De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel"— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel
Eindcolloquium Wilco Pelgröm Construction Technology 24 augustus 2007

2 Inhoudsopgave Inleiding Probleemdefiniëring Vormgeving ontwerp
Ontwerp keuzehulpmiddel Conclusies & aanbevelingen Slot Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

3 Inleiding (personalia)
Wilco (W.G.M.) Pelgröm (18 september 1981 te Epe) VWO: RSG NO-Veluwe te Epe Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle, Bouwkunde, Bouwmanagement Ontwikkelingshulpproject, bouw kinderdagverblijf Masiakriki, Suriname Stage bouwbedrijf Van Norel, Epe Stage Gerlof Construction, Zuid-Afrika Afstudeerproject: Herontwikkeling ‘t Waeghuys, Epe Technische Universiteit Eindhoven, Construction Technology Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

4 Inleiding (competenties)
Vanuit ontwikkelingsportfolio: Bestaande en nieuwe organisatie Redacties Keuzevakken Milieubewust bouwen Vakbladen Attitude t.o.v. andere vakgebieden Tijdens afstudeerproject: Gevel/dak-fase als onderdeel van bouwproces Website: Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

5 Inleiding (afstudeercommissie)
Technische Universiteit Eindhoven, Bouwkunde, Uitvoeringstechniek Voorzitter: Prof. ir. F.J.M. Scheublin Hoofdbegeleider: Dr. ir. E.W. Vastert 2e begeleider: Ing. C.M. de Bruijn Dura Vermeer Bouw Rosmalen C.H.L. van Rijn (Hoofd Productie) Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

6 Probleemdefiniëring (analyse)
Voorbereiding metselwerkgevel Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

7 Probleemdefiniëring (analyse)
Metselen van beneden naar boven Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

8 Probleemdefiniëring (analyse)
Metselen van boven naar beneden Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

9 Probleemdefiniëring (analyse)
Prefab sandwichelement (met metselwerk-uiterlijk) Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

10 Probleemdefiniëring (analyse)
Bevindingen uit participerende observatie Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

11 Probleemdefiniëring (doelstelling)
Oplossen probleem Structureren keuze Randvoorwaarden voor vergelijking Vaststellen gevolgen Keuzehulpmiddel Eindcolloquium Handhaving keuze Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

12 Probleemdefiniëring (aanpak)
Eisen Keuze snel en gestructureerd Kiezen op basis van geld, tijd en kwaliteit Vastleggen van de keuze en overdragen naar volgende discipline Handhaving van de gemaakte keuze Passen binnen Managementzorgsysteem van Dura Vermeer 400 Projectvoorbereiding 410 Projecten in bouwteam Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

13 Probleemdefiniëring (aanpak)
Eisen Keuze snel en gestructureerd Kiezen op basis van geld, tijd en kwaliteit Vastleggen van de keuze en overdragen naar volgende discipline Handhaving van de gemaakte keuze Passen binnen Managementzorgsysteem van Dura Vermeer Afbakening 3 uitvoeringsmethoden Niet: in het werk gestort beton Wel: combinatie met andere materiaal, zoals natuursteen Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

14 Vormgeving ontwerp (werkwijzebepaling)
Procesbeheersing kiezen Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

15 Vormgeving ontwerp (werkwijzebepaling)
Fasering voorbereidingsproces Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

16 Vormgeving ontwerp (basisvorm)
Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

17 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1)
WAT-vraag: Prestatie-eisen Randvoorwaarden (eind)product Projectkenmerken Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

18 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1)
Randvoorwaarden product Frequentie geveldragers Belemmering steigerwerk bij leggen zware lateien Aandacht voor conditioneren werkplek Horizontale en verticale voegen zichtbaar Invloed diepe neggekanten Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

19 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1)
Voorbeeldproject Randvoorwaarden product PROJECT Metselen van beneden naar boven van boven naar beneden Prefab sandwich- element Belemmering steigerwerk bij leggen zware lateien Invloed diepe neggekanten +/- - + - Eindcolloquium + Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

20 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 1)
Vaststellen prestatie-eisen Criterium (G / T / K) Soort prestatie-eis Omschrijving G Budget 15 miljoen euro, incl. installaties T Bouwtijd 62 werkbare weken voor voorbereiding & uitvoering Start bouw Afhankelijk van einde voorbereiding K Voegwerk 10 jaar onderhoudsvrij Architectonisch kenmerk Kozijnen terugliggend achter metselwerk Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

21 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)
Hoe-vraag: Kwaliteit toegepast Randvoorwaarden uitvoering & voorbereiding BIRD & Calculatieplanning Overzicht vergelijking Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

22 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)
Uitvoeringsmethode Prefab sandwichelement met metselwerkuiterlijk Basis kwaliteit Technisch Top Visueel Onder standaard Verbeteringen Geen Verbergen Verkleinen voegen Variëren met Kwaliteit toegepast Standaard Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

23 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)
Randvoorwaarden uitvoering: Grootte bouwkraan Mate van veiligheid Soort / hoeveelheid / logistiek steigerwerk Aanvoer van materialen Afmetingen gebouw Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

24 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)
Randvoorwaarden voorbereiding: Engineering product vs. proces Detailniveau Uitvoeringstijd vs. voorbereidingstijd Directe kosten vs. indirecte kosten Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

25 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)
Randvoorwaarde uitvoering PROJECT Metselen van beneden naar boven van boven naar beneden Prefab sandwich- element Hoeveelheid steigerwerk (bevoorradingssteigers e.d.) +/- + - + Eindcolloquium Randvoorwaarde voorbereiding PROJECT Metselen van beneden naar boven van boven naar beneden Prefab sandwich- element Detailniveau (in vroeg stadium) - +/- + + Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

26 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 2)
Eindcolloquium

27 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3)
Kiezen: Toetsing GO / NO GO? Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

28 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3)
Prestatie-eisen kwaliteit: Technisch: Voegwerk 10 onderhoudsvrij  verbetering: pointmasteren Visueel: kozijnen terugliggend achter metselwerk Extra verbetering visueel: verbergen voegen Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

29 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3)
Prestatie-eis tijd: Totale tijd: 62 werkbare weken Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

30 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3)
Prestatie-eis geld: Budget: € 15 miljoen, incl. installaties Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

31 Ontwerp keuzehulpmiddel (stap 3)
Criteria Nr. 1 Verschil Kwaliteit Technisch Visueel Tijd Geld Beide metselmethoden voldoen Prefab sandwichelement Beide methoden met metselen op bouwplaats Na verbetering voldoet prefab sandwichelement SAMENVATTING VOORBEELD 6 weken met nr.2 8 weken met nr. 3 Beide voldoen Eindcolloquium Prefab sandwichelement Metselen van beneden naar boven Klein verschil met andere twee methoden KEUZE In te vullen na stap 4 Prefab sandwichelement Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

32 Praktijk! Conclusies Structuur Gevolgen Randvoorwaarden Handhaving
Binnen MZS Praktijk! Eindcolloquium Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

33 Aanbevelingen Eindcolloquium
Inleiding – Probleemdefiniëring – Vormgeving ontwerp – Ontwerp keuzehulpmiddel – Conclusies & aanbevelingen

34 verdedigen kiezen = = WAT + HOE structureren


Download ppt "Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel"

Verwante presentaties


Ads door Google