De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van tekening tot bekistingplan Een methode voor de aannemer om in de VO-fase een bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van tekening tot bekistingplan Een methode voor de aannemer om in de VO-fase een bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Van tekening tot bekistingplan Een methode voor de aannemer om in de VO-fase een bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw Eindcolloquium 08 september 2006 Björn Timmermans

2 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Opzet presentatie Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatieverzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

3 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Inleiding Vakgroep Uitvoeringstechniek Faculteit Bouwkunde TU/e Hurks Bouw & Vastgoed bv Afstudeercommissie Dr.ir. E. Vastert (TU/e) Prof.ir. F. Scheublin (TU/e) Ir. M. Vissers (TUe) Dhr. J. De Ruijter (Hurks) Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

4 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Aanleiding Relatief weinig automatisering in werkvoorbereiding van bouwnijverheid Uittrekken hoeveelheden met liniaal en rekenmachine Begroten met het bouwdelenbestand Arbeidsintensief: in het werk gestorte betonwanden Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

5 Huidige werkwijze aantal wanden Tekeningen wanden documentatie / prijzen leveranciers bouwdelen -bestand overall - planning bestek en constructie- gegevens calculator projectcoördinator bestelling calculatie- pakket Bepalen personeel- inzet Bepalen aantal cycli Bepalen tijdsduur Bepalen startdatum Stellen eisen aan bekisting Bepalen type bekisting Bepalen hoeveelheid bekisting Aanvragen offertes Beoor- delen offertes Opstellen begroting Bestellen bekisting

6 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Probleem Elementenbegroting op basis van het product, de betonwand Niet nadenken over het proces Kostenverdubbeling bij aanpassingen in de uitvoeringsfase Bij ieder project andere documentatie als eindproduct Weinig gebruik automatisering Te weinig informatie, onduidelijke informatie Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

7 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Het idee Tekening Materieel Arbeid Materiaal Tijd Kosten Bekistinginzet Kostenraming Bekistingplan Personeelinzet Hoeveelheden en specificaties Planning In de fase van het Voorlopig Ontwerp Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

8 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Doelstelling Het ontwerpen van een methode voor de aannemer om vanuit de tekening in de VO-fase het bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie 3D Autocad- tekening van draagstructuur Doorlopen computer- programma Eén druk op de knop Bekistingplan Ideaalbeeld

9 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Wat wordt gemaakt? Eisen aan tekening(bestand) Alle benodigde gegevens moeten er in zitten Geen overbodige informatie Tekenaar- en tekenbureau onafhankelijk Minimale en eenvoudige regels Tekening (bestand) Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

10 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Wat wordt gemaakt? Eisen aan de methode Moet digitaal gemaakt kunnen worden Minimale tussenkomst projectcoördinator persoonsonafhankelijk Betrouwbaar Alle documenten van het bekistingplan moeten gegenereerd worden Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Tekening (bestand) Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator

11 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Wat wordt gemaakt? Eisen aan het bekistingplan Hetzelfde voor ieder project Aansluiten op de bedrijfsvoering van Hurks Moet betrouwbaar en onderbouwd beeld geven van de kosten en tijd Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Tekening (bestand) Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator

12 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Aanpak Chronologie omgedraaid Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Projectcoördinator ‘Wandsysteembekisting keuzemodel’ Calculator Benodigde input Gevraagde output Het doel geeft geeft antwoord op Chronologisch Afstudeerwerk Het doelGevraagde output Benodigde input bepaalt 5 componenten Bekistinginzet, perzoneelinzet, materiaal, tijd en kosten

13 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Personeelinzet Doel: –optimale inzet personeel –controle normen –Kostenplaatje Gewenste output: –Overzicht personeel Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Bekw. personeelAantal manTijdsduur (manuren)Prijs/eenheid (€/uur)Kosten (€) Zelfst. timmerman2111133,0036.663 Ass. timmerman285926,0022.334 TOTAAL: 58.997 – Planning personeel parallel aan de planning ruwbouw

14

15 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Benodigde informatie Welke bekwaamheid personeel –vereiste opleiding –vereiste ervaring Hoeveel man –type bekisting –vereiste aantal man Hoelang –tijdsduur per cyclus Eigen/ huur –bekwaamheid personeel –hoeveelheid personeel –beschikbaarheid –kostenvergelijking Kosten –loonkosten per uur –hoeveelheid personeel –tijdsduur Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

16 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Verbanden en relaties Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

