De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van tekening tot bekistingplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van tekening tot bekistingplan"— Transcript van de presentatie:

1 Van tekening tot bekistingplan
Een methode voor de aannemer om in de VO-fase een bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw Eindcolloquium 08 september 2006 Björn Timmermans

2 Opzet presentatie Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling
Informatieverzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

3 Inleiding Vakgroep Uitvoeringstechniek Faculteit Bouwkunde TU/e
Hurks Bouw & Vastgoed bv Afstudeercommissie Dr.ir. E. Vastert (TU/e) Prof.ir. F. Scheublin (TU/e) Ir. M. Vissers (TUe) Dhr. J. De Ruijter (Hurks) Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

4 Aanleiding Relatief weinig automatisering in werkvoorbereiding van bouwnijverheid Uittrekken hoeveelheden met liniaal en rekenmachine Begroten met het bouwdelenbestand Arbeidsintensief: in het werk gestorte betonwanden Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

5 Huidige werkwijze aantal wanden overall -planning bestek en
constructie-gegevens calculatie-pakket documentatie / prijzen leveranciers Bepalen aantal cycli Bepalen tijdsduur Tekeningen wanden Bepalen startdatum Stellen eisen aan bekisting Bepalen type bekisting bouwdelen-bestand Bepalen hoeveelheid bekisting Aanvragen offertes Bepalen personeel-inzet Beoor-delen offertes Opstellen begroting Bestellen bekisting calculator bestelling projectcoördinator

6 Probleem Elementenbegroting op basis van het product, de betonwand
Niet nadenken over het proces Kostenverdubbeling bij aanpassingen in de uitvoeringsfase Bij ieder project andere documentatie als eindproduct Weinig gebruik automatisering Te weinig informatie, onduidelijke informatie Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

7 Het idee In de fase van het Voorlopig Ontwerp Opzet Inleiding
Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Tekening Materieel Arbeid Materiaal Tijd Kosten Bekistinginzet Kostenraming Bekistingplan Personeelinzet Hoeveelheden en specificaties Planning

8 Doelstelling Het ontwerpen van een methode voor de aannemer om vanuit de tekening in de VO-fase het bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Ideaalbeeld 3D Autocad- tekening van draagstructuur Doorlopen computer-programma Eén druk op de knop Bekistingplan

9 Wat wordt gemaakt? Eisen aan tekening(bestand)
Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Eisen aan tekening(bestand) Alle benodigde gegevens moeten er in zitten Geen overbodige informatie Tekenaar- en tekenbureau onafhankelijk Minimale en eenvoudige regels

10 Wat wordt gemaakt? Eisen aan de methode
Tekening (bestand) Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Eisen aan de methode Moet digitaal gemaakt kunnen worden Minimale tussenkomst projectcoördinator persoonsonafhankelijk Betrouwbaar Alle documenten van het bekistingplan moeten gegenereerd worden

11 Wat wordt gemaakt? Eisen aan het bekistingplan
Tekening (bestand) Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Eisen aan het bekistingplan Hetzelfde voor ieder project Aansluiten op de bedrijfsvoering van Hurks Moet betrouwbaar en onderbouwd beeld geven van de kosten en tijd

12 Aanpak Projectcoördinator Chronologie omgedraaid
Benodigde input Gevraagde output Het doel geeft geeft antwoord op Chronologisch Afstudeerwerk bepaalt Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Projectcoördinator ‘Wandsysteembekisting keuzemodel’ Calculator 5 componenten Bekistinginzet, perzoneelinzet, materiaal, tijd en kosten

13 Personeelinzet Doel: Gewenste output: optimale inzet personeel
controle normen Kostenplaatje Gewenste output: Overzicht personeel Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Bekw. personeel Aantal man Tijdsduur (manuren) Prijs/eenheid (€/uur) Kosten (€) Zelfst. timmerman 2 1111 33,00 36.663 Ass. timmerman 859 26,00 22.334 TOTAAL: Planning personeel parallel aan de planning ruwbouw

14

15 Benodigde informatie Welke bekwaamheid personeel Hoeveel man Hoelang
vereiste opleiding vereiste ervaring Hoeveel man type bekisting vereiste aantal man Hoelang tijdsduur per cyclus Eigen/ huur bekwaamheid personeel hoeveelheid personeel beschikbaarheid kostenvergelijking Kosten loonkosten per uur tijdsduur Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

16 Verbanden en relaties Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling
Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

17 Bekistingplan Overzicht vloeren Opzet Inleiding Aanleiding
verdieping oppervlakte vloer bruto (m3) Type vloer 01 2712 Breedplaat 02 2638 03 Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Overzicht bekisting Type bekisting Hoeveelheid(m2) Tijdsduur (weken) Prijs/eenheid (€/m2/week) Kosten (€) GW: Doka H20 132 28 1,40 (vaste kosten 4899) 10.073 GP: Doka Framax 90 2,79 (vaste kosten 1950) 9.434 TOTAAL: Overzicht personeel Bekw. personeel Aantal man Tijdsduur (manuren) Prijs/eenheid (€/manuur) Kosten (€) Zelfst. timmerman 2 1111 33,00 36.663 Ass. timmerman 859 26,00 22.334 TOTAAL: Overzicht beton betonsamenstelling Hoeveelheid beton (m3) Prijs/eenheid (€/m3) Kosten (€) B25-mk1 867,83 63,55 55.151 B25-mk2 254,65 64,95 16.540 TOTAAL: Overzicht wapening Hoeveelheid wapening (kg) Prijs/eenheid (€/kg) Kosten (€) 56.124 1,10 61.736

18 Bekistingplan Begroting analyseniveau Opzet Inleiding Aanleiding
Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

19 Bekistingplan Begroting bouwdeelniveau Opzet Inleiding Aanleiding
Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

20 Bekistingplan Planning en planning personeel Opzet Inleiding
Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

21 Combineren alle gegevens
Samenvoegen relaties 5 componenten Gegevens die uit de tekening moeten komen Netto-inhoud wand Bruto-hoogte wand Bruto-lengte wand Aantal sparingen Aantal knikken Bruto-vloeroppervlak Netto-oppervlakte wand Oppervlaktekwaliteit Hoeveelheid wapening (kg/m3) Betonsamenstelling Type vloer Binnenwand/buitenwand Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

22 Tekening VO-tekening van architect
Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Vertaalslag naar benodigde tekening valt buiten kader van het afstudeerwerk

23 Het schema CENTRALE DATABASE Schema deel 2 deel 1 deel 3 I II III
- type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid deel 3 - kosten bekisting - planning I II III Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

24 Het Ontwerp Tekening (bestand) Bekistingplan
Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Inladen tekening in programma Bepalen stort-eenheid Doorlopen schema Bekistingplan Digitale tekening gebouwmodel Projectcoördinator Computerprogramma A B C

25 Stap A: Richtlijnen tekening
Benodigde gegevens uit het schema AutoCad Layer-codering ( bv en 22.05) Binnenwand/buitenwand Vloeren 3D-objecten Netto-inhoud wand Bruto-hoogte wand Bruto-lengte wand Netto-oppervlakte wand Bruto-vloeroppervlak Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

26 Sap A: Richtlijnen tekening
Label aan de objecten met overige gegevens Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

27 Stap B: Bepalen stort-eenheid
projectcoördinator wandcode Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie XX.XX De codering voor de verdieping nummer van de wand n.a.v. bouwvolgorde op de verdieping Bv 07.13: 13e stort op 7e verdieping vloercode XX.Y De codering voor de verdieping letter van de vloer n.a.v. bouwvolgorde op de verdieping Bv 05.C: 3e deel vloer van 5e verdieping

28 Stap B: Bepalen stort-eenheid
Type stort-eenheid Type 1: woningscheidende wand (h>3m) Type 2: woningscheidende wand (h<3m) Type 3: kern Type 4: wanden (l = 6-10m) Type 5: wanden (l < 6m) Invullen in label aan de wand Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie 03.18 2

29 Stap C: Doorlopen schema
CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid deel 3 - kosten bekisting - planning I II III Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

30 D A K T N B S G E I per stort-eenheid een cyclus repetitie factor
aantal sparingen aantal zelfde storten betonsamenstelling hoeveelheid wapening (kg/m3) hoeveelheid beton (m3) aantal knikken hoeveelheid wapening (kg) hoeveelheid wapening (kg/m2 wand) hoeveelheid beton (m3/m2 wand) Prijs per m3 beton K N G oppervlakte vloer bruto type vloer Stap 1 oppervlakte wand bruto oppervlakte kwaliteit inhoud wand hoogte wand lengte wand STORT- EENHEID oppervlakte wand netto binnenwand/ buitenwand type bekisting gewenst

