De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

…vermits de vrouwen huidig in het werk op de landbouwcoöperatieven een enorme bijdrage leveren, moet er ook het nodige gedaan worden opdat zij een grotere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "…vermits de vrouwen huidig in het werk op de landbouwcoöperatieven een enorme bijdrage leveren, moet er ook het nodige gedaan worden opdat zij een grotere."— Transcript van de presentatie:

1 …vermits de vrouwen huidig in het werk op de landbouwcoöperatieven een enorme bijdrage leveren, moet er ook het nodige gedaan worden opdat zij een grotere en betere deelname zouden hebben in de leidende structuren van de Organisatie. 9de Congres van ANAP

2 Project ‘Versterking van de leidende rol van de vrouw in de landbouwcoöperatieven in Cuba Provincie Cienfuegos’ FOS

3 Algemene doelstelling De werkomstandigheden van de vrouwen zijn verbeterd, wat een meer efficiënte uitvoering van hun taken mogelijk maakt De werkomstandigheden van de vrouwen zijn verbeterd, wat een meer efficiënte uitvoering van hun taken mogelijk maakt

4 Specifieke doelstelling De leidende rol van de boerenvrouwen is versterkt dank zij hun deelname op verschillende niveaus van de directie en op alle niveaus waar beslissingen genomen worden

5 Verwachte resultaten De vrouwelijke ambtenaren van ANAP hebben vorming gekregen over verschillende thema’s De relaties tussen de Cubaanse boerenbewegingen en organisaties van Noord en Zuid zijn toegenomen De lokalen van 5 gemeentelijke afdelingen van ANAP bestemd voor de vorming zijn hersteld en uitgerust De inspraak van de vrouwen van de geslecteerde coöperatieven is verhoogd dank zij hun aanwezigheid op verschillende directie niveaus van de Organisatie Op nationaal en provinciaal niveau worden uitwisselingen georganiseerd tussen vrouwelijke ambtenaren van ANAP van verschillende niveaus

6 Activiteiten Vormingscursussen, workshops, seminaries voor vrouwen die een leidersrol (zullen) uitoefenen

7 Activiteiten Herstellingswerken van de lokalen

8 Activiteiten Herstelling van de lokalen

9 Activiteiten Aankoop en installatie van computers, audiovisueel materiaal en meubels voor de vormingslokalen

10 Activiteiten Uitwisselingen tussen boerenorganisaties op nationaal niveau

11 Activiteiten Uitwisselingen en workshops

12 Start Jaar 2003 Rodas Palmira Gemeenten

13 Gemeente Rodas 1844 leden Mannen: 1516 Vrouwen: 328..

14 Gemeente Palmira Leden: 1950 Mannen: 1791 Vrouwen: 159 In de 2 gemeenten samen hebben 46 vrouwen vorming gekregen, wat meer is dan oorspronkelijk gepland. Ondertussen zijn 6 van hen reeds gepromoveerd naar leidende functies op versvhillende niveaus van de organisatie, de rest staat op de wachtlijsten en neemt ondertussen actief deel aan de basis.

15 Jaar 2004 Cruces Cumanayagua Gemeenten

16 Gemeente Cruces Telt 19.907 inwoners in 21 gehuchten: 2 stedelijke en 19 rurale. Er bestaan 9 basisorganisaties van de boeren. Leden: 3174 (Mannen: 2777 - Vrouwen: 397) De sterke landbouwsectren zijn hier: de suikerindustrie, veeteelt, visvijvers en fruit en groenten (bananen, allerlei knolgewassen)

17 Gemeente Cumanayagua Telt 51.244 inwoners. Er bestaan 47 basisorganisaties van boeren met 3251 leden, waaronder 432 vrouwen. In de 2 gemeenten samen hebben 40 vrouwen vorming ontvangen, alweer meer dan wat oorspronkelijk gepland was; 10 onder hen zijn reeds gepromoveerd naar leidende functies, terwijl de rest op de wachtlijst staat en ondertussen actief deelneemt aan de basis.

18 Economische activiteiten Landbouw en veeteelt (koffie, citrusvruchten, knolgewassen,, cítricos, groenten en ook wat tabak). Belangrijke bosontginning. De industriële productie berust op de landbouw. Visvangst en industrie (garnalen, langoustes,...)

19 Jaar 2005 Gemeenten Abreus L ajas

20 Gemeente Abreus Gemeente Abreus Telt 2.900 inwoners, 21 basisorganisaties van boeren 1709 boeren en 170 boerinnen 50% van de ambtenaren met een leidende rol zijn vrouwen. Alhoewel un nog steeds 100% van de voorzitters van de coöperatievan mannen zijn.

21 Gemeente Lajas Telt 23.000 inwoners en 9 basisorganisaties van boeren 1062 mannen, 133 vrouwen Een van de coöperatieven heeft als voorzitter een vrouw. Deze coöperatieve bestaat nochtans uit 123 boeren en 7 boerinnen. Hier worden vooral knolgewassen en groenten gekweekt (tomaten, look, ajuin, vooral)

22 Impact van het Project De vorming heeft aan de vrouwen nieuwe instrumenten geleverd wat hen toelaat zich beter in te werken in hun werkmilieu. Er zijn reeds een hele reeks boerinnen die leidende functies bekleden op verschillende niveaus van de organisatie, terwijl andere vrouwen voorbereidende taken uitvoeren om later dergelijke posten te bekleden binnen ANAP

23 Er is samengewerkt met andere organisatie (vrouwen, gemeentelijke, vakbonden, informatica-clubs, enz.) wat zo een grotere draging geeft aan het project.

24 Perspectieven voor de toekomst Binen het 5-jarenplan van FOS zal de werking in 2006 en 2007 nog uitgebreid worden naar 4 andere gemeenten. Het is ook de bdoeling de resultaten op vlak van vorming in de huidige provincies continu bij te werken en te verstevigen (actualisering van kenis, nieuwe thema’s...) Daarna wil ANAP dit proces van vorming en promotie van de vrouwen binnen leidersfuncties uitbreiden naar andere provincies..


Download ppt "…vermits de vrouwen huidig in het werk op de landbouwcoöperatieven een enorme bijdrage leveren, moet er ook het nodige gedaan worden opdat zij een grotere."

Verwante presentaties


Ads door Google