De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba."— Transcript van de presentatie:

1

2 Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba

3 Cubaanse republiek 110,860Km 2 11´200,000 Inwoners 11´200,000 Inwoners 14 Provincies 169 Gemeentes 14 Provincies 169 Gemeentes Bevolking % •Blank 66 •Zwart 12,9 •Halfbloed 21,9 Bevolking % •Blank 66 •Zwart 12,9 •Halfbloed 21,9

4 Algemene Assemblee van de Volksmacht X Legislatuur 601 Volksvertegenwoordigers Algemene Assemblee van de Volksmacht X Legislatuur 601 Volksvertegenwoordigers Opperste orgaan van de Staatsmacht Opperste orgaan van de Staatsmacht Enig orgaan met (Grond-)wetgevende macht Enig orgaan met (Grond-)wetgevende macht Expressie van de soevereine wil van gans het volk Expressie van de soevereine wil van gans het volk

5 Algemene Assemblee van de Volksmacht Verkiest overeenkomstig zijn bevoegdheden Algemene Assemblee van de Volksmacht Verkiest overeenkomstig zijn bevoegdheden Voorzitter Vice-Voorzitter Secretaris van de Vergadering Voorzitter Vice-Voorzitter Secretaris van de Vergadering Openbare aanklager Vice Openbare Aanklagers van de Republiek Openbare aanklager Vice Openbare Aanklagers van de Republiek Voorzitter Vice-Voorzitter Rechters van de Opperste Rechtbank van het Volk Voorzitter Vice-Voorzitter Rechters van de Opperste Rechtbank van het Volk Staatsraad

6 Nationale Vergadering van de Volksmacht Enkele bevoegdheden Nationale Vergadering van de Volksmacht Enkele bevoegdheden Grondwetsherzieningen. Goedkeuren, wijzigen of afschaffen van wetten. Beslissen over de grondwettelijkheid van de wetten. Geheel of gedeeltelijk wetten herroepen. De plannen van nationale ontwikkeling goedkeuren. De begroting van de Staat goedkeuren.

7 Nationale Assemblee van de Volksmacht Enkele bevoegdheden Nationale Assemblee van de Volksmacht Enkele bevoegdheden De hoogste fiscale macht over de organen van de Staat en de Regering uitoefenen. De pertinente beslissingen over de rapporten die aan de Vergadering worden voorgelegd en die rekenschap afleggen kennen, evalueren en aanpassen. Andere die door de eigen Grondwet worden toegekend.

8 Nationale Assemblee van de Volksmacht Commissies Nationale Assemblee van de Volksmacht Commissies De Commissies helpen de Vergadering met haar werk De Commissies helpen de Vergadering met haar werk Ze werken permanent Belangrijkste activiteiten: •Wetgevend •Controle en fiscaal Belangrijkste activiteiten: •Wetgevend •Controle en fiscaal •Locale organen •Defensie •Grondwetgevende zaken •Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen •Gezondheid, Sport en Milieu •Dienstverlening •Activiteiten op productie gericht •Economie •Internationale relaties •Kind, Jeugd en Gelijke rechten van de vrouw •Locale organen •Defensie •Grondwetgevende zaken •Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen •Gezondheid, Sport en Milieu •Dienstverlening •Activiteiten op productie gericht •Economie •Internationale relaties •Kind, Jeugd en Gelijke rechten van de vrouw

9 Staatsraad heeft een colegiaal karakter Staatsraad heeft een colegiaal karakter Permanent orgaan van de Volksraad dat hem vertegenwoordigt in de periodes tussen de sessies Permanent orgaan van de Volksraad dat hem vertegenwoordigt in de periodes tussen de sessies Is de hoogste vertegen- woordiging van de Cubaanse staat Is de hoogste vertegen- woordiging van de Cubaanse staat Voorzitter Eerste vice-voorzitter 5 vice-voorzitters Secretaris 23 leden TOTAAL 31 Voorzitter Eerste vice-voorzitter 5 vice-voorzitters Secretaris 23 leden TOTAAL 31 De Voorzitter van de Staatsraad is tegelijkertijd Voorzitter van de Ministerraad De Voorzitter van de Staatsraad is tegelijkertijd Voorzitter van de Ministerraad

10 Vormt de regering van de Republiek Ministerraad Vormt de regering van de Republiek Hoogste administratief en uitvoerend orgaan Hoogste administratief en uitvoerend orgaan Samenstelling: Voorzitter 1 ste vice voorzitter Vicevoorzitters Secretaris Ministers Samenstelling: Voorzitter 1 ste vice voorzitter Vicevoorzitters Secretaris Ministers

11 Locale organen van de Volksmacht 14 Provincieraden 14 Provincieraden 1505 Volksraden 1505 Volksraden 169 Gemeenteraden 169 Gemeenteraden

12 Provincieraden Uitvoerende macht Provincieraden Uitvoerende macht Samengesteld uit minstens 75 leden Samengesteld uit minstens 75 leden Verkiest de Voorzitter en de vice-voorzitter, Benoemt de secretaris van de Raad Verkiest de Voorzitter en de vice-voorzitter, Benoemt de secretaris van de Raad Benoemt de Raad van de Administratie die het administratief Orgaan is Benoemt de Raad van de Administratie die het administratief Orgaan is Organiseert Werkcommissies

