De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel Eindcolloquium Wilco Pelgröm Construction Technology 24 augustus 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel Eindcolloquium Wilco Pelgröm Construction Technology 24 augustus 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel Eindcolloquium Wilco Pelgröm Construction Technology 24 augustus 2007

2 2 Eindcolloquium Inhoudsopgave •Inleiding •Probleemdefiniëring •Vormgeving ontwerp •Ontwerp keuzehulpmiddel •Conclusies & aanbevelingen •Slot Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

3 24 augustus Eindcolloquium Inleiding (personalia) Wilco (W.G.M.) Pelgröm (18 september 1981 te Epe) •VWO: RSG NO-Veluwe te Epe •Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle, Bouwkunde, Bouwmanagement –Ontwikkelingshulpproject, bouw kinderdagverblijf Masiakriki, Suriname –Stage bouwbedrijf Van Norel, Epe –Stage Gerlof Construction, Zuid-Afrika –Afstudeerproject: Herontwikkeling ‘t Waeghuys, Epe •Technische Universiteit Eindhoven, Construction Technology Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

4 24 augustus Eindcolloquium Vanuit ontwikkelingsportfolio: 1.Bestaande en nieuwe organisatie –Redacties –Keuzevakken 2.Milieubewust bouwen –Keuzevakken –Vakbladen 3.Attitude t.o.v. andere vakgebieden –Keuzevakken Tijdens afstudeerproject: 4.Gevel/dak-fase als onderdeel van bouwproces Website: Inleiding (competenties) Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

5 24 augustus Eindcolloquium Inleiding (afstudeercommissie) Technische Universiteit Eindhoven, Bouwkunde, Uitvoeringstechniek •Voorzitter: Prof. ir. F.J.M. Scheublin •Hoofdbegeleider: Dr. ir. E.W. Vastert •2 e begeleider: Ing. C.M. de Bruijn Dura Vermeer Bouw Rosmalen •C.H.L. van Rijn (Hoofd Productie) Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

6 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (analyse) Voorbereiding metselwerkgevel Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

7 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (analyse) Metselen van beneden naar boven Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

8 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (analyse) Metselen van boven naar beneden Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

9 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (analyse) Prefab sandwichelement (met metselwerk-uiterlijk) Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

10 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (analyse) Bevindingen uit participerende observatie Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

11 24 augustus Eindcolloquium Keuzehulpmiddel Probleemdefiniëring (doelstelling) Oplossen probleem Structureren keuze Randvoorwaarden voor vergelijking Vaststellen gevolgen Handhaving keuze Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

12 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (aanpak) Eisen •Keuze snel en gestructureerd •Kiezen op basis van geld, tijd en kwaliteit •Vastleggen van de keuze en overdragen naar volgende discipline •Handhaving van de gemaakte keuze •Passen binnen Managementzorgsysteem van Dura Vermeer 400 Projectvoorbereiding 410 Projecten in bouwteam Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

13 24 augustus Eindcolloquium Probleemdefiniëring (aanpak) Eisen •Keuze snel en gestructureerd •Kiezen op basis van geld, tijd en kwaliteit •Vastleggen van de keuze en overdragen naar volgende discipline •Handhaving van de gemaakte keuze •Passen binnen Managementzorgsysteem van Dura Vermeer Afbakening •3 uitvoeringsmethoden •Niet: in het werk gestort beton •Wel: combinatie met andere materiaal, zoals natuursteen Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

14 24 augustus Eindcolloquium Vormgeving ontwerp (werkwijzebepaling) •Procesbeheersing kiezen Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

15 24 augustus Eindcolloquium Vormgeving ontwerp (werkwijzebepaling) •Fasering voorbereidingsproces Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

16 24 augustus Eindcolloquium Vormgeving ontwerp (basisvorm) Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

17 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1) WAT-vraag: •Prestatie-eisen •Randvoorwaarden (eind)product •Projectkenmerken Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