17 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Bekistingplan Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie verdiepingoppervlakte vloer bruto (m3)Type vloer 012712Breedplaat 022638Breedplaat 032638Breedplaat Overzicht vloeren Type bekistingHoeveelheid(m2)Tijdsduur (weken)Prijs/eenheid (€/m2/week)Kosten (€) GW: Doka H20132281,40 (vaste kosten 4899)10.073 GP: Doka Framax90282,79 (vaste kosten 1950)9.434 TOTAAL: 19.507 Overzicht bekisting Bekw. personeelAantal manTijdsduur (manuren)Prijs/eenheid (€/manuur)Kosten (€) Zelfst. timmerman2111133,0036.663 Ass. timmerman285926,0022.334 TOTAAL: 58.997 Hoeveelheid wapening (kg)Prijs/eenheid (€/kg)Kosten (€) 56.1241,1061.736 Overzicht personeel betonsamenstellingHoeveelheid beton (m3)Prijs/eenheid (€/m3)Kosten (€) B25-mk1867,8363,5555.151 B25-mk2254,6564,9516.540 TOTAAL: 71.691 Overzicht beton Overzicht wapening

18 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Bekistingplan Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Begroting analyseniveau

19 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Bekistingplan Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Begroting bouwdeelniveau

20 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Bekistingplan Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Planning en planning personeel

21 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Combineren alle gegevens Samenvoegen relaties 5 componenten Gegevens die uit de tekening moeten komen –Netto-inhoud wand –Bruto-hoogte wand –Bruto-lengte wand –Aantal sparingen –Aantal knikken –Bruto-vloeroppervlak –Netto-oppervlakte wand –Oppervlaktekwaliteit –Hoeveelheid wapening (kg/m3) –Betonsamenstelling –Type vloer –Binnenwand/buitenwand Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

22 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Tekening Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie VO-tekening van architect Vertaalslag naar benodigde tekening valt buiten kader van het afstudeerwerk

23 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Het schema Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel Schema deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid Schema deel 3 - kosten bekisting - planning IIIIII Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma

24 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Het Ontwerp Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Tekening (bestand) Bekistingplan Doorlopen van de te ontwerpen methode Projectcoördinator Inladen tekening in programma Bepalen stort- eenheid Doorlopen schema Bekistingplan Digitale tekening gebouwmodel Projectcoördinator Computerprogramma A B C

25 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Stap A: Richtlijnen tekening Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Benodigde gegevens uit het schema AutoCad Layer-codering ( bv 21.01 en 22.05) –Binnenwand/buitenwand –Vloeren 3D-objecten –Netto-inhoud wand –Bruto-hoogte wand –Bruto-lengte wand –Netto-oppervlakte wand –Bruto-vloeroppervlak

26 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Sap A: Richtlijnen tekening Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Label aan de objecten met overige gegevens

27 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Stap B: Bepalen stort-eenheid projectcoördinator wandcode Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie vloercode XX.XX De codering voor de verdieping nummer van de wand n.a.v. bouwvolgorde op de verdieping Bv 07.13: 13e stort op 7e verdieping XX.Y De codering voor de verdieping letter van de vloer n.a.v. bouwvolgorde op de verdieping Bv 05.C: 3e deel vloer van 5e verdieping

28 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Stap B: Bepalen stort-eenheid Type stort-eenheid –Type 1: woningscheidende wand (h>3m) –Type 2: woningscheidende wand (h<3m) –Type 3: kern –Type 4: wanden (l = 6-10m) –Type 5: wanden (l < 6m) Invullen in label aan de wand Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie 03.18 2

29 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Stap C: Doorlopen schema Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel Schema deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid Schema deel 3 - kosten bekisting - planning IIIIII Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma

30 DATABASEIDATABASEI per stort-eenheid een cyclus repetitie factor aantal sparingen aantal zelfde storten betonsamenstelling hoeveelheid wapening (kg/m3) hoeveelheid beton (m3) aantal knikken hoeveelheid wapening (kg) hoeveelheid wapening (kg/m2 wand) hoeveelheid beton (m3/m2 wand) Prijs per m3 beton TEKENINGTEKENING oppervlakte vloer bruto type vloer Stap 1 oppervlakte wand bruto oppervlakte kwaliteit inhoud wand hoogte wand lengte wand STORT- EENHEID oppervlakte wand netto binnenwand/ buitenwand type bekisting gewenst

31 Stappenplan deel 1 Betonsamen- stelling hoeveelheid wapening (kg/m3) hoeveelheid beton (m3) hoeveelheid wapening (kg ) hoeveelheid wapening (kg/m2 wand) hoeveelheid beton (m3/m2 wand) Prijs per m3 beton Stap 1 inhoud wand hoogte wand lengte wand STORT- EENHEID oppervlakte wand netto binnenwand/ buitenwand TEKENINGTEKENING DATABASEIDATABASEI 1 2 3 4 13 5 6 7 8 9 10 11 12

32 Stappenplan deel 1 Stap 1: stort-eenheid - wandcode 01.06 - type stort-eenheid wandcode01.06 Type stort-eenheid2 Netto-wandoppervlakte Bruto-wandoppervlakte Type bekisting gewenst Aantal sparingen Aantal knikken Hoeveelheid wapening Wandcode 01.06 Type stort-eenheid 2 Inhoud wand (m3)4,96 Hoogte wand (m)2,720 Lengte wand (m)11,490 Aantal sparingen1 Aantal knikken0 Netto-oppervlakte (m2)27,56 Oppervl. KwaliteitKlasse I B Hoev. Wapening (kg)50 BetonsamenstellingB25-mk1 Binnen-/buitenwandbuiten Label aan wand Tussentabel 1

33 Stappenplan deel 1 Stap 2: binnenwand/buitenwand - keuze bouwdeelregel - keuze analyseregels Wandcode01.06 Type stort-eenheid2 Inhoud wand (m3)4,96 Hoogte wand (m)2,720 Lengte wand (m)11,490 Aantal sparingen1 Aantal knikken0 Netto-oppervlakte (m2)27,56 Oppervl. KwaliteitKlasse I B Hoev. Wapening (kg)50 BetonsamenstellingB25-mk1 Binnen-/buitenwand buiten Label aan wand

34 Stappenplan deel 1 Stap 2: binnenwand/buitenwand - keuze bouwdeelregel - keuze analyseregels

35 Stappenplan deel 1 Stap 3: hoogte wand - bepalen hoogte Wandcode01.06 Type stort-eenheid2 Inhoud wand (m3)4,96 Hoogte wand (m) 2,720 Lengte wand (m)11,490 Aantal sparingen1 Aantal knikken0 Netto-oppervlakte (m2)27,56 Oppervl. KwaliteitKlasse I B Hoev. Wapening (kg)50 BetonsamenstellingB25-mk1 Binnen-/buitenwandbuiten Label aan wand Hoogte = 2,720 meter Wordt gebruikt als input voor stap 14 bruto-oppervlakte wand en stap 20 type bekisting gewenst

36 Stappenplan deel 1 Stap 3: hoogte wand - keuze analyseregels h<3m, dus geen binnensteiger

37 Database I

38 wandcode01.06 Type stort-eenheid2 Netto-wandoppervlakte22,41 Bruto-wandoppervlakte31,25 Type bekisting gewenstGW Aantal sparingen1 Aantal knikken0 Hoeveelheid wapening280 Tussentabel 1 betonsamenstellingHoeveelheid beton (m3)Prijs/eenheid (€/m3)Kosten (€) B25-mk15,6063,55355,88 Overzicht beton verdiepingoppervlakte vloer bruto (m3)Type vloer 012712Breedplaat 022638Breedplaat 032638Breedplaat 041562Breedplaat Overzicht vloeren

39 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Stap C: Doorlopen schema Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel Schema deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid Schema deel 3 - kosten bekisting - planning IIIIII Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma

40 per stort-eenheid een cyclus, behalve voor personeel hoeveelheid bekisting per project Beschikbaarheid bekisting kostenvergelij- king leveranciers activiteiten per cyclus relaties tussen activiteiten tijdsduur per activiteit aantal man per ploeg Prijs per m2 bekisting per week tijdsduur cyclus benodigd aantal man beschikbaarheid personeel kostenvergel. personeels- diensten bekwaamheid personeel vereiste opleiding vereiste ervaring loonkosten per manuur aantal manuren D A T A B A S E II type bekisting DATABASEIDATABASEI aantal cycli tegelijk hoeveelheid bekisting per stort-eenheid Eenmalige kosten bekisting

41 Stappenplan deel 2 activiteiten per cyclus relaties tussen activiteiten tijdsduur per activiteit aantal man per ploeg tijdsduur cyclus aantal manuren type bekisting DATABASEIDATABASEI D A T A B A S E II 29 37 38 39 36 40 42

42 Stappenplan deel 2 Stap 37: activiteiten per cyclus input is type bekisting Grootwand wandbekisting Standaard afmetingenBerekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteitenOmbouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 n.v.t. 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteitenAlles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschapGeringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman Grootwand wandbekisting

43 Stappenplan deel 2 Stap 38: relaties tussen activiteiten input is type bekisting Standaard afmetingenBerekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteitenOmbouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 n.v.t. 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteitenAlles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschapGeringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman Grootwand wandbekisting

