De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindcolloquium Birgit Maathuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindcolloquium Birgit Maathuis"— Transcript van de presentatie:

1 Eindcolloquium Birgit Maathuis
Een nieuwe methode voor het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelelement

2 Commissie Dr. ir. P. van Hoof Voorzitter Dr. ir. E. Vastert
Ir. F. Scheublin Ing. A. Bazelmans Hurks beton inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

3 Opbouw presentatie Inleiding Huidige situatie Ontwerpopzet
Nieuwe methode Proeven Evaluatie inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

4 Ad Aanleiding Hij brengt vulmiddel aan voor de
voeg onder prefab wandelementen Ad inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

5 Aanleiding Fysiek onaangenaam werk:
Lichamelijke klachten (rug en knieën) Gevolg: ziekteverzuim Mensen niet bereid het werk te doen Steeds meer prefab, dus moet vaker Verbeteren van de situatie bij het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder prefab wandelementen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

6 Huidige situatie Ontstaan van de ondervoeg Vulmiddel
Methoden van aanbrengen vulmiddel Probleemanalyse D.m.v.: observaties op bouwplaats, gesprekken met gebruikers, literatuur inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

7 Ontstaan van de ondervoeg
Aanvangssituatie: Randbeveiliging Afgedekte sparing Stek Ingestorte leiding inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

8 Ontstaan van de ondervoeg
Plaatsen van een prefab wand Vanaf de vrachtwagen Stelploeg (3), kraanmachinist, aanpikker Binnenwanden en gevelwanden (kernwanden hier buiten beschouwing) inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

9 Ontstaan van de ondervoeg
Preparen contactvlak Aanpikken wand-element Rand-beveiliging verwijderen Uitzetten hoogte Plaatsen wand-element Schoren en stellen element Afpikken en hijsogen verwijderen Hijsen wand-element SADT-schema inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

10 Ontstaan van de ondervoeg
Fixatie van de wand Tijdelijk: stellen met behulp van schoren Definitief: Aangieten stekken Aanbrengen vulmiddel in de ondervoeg Tevens barrière voor aangieten stekken Plaatsen bovenliggende vloerdelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

11 Vulmiddel Verschillende mortelsoorten:
Ondersabelings-, giet-, stel-, of tiksomortel Op de bouwplaats aanmaken met water Huidproblemen door contact met mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

12 Vulmiddel SADT-schema Aanmaken mortel Aanvoeren materiaal
Afmeten hoeveelheden Mixen Naar verwerkingsplek SADT-schema inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

13 Methoden van aanbrengen
Stellen in de mortel Ondersabelen Traditioneel Met de pomp Ondergieten of injecteren inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

14 Stellen in de mortel Methode: mortel leggen voor plaatsing en vervolgens wand in de mortel stellen 1 2 3 4 inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

15 Stellen in de mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

16 Stellen in de mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

17 Stellen in de mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

18 Ondersabelen Methode: mortel in de voeg aanbrengen na plaatsing van de wand Traditioneel: met een sabel of voegspijker, laag vullingspercentage, niet meer gebruikt Met de pomp onder de wand spuiten: methode van Hurks beton: hier behandeld inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

19 Ondersabelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

20 Ondersabelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

21 Ondersabelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

22 Ondergieten of injecteren
Methode: voeg dichtzetten en mortel aanbrengen via gaines of door injecteren 3b 2 1 4 3a inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

23 Probleemanalyse: gebruikers
Medewerkers: Lichamelijke klachten Onaangenaam werk Leidinggevenden: Klachten van de medewerkers Moeite met vinden medewerkers Ziekteverzuim inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

24 Probleemanalyse: stoplichtmodel
Methode: In kaart brengen van knelpunten op het fysieke vlak  groen, oranje en rode gebied Uit de indicatievragen blijken mogelijke knelpunten op het gebied van werkhouding. inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

25 Probleemanalyse: stoplichtmodel
Uitwerking knelpunten werkhouding: Meer dan 8 minuten per uur met de rug meer dan 20 graden gebogen zitten Het hoofd gedurende meer dan 8 minuten per uur meer dan 20 graden gedraaid en/of 20 graden gebogen Meer dan 8 minuten per uur met de benen, knieën gebogen en knielen Meer dan twaalf keer per uur rug, armen, benen langer dan 4 seconden aaneengesloten in een stand zoals vermeld hierboven inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

26 Probleemanalyse: stoplichtmodel
25% - 50% van de dag bezigheden die volgens de stoplichtnormering in het rode –en dus risicovolle– gebied vallen! HPIM1925.AVI inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

