De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: meerwaarde voor de andere schakels van de voedselketen Alain Masure Bestuurder Vegaplan.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: meerwaarde voor de andere schakels van de voedselketen Alain Masure Bestuurder Vegaplan.be."— Transcript van de presentatie:

1 IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: meerwaarde voor de andere schakels van de voedselketen Alain Masure Bestuurder Vegaplan.be

2 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie2 Inhoud  Ontwikkeling IKKB Standaard  Meerwaarde IKKB Standaard t.o.v. Sectorgids  Meerwaarde voor landbouwers-loonwerkers  Meerwaarde voor de schakel handel, verwerking en veilingen (HVIV)  Meerwaarde voor de distributie  Besluit

3 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie3 Ontwikkeling  Uitgangspunt  Verschillende bestaande lastenboeken  Lastenboek consumptie-aardapplen  Lastenboek industriegroenten  Flandria / FlandriaGAP  Lastenboek MBT voor pitfruit en houtig kleinfruit  Charte PERFECT werden vergeleken en vervolgens geharmoniseerd  1 lastenboek

4 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie4 Ontwikkeling  Resultaat van vergelijkende en harmoniserende studie: twee groepen vereisten:  Horizontale vereisten: algemene vereisten mbt basiskwaliteit: van toepassing voor alle activiteiten  Verticale vereisten: specifieke vereisten die verschillen tussen de activiteiten en dit in functie van  De teelttechniek (vb. intensieve vs. extensieve teelt)  Het product  De bestemming (versmarkt vs. industrie)

5 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie5 Ontwikkeling  Eerste fase  De IKKB Standaard Plantaardige Productie, versie ‘AGF’ (voor aardappelen, groenten en fruit met bestemming versmarkt én industrie)  Gerealiseerd: juli 2004  Start: 1 januari 2005  De Sectorgids voor Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie, versie ‘AGF’  Gerealiseerd: juli 2004

6 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie6 Ontwikkeling  Eerste fase:  De IKKB Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Plantaardige Productie - versie ‘AGF’: ‘loonwerk’  Gerealiseerd eind 2004  Start: 15 maart 2005

7 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie7 Ontwikkeling  Tweede fase: uitbreiding van de IKKB Standaard Primaire Plantaardige Productie en Gids voor Autocontrole naar de akkerbouwgewassen:  Granen en eiwitrijke en oliehoudende gewassen – COP (CFGC-W)  Bieten (CBB)  Cichorei (CBB)

8 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie8 Ontwikkeling  Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie, versie 1 dd 18.07.2006  goedgekeurd op 24 juli 2006  IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie, versie 2 (05.07.2006)  Versie 2.1 zal ingediend worden bij BELAC  In de toekomst IKKB certificaten door OCI’s/CC’s met accreditatie voor IKKB

9 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie9 Ontwikkeling  Tweede fase: uitbreiding van de IKKB Standaard en Gids voor Autocontrole loonwerk naar andere teelten en secundair transport naar GMP gecertificeerde bedrijven:  Sectorgids ingediend bij BELAC op 18.07.2006  IKKB Standaard versie 2: gestart op 18.07.2006

10 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie10 Ontwikkeling  Uitwisselbaarheid met andere systemen  Studie van de uitwisselbaarheid / benchmark met andere systemen zoals toegepast in Nederland (voedselveiligheids-certificaat, VKL Loonwerk), Frankrijk, Europa (Eurep-GAP, QS, …)  Prioriteit 2006-2007  « One stop audit »

11 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie11 Meerwaarde IKKB Standaard ten opzichte van Sectorgids Sectorgids bevat enkel de (wettelijke vereisten) m.b.t. voedselveiligheid onder bevoegdheid van FAVV = MINIMUM  Geen garantie voor kwaliteit, noch milieuvereisten (wettelijk en via interprofessionele akkoorden)

12 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie12 Meerwaarde IKKB Standaard ten opzichte van Sectorgids Problemen:  Punten die niet onder de bevoegdheid van het FAVV vallen worden niet gecontroleerd (bv. meststoffen, bodemanalyse, …)  Geen benchmark, noch erkenning ten opzichte van andere (commerciële, buitenlandse) lastenboeken mogelijk  Geen meerwaarde naar de volgende schakels (handel en verwerkende industrie - distributie)

