De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe de straat de school binnendringt Overlast tegengaan, talentverlies voorkomen en sociaal kapitaal opbouwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe de straat de school binnendringt Overlast tegengaan, talentverlies voorkomen en sociaal kapitaal opbouwen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe de straat de school binnendringt Overlast tegengaan, talentverlies voorkomen en sociaal kapitaal opbouwen

2 Een aantal verschijnselen onder een jongeren Afzetten tegen gezag buiten de eigen groep Eigen wereld met normen en waarden creeren Eigen taal Wantrouwen naar burgercultuur en haar instanties “ NEE!” tegen school Maar dan alles heftiger en extra

3 Straatwaarden Schijt hebben Voor elkaar opkomen Bikkelhard zijn Ballen tonen Scherp zijn Draaien Chill zijn Status Veiligheid Vertier

4 Straatwaarden Schijt hebben weerbaarheid Voor elkaar opkomenloyaliteit Bikkelhard zijnonkwetsbaarheid Ballen tonenmoed Scherp zijnwaakzaamheid Draaiensucces uitstralen Chill zijnrelaxed,gevat zijn

5 Voorlopige werkdefinitie Straatcultuur is een gezamenlijk gevoel onder groepen jongeren, waarbij ze zich afzetten tegen elke vorm van gezag dat buiten de groep plaatsvindt. Ze weigeren zich te conformeren met de algemene lijn van de maatschappij en creëren zo hun eigen wereld met eigen normen, waarden en zelfs hun eigen taal. Kenmerkend is het wantrouwen naar de burgercultuur, het gezag en instanties en het idee dat deze slechte intenties hebben De straat wordt het primaire socialisatiedomein

6 Verschillende ‘soorten’ straatcultuur Gangcultuur Intrinsieke straatcultuur Culturele straatcultuur Cosmetisch/commerciële straatcultuur Straatcultuur als overlevingsmechanisme

7 StraatcultuurSchoolcultuur/burgercultuur - weinig structuur - anti-formele regels - bewegen/dynamiek - doen - snelle succes - ‘macho’ - straattaal - toegeven aan impulsen - agressie - ‘bijdehand’ met de mond - ……………… - structuur/patroon - orde/regels - zitten - denken - geduld - ‘nerd’/ ‘stuudje’ - ABN - zelfbeheersing - argumenteren - ‘bijdehand’ met de pen - ………………

8 Verklaringsgrond voor ‘hinderlijk’ en ‘overlastgevend’ gedrag Puberteitontwikkeling Straatcultuur Ethnisch-culturele aspecten, bijv. ‘hasjoema’

9 Kernkwestie Hoe leer je jongeren van de straat de mores, de leefstijl, het spelgevoel en het repertoire Om kansrijker en succesvoller in de BURGERCULTUUR te partciperen EN WAT BETEKENT DAT VOOR “ONS”?

10 Onderzoeks- en Ontwikkellijn ‘ locatie’ onderzoek op de werkvloer met jongeren, docenten, leiding en ev. anderen. -in kaart brengen van good practice: deelantwoorden op de kwestie

11 Onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten PreventiefSignalerendCuratief Klas/groep School School en ouders School en omgeving Buurt/Wijk

12 Kennisbasis gedachtengoed: Bowen Paulle; anxiety in the bronx en bijlmer…. Iliass El Hadioui; hoe de straat de school binnendringt Frank van Strijen; Van de straat Jan Dirk De Jong; Kapot Moeilijk E.a.

13 Thuiscultuur SchoolcultuurPeer group cultuur Pedagogische driehoek: ‘match ’. (Illiass El Hadioui ) Identiteitsontwikkeling: eenduidig en coherent

14 Thuiscultuur SchoolcultuurPeer group cultuur Pedagogische ‘mismatch ’. (Illiass El Hadioui ) ‘Identiteitsblokkade’: niet eenduidig en coherent.

15 Voorlopig bereikt: Kennisbasis vanuit sociaal- pedagogische invalshoek Enkele kernconcepten en principes Eerste proeve van aanvullende competenties Eerste verzameling ‘TIPS’ voor omgang met de ‘straat’ Een 11-tal (potentieel) rijke invalshoeken voor aanpak Trainingsmodule met jongeren als junioracteurs Good practice van andere bureaux/organisaties Verder ‘ruw’ onderzoeksmateriaal

16 Leidende principes Positioneren Engageren confronteren onverwachte reactie afronden vermijden actief luisteren contact maken

17 Tips voor werken met jongeren ‘van de straat’ (1) Besteed energie en aandacht aan positief contact met de jongeren, juist op momenten dat er niets aan de hand is. Investeer in achtergronden om zaken te begrijpen (is anders dan overal begrip voor hebben). Stel u verwachtingen bij op het gebied van respect. U verwerft het door oprechtheid, kunde en moed. Probeer (informele) leiders in de groep te identificeren en investeer in hen. Hiermee ontwikkelt u ‘SPELGEVOEL’ in de omgang met deze jongeren.

18 Tips voor werken met jongeren ‘van de straat’ (2) Ga op zoek naar talenten en kwaliteiten; ook als het even niet mee zit. Laat u zo min mogelijk verleiden tot reacties vanuit primaire emoties. Vermijd zoveel mogelijk groepsdiscussies over ‘kwesties’. Doe eerder een beroep op eergevoel dan op eerlijkheid. Zoveel mogelijk individuen buiten de groep aanspreken. Hiermee ontwikkelt u ‘SPELGEVOEL’ in de omgang met deze jongeren.

19 Tips voor werken met jongeren ‘van de straat’ (3) Blijf waar mogelijk in ‘relatie’, geen neerbuigende houding. Hanteer goede balans tussen directe (karate) en indirecte (judo) aanpak. Wees transparant, duidelijk en consistent. ‘Time’ het bespreken van kwesties, als u individueel met hen werkt of bezig bent. Hiermee ontwikkelt u ‘SPELGEVOEL’ in de omgang met deze jongeren.

20 Voorbeeld van succesvol antwoord: Pedagogische Ondersteuner en Beveiliger Is binnen en buiten school voortdurend in contact met leerlingen (dreigende) Conflicten oplossen Vertrouwensgesprekken Vorderingsgesprekken Met ‘vreemden’ omgaan Adviseren, rapporteren en incidentregistratie Preventief aanwezig zijn Spijbelaars opsporen Oudercontacten Krachten bundelen met andere wijkpartners Surveilleren in de wijk EHBO-werk ……….


Download ppt "Hoe de straat de school binnendringt Overlast tegengaan, talentverlies voorkomen en sociaal kapitaal opbouwen."

Verwante presentaties


Ads door Google