De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elementen voor de kennisbasis Kwantitatieve indicaties: •Trendrapport 2010. Landelijke jeugdmonitor: De jeugd floreert ! Een kleine groep valt tussen wal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elementen voor de kennisbasis Kwantitatieve indicaties: •Trendrapport 2010. Landelijke jeugdmonitor: De jeugd floreert ! Een kleine groep valt tussen wal."— Transcript van de presentatie:

1 Elementen voor de kennisbasis Kwantitatieve indicaties: •Trendrapport 2010. Landelijke jeugdmonitor: De jeugd floreert ! Een kleine groep valt tussen wal en schip. (CBS) •Problematische Jeugdgroepen in Nederland (Ferwerda e.a.):1341 hinderlijke, 327 overlastgevend en 92 crimineel. Totaal: 1760 •De Grenzeloze Generatie (Motivaction): Significant meer jongeren vinden dat geweld op een prettige manier spannend kan zijn. •Schooluitval (o.a. O.C.W.). Dalende trend sinds enkele jaren: 2006> 50.000; 2010>39.600. Op teveel ROC’s en AOC’s blijven de resultaten achter.

2 Kwantitatieve indicaties: •De tweede generatie. Last of kansen voor de stad (Maurice Crul, e.a. 2008). Een kwart van de Turkse en Marokkaanse jongeren heeft HBO of Universitaire opleiding. Een kwart heeft geen startkwalificatie •Aanpak Marokkaans Nederlandse jongeren (beleidsnotitie Min. W. W. I., jan.2009): Marokkaans Nederlandse jongeren oververtegenwoordigd in de verdachtenpercentage. Vaker slachtoffer en dader van racisme. •Sociale uitsluiting bij kinderen (SCP, april 2010). 275.000 kinderen (11%) zijn ‘ tamelijk’ tot ‘ ‘zeer’ uitgesloten. Daarvan zijn 60.000 kinderen (3%) ‘zeer’ uitgesloten. Indicatoren: onvoldoende sociale participatie, materiële deprivatie, onvoldoende toegang tot sociale grondrechten en onvoldoende normatieve integratie Elementen voor de kennisbasis

3 Kwalitatieve indicaties en analyses van ‘risicogroepen”, die onvoldoende ‘aansluiting’ kunnen vinden. •Hoe de school de straat binnendringt (I en II, 2008 en 2011). Iliass El Hadioui. Dit zijn ‘essays’. Wetenschappelijk artikel: De Straten- Generaal van Rotterdam (Pedagogiek, 30 -1-, 26- 42.) •Kern: oNiet de etnische enclaves maken primair jeugdculturen, maar de stedelijke realiteit zelf oMismatch tussen schoolcultuur (als afgeleide van de burgercultuur), thuis cultuur en straatcultuur oOnderscheid primaire en secondaire socialisatie

4 Frank van Strijen: werkdefinitie •Straatcultuur is een gezamenlijk gevoel onder groepen jongeren, waarbij ze zich afzetten tegen elke vorm van gezag dat buiten de groep plaatsvindt. •Ze weigeren zich te conformeren met de algemene lijn van de maatschappij en creëren zo hun eigen wereld met eigen normen, waarden en zelfs hun eigen taal. •Kenmerkend is het wantrouwen naar de burgercultuur, het gezag en instanties en het idee dat deze slechte intenties hebben (De straat wordt het primaire socialisatiedomein)

5 Verschillende ‘soorten’ straatcultuur •Gangcultuur •Intrinsieke straatcultuur •Culturele straatcultuur •Cosmetisch/commerciële straatcultuur •Straatcultuur als overlevingsmechanisme

6 Kapot Moeilijk Straatwaarden Jan Dirk de Jong •Schijt hebben •Voor elkaar opkomen •Bikkelhard zijn •Ballen tonen •Scherp zijn •Draaien •Chill zijn Status Veiligheid Vertier

7 •WRR-rapport: Vertrouwen in de school, Winsemius e.a. 2009 oaccent op veldonderzoek onder schoolverlaters; deelgroep zijn de overbelaste leerlingen (16.000)>> geen stabiele thuissituatie plus cumulatie van risicofactoren en stressfull live-events ocumulatie van schooluitval in armoedecumulatie gebieden; chaotische gezinnen, buurten en scholen. oschade o.a.: niet gerealiseerde productiviteit, kosten gezondheidzorg, uitkeringen, criminaliteit otraditionele onderwijsaanbod sluit onvoldoende aan op wat de overbelasten nodig hebben oschool in isolement ten opzichte van z.g. ‘derdenruimte’

8 •Over straatcultuur en groepsdynamiek (SMVP, conferentieverslag n.a.v. Bekroning boek De Jong •‘misschien deugt het hele begrip straatcultuur niet’ J.D. De Jong •van alle tijden en een rechtvaardiging van een gedeelde ervaring van relatieve deprivatie •Tom de Leeuw: concept straatcultuur dient geliquideerd te worden •Democratisch Pedagogisch Offensief

9 •Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode ( frank Weerman e.a.) •Wangedrag op school komt relatief veel voor • samenhang met externe risicofactoren: omgang met delinquente leeftijdsgenoten, warmte thuis, controle, toezicht, band met school •Samenhang interne risicofactoren: drank, drugs, lage zelfcontrole, materiële behoeften •Zowel binding/warmte als controle/toezicht lijken van belang te zijn in de ogen van leerlingen •Bij afname van deze parameters lijkt stijging waarneembaar.


Download ppt "Elementen voor de kennisbasis Kwantitatieve indicaties: •Trendrapport 2010. Landelijke jeugdmonitor: De jeugd floreert ! Een kleine groep valt tussen wal."

Verwante presentaties


Ads door Google