44 Stappenplan deel 2 Stap 39: tijdsduur per activiteit input is type bekisting Standaard afmetingenBerekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteitenOmbouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 n.v.t. 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteitenAlles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschapGeringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman Grootwand wandbekisting Stellen 99 min Sparingen8 min Storten 0,33 u Drogen 1 nacht Lossen66 min wandcode01.06 Type stort-eenheid2 Netto-wandoppervlakte22,41 Bruto-wandoppervlakte31,25 Type bekisting gewenstGW Aantal sparingen1 Aantal knikken0 Hoeveelheid wapening280 Tussentabel 1

45 Stappenplan deel 2 Stap 40: tijdsduur per cyclus Standaard afmetingenBerekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1% Tijdsduur van activiteitenOmbouwen Stellen Knikken Sparingen Storten Lossen n.v.t. 3 min/m2 n.v.t. 8 min/stuk 0,1 uur/m3 2 min/m2 Relaties tussen activiteitenAlles na elkaar Droogtijd beton 1 nacht Vereiste vakmanschapGeringe vakmanschap 2 zelfstandig timmermannen 1 assistent timmerman Grootwand wandbekisting Stellen 99 min Sparingen8 min Storten 0,56 u Drogen 1 nacht Lossen66 min

46 Database II

47 Wandcode01.06 Type bekistingGW Hoeveelh bek. deze stort-eenheid (m2)66 Prijs per m2 bekisting per week1,40 Tijdsduur cyclus (uren)3,5 ploeggrootte3 Aantal manuren10,25 Hoeveelheid wapening (kg)280 verdiepingoppervlakte vloer bruto (m3)Type vloer 012712Breedplaat 022638Breedplaat 032638Breedplaat 041562Breedplaat Overzicht vloeren betonsamenstellingHoeveelheid beton (m3)Prijs/eenheid (€/m3)Kosten (€) B25-mk15,6063,55355,88 Overzicht beton Bekw. personeelAantal manTijdsduur (manuren)Prijs/eenheid (€/manuur)Kosten (€) Ass. uitvoerder18538,003.230 Zelfst. timmerman2111133,0036.663 Ass. timmerman285926,0022.334 TOTAAL: 62.227 Overzicht personeel Type bekistingHoeveelheid (m2)Tijdsduur (weken)Prijs/eenheid (€/m2/week)Kosten (€) GW: Doka H201321,40 (vaste kosten 4899) GP: Doka Framax902,79 (vaste kosten 1950) Overzicht bekisting Tussentabel 2

48 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Stap C: Doorlopen schema Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie CENTRALE DATABASE Schema deel 2 - type en hoeveelheid bekisting - tijdsduur per stortcyclus - personeel Schema deel 1 - Materiaal - Voorwaarden bekisting per stort-eenheid Schema deel 3 - kosten bekisting - planning IIIIII Tekening volgens te bepalen richtlijnen Bekisting plan Computerprogramma

49 aantal cycli aantal cycli tegelijk tijdsduur wanden per bouwlaag planning tijdsduur bekisting productietijd vloeren D A T A B A S E II Kosten bekisting per type bekisting tijdsduur per cyclus aantal wanden per bouwlaag Kosten bekisting per m2 wand D A T A B A S E III 59 62 60 61 64 6365 66 67 68 Stappenplan deel 3

50 Stap 64: productietijd vloeren Als bruto-vloeroppervlak <400m2, kijk in tabel productietijd vloeren als bruto-vloeroppervlak > 400m2, prod.tijd = 0 Dan wordt er trapsgewijs gebouwd. verdiepingoppervlakte vloer bruto (m3)Type vloer 012712Breedplaat 022638Breedplaat 032638Breedplaat 041562Breedplaat Overzicht vloeren >400m2. Uitvoering wand 01.01 kan meteen beginnen na laatste wand begane grond

51 Stappenplan deel 3 Stap 65: planning Input uit stap 63 ‘tijdsduur wanden per bouwlaag’ En stap 64 ‘productietijd vloeren’ ‘Productietijd vloeren’ = 0

52 Stappenplan deel 3 Stap 66: tijdsduur bekisting Input uit stap 65 planning: 19 werkbare weken 19 x 5 = 95 werkbare dagen 95 / 3,7 = 26 kalenderweken Huur bekisting vanaf 1 week voor aanvang Huur bekisting t/m 1 week ná laatste wand Tijdsduur bekisting = 28 kalenderweken