13 Gemeenteraden Uitvoerende macht Gemeenteraden Uitvoerende macht Samengesteld uit minstens 30 leden Samengesteld uit minstens 30 leden Verkiest de Voorzitter en de vice-Voorzitter van de Raad en benoemt de secretaris Verkiest de Voorzitter en de vice-Voorzitter van de Raad en benoemt de secretaris Organiseert werkcommissies Organiseert werkcommissies Benoemt de administratieve Raad die het administratief Orgaan is Benoemt de administratieve Raad die het administratief Orgaan is

14 Volksraden Orgaan van de lokale Volksmacht, representatief karakter Volksraden Orgaan van de lokale Volksmacht, representatief karakter Belangrijkste functies :  Fiscaal en controlerend  Staat ter beschikking van de bevolking  De samenwerking bevorderen  De participatie bevorderen  Vertegenwoordiger van de Staat binnen zijn territorium Belangrijkste functies :  Fiscaal en controlerend  Staat ter beschikking van de bevolking  De samenwerking bevorderen  De participatie bevorderen  Vertegenwoordiger van de Staat binnen zijn territorium  Organiseert zich in dorpen, steden en rurale zones  Heeft een Voorzitter  Maken er deel van uit: •De gedelegeerden •massaorganisaties •Belangrijkste entiteiten en instituties  Organiseert zich in dorpen, steden en rurale zones  Heeft een Voorzitter  Maken er deel van uit: •De gedelegeerden •massaorganisaties •Belangrijkste entiteiten en instituties

15 Cubaans electoraal systeem Cubaans electoraal systeem Electorale Commissies  Nationaal  Provinciaal  Gemeentelijk  District  Kiesomschrijvingen  Speciale Electorale Commissies  Nationaal  Provinciaal  Gemeentelijk  District  Kiesomschrijvingen  Speciale Kandidatuurcommissies  Nationaal  Provinciaal  Gemeentelijk Kandidatuurcommissies  Nationaal  Provinciaal  Gemeentelijk

16 Electorale Commissies Electorale Commissies Worden gecreëerd om het electoraal proces te leiden, te organiseren en te valideren conform de wet Worden gecreëerd om het electoraal proces te leiden, te organiseren en te valideren conform de wet

17 Kandidatuur- commissies Kandidatuur- commissies  Worden samengesteld door vertegenwoordigers van massaorganisaties : CTC. FMC. CDR. ANAP. FEEM. FEU  Stellen de kandidaten aan de respectievelijke raden voor.  Worden samengesteld door vertegenwoordigers van massaorganisaties : CTC. FMC. CDR. ANAP. FEEM. FEU  Stellen de kandidaten aan de respectievelijke raden voor.

18 Gemeenteraads- verkiezingen HET VOLK Gemeenteraads- verkiezingen HET VOLK Stelt voor Kiest benoemt de kandidaten: op een vrije manier in de buurtraden de kandidaten: op een vrije manier in de buurtraden De kandidaten bij een open en directe stemming De kandidaten bij een open en directe stemming Via een vrije, directe en geheime stem Via een vrije, directe en geheime stem

19 Verkiezen de vertegenwoordigers van de AMPP voor een periode van twee en een half jaar Gemeenteraadsverkiezingen De gemeentes tellen minstens 30 kiesomschrijvingen

20 Gemeenteraadsverkiezingen Iedere kiesomschrijving telt tot 8 gebieden Elk gebied nomineert een kandidaat Een vertegenwoordiger van de AMPP wordt in elke kiesomschrijving verkozen

21 Algemene Verkiezingen Om de vertegenwoordigers in de provincieraden en de vertegenwoordigers in het nationaal parlement te verkiezen 5 jaar Om de vertegenwoordigers in de provincieraden en de vertegenwoordigers in het nationaal parlement te verkiezen 5 jaar

22 Stellen prekandidaten voor aan de plenaire vergaderingen van de massa-organisaties op nationaal, provinciaal en gemeentelijk vlak Stellen prekandidaten voor aan de plenaire vergaderingen van de massa-organisaties op nationaal, provinciaal en gemeentelijk vlak Kandidatuur- commissies Kandidatuur- commissies •Consulteren •Werkt voorstellen uit, keurt ze goed en voert ze uit •Stelt de kandidaturen aan de gemeenteraden voor •Consulteren •Werkt voorstellen uit, keurt ze goed en voert ze uit •Stelt de kandidaturen aan de gemeenteraden voor Gemeenteraden Keurt de voorstellen al of niet goed Benoemt de kandidaten Gemeenteraden Keurt de voorstellen al of niet goed Benoemt de kandidaten HET VOLK Kiest via een vrije, directe en geheime stemming HET VOLK Kiest via een vrije, directe en geheime stemming

23 Cubaans electoraal systeem Kenmerken Zonder electorale politieke partijen. De verkozen leggen rekenschap af over hun daden. Gelijke publiciteit voor alle kandidaten. De stemming is vrijwillig en massaal. Grote kwaliteit van de stemming. De stemming is publiek. Keurig en etisch proces.

24 Zonder repressie. Grote participatievan het volk, inclusief kinderen. Algemene, automatische en gratis inschrijving van alle burgers met stemrecht., Om verkozen te worden moet men de meerderheid van de stemmen halen. De verkozenen krijgen geen wedde om hun mandaat uit te oefenen. Ze kunnen afgezet worden. De Communistische Partij benoemt noch promoveert kandidaten. Tot 50% van de afgevaardigden van de APPP kunnen tegelijkertijd vertegenwoordiger van hun kiesomschrijving zijn.

25


Download ppt "Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba."

Verwante presentaties


Ads door Google