31 Stappenplan deel 1 T D A E K B S N I G 6 7 8 5 9 10 11 12 4 2 3 13 1
Betonsamen-stelling hoeveelheid wapening (kg/m3) hoeveelheid beton (m3) hoeveelheid wapening (kg) hoeveelheid wapening (kg/m2 wand) hoeveelheid beton (m3/m2 wand) Prijs per m3 beton Stap 1 inhoud wand hoogte wand lengte wand STORT- EENHEID oppervlakte wand netto binnenwand/ buitenwand T E K N I G D A B S 1 2 3 4 13 5 6 7 8 9 10 11 12

32 Stappenplan deel 1 Stap 1: stort-eenheid - wandcode 01.06
- type stort-eenheid Label aan wand Tussentabel 1 Wandcode 01.06 Type stort-eenheid 2 Inhoud wand (m3) 4,96 Hoogte wand (m) 2,720 Lengte wand (m) 11,490 Aantal sparingen 1 Aantal knikken Netto-oppervlakte (m2) 27,56 Oppervl. Kwaliteit Klasse I B Hoev. Wapening (kg) 50 Betonsamenstelling B25-mk1 Binnen-/buitenwand buiten wandcode 01.06 Type stort-eenheid 2 Netto-wandoppervlakte Bruto-wandoppervlakte Type bekisting gewenst Aantal sparingen Aantal knikken Hoeveelheid wapening

33 Stappenplan deel 1 Stap 2: binnenwand/buitenwand - keuze bouwdeelregel
- keuze analyseregels Label aan wand Wandcode 01.06 Type stort-eenheid 2 Inhoud wand (m3) 4,96 Hoogte wand (m) 2,720 Lengte wand (m) 11,490 Aantal sparingen 1 Aantal knikken Netto-oppervlakte (m2) 27,56 Oppervl. Kwaliteit Klasse I B Hoev. Wapening (kg) 50 Betonsamenstelling B25-mk1 Binnen-/buitenwand buiten

34 Stappenplan deel 1 Stap 2: binnenwand/buitenwand - keuze bouwdeelregel
- keuze analyseregels

35 Stappenplan deel 1 Stap 3: hoogte wand - bepalen hoogte
Label aan wand Wandcode 01.06 Type stort-eenheid 2 Inhoud wand (m3) 4,96 Hoogte wand (m) 2,720 Lengte wand (m) 11,490 Aantal sparingen 1 Aantal knikken Netto-oppervlakte (m2) 27,56 Oppervl. Kwaliteit Klasse I B Hoev. Wapening (kg) 50 Betonsamenstelling B25-mk1 Binnen-/buitenwand buiten Hoogte = 2,720 meter Wordt gebruikt als input voor stap 14 bruto-oppervlakte wand en stap 20 type bekisting gewenst

36 Stappenplan deel 1 Stap 3: hoogte wand - keuze analyseregels
h<3m , dus geen binnensteiger

37 Database I

38 Database I Tussentabel 1 Overzicht vloeren wandcode 01.06
Type stort-eenheid 2 Netto-wandoppervlakte 22,41 Bruto-wandoppervlakte 31,25 Type bekisting gewenst GW Aantal sparingen 1 Aantal knikken Hoeveelheid wapening 280 verdieping oppervlakte vloer bruto (m3) Type vloer 01 2712 Breedplaat 02 2638 03 04 1562 Overzicht beton betonsamenstelling Hoeveelheid beton (m3) Prijs/eenheid (€/m3) Kosten (€) B25-mk1 5,60 63,55 355,88

39 Stap C: Doorlopen schema
CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid deel 3 - kosten bekisting - planning I II III Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

40 D A T B S E II I per stort-eenheid een cyclus, behalve voor personeel
hoeveelheid bekisting per project Beschikbaarheid bekisting kostenvergelij- king leveranciers activiteiten per cyclus relaties tussen activiteiten tijdsduur per activiteit aantal man per ploeg Prijs per m2 bekisting per week tijdsduur cyclus benodigd aantal man beschikbaarheid personeel kostenvergel. personeels-diensten bekwaamheid personeel vereiste opleiding vereiste ervaring loonkosten per manuur aantal manuren D A T B S E II type bekisting I aantal cycli tegelijk hoeveelheid bekisting per stort-eenheid Eenmalige kosten bekisting

41 Stappenplan deel 2 D A T B S E I II activiteiten per cyclus
relaties tussen activiteiten tijdsduur per activiteit aantal man per ploeg tijdsduur cyclus aantal manuren type bekisting D A T B S E I II 29 37 38 39 36 40 42

42 Stappenplan deel 2 Stap 37: activiteiten per cyclus
input is type bekisting Grootwand wandbekisting Grootwand wandbekisting Standaard afmetingen Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteiten Ombouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteiten Alles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschap Geringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman

43 Stappenplan deel 2 Stap 38: relaties tussen activiteiten
input is type bekisting Grootwand wandbekisting Standaard afmetingen Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteiten Ombouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteiten Alles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschap Geringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman

44 Stappenplan deel 2 Stap 39: tijdsduur per activiteit
input is type bekisting Tussentabel 1 wandcode 01.06 Type stort-eenheid 2 Netto-wandoppervlakte 22,41 Bruto-wandoppervlakte 31,25 Type bekisting gewenst GW Aantal sparingen 1 Aantal knikken Hoeveelheid wapening 280 Grootwand wandbekisting Standaard afmetingen Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteiten Ombouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteiten Alles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschap Geringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman Stellen 99 min Sparingen 8 min Storten 0,33 u Drogen 1 nacht Lossen 66 min

45 Stappenplan deel 2 Stap 40: tijdsduur per cyclus Stellen 99 min
Grootwand wandbekisting Standaard afmetingen Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteiten Ombouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteiten Alles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschap Geringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman Stellen 99 min Sparingen 8 min Storten 0,56 u Drogen 1 nacht Lossen 66 min

46 Database II

47 Database II Tussentabel 2 Wandcode 01.06 Type bekisting GW
Hoeveelh bek. deze stort-eenheid (m2) 66 Prijs per m2 bekisting per week 1,40 Tijdsduur cyclus (uren) 3,5 ploeggrootte 3 Aantal manuren 10,25 Hoeveelheid wapening (kg) 280 Overzicht vloeren verdieping oppervlakte vloer bruto (m3) Type vloer 01 2712 Breedplaat 02 2638 03 04 1562 Overzicht beton betonsamenstelling Hoeveelheid beton (m3) Prijs/eenheid (€/m3) Kosten (€) B25-mk1 5,60 63,55 355,88 Overzicht personeel Bekw. personeel Aantal man Tijdsduur (manuren) Prijs/eenheid (€/manuur) Kosten (€) Ass. uitvoerder 1 85 38,00 3.230 Zelfst. timmerman 2 1111 33,00 36.663 Ass. timmerman 859 26,00 22.334 TOTAAL: Overzicht bekisting Type bekisting Hoeveelheid (m2) Tijdsduur (weken) Prijs/eenheid (€/m2/week) Kosten (€) GW: Doka H20 132 1,40 (vaste kosten 4899) GP: Doka Framax 90 2,79 (vaste kosten 1950)

48 Stap C: Doorlopen schema
CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid deel 3 - kosten bekisting - planning I II III Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

49 Stappenplan deel 3 D A T B S E II III aantal cycli
aantal cycli tegelijk tijdsduur wanden per bouwlaag planning tijdsduur bekisting productietijd vloeren D A T B S E II Kosten bekisting per type bekisting tijdsduur per cyclus aantal wanden per bouwlaag Kosten bekisting per m2 wand III 59 62 60 61 64 63 65 66 67 68

50 Stappenplan deel 3 Stap 64: productietijd vloeren
Als bruto-vloeroppervlak <400m2, kijk in tabel productietijd vloeren als bruto-vloeroppervlak > 400m2, prod.tijd = 0 Dan wordt er trapsgewijs gebouwd. Overzicht vloeren verdieping oppervlakte vloer bruto (m3) Type vloer 01 2712 Breedplaat 02 2638 03 04 1562 >400m2. Uitvoering wand kan meteen beginnen na laatste wand begane grond

51 Stappenplan deel 3 Stap 65: planning
Input uit stap 63 ‘tijdsduur wanden per bouwlaag’ En stap 64 ‘productietijd vloeren’ ‘Productietijd vloeren’ = 0

52 Stappenplan deel 3 Stap 66: tijdsduur bekisting
Input uit stap 65 planning: 19 werkbare weken 19 x 5 = 95 werkbare dagen 95 / 3,7 = 26 kalenderweken Huur bekisting vanaf 1 week voor aanvang Huur bekisting t/m 1 week ná laatste wand Tijdsduur bekisting = 28 kalenderweken

53 Stappenplan deel 3 Stap 67: kosten bekisting per type bekisting
Input uit stap 66 tijdsduur bekisting = 28 weken Overzicht bekisting Type bekisting Hoeveelheid (m2) Tijdsduur (weken) Prijs/eenheid (€/m2/week) Kosten (€) GW: Doka H20 132 28 1,40 (vaste kosten 4899) 10.073 GP: Doka Framax 90 2,79 (vaste kosten 1950) 9.434 GWS: Doka Framax 23 2,79 (vaste kosten 500) 2.528 22.035

54 Stappenplan deel 3 Stap 68: kosten bekisting per stort-eenheid
Input uit stap 67 kosten bekisting per type bekisting Type bekisting Kosten (€) Aantal m2 wand gemaakt met bekisting Kosten per m2 wand (€) GW: Doka H20 10.073 3810 2,64 GP: Doka Framax 9.434 840 11,23 GWS: Doka Framax 2.528 260 9,72

55 Database III

56 Database III Overzicht bekisting Overzicht personeel Overzicht beton
Type bekisting Hoeveelheid (m2) Tijdsduur (weken) Prijs/eenheid (€/m2/week) Kosten (€) GW: Doka H20 132 28 1,40 (vaste kosten 4899) 10.073 GP: Doka Framax 90 2,79 (vaste kosten 1950) 9.434 GWS: Doka Framax 23 2,79 (vaste kosten 500) 2.528 22.035 Overzicht personeel Bekw. personeel Aantal man Tijdsduur (manuren) Prijs/eenheid (€/manuur) Kosten (€) Zelfst. timmerman 2 1111 33,00 36.663 Ass. timmerman 859 26,00 22.334 TOTAAL: Overzicht beton betonsamenstelling Hoeveelheid beton (m3) Prijs/eenheid (€/m3) Kosten (€) B25-mk1 867,83 63,55 55.151 B25-mk2 254,65 64,95 16.540 TOTAAL: Overzicht wapening Hoeveelheid wapening (kg) Prijs/eenheid (€/kg) Kosten (€) 56.124 1,10 61.736

57 Database III

58 Database III

59 De toetsing Project Smuldersweg Het principe van de methode
Worden alle aspecten behandeld? Is de volgorde logisch? Zijn de stappen uit te voeren? De betrouwbaarheid van de methode Komt het eindresultaat (bekistingplan) in de buurt van de realiteit? Zijn de onderliggende getallen uit de methode reëel? Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

60 Vergelijking resultaten
Originele documenten Smuldersweg Plan van aanpak Contractbegroting Overall-planning Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Origineel Methode Verschil Verschil % Hoeveelheid bekisting (m2) 200 245 45 +22,5 Kosten bekisting 21.759 22.035 276 +1,27 Kosten bekisting 2 41.792 20.033 +92,1 Hoeveelheid beton (m3) 1209 1123 -86 -7,11 Kosten beton 86.439 71.691 -17,1 Totaal uren personeel 5.055 2.055 -3.000 -59,3 Totaal uren personeel 2 2.561 -2.494 -49,3 Hoeveelheid wapening (kg) 63.369 56.124 -7.245 -7,8 Kosten wapening 0,90 1,10 0,20 +22,2 Planning (werkbare weken) 18 19 1 +5,6 Planning (kalenderweken) 26 28 2 +7,7

61 Vergelijking resultaten
Kosten totaal Contractbegroting: euro Methode begroting: euro Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Geen verschil binnen- en buitenwanden: Geen behangklaar maken: Geen kraanuren: Fout in doorberekenen bekisting: Verschil in prijs wapening: Verschil in beton Kosten totaal Contractbegroting: euro Methode begroting: euro Verschil: euro

62 Vergelijking resultaten
Verschil: euro Dit verschil zit in personeel Werkelijk uren besteed 5% lager dan begroot: Verdubbeling kosten personeel methode: 70.427 Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Totale verschil tussen contractbegroting en methode-begroting is dan nog: euro

63 Conclusie Veel onderbouwde informatie Kort tijdsbestek
Betrouwbaarheid: 1 - ( / ) = 0,96 Betrouwbaarheid is meer dan 90 % Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Veel onderbouwde informatie Kort tijdsbestek Standaard output voor ieder project

64 Al in VO-fase wordt nagedacht over de uitvoering van de betonwanden
Conclusie Grootste kracht van de methode is: Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie-verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Al in VO-fase wordt nagedacht over de uitvoering van de betonwanden

65 Vragen ?

66 Bedankt voor jullie aandacht
!


Download ppt "Van tekening tot bekistingplan"

Verwante presentaties


Ads door Google