De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010

2 Inhoud 1. Statutaire benoemingen 2. Organisatie structuur overleg 3. Overzicht van aansluitingen 4. Overleg met FAVV 5. Onderhoud en ontwikkeling van IKKB/SG-012 6. Samenwerking met OCI’s 7. Opleidingen en informatie vergaderingen 8. Communicatie 9. Databank 10. Uitwisselbaarheid 11. Diversen 2

3 1. Statutaire benoemingen in 2009 Benoeming als bestuurder op de AV van 17 juni 2009:  Romain Cools (Belgapom) wordt vervangen door Antoon Wallays  Dirk Decoster (Vegebe) wordt vervangen door Romain Cools  Marc Rosiers (Subel) wordt vervangen door Robert Van Gaever  François Huyghe (Boerenbond) wordt vervangen door Marc Rosiers  Jules Cossement (Cefi) wordt vervangen door Erwin Boonen 3

4 1. Samentelling van de Raad van Bestuur (# 15)  Voorzitter: Antoon Wallays (Belgapom)  Vice-Voorzitter: Alain Masure (FWA)  Penningmeester: Philippe Appeltans (VBT)  Secretaris: Marc Rosiers (BB)  Andere: 4 Erwin Boonen (Cefi) Romain Cools (Vegebe) Yvan Dejaegher (Bemefa) Erwin Demeulemeester (ABS) Guy Depraetere (ABS) Francis Goreux (FWA) Jean Maertens (Synagra) Martine Moyart (CBB) Lucien Perneel (BB) Lionel Vanneste (NCL) Robert Van Gaever (Subel)

5 1. Waarnemer bij de Raad van Bestuur  François Huyghe, Boerenbond  Dirk Decoster, Vegebe  Els Vanden Berghe, Ovocom  Emanuele Incalza, KVBM  Veerle Van der Sypt, FTB 5

6 1. Samenstelling van de Algemene Vergadering (# 16)  ABS, vertegenwoordigd door: Hendrik VANDAMME  Belgapom, vertegenwoordigd door: Anton WALLAYS  Bemefa, vertegenwoordigd door: Yvan DEJAEGHER  Boerenbond, vertegenwoordigd door: Piet VANTHