De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindcolloquium Birgit Maathuis Een nieuwe methode voor het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelelement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindcolloquium Birgit Maathuis Een nieuwe methode voor het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelelement."— Transcript van de presentatie:

1 Eindcolloquium Birgit Maathuis Een nieuwe methode voor het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelelement

2 Commissie •Dr. ir. P. van HoofVoorzitter •Dr. ir. E. Vastert •Ir. F. Scheublin •Ing. A. Bazelmans Hurks beton inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

3 Opbouw presentatie •Inleiding •Huidige situatie •Ontwerpopzet •Nieuwe methode •Proeven •Evaluatie inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

4 Aanleiding Hij brengt vulmiddel aan voor de voeg onder prefab wandelementen Ad inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

5 Aanleiding Fysiek onaangenaam werk: –Lichamelijke klachten (rug en knieën) –Gevolg: ziekteverzuim –Mensen niet bereid het werk te doen –Steeds meer prefab, dus moet vaker  Verbeteren van de situatie bij het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder prefab wandelementen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

6 Huidige situatie •Ontstaan van de ondervoeg •Vulmiddel •Methoden van aanbrengen vulmiddel •Probleemanalyse D.m.v.: observaties op bouwplaats, gesprekken met gebruikers, literatuur inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

7 Ontstaan van de ondervoeg Aanvangssituatie: Randbeveiliging Stek Afgedekte sparing Ingestorte leiding inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

8 Ontstaan van de ondervoeg Plaatsen van een prefab wand •Vanaf de vrachtwagen • Stelploeg (3), kraanmachinist, aanpikker •Binnenwanden en gevelwanden (kernwanden hier buiten beschouwing) inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

9 Ontstaan van de ondervoeg inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie SADT-schema Preparen contactvlak Aanpikken wand- element Rand- beveiliging verwijderen Uitzetten hoogte Plaatsen wand- element Schoren en stellen element Afpikken en hijsogen verwijderen Hijsen wand- element

10 Ontstaan van de ondervoeg Fixatie van de wand •Tijdelijk: stellen met behulp van schoren •Definitief: –Aangieten stekken –Aanbrengen vulmiddel in de ondervoeg Tevens barrière voor aangieten stekken –Plaatsen bovenliggende vloerdelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

11 Vulmiddel • Verschillende mortelsoorten: Ondersabelings-, giet-, stel-, of tiksomortel •Op de bouwplaats aanmaken met water •Huidproblemen door contact met mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

12 Vulmiddel SADT-schema Aanmaken mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie Aanvoeren materiaal Afmeten hoeveelheden Mixen Naar verwerkingsplek

13 Methoden van aanbrengen •Stellen in de mortel •Ondersabelen –Traditioneel –Met de pomp •Ondergieten of injecteren inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

14 Stellen in de mortel Methode: mortel leggen voor plaatsing en vervolgens wand in de mortel stellen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie 1234

15 Stellen in de mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

16 Stellen in de mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

17 Stellen in de mortel inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

18 Ondersabelen Methode: mortel in de voeg aanbrengen na plaatsing van de wand •Traditioneel: met een sabel of voegspijker, laag vullingspercentage, niet meer gebruikt •Met de pomp onder de wand spuiten: methode van Hurks beton: hier behandeld inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

19 Ondersabelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

20 Ondersabelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

21 Ondersabelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

22 Ondergieten of injecteren Methode: voeg dichtzetten en mortel aanbrengen via gaines of door injecteren inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie 3b2 1 43a

23 Probleemanalyse: gebruikers •Medewerkers: –Lichamelijke klachten –Onaangenaam werk •Leidinggevenden: –Klachten van de medewerkers –Moeite met vinden medewerkers –Ziekteverzuim inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

24 Probleemanalyse: stoplichtmodel Methode: In kaart brengen van knelpunten op het fysieke vlak  groen, oranje en rode gebied Uit de indicatievragen blijken mogelijke knelpunten op het gebied van werkhouding. inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

25 Probleemanalyse: stoplichtmodel Uitwerking knelpunten werkhouding: •Meer dan 8 minuten per uur met de rug meer dan 20 graden gebogen zitten •Het hoofd gedurende meer dan 8 minuten per uur meer dan 20 graden gedraaid en/of 20 graden gebogen •Meer dan 8 minuten per uur met de benen, knieën gebogen en knielen •Meer dan twaalf keer per uur rug, armen, benen langer dan 4 seconden aaneengesloten in een stand zoals vermeld hierboven inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

26 Probleemanalyse: stoplichtmodel 25% - 50% van de dag bezigheden die volgens de stoplichtnormering in het rode –en dus risicovolle– gebied vallen! HPIM1925.AVI inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