27 Conclusie probleemanalyse
Gebruikers vinden het onaangenaam werk (64%) en geven aan dat er werkgerelateerde lichamelijke klachten zijn. Leidinggevenden erkennen de slechte werkhouding en de gevolgen hiervan: gezondheidsklachten ziekteverzuim klachten van medewerkers moeilijk vinden van personeel voor het werk Stoplichtmethode geeft aan dat er knelpunten zijn op het gebied van werkhouding inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

28 Ontwerpopzet Doelstelling Eisen en wensen Te vervullen functies
Ontwerpvarianten inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

29 Doelstelling Het ontwikkelen van methode en/ of middelen voor het realiseren van de vulling van de voeg onder een prefab wandelement, waarbij de arbeidsbelasting binnen aanvaardbare grenzen blijft. inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

30 Eisen Bereiken gewenste eindresultaat
Voegrand max. 2 mm buiten de wandzijde Geen mortelvuil aan de buitenzijde van de wand (gevel) Barrière realiseren voor het aangieten van de gaines Realiseren van constructief voldoende voegvulling: reductiefactor voegvulling ten laagste 0,7. Bijhouden van de snelheid van wanden zetten Bruikbaar bij op de bouw gangbare temperaturen Toepasbaar door de montageploeg Zonder knelpunten op het fysieke vlak inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

31 Wensen Goede uitvoerbaarheid Nauwkeurige methode
Geen hinder voor overige bouwplaatsactiviteiten Voorkeur van de medewerkers inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

32 Oplossingsvarianten Bulk achteraf Porties vooraf
Aanbrengen voor plaatsen wand Aanbrengen na plaatsen wand Vulmiddel in de vorm van bulk Vulmiddel in de vorm van porties Bulk achteraf Porties vooraf inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

33 Bepalen te vervullen functies
Transporteren vulmiddel Portioneren: aanbrengen/ wegnemen Portioneren: beoordelen Corrigeren: beoordelen Corrigeren: aanbrengen/ wegnemen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

34 Oplossingsvarianten Morfologisch schema bulk Transporteren vulmiddel
Handmatig Handmatig met hulpmiddel Mechanisch Automatisch Portioneren -aanbrengen/ wegnemen Gieten Portioneren - beoordelen Op het oog zonder hulpmiddel Op het oog met hulpmiddel Sensor NVT Corrigeren beoordelen Corrigeren – aanbrengen/ wegnemen Met de hand Oplossingsvarianten Morfologisch schema bulk inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

35 Oplossingsvarianten Morfologisch schema porties
Transporteren vulmiddel Handmatig Handmatig met hulpmiddel Mechanisch Automatisch Portioneren -aanbrengen/ wegnemen Portioneren - beoordelen Op het oog zonder hulpmiddel Op het oog met hulpmiddel Tellen/ berekenen Corrigeren beoordelen Sensor Sowieso NVT Corrigeren - aanbrengen/ wegnemen Bulk, vooraf Bulk, achteraf Oplossingsvarianten Morfologisch schema porties inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

36 Methode ‘Geheel mechanisch’ ‘Mechanisch gedwongen’ ‘Gieten gedwongen’
‘Porties met correctie indien nodig’ ‘Porties met sowieso correctie’ ‘Berekende porties’ inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

37 Nieuwe methode Meest vernieuwend: ‘porties met sowieso correctie’
Transporteren vulmiddel – aanbrengen porties – beoordelen op het oog – zetten wand – sowieso corrigeren – aangieten via de gaines inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

38 Nieuwe methode Uitwerking van de methode: Vorm van de porties
Aansturing Bepaling grootte van de porties Vullen Materiaal Kosten Constructief Correctie inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

39 Vorm van de porties Wandbrede porties Sparingen voor de stekken
Aangieten van de gaines ter correctie inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

40 Aansturing Breedte van de voeg bepalen aan de hand van de tekeningen (vooraf) Lengte van de voeg bepalen aan de hand van de tekeningen (vooraf) Bepalen hoe hoog de voeg is aan de hand van de vulplaatjes (in het werk) Bepalen waar de plaats is van de porties (waar exact de wand komt) door de maatvoering op de vloer te gebruiken inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

41 Bepaling grootte porties
Niosh-methode: maximum tilgewicht =5,5 kg Voeghoogte = mm Maximale grootte van een portie: 1050 cm² (bijv. 35 x 30 cm) inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

42 Bepaling grootte porties
Dikte porties aflezen aan de vulplaatjes Vulsysteem inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

43 Vullen van de porties Vulsysteem integreren in hulpmiddel voor transporteren: bij de wand vullen Porties in het vulsysteem ‘hangen’ Vullen m.b.v. kraantje of pomp Gietmortel omwille van vloeibaarheid inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