53 Stappenplan deel 3 Stap 67: kosten bekisting per type bekisting Input uit stap 66 tijdsduur bekisting = 28 weken Type bekistingHoeveelheid (m2)Tijdsduur (weken)Prijs/eenheid (€/m2/week)Kosten (€) GW: Doka H20132281,40 (vaste kosten 4899)10.073 GP: Doka Framax90282,79 (vaste kosten 1950)9.434 GWS: Doka Framax23282,79 (vaste kosten 500)2.528 22.035 Overzicht bekisting

54 Stappenplan deel 3 Stap 68: kosten bekisting per stort-eenheid Input uit stap 67 kosten bekisting per type bekisting Type bekistingKosten (€)Aantal m2 wand gemaakt met bekisting Kosten per m2 wand (€) GW: Doka H2010.07338102,64 GP: Doka Framax9.43484011,23 GWS: Doka Framax2.5282609,72

55 Database III

56 Type bekistingHoeveelheid (m2)Tijdsduur (weken)Prijs/eenheid (€/m2/week)Kosten (€) GW: Doka H20132281,40 (vaste kosten 4899)10.073 GP: Doka Framax90282,79 (vaste kosten 1950)9.434 GWS: Doka Framax23282,79 (vaste kosten 500)2.528 22.035 betonsamenstellingHoeveelheid beton (m3)Prijs/eenheid (€/m3)Kosten (€) B25-mk1867,8363,5555.151 B25-mk2254,6564,9516.540 TOTAAL: 71.691 Hoeveelheid wapening (kg)Prijs/eenheid (€/kg)Kosten (€) 56.1241,1061.736 Bekw. personeelAantal manTijdsduur (manuren)Prijs/eenheid (€/manuur)Kosten (€) Zelfst. timmerman2111133,0036.663 Ass. timmerman285926,0022.334 TOTAAL: 58.997 Overzicht bekisting Overzicht personeel Overzicht beton Overzicht wapening

57 Database III

58

59 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 De toetsing Project Smuldersweg Het principe van de methode –Worden alle aspecten behandeld? –Is de volgorde logisch? –Zijn de stappen uit te voeren? De betrouwbaarheid van de methode –Komt het eindresultaat (bekistingplan) in de buurt van de realiteit? –Zijn de onderliggende getallen uit de methode reëel? Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie

60 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Vergelijking resultaten Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie OrigineelMethodeVerschilVerschil % Hoeveelheid bekisting (m2)20024545+22,5 Kosten bekisting21.75922.035276+1,27 Kosten bekisting 221.75941.79220.033+92,1 Hoeveelheid beton (m3)12091123-86-7,11 Kosten beton86.43971.691-14.748-17,1 Totaal uren personeel5.0552.055-3.000-59,3 Totaal uren personeel 25.0552.561-2.494-49,3 Hoeveelheid wapening (kg)63.36956.124-7.245-7,8 Kosten wapening0,901,100,20+22,2 Planning (werkbare weken)18191+5,6 Planning (kalenderweken)26282+7,7 Originele documenten Smuldersweg Plan van aanpak Contractbegroting Overall-planning

61 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Vergelijking resultaten Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Kosten totaal Contractbegroting: 342.300 euro Methode begroting: 466.356 euro Geen verschil binnen- en buitenwanden: 22.094 Geen behangklaar maken: 52.996 Geen kraanuren:129.314 Fout in doorberekenen bekisting: 22.000 Verschil in prijs wapening: 4.704 231.108 Verschil in beton 14.748 Kosten totaal Contractbegroting: 573.408 euro Methode begroting: 481.104 euro Verschil: 92.304 euro

62 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Vergelijking resultaten Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Verschil: 92.304 euro Dit verschil zit in personeel Werkelijk uren besteed 5% lager dan begroot: 8.200 Verdubbeling kosten personeel methode:62.227 70.427 Totale verschil tussen contractbegroting en methode- begroting is dan nog: 21.877 euro

63 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Conclusie Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Betrouwbaarheid: 1 - (21.877 / 573.408) = 0,96 Betrouwbaarheid is meer dan 90 % Veel onderbouwde informatie Kort tijdsbestek Standaard output voor ieder project

64 Björn Timmermans 445448 08 September 2006 Conclusie Opzet Inleiding Aanleiding Probleem Doelstelling Informatie- verzameling Het ontwerp De toetsing Conclusie Grootste kracht van de methode is: Al in VO-fase wordt nagedacht over de uitvoering van de betonwanden

65 Vragen ?

66 Bedankt voor jullie aandacht !


Download ppt "Van tekening tot bekistingplan Een methode voor de aannemer om in de VO-fase een bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google