De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Manurenoverschrijding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Manurenoverschrijding"— Transcript van de presentatie:

1 Manurenoverschrijding
Eindcolloquium Manurenoverschrijding Een methode om manurenoverschrijding tijdig te signaleren 14 juli Erwin van Grunsven

2 Inhoud van de presentatie
Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

3 Persoonlijk Naam: Erwin van Grunsven
1998 – 2004 HAVO Natuur en Techniek 2004 – HBO Bouwtechnische bedrijfskunde Bouwmanagement en uitvoering 2008 – Master Uitvoeringstechniek 2009 – 2010 Bestuur studievereniging SUPport Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

4 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. ir. C. Kleinman
Hoofdbegeleider: dr. ir. E. Vastert Medebegeleider: ing. C. de Bruijn Bedrijfsbegeleider: ir. M. v. Moorsel Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

5 Hurks bouw zuid Omzet Hurks Groep: € 300 miljoen
Hurks bouw zuid: € 80 miljoen Aantal medewerkerkers: Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

6 Manurenoverschrijding
Aanleiding Manurenoverschrijding Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

7 Manuren binnen de organisatie
Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

8 Manuren binnen de aanneemsom
Kostprijs Directe kosten Arbeid Materiaal Onderaanneming Indirecte kosten Materieel Staf kosten Risico Winst Stelposten Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

9 Ontwerptraject Voorbereidingsfase Calculatiefase Uitvoering Inkoop
Problemen welke resulteren in manurenoverschrijding Ontwerptraject Voorbereidingsfase Calculatiefase Bouwplaatspersoneel aansturen met onvolledige informatie. Uitwerking cruciale details ontbreekt Bestek niet voldoende gespecificeerd Niet vakbekwame mensen Zware handmatig te monteren onderdelen Te veel/ te weinig hoeveelheden Inkoop Uitvoering Incompleet uitvoeren gebouwonderdeel onderaannemer Incompleet uitbesteden Toezicht uitvoerder op te veel onderdelen waardoor vold. toezicht ontbreekt Aansluitende onderdelen voldoen niet aan kwaliteitseis Onduidelijke info verstrekking uitvoerder Tekenwerk praktisch niet uitvoerbaar Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

10 Ordening van de problemen
Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

11 Conclusie problematiek
Hoofdoorzaak? Daadwerkelijk manurenoverschrijding? Kwantitatief het meest verantwoordelijk? Incidenten? De exacte oorzaak? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

12 Onderzoek nacalculaties
Is er manurenoverschrijding en hoeveel? Oorzaken aanwijzen en kwantificeren. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

13 Afwijkingen t.o.v. begroot
Gemiddelde afwijking t.o.v. begroot = -17,3% Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

14 Afwijkingen t.o.v. begroot
Gemiddeld bestaat 8.1 % van de aanneemsom uit manuren. Manurenoverschrijding? Gemiddelde afwijking op het resultaat: -1.24% Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

15 Afwijkingen t.o.v. begroot
Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

16 Manuren beheersingsproces
Calculeren Registreren Bewaken Evalueren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

17 Toelichting problematiek
Manuren worden berekend m.b.v. arbeidsnormen geldend voor kleine onderdelen. Code Omschrijving hvld eh norm uren 234210 Stalen randkist breedpl.vloer 78 m1 0,20 15,6 De onderdelen worden samengevoegd Omschrijving hvld eh norm uren Stalen randkist breedpl.vloer 78 m1 0,20 15,6 Onderst.breedpl.vl.h<3,1m 980 m2 196 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 60 mm. 0,15 148,96 Houten randkist breedpl.vloer 156 23,4 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 50 mm. 120 0,10 12 Toeslag onderst.breedpl.vl.h>3,1m 49 0,09 4,61 Randbeveiliging 198 29,7 Beton C20/25- XC1- S2 op de breedplaat 245 m3 0,40 98 Breedplaat onderslagen + randkist 512,67 Geregistreerde gegevens zijn niet correct. De manuren voor deze onderdelen zijn voor de uitvoerder in het werk moeilijk meetbaar. Voortgangspercentage is niet correct Onderdelen corresponderen niet (altijd) met uitvoeringsvolgorde. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen Tijdige constatering van overschrijding niet mogelijk

18 Toelichting problematiek
Manuren worden berekend m.b.v. arbeidsnormen geldend voor kleine onderdelen. Niet bekend of arbeidsnormen correct zijn De gegevens waarmee geëvalueerd moet worden zijn niet correct. De onderdelen worden samengevoegd Probleemstelling: De input die de uitvoering ontvangt van calculatie (de werkbegroting) is niet afgestemd op de nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden. Hierdoor verloopt de bewaking en evaluatie van manuren niet optimaal. Geregistreerde gegevens zijn niet correct. De manuren voor deze onderdelen zijn voor de uitvoerder in het werk moeilijk meetbaar. Voortgangspercentage is niet correct Onderdelen corresponderen niet (altijd) met uitvoeringsvolgorde. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen Tijdige constatering van overschrijding niet mogelijk

