De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van blauwdruk naar bestemmingsplan. Architectuur: slank blijven om bij te blijven René van den Assem 31-05-2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van blauwdruk naar bestemmingsplan. Architectuur: slank blijven om bij te blijven René van den Assem 31-05-2005."— Transcript van de presentatie:

1 Van blauwdruk naar bestemmingsplan. Architectuur: slank blijven om bij te blijven René van den Assem 31-05-2005

2 2 Inhoud  Architectuur  Architectuur als stuurmiddel, architectuurmanagement  Architectuur en de factor tijd –Bestemmingsplan versus blauwdruk  Hoeveel architectuur is goed ú ?

3 3 Waarom architectuur ?  Communicatiemiddel  Complexiteitsbeheersing  Gedeelde visie op gewenste situatie (Bestemmingsplan of blauwdruk)  Afspraken (standaardisatie)  Hergebruik van “bouwblokken”  Compliance (!)

4 4 Architectuur definitie IEEE (P1471): beschrijft de samenhang tussen een aantal componenten, hun onderlinge relaties en hun relaties met de omgeving, en de principes die het ontwerp en de evolutie ervan bepalen.

5 5 Architectuur, veel methoden Mission System Architecture Environment Architectural description Architectural description Rationale Stakeholder View Concern Library viewpoint Library viewpoint Model fulfills 1..* inhabits influences has an has 1..* is important to 1..* identifies 1..* provides Is addressed to 1..* has source 0..1 organized by 1..* selects 1..* aggregates 1..* participates in participates in 1..* consists of 1..* used to cover 1..* conforms to establishes methods for 1..* described by 1 Viewpoint Afdelingen Klanten Leveranciers Afdelingen Klanten Leveranciers Afdelingen Klanten Leveranciers ActorProductProces Informatie architectuur Technische architectuur Netwerk Architectuur Content Architectuur Gegevens Architectuur Systeem Architectuur Applicatie Architectuur Communicatie Architectuur B e v e i l i g i n g B e h e e r Organisatie Architectuur Product Architectuur Proces Architectuur Bedrijfs architectuur

6 6 Meer overeenkomsten dan verschillen  Niet alleen IT.. maar business, informatie en techniek in samenhang  Behapbaar maken (opstellen, beheren, lezen) door toepassing ordeningsprincipes –Viewpoints (separation of concerns) –Layering (‘pannenkoek’ van services) –Modaliteiten (wie - actor, wat – product / dienst, hoe - proces) –Aspectgebieden (beheer, beveiliging)

7 7 Baten van architectuur: betere besluiten over en in projecten  Betere besluiten –Expliciet aandacht voor ‘alignment’ met business strategie –Minder overlappende, concurrerende of conflicterende ontwikkelingen –Tijdige identificatie van ‘witte vlekken’  Betere integratie –Minder eilanden, betere aansluiting van systemen op elkaar. –Beter hergebruik van bouwblokken.

8 8 ArchitectuurArchitectuur- Management Beleid (incl. veranderdoelen) Projecten en activiteiten (verander)programma Daarom: architectuurmanagement Sturing Samenhang Vraag: hoe krijgt Architectuur de beoogde sturende en verbindende functie?

9 9 Architectuurmanagement  De architectuur zelf  Opstellen en onderhouden architectuur  Toepassen van architectuur  Besturing van bovenstaande

10 10 De architectuur zelf  … geeft ‘richting aan de inrichting’  … vanuit expliciete link met strategie  … en bevat toetsbare uitspraken  … in samenhang TechniekBusinessInformatie Regels, Richtlijnen Modellen Algemene principes

11 11 Voorbeeld Algemeen principeRichtlijnenModellen De klant kan bij één loket terecht voor al zijn vragen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een front- en een back-office Procesbeschrijvingen met een ‘knip’ tussen front- en back-office taken Klantgegevens worden centraal opgeslagen Datamodel klantgegevens De loket medewerkers zijn hoog en breed opgeleid Profielen loket medewerkers Loketmedewerkers worden ondersteund door klantcontact kennissysteem Model van het Klantcontact kennisdomein (applicatie) Klantenserviceproces wordt ondersteund door workflowmanagement systeem Ontwerp workflow (applicatie)

12 12 De invulling PrincipesRichtlijnenModellen hoog Concreetheid Duurzaamheid hoog (5 jaar) laag (1 jaar) laag

13 13 Architectuur, enkele valkuilen  Splendid isolation –Beschrijving = het resultaat. Mooi product maar onvoldoende draagvlak  Het meesterwerk –Veel werk initieel, niet te onderhouden –Niet te hanteren voor ‘gewone sterveling’  Under construction = statusloos –Architectuur straffeloos negeren blijkt een optie  Geheel volgens de laatste mode –… dus volgend jaar alweer achterhaald (dreigt vooral met techniek)