13 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie13 Meerwaarde IKKB Standaard ten opzichte van Sectorgids Oplossing:IKKB Standaard  Technische werkgroep: validatie van vereisten + overleg met alle stakeholders  herziening van lastenboek mogelijk via overlegstructuur OVPG-Agrofront  Ook vereisten die niet strikt onder de bevoegdheid vallen van het FAVV worden gecontroleerd (bv. milieu)

14 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie14 Meerwaarde IKKB Standaard ten opzichte van Sectorgids Oplossing:IKKB Standaard  Overleg naar uitwisselbaarheid met andere (buitenlandse) lastenboeken / benchmark met andere systemen (bv. QS, EurepGAP, VVAK, VKL, …)  Overleg mogelijk met autoriteiten (regionaal, milieu, …)

15 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie15 Meerwaarde IKKB Standaard ten opzichte van Sectorgids Oplossing:IKKB Standaard  Steeds externe audit door geaccrediteerde OCI / CC + gegevens in centrale databank  Ook onaangekondigde controle op naleving van de autocontrole + feedback naar Vegaplan.be

16 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie16 Meerwaarde IKKB Standaard ten opzichte van Sectorgids Oplossing:IKKB Standaard  Communicatie naar andere schakels (handel & verwerking - distributie):  Vermijden dubbele controle van zelfde vereisten  “one stop audit”

17 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie17 Meerwaarde voor landbouwers  Eén uniek systeem voor het volledige landbouwbedrijf (plantaardige productie):  Erkend door alle afnemers van plantaardige grondstoffen (lid van OVPG)  Inclusief Sectorgids Autocontrole: bonus  “Bottom up” benadering: gedragen door de landbouworganisaties

18 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie18 Meerwaarde voor landbouwers  Eenvoudig, haalbaar en betaalbaar; want uniforme aanpak voor alle activiteiten  Centrale communicatie vanuit Vegaplan.be  Uitwisselbaarheid  Positief imago landbouw  Gunstige invloed op bedrijfsvoering (“meten = weten”)  Vermijden van potentiële crisis  meer garantie op een stabiele prijsvorming

19 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie19 Meerwaarde voor loonwerkers  Analoog systeem voor de schakel primaire plantaardige productie en voor de schakel toeleveranciers van diensten  Loonwerker = verantwoordelijk voor diensten die geleverd worden  OVPG – Landbouw-Service  Eén uniek systeem + uitwisselbaarheid  Secundair transport naar GMP bedrijven  Idem als voor landbouwer

20 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie20 Meerwaarde voor Handel, Verwerkende Industrie en Veilingen (HVIV)  Garantie dat grondstoffen veilig en traceerbaar zijn en met respect voor milieu geteeld werden  Overlegstructuur: OVPG-Agrofront  Deelname technische werkgroepen, voorstellen voor aanpak van specifieke problemen (bv. mycotoxines, GGO’s, meststoffen, …) naar de primaire productie

21 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie21 Meerwaarde voor distributie  Consument vraagt meer en meer voedsel dat veilig is en met respect voor het milieu werd geteeld  Lastenboeken vanuit de distributie  Vergelijking: dubbele controles vermijden  Bottom up  Top down: optimalisatie van de keten  efficiëntie en kostenbesparing voor alle schakels

22 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie22 Meerwaarde voor distributie  Grondstoffen gewaarborgd op niveau van voedselveiligheid, traceerbaarheid, milieu en technologische kwaliteit  AGF: weinig verwerking  Akkerbouwgewassen: sterke transformatie  ketenaanpak belangrijk  Positieve boodschap en garantie voor de consument

23 11.10.2006 Naar één IKKB Standaard in de Primaire Plantaardige Productie23 Besluit  Meerwaarde ketenbenadering IKKB Standaard: efficiëntie en kostenbesparing voor de volledige keten  Meerwaarde IKKB kwaliteitssysteem: vermijden problemen  imago van de plantaardige sector  B2B: vooral communicatie naar handel, verwerkende industrie en distributie


Download ppt "IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: meerwaarde voor de andere schakels van de voedselketen Alain Masure Bestuurder Vegaplan.be."

Verwante presentaties


Ads door Google