44 Materiaal Bijvoorbeeld: Polyurethaan Rubber PVC-folie
Rondom gegoten zodat er geen naden zijn inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

45 Kosten 1 m² rubber, 1 mm: 12,00 -14,00 € 1 m² PVC-folie, 1 mm: 3,00 - 4,50 € Ballon, doorsnede 35 cm: 0,35 € inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

46 Constructief Omhulsel heeft geen invloed op de constructieve waarde (alleen drukkracht) Reductiefactor voegvulling (% vulling): Voor de porties met sparing 75% bij gehele vulling Voor de porties zonder sparing bijna volledig inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

47 Correctie Aangieten via de gaines Opkomer gebruiken ter controle:
vorm van de wand en gaine zo realiseren dat de lucht naar de gaine verplaatst inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

48 Realiseren vulling ondervoeg
Methode Vullen van de porties Transporteren vulmiddel Handmatig neerleggen porties Op het oog beoordelen Aangieten van de gaines Kijken of de opkomer vol is Ingangstoestand: Te vullen ruimte (voeg) onder een prefab wandelement Uitgangstoestand: Prefab wandelement met naar wens gevulde ondervoeg Realiseren vulling ondervoeg Mortel Transporthulpmiddel met vulunit Vullen van de porties Transporteren vulmiddel Handmatig neerleggen porties Locatie adhv wandenplan Grootte van de porties adhv breedte wand, vulling adhv dikte voeg Porties Mortel Op het oog beoordelen Aangieten van de gaines Kijken of de opkomer vol is Pomp inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

49 Proeven Prototypes Uitvoeren  werkbaarheid
Houding bekijken  fysieke belasting Problemen detecteren Gedrag van de porties na uitharding inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

50 Prototypes Porties van PVC-folie Houten vulsysteem (niet instelbaar)
inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

51 Uitvoeren: vullen van de porties
inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

52 Aanbrengen en beoordelen
inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

53 Plaatsen wand inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

54 Proeven: werkbaarheid
Voordelen: Weinig luchtinsluitingen Sluiting d.m.v. omvouwen voldoet inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

55 Proeven: werkbaarheid
Verbeteringen: Niet alle porties waren vol genoeg  marge vergroten Twee porties gingen kapot  rekbaarder materiaal kiezen Slecht te zien of de porties vol zijn  vulsysteem doorzichtig maken inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

56 Proeven: werkbaarheid
Verbeteringen: De vulopening loopt ook vol  opvangbak realiseren Porties zitten klem in het vulsysteem  vulsysteem bevestigen Porties liggen niet allemaal recht  neerleggen a.d.h.v. maatvoering wand inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

57 Proeven: fysieke belasting
Aan de hand van de stoplichtnormering en de toepassing van maximaal tilgewicht m.b.v. NIOSH: Geen knelpunten op het fysieke vlak! inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

58 Proeven: resultaat Verschil tussen belaste porties en niet volledig belaste porties Porties volgen structuur vloer Vullingspercentage inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

59 Proeven: mening deskundigen
Constructeur akkoord Medewerkers zien verbetering op het gebied van werkhouding Leidinggevende ziet verbetering op gebied van werkhouding Leidinggevende ziet voordelen t.o.v. vuil en afval inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

60 Evaluatie Programma van eisen Vergelijking met de huidige methoden
Voor- en nadelen Conclusie Aanbevelingen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

61 Evaluatie: PVE PVE: Nog onbekend: snelheid Rest van de eisen voldoet
inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

62 Evaluaties: vergelijking
Vergelijking met de huidige methoden Wens Best Minst Uitvoerbaarheid stellen id mortel porties pomp ondergieten Nauwkeurigheid Hinder Voorkeur medewerkers inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

63 Evaluatie: voor- en nadelen
Voordelen: Werkhouding en gevolgen verbeterd Nauwelijks luchtinsluitingen Geen mortelvuil en afval Nadelen: Werktempo Kosten inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

64 Conclusies Geen knelpunten op het fysieke vlak: doel gehaald
Methode kan voldoen aan PVE als de snelheid gehaald wordt Op het gebied van wensen presteert de methode beter dan de huidige Wegen de kosten op tegen de voordelen? inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

65 Aanbevelingen Materiaalkundig onderzoek porties
Vorm porties optimaliseren Transport- en vulsysteem ontwikkelen Constructief onderzoek inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

66 Vragen?


Download ppt "Eindcolloquium Birgit Maathuis"

Verwante presentaties


Ads door Google