14 14 Toepassen van architectuur Informatieplanning Identificeren en selecteren ICT-oplossingen Ontwikkelen onder architectuur Toepassen van architectuur Faciliteren Ondersteunen informatieplanning Leveren project-start- architectuur Toepassen van architectuur Controleren ArchitectuurtoetsToezicht houden op uitvoering ArchitectuurtoetsManagement- letter

15 15 Werken onder architectuur, organisatie en besluitvorming Architectenteam Kernteam Architectuur Board RvB Netwerk / pool van architecten en ontwerpers Business line XBusiness line YICT afdeling Information manager X Information Manager Y Manager ICT, Innovatie & Support Accountants Dienst Manager AD Bron: Van Venrooy en Van den Assem (2003)

16 16 Architectuur en de factor tijd Stellingen  Waarde van architectuur in totaal zit vooral in de ondersteuning van besluiten in planperiode.  De waarde van concrete modellen zit vooral in ontwerpproces en in functioneel beheer (impact analyses b.v.)  Als dat waar is: –wees voorzichtig met vroegtijdig uitwerken van modellen –Bereid u voor op wijzigingen: change = the only constant

17 17 Wat betekent dat voor architectuurwerk?  Architectuur en ontwerp richten op flexibiliteit Universele richtlijnen –Gegevens op 1 plek vastleggen en beheren –Applicaties halen gegevens uit aangewezen bronbestanden  Just enough – just in time architectuur  ‘Radar’ vereist: welke issues komen op de organisatie af in welk tempo?  ‘Grow as you go’: Uitwerken architectuur voor aanvang project (Project start architectuur)

18 18 Blauwdruk of bestemmingsplan Blauwdruk  Uniform uitwerken alle ontwikkelingen in planperiode. Nauwkeurig omschreven doelsituatie.  Daarna ontwikkelen en implementeren. Bestemmingsplan  Grove schets doelsituatie (principes / mogelijk ook richtlijnen)  Verdere invulling verdere architectuur bij aanvang.  Per project implementeren.

19 19 Architectuur is nog geen werkelijkheid De case van de ontbrekende infrastructuur  Voorbeeld: een architectuur beschrijft een toekomstvisie met een toegangsbeveiligingsschil  Deze schil komt niet van de grond –Niemand neemt initiatief –Business case blijkt niet rond te krijgen Dus  Toekomst voorspellen blijft moeilijk  Noteren in architectuur = geen absolute waarde, wel verplichting tot haalbaarheidsonderzoek

20 20 Waar staat ú met architectuur.. IsolementSlagkracht VerliezenSlagboom LaagHoog Organisatorische inbedding Laag Hoog Niveau Architectuurdenken Bron: DYA (2002)

21 21.. en wat doet u er aan? Isolement  Ontwerpen architectuurmanagement  Implementeren architectuurmanagement Slagkracht  Processen architectuurmanagement blijven volgen en aanscherpen (audits) Verliezen  Architectuur op de agenda zetten  Bewustzijn kweken  Sense of urgency creëren Slagboom  Architectuur breder neerzetten dan alleen ICT  Betrekken business  Architectuur als enabler in plaats van belemmering  Introduceren referentiearchitectuur als gemeenschappelijk kader en taal

22 22 Aanpassen op rijpheid (maturity) organisatie ManagementDefinitiesRol architect ProcesProducten Niveau 1 Initial Geen sturingVoorzichtige eerste pogingen Niet toegekend Niet aanwezig Globaal idee Niveau 2 Repeatable Sturing op personen Vastgesteld maar nog onder discussie ToegekendGlobaal beschre- ven per domein Uniform beschreven per domein Niveau 3 Defined Sturing op het proces Vastgesteld en geaccepteerd Verantwoor- delijk voor proces Afgestemd tussen domeinen Uniform beschreven en gestandaardiseerd over domeinen Niveau 4 Managed Sturing op resultaten Vastgesteld en geaccepteerd Verantwoor- delijk voor resultaten Geïnte- greerd proces Centraal gecoördineerd Niveau 5 Optimizing Sturing op continue verbetering Vastgesteld en geaccepteerd Initieert innovatie en verbetering en Geoptimali- seerd proces Continu aangepast Bron: DYA (2002)


Download ppt "Van blauwdruk naar bestemmingsplan. Architectuur: slank blijven om bij te blijven René van den Assem 31-05-2005."

Verwante presentaties


Ads door Google