanneming Indirecte kosten Materieel Staf kosten Risico Winst Stelposten Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

9 Problemen welke resulteren in manurenoverschrijding Uitwerking cruciale details ontbreekt Aansluitende onderdelen voldoen niet aan kwaliteitseis Incompleet uitvoeren gebouwonderdeel onderaannemer Zware handmatig te monteren onderdelen Bestek niet voldoende gespecificeerd Niet vakbekwame mensen Incompleet uitbesteden Toezicht uitvoerder op te veel onderdelen waardoor vold. toezicht ontbreekt Onduidelijke info verstrekking uitvoerder Tekenwerk praktisch niet uitvoerbaar Bouwplaatspersoneel aansturen met onvolledige informatie. Te veel/ te weinig hoeveelheden Ontwerptraje ct Voorbereidingsf ase Calculatiefase Inkoop Uitvoering Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

10 Ordening van de problemen Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

11 Conclusie problematiek Hoofdoorzaak? Daadwerkelijk manurenoverschrijding? Kwantitatief het meest verantwoordelijk? Incidenten? De exacte oorzaak? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

12 Onderzoek nacalculaties Is er manurenoverschrijding en hoeveel? Oorzaken aanwijzen en kwantificeren. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

13 Afwijkingen t.o.v. begroot Gemiddelde afwijking t.o.v. begroot = -17,3% Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

14 Afwijkingen t.o.v. begroot Manurenoverschrijding? Gemiddeld bestaat 8.1 % van de aanneemsom uit manuren. Gemiddelde afwijking op het resultaat: -1.24% Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

15 Afwijkingen t.o.v. begroot Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

16 Manuren beheersingsproces Calculeren RegistrerenBewaken Evalueren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

17 Toelichting problematiek Geregistreerde gegevens zijn niet correct. Tijdige constatering van overschrijding niet mogelijk Manuren worden berekend m.b.v. arbeidsnormen geldend voor kleine onderdelen. De onderdelen worden samengevoegd Onderdelen corresponderen niet (altijd) met uitvoeringsvolgorde. Voortgangspercentage is niet correct De manuren voor deze onderdelen zijn voor de uitvoerder in het werk moeilijk meetbaar. Code Omschrijving hvldehnormuren 234210 Stalen randkist breedpl.vloer 78m10,2015,6 Omschrijving hvldehnormuren Stalen randkist breedpl.vloer 78m10,2015,6 Onderst.breedpl.vl.h<3,1m 980m20,20196 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 60 mm. 980m20,15148,96 Houten randkist breedpl.vloer 156m10,1523,4 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 50 mm. 120m20,1012 Toeslag onderst.breedpl.vl.h>3,1m 49m20,094,61 Randbeveiliging 198m10,1529,7 Beton C20/25- XC1- S2 op de breedplaat 245m30,4098 Breedplaat onderslagen + randkist 512,67

18 Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen Toelichting problematiek De gegevens waarmee geëvalueerd moet worden zijn niet correct. Niet bekend of arbeidsnormen correct zijn Geregistreerde gegevens zijn niet correct. Tijdige constatering van overschrijding niet mogelijk Manuren worden berekend m.b.v. arbeidsnormen geldend voor kleine onderdelen. De onderdelen worden samengevoegd Onderdelen corresponderen niet (altijd) met uitvoeringsvolgorde. Voortgangspercentage is niet correct De manuren voor deze onderdelen zijn voor de uitvoerder in het werk moeilijk meetbaar. Probleemstelling: De input die de uitvoering ontvangt van calculatie (de werkbegroting) is niet afgestemd op de nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden. Hierdoor verloopt de bewaking en evaluatie van manuren niet optimaal.