27 Conclusie probleemanalyse •Gebruikers vinden het onaangenaam werk (64%) en geven aan dat er werkgerelateerde lichamelijke klachten zijn. •Leidinggevenden erkennen de slechte werkhouding en de gevolgen hiervan: –gezondheidsklachten –ziekteverzuim –klachten van medewerkers –moeilijk vinden van personeel voor het werk •Stoplichtmethode geeft aan dat er knelpunten zijn op het gebied van werkhouding inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

28 Ontwerpopzet •Doelstelling •Eisen en wensen •Te vervullen functies •Ontwerpvarianten inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

29 Doelstelling Het ontwikkelen van methode en/ of middelen voor het realiseren van de vulling van de voeg onder een prefab wandelement, waarbij de arbeidsbelasting binnen aanvaardbare grenzen blijft. inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

30 Eisen -Bereiken gewenste eindresultaat -Voegrand max. 2 mm buiten de wandzijde -Geen mortelvuil aan de buitenzijde van de wand (gevel) -Barrière realiseren voor het aangieten van de gaines -Realiseren van constructief voldoende voegvulling: reductiefactor voegvulling ten laagste 0,7. -Bijhouden van de snelheid van wanden zetten -Bruikbaar bij op de bouw gangbare temperaturen -Toepasbaar door de montageploeg -Zonder knelpunten op het fysieke vlak inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

31 Wensen -Goede uitvoerbaarheid -Nauwkeurige methode -Geen hinder voor overige bouwplaatsactiviteiten -Voorkeur van de medewerkers inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

32 Oplossingsvarianten •Aanbrengen voor plaatsen wand •Aanbrengen na plaatsen wand •Vulmiddel in de vorm van bulk •Vulmiddel in de vorm van porties  Bulk achteraf  Porties vooraf inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

33 Bepalen te vervullen functies •Transporteren vulmiddel •Portioneren: aanbrengen/ wegnemen •Portioneren: beoordelen •Corrigeren: beoordelen •Corrigeren: aanbrengen/ wegnemen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

34 Oplossingsvarianten Morfologisch schema bulk inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie Transporteren vulmiddel HandmatigHandmatig met hulpmiddel MechanischAutomatisch Portioneren - aanbrengen/ wegnemen HandmatigGietenMechanischAutomatisch Portioneren - beoordelen Op het oog zonder hulpmiddel Op het oog met hulpmiddel SensorNVT Corrigeren beoordelen Op het oog zonder hulpmiddel Op het oog met hulpmiddel SensorNVT Corrigeren – aanbrengen/ wegnemen Met de handGietenMechanischAutomatischNVT

35 Oplossingsvarianten Morfologisch schema porties inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie Transporteren vulmiddel HandmatigHandmatig met hulpmiddel MechanischAutomatisch Portioneren - aanbrengen/ wegnemen HandmatigHandmatig met hulpmiddel MechanischAutomatisch Portioneren - beoordelen Op het oog zonder hulpmiddel Op het oog met hulpmiddel Tellen/ berekenen Corrigeren beoordelen Op het oog zonder hulpmiddel Op het oog met hulpmiddel SensorSowiesoNVT Corrigeren - aanbrengen/ wegnemen Bulk, voorafBulk, achterafNVT

36 Methode •‘Geheel mechanisch’ •‘Mechanisch gedwongen’ •‘Gieten gedwongen’ •‘Porties met correctie indien nodig’ •‘Porties met sowieso correctie’ •‘Berekende porties’ inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

37 Nieuwe methode Meest vernieuwend: ‘porties met sowieso correctie’ Transporteren vulmiddel – aanbrengen porties – beoordelen op het oog – zetten wand – sowieso corrigeren – aangieten via de gaines inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

38 Nieuwe methode •Uitwerking van de methode: –Vorm van de porties –Aansturing –Bepaling grootte van de porties –Vullen –Materiaal –Kosten –Constructief –Correctie inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

39 Vorm van de porties Wandbrede porties •Sparingen voor de stekken •Aangieten van de gaines ter correctie inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

40 Aansturing •Breedte van de voeg bepalen aan de hand van de tekeningen (vooraf) •Lengte van de voeg bepalen aan de hand van de tekeningen (vooraf) •Bepalen hoe hoog de voeg is aan de hand van de vulplaatjes (in het werk) •Bepalen waar de plaats is van de porties (waar exact de wand komt) door de maatvoering op de vloer te gebruiken inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

41 Bepaling grootte porties Niosh-methode: maximum tilgewicht =5,5 kg Voeghoogte = 10-25 mm Maximale grootte van een portie: 1050 cm² (bijv. 35 x 30 cm) inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

42 Bepaling grootte porties Dikte porties aflezen aan de vulplaatjes Vulsysteem inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

43 Vullen van de porties •Vulsysteem integreren in hulpmiddel voor transporteren: bij de wand vullen •Porties in het vulsysteem ‘hangen’ •Vullen m.b.v. kraantje of pomp •Gietmortel omwille van vloeibaarheid inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