18 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1) Randvoorwaarden product •Frequentie geveldragers •Belemmering steigerwerk bij leggen zware lateien •Aandacht voor conditioneren werkplek •Horizontale en verticale voegen zichtbaar •Invloed diepe neggekanten Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

19 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1) Randvoorwaarden productPROJECTMetselen van beneden naar boven Metselen van boven naar beneden Prefab sandwich- element Belemmering steigerwerk bij leggen zware lateien Invloed diepe neggekanten +/ Voorbeeldproject Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen - +

20 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1) Vaststellen prestatie-eisen Criterium (G / T / K) Soort prestatie-eisOmschrijving GBudget15 miljoen euro, incl. installaties TBouwtijd62 werkbare weken voor voorbereiding & uitvoering TStart bouwAfhankelijk van einde voorbereiding KVoegwerk10 jaar onderhoudsvrij KArchitectonisch kenmerkKozijnen terugliggend achter metselwerk Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

21 24 augustus Eindcolloquium Hoe-vraag: •Kwaliteit toegepast •Randvoorwaarden uitvoering & voorbereiding •BIRD & Calculatieplanning •Overzicht vergelijking Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2) Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

22 24 augustus Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2) UitvoeringsmethodePrefab sandwichelement met metselwerkuiterlijk Basis kwaliteit TechnischTop VisueelOnder standaard Verbeteringen TechnischGeen Visueel Verbergen Verkleinen voegen Variëren met Kwaliteit toegepast TechnischTop VisueelStandaard

23 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2) Randvoorwaarden uitvoering: •Grootte bouwkraan •Mate van veiligheid •Soort / hoeveelheid / logistiek steigerwerk •Aanvoer van materialen •Afmetingen gebouw Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

24 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2) Randvoorwaarden voorbereiding: •Engineering product vs. proces •Detailniveau •Uitvoeringstijd vs. voorbereidingstijd •Directe kosten vs. indirecte kosten Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

25 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2) Randvoorwaarde uitvoeringPROJECTMetselen van beneden naar boven Metselen van boven naar beneden Prefab sandwich- element Hoeveelheid steigerwerk (bevoorradingssteigers e.d.) +/-+- Randvoorwaarde voorbereiding PROJECTMetselen van beneden naar boven Metselen van boven naar beneden Prefab sandwich- element Detailniveau (in vroeg stadium) -+/-+ Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen + +

26 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)

27 24 augustus Eindcolloquium Kiezen: •Toetsing •GO / NO GO? Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3) Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

28 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3) Prestatie-eisen kwaliteit: •Technisch: Voegwerk 10 onderhoudsvrij  verbetering: pointmasteren •Visueel: kozijnen terugliggend achter metselwerk Extra verbetering visueel: verbergen voegen Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

29 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3) Prestatie-eis tijd: •Totale tijd: 62 werkbare weken Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

30 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3) Prestatie-eis geld: •Budget: € 15 miljoen, incl. installaties Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

31 24 augustus Eindcolloquium Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3) CriteriaNr. 1Verschil Kwaliteit Technisch Visueel Tijd Geld SAMENVATTING Prefab sandwichelement Beide methoden met metselen op bouwplaats Prefab sandwichelement Metselen van beneden naar boven Beide metselmethoden voldoen Na verbetering voldoet prefab sandwichelement 6 weken met nr.2 8 weken met nr. 3 Beide voldoen Klein verschil met andere twee methoden KEUZEIn te vullen na stap 4 Prefab sandwichelement VOORBEELD Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

32 24 augustus Eindcolloquium Conclusies •Structuur •Gevolgen •Randvoorwaarden •Handhaving •Binnen MZS Praktijk! Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

33 24 augustus Eindcolloquium Aanbevelingen Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

34 verdedigen kiezen = structureren = WAT + HOE


Download ppt "Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel Eindcolloquium Wilco Pelgröm Construction Technology 24 augustus 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google