19 Van probleem- naar doelstelling Doelstelling: Een oplossing ontwikkelen, waarin de werkbegroting van Hurks bouw zuid afgestemd is op de nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden, zodat de manuren met de gewenste nauwkeurigheid bewaakt en de arbeidsnormen geëvalueerd kunnen worden. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

20 Taakstellingen Ts. 1: Onderzoeken wat gewenst is per fase. Wat is het doel? Wat zijn de gewenste nauwkeurigheden? Wat is het doel? Wat zijn de gewenst nauwkeurigheden? Wat is het doel? Wat zijn de gewenste nauwkeurigheden? Wat is het doel? Wat zijn de gewenste nauwkeurigheden? Evalueren Calculeren Registreren Bewaken Ts. 2: De verschillende fases op elkaar afstemmen. Ts. 3: De mogelijkheden t.b.v. een optimale afstemming onderzoeken. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

21 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Doel manuren calculeren: Zo nauwkeurig mogelijk een kostprijs berekenen voor de manuren van een project. Welke nauwkeurigheid? Wanneer is een afwijking ongewenst? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

22 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Wat zijn de gewenste eenheden om manuren te calculeren? Manuren per m2 bruto vloer oppervlak Productie tempo’s Manuren per bouwdeel Gebaseerd op gemiddeldes van verschillende projecten. Andere afmetingen. Verschillen in samenstelling. Andere bouwplaatsomstandigheden. Een afwijking van 5% tot 10%Niet gewenst!! Stalen randkist breedpl.vloer 78m10,2015,6 Onderst.breedpl.vl.h<3,1m 980m20,20196 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 60 mm. 980m20,15148,96 Houten randkist breedpl.vloer 156m10,1523,4 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 50 mm. 120m20,1012 Toeslag onderst.breedpl.vl.h>3,1m 49m20,094,61 Randbeveiliging 198m10,1529,7 Beton C20/25- XC1- S2 op de breedplaat 245m30,4098 ? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

23 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Gewenste eenheden: Arbeidsnormen geldend voor bewerkingen. Welke nauwkeurigheid en is deze gewenst? Arbeidsnorm Directe tijd /netto tijd Indirecte tijd Storingstoeslagen Onregelmatige handelingen Bijkomende handelingen Rust toeslagen Persoonlijke verzorging Aan en afloop verliezen Invloedsfactoren afwijking arbeidsnorm: Afmeting en hanteerbaarheid van materialen, werkmethode, materieel, werkomstandigheden, jaargetijde, verwerkingsplek (ing C.M. de Bruijn). Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

24 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren De kans dat een afwijking negatief is, even groot als de kans dat een afwijking positief is. Hoe meer arbeidsnormen er zijn, hoe kleiner de gemiddelde afwijking is. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

25 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren In de praktijk haalbaar? VS. Welke nauwkeurigheid is maatgevend? Wat is de grootste onnauwkeurigheid? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

26 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

27 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Onderdelen Manuren Doorlooptijd Afgerond aantal manuren per week Totaal manuren per week Afronding op hele manweken Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

28 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

29 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Gewenst? Doel manuren calculeren: Zo nauwkeurig mogelijk een kostprijs berekenen voor de manuren van een project. Gewenste nauwkeurigheid: 95% betrouwbaarheidsinterval welke ontstaat in het personeelsschema. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

30 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren registreren. Doel: Data verzamelen om ten tijde van de uitvoering te kunnen bewaken en aan het einde van het project te kunnen evalueren. Calculeren RegistrerenBewaken Evalueren Gewenste nauwkeurigheid: ? ? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

31 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren bewaken. Doel: De toegestane manuren vergelijken met de verbruikte manuren, zodat tijdig geconstateerd kan worden wanneer er overschreden wordt. 1. Registratie eenheid: Verbruikte manuren betonwerk kelder. 2. Frequentie van voortgangsbepaling: Maandelijks de geproduceerde hoeveelheid betonwerk kelder bepalen. Wat is een tijdige constatering? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

32 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren bewaken. Registratie eenheden. Tijdig ingrijpen Uitvoerders: “Aansturen op ploegtaken, dus ook bijsturen op ploegtaken”. Frequentie voortgangsbepaling: Productie van een ploegtaak in een week. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

33 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren bewaken. Wanneer is er sprake van een ongewenste afwijking? Projectbreed: 95% betrouwbaarheidsinterval welke ontstaat in het personeelsschema. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

34 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren bewaken. Gewenste nauwkeurigheden: Bandbreedte project Bandbreedte per week Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

35 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren evalueren. 1. Fouten en leerpunten in processen te kunnen benoemen, zodat deze in de toekomst voorkomen/meegenomen kunnen worden. 2. Afwijkingen in calculatiegegevens kunnen constateren, zodat afwijkingen geanalyseerd kunnen worden en in de toekomst in de kostprijs doorgerekend kunnen worden. Doel: Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

36 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren evalueren. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan Eenheden fouten/leerpunten kunnen benoemen. Afwijkingen calculatiegegevens doorrekenen. Opnieuw meten van arbeidsnormen. “Aansturen op ploegtaken dus ook bijsturen op ploegtaken”. Fouten/leerpunten kunnen benoemen.