44 Materiaal Bijvoorbeeld: •Polyurethaan •Rubber •PVC-folie Rondom gegoten zodat er geen naden zijn inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

45 Kosten •1 m² rubber, 1 mm: 12,00 -14,00 € •1 m² PVC-folie, 1 mm: 3,00 - 4,50 € •Ballon, doorsnede 35 cm: 0,35 € inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

46 Constructief •Omhulsel heeft geen invloed op de constructieve waarde (alleen drukkracht) •Reductiefactor voegvulling (% vulling): –Voor de porties met sparing 75% bij gehele vulling –Voor de porties zonder sparing bijna volledig inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

47 Correctie •Aangieten via de gaines •Opkomer gebruiken ter controle: vorm van de wand en gaine zo realiseren dat de lucht naar de gaine verplaatst inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

48 Methode inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie Mortel Transporthulpmiddel met vulunit Vullen van de porties Transporteren vulmiddel Handmatig neerleggen porties Locatie adhv wandenplan Grootte van de porties adhv breedte wand, vulling adhv dikte voeg Locatie adhv wandenplan Transporthulpmiddel met vulunit Porties Vullen van de porties Transporteren vulmiddel Handmatig neerleggen porties Op het oog beoordelen Aangieten van de gaines Kijken of de opkomer vol is Ingangstoestand: Te vullen ruimte (voeg) onder een prefab wandelement Uitgangstoestand: Prefab wandelement met naar wens gevulde ondervoeg Realiseren vulling ondervoeg Mortel Op het oog beoordelen Aangieten van de gaines Kijken of de opkomer vol is Pomp

49 Proeven •Prototypes •Uitvoeren  werkbaarheid •Houding bekijken  fysieke belasting •Problemen detecteren •Gedrag van de porties na uitharding inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

50 Prototypes •Porties van PVC-folie •Houten vulsysteem (niet instelbaar) inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

51 Uitvoeren: vullen van de porties inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

52 Aanbrengen en beoordelen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

53 Plaatsen wand inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

54 Proeven: werkbaarheid Voordelen: •Weinig luchtinsluitingen •Sluiting d.m.v. omvouwen voldoet inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

55 Proeven: werkbaarheid Verbeteringen: •Niet alle porties waren vol genoeg  marge vergroten •Twee porties gingen kapot  rekbaarder materiaal kiezen •Slecht te zien of de porties vol zijn  vulsysteem doorzichtig maken inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

56 Proeven: werkbaarheid Verbeteringen: •De vulopening loopt ook vol  opvangbak realiseren •Porties zitten klem in het vulsysteem  vulsysteem bevestigen •Porties liggen niet allemaal recht  neerleggen a.d.h.v. maatvoering wand inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

57 Proeven: fysieke belasting Aan de hand van de stoplichtnormering en de toepassing van maximaal tilgewicht m.b.v. NIOSH: Geen knelpunten op het fysieke vlak! inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

58 Proeven: resultaat •Verschil tussen belaste porties en niet volledig belaste porties •Porties volgen structuur vloer •Vullingspercentage inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

59 Proeven: mening deskundigen •Constructeur akkoord •Medewerkers zien verbetering op het gebied van werkhouding •Leidinggevende ziet verbetering op gebied van werkhouding •Leidinggevende ziet voordelen t.o.v. vuil en afval inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

60 Evaluatie •Programma van eisen •Vergelijking met de huidige methoden •Voor- en nadelen •Conclusie •Aanbevelingen inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

61 Evaluatie: PVE •PVE: –Nog onbekend: snelheid –Rest van de eisen voldoet inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

62 Evaluaties: vergelijking •Vergelijking met de huidige methoden inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie WensBest Minst Uitvoerbaarheidstellen id mortel portiespompondergieten Nauwkeurigheidportiesondergietenpompstellen id mortel Hinderpompondergietenportiesstellen id mortel Voorkeur medewerkers portiesstellen id mortel ondergietenpomp

63 Evaluatie: voor- en nadelen •Voordelen: –Werkhouding en gevolgen verbeterd –Nauwelijks luchtinsluitingen –Geen mortelvuil en afval •Nadelen: –Werktempo –Kosten inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

64 Conclusies Geen knelpunten op het fysieke vlak: doel gehaald •Methode kan voldoen aan PVE als de snelheid gehaald wordt •Op het gebied van wensen presteert de methode beter dan de huidige •Wegen de kosten op tegen de voordelen? inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

65 Aanbevelingen •Materiaalkundig onderzoek porties •Vorm porties optimaliseren •Transport- en vulsysteem ontwikkelen •Constructief onderzoek inleiding - huidige situatie - ontwerpopzet - nieuwe methode - proeven - evaluatie

66 Vragen?


Download ppt "Eindcolloquium Birgit Maathuis Een nieuwe methode voor het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelelement."

Verwante presentaties


Ads door Google