19 Van probleem- naar doelstelling
Een oplossing ontwikkelen, waarin de werkbegroting van Hurks bouw zuid afgestemd is op de nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden, zodat de manuren met de gewenste nauwkeurigheid bewaakt en de arbeidsnormen geëvalueerd kunnen worden. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

20 Taakstellingen Ts. 1: Onderzoeken wat gewenst is per fase.
Evalueren Wat is het doel? Wat zijn de gewenste nauwkeurigheden? Calculeren Registreren Bewaken Wat zijn de gewenst nauwkeurigheden? Ts. 2: De verschillende fases op elkaar afstemmen. Ts. 3: De mogelijkheden t.b.v. een optimale afstemming onderzoeken. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

21 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren Doel manuren calculeren: Zo nauwkeurig mogelijk een kostprijs berekenen voor de manuren van een project. Welke nauwkeurigheid? Wanneer is een afwijking ongewenst? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

22 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren Wat zijn de gewenste eenheden om manuren te calculeren? ? Manuren per m2 bruto vloer oppervlak Productie tempo’s Manuren per bouwdeel Stalen randkist breedpl.vloer 78 m1 0,20 15,6 Onderst.breedpl.vl.h<3,1m 980 m2 196 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 60 mm. 0,15 148,96 Houten randkist breedpl.vloer 156 23,4 Breedplaatvloeren 230 mm plaatdikte 50 mm. 120 0,10 12 Toeslag onderst.breedpl.vl.h>3,1m 49 0,09 4,61 Randbeveiliging 198 29,7 Beton C20/25- XC1- S2 op de breedplaat 245 m3 0,40 98 Gebaseerd op gemiddeldes van verschillende projecten. Andere afmetingen. Verschillen in samenstelling. Andere bouwplaatsomstandigheden. Een afwijking van 5% tot 10% Niet gewenst!! Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

23 Directe tijd /netto tijd
Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren Gewenste eenheden: Arbeidsnormen geldend voor bewerkingen. Welke nauwkeurigheid en is deze gewenst? Arbeidsnorm Directe tijd /netto tijd Indirecte tijd Storingstoeslagen Onregelmatige handelingen Bijkomende handelingen Rust toeslagen Persoonlijke verzorging Aan en afloop verliezen Invloedsfactoren afwijking arbeidsnorm: Afmeting en hanteerbaarheid van materialen, werkmethode, materieel, werkomstandigheden, jaargetijde, verwerkingsplek (ing C.M. de Bruijn). Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

24 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren De kans dat een afwijking negatief is, even groot als de kans dat een afwijking positief is. Hoe meer arbeidsnormen er zijn, hoe kleiner de gemiddelde afwijking is. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

25 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren VS. In de praktijk haalbaar? Welke nauwkeurigheid is maatgevend? Wat is de grootste onnauwkeurigheid? Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

26 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

27 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren
Onderdelen Manuren Doorlooptijd Totaal manuren per week Afronding op hele manweken Afgerond aantal manuren per week Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

28 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

29 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren calculeren Gewenst? Doel manuren calculeren: Zo nauwkeurig mogelijk een kostprijs berekenen voor de manuren van een project. Gewenste nauwkeurigheid: 95% betrouwbaarheidsinterval welke ontstaat in het personeelsschema. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

30 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren registreren. Doel: Data verzamelen om ten tijde van de uitvoering te kunnen bewaken en aan het einde van het project te kunnen evalueren. Gewenste nauwkeurigheid: ? Calculeren Registreren Bewaken Evalueren Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

31 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren bewaken. Doel: De toegestane manuren vergelijken met de verbruikte manuren, zodat tijdig geconstateerd kan worden wanneer er overschreden wordt. Wat is een tijdige constatering? 1. Registratie eenheid: Verbruikte manuren betonwerk kelder. 2. Frequentie van voortgangsbepaling: Maandelijks de geproduceerde hoeveelheid betonwerk kelder bepalen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

32 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren bewaken. Registratie eenheden. Tijdig ingrijpen Uitvoerders: “Aansturen op ploegtaken, dus ook bijsturen op ploegtaken”. Frequentie voortgangsbepaling: Productie van een ploegtaak in een week. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

33 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren bewaken. Wanneer is er sprake van een ongewenste afwijking? Projectbreed: 95% betrouwbaarheidsinterval welke ontstaat in het personeelsschema. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

34 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren bewaken. Gewenste nauwkeurigheden: Bandbreedte project Bandbreedte per week Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

35 Doel en gewenste nauwkeurigheid
manuren evalueren. Doel: 1. Fouten en leerpunten in processen te kunnen benoemen, zodat deze in de toekomst voorkomen/meegenomen kunnen worden. 2. Afwijkingen in calculatiegegevens kunnen constateren, zodat afwijkingen geanalyseerd kunnen worden en in de toekomst in de kostprijs doorgerekend kunnen worden. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

36 Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren evalueren.
Eenheden fouten/leerpunten kunnen benoemen. “Aansturen op ploegtaken dus ook bijsturen op ploegtaken”. Fouten/leerpunten kunnen benoemen. Afwijkingen calculatiegegevens doorrekenen. Opnieuw meten van arbeidsnormen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan

37 De fases op elkaar afstemmen.
Evalueren Wat is het doel? Wat zijn de gewenste nauwkeurigheden? Calculeren Registreren Bewaken Wat zijn de gewenst nauwkeurigheden? Afhankelijk van de kleinste eenheid. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan

38 De fases op elkaar afstemmen.
Afwijking arbeidsnorm max. 12,5 % Procesbeheersing; geen honderden arbeidsnormen constant controleren. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan

39 Gewenste nauwkeurigheid
Pakket van eisen ontwerpdoelstelling. Wekelijkse controle op de bandbreedte project. Wekelijkse controle op bandbreedte per week. 3. Afwijking op bandbreedtes signalering verantwoordelijke ploegtaak/ploegtaken. 4. Project gereed Welke ploegtaken evalueren. Doel Eis Gewenste nauwkeurigheid Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

40 Ontwerpdoelstelling Ontwerpdoelstelling:
Een hulpmiddel ontwikkelen dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende de uitvoering bijgestuurd moeten worden en welke ploegtaken er aan het einde van het project geëvalueerd moeten. Uitgangspunten: De planning en de begroting zijn een gegeven en dienen als eerste input voor het hulpmiddel. Het hulpmiddel moet verschuivingen in tijd, mutaties in budget, door kunnen rekenen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

41 Samenstelling ploegtaken
Afzonderlijk uitvoerbaar als één geheel gepland. Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen als één geheel gepland. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

42 Mogelijkheden voortgangsbepaling
Geproduceerde hoeveelheid bewerkingen Maatgevende bewerking Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

43 Mogelijkheden voortgangsbepaling
Voortgangsbepaling vanuit voorraad. Werkterrein inrichten Ploegtaken waarin prefab elementen voorkomen Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

44 Mogelijkheden voortgangsbepaling
Voortgangsbepaling vanuit JIT (just in time) leveringen. Ploegtaken waarin elementen voorkomen welke direct vanuit de vrachtwagen geplaatst worden. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

45 Mogelijkheden voortgangsbepaling
Voortgangsbepaling met behulp van barcode scannen. Niet van toepassing indien geen fysieke productie, zoals: Bouwwerk uitzetten, opruimen bouwafval, gebouw opleveren. Wel van toepassing op bijvoorbeeld: Materieel aansluiten, stellen kozijnen buiten, staalconstructie aanbrengen e.d. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksplan Onderzoeksresultaten Ontwerpplan

46 Mogelijkheden voortgangsbepaling
Voortgangsbepaling met behulp van productie delen. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

47 Registratie mogelijkheden
Medewerkers laten klokken. Barcode scannen: Moment scannen = onderdeel gereed = start volgende onderdeel. Registreren met behulp van een vision inspectie systeem. Registratie met behulp van GPS Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

48 Het ontwerp Manuren bewaking MBS
Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

49 Toetsingsresultaten Wekelijkse controle op de bandbreedte project.
Wekelijkse controle op bandbreedte per week. 3. Afwijking op bandbreedtes signalering verantwoordelijke ploegtaak/ploegtaken. 4. Project gereed Welke ploegtaken evalueren. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

50 Toetsingsresultaten Test in de praktijk:
Samenstelling van de ploegtaken. Overschreden ploegtaken bekend. Toetsing door de toekomstige gebruikers: Gebruikershandleiding. Cellen beveiligen. Linken naar verschillende tabbladen. Verduidelijking signalering overschrijding. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

51 Aanbevelingen Risico op fouten bij kopiëren en plakken van begrotingsregels. Geen link met het boekhoudsysteem. Handmatig toevoegen van extra ploegtaken. Gebruik maken van onderzochte methodes van voortgangbepaling en registratie. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

52 Doelstelling behaald? Doelstelling:
Een hulpmiddel ontwikkelen dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende de uitvoering bijgestuurd moeten worden en welke ploegtaken er aan het einde van het project geëvalueerd moeten. Inleiding Probleemanalyse Onderzoeksresultaten Ontwerp Toetsing/aanbevelingen

53 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Manurenoverschrijding"

Verwante presentaties


Ads door Google