37 De fases op elkaar afstemmen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan Afhankelijk van de kleinste eenheid.

38 De fases op elkaar afstemmen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan Procesbeheersing; geen honderden arbeidsnormen constant controleren. Afwijking arbeidsnorm max. 12,5 %

39 Pakket van eisen ontwerpdoelstelling. 1.Wekelijkse controle op de bandbreedte project. 2.Wekelijkse controle op bandbreedte per week. 3. Afwijking op bandbreedtes signalering verantwoordelijke ploegtaak/ploegtaken. 4. Project gereed Welke ploegtaken evalueren. Doel Gewenste nauwkeurig heid Eis Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

40 Ontwerpdoelstelling Ontwerpdoelstelling: Een hulpmiddel ontwikkelen dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende de uitvoering bijgestuurd moeten worden en welke ploegtaken er aan het einde van het project geëvalueerd moeten. Uitgangspunten: De planning en de begroting zijn een gegeven en dienen als eerste input voor het hulpmiddel. Het hulpmiddel moet verschuivingen in tijd, mutaties in budget, door kunnen rekenen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

41 Samenstelling ploegtaken Afzonderlijk uitvoerbaar als één geheel gepland. Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen als één geheel gepland. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

42 Mogelijkheden voortgangsbepaling Maatgevende bewerking Geproduceerde hoeveelheid bewerkingen Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

43 Mogelijkheden voortgangsbepaling Voortgangsbepaling vanuit voorraad. Werkterrein inrichten Ploegtaken waarin prefab elementen voorkomen Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

44 Mogelijkheden voortgangsbepaling Voortgangsbepaling vanuit JIT (just in time) leveringen. Ploegtaken waarin elementen voorkomen welke direct vanuit de vrachtwagen geplaatst worden. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

45 Mogelijkheden voortgangsbepaling Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan Voortgangsbepaling met behulp van barcode scannen. Niet van toepassing indien geen fysieke productie, zoals: Bouwwerk uitzetten, opruimen bouwafval, gebouw opleveren. Wel van toepassing op bijvoorbeeld: Materieel aansluiten, stellen kozijnen buiten, staalconstructie aanbrengen e.d.

46 Mogelijkheden voortgangsbepaling Voortgangsbepaling met behulp van productie delen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

47 Registratie mogelijkheden Medewerkers laten klokken. Barcode scannen: Moment scannen = onderdeel gereed = start volgende onderdeel. Registreren met behulp van een vision inspectie systeem. Registratie met behulp van GPS Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

48 Het ontwerp Manuren bewaking MBS Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

49 Toetsingsresultaten 1.Wekelijkse controle op de bandbreedte project. 2.Wekelijkse controle op bandbreedte per week. 3. Afwijking op bandbreedtes signalering verantwoordelijke ploegtaak/ploegtaken. 4. Project gereed Welke ploegtaken evalueren. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

50 Toetsingsresultaten Test in de praktijk: Samenstelling van de ploegtaken. Overschreden ploegtaken bekend. Toetsing door de toekomstige gebruikers: Gebruikershandleiding. Cellen beveiligen. Linken naar verschillende tabbladen. Verduidelijking signalering overschrijding. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

51 Aanbevelingen Risico op fouten bij kopiëren en plakken van begrotingsregels. Geen link met het boekhoudsysteem. Handmatig toevoegen van extra ploegtaken. Gebruik maken van onderzochte methodes van voortgangbepaling en registratie. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

52 Doelstelling behaald? Doelstelling: Een hulpmiddel ontwikkelen dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende de uitvoering bijgestuurd moeten worden en welke ploegtaken er aan het einde van het project geëvalueerd moeten. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

53 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Eindcolloquium Manurenoverschrijding 14 juli 2011Erwin van Grunsven Een methode om manurenoverschrijding tijdig te signaleren."

Verwante presentaties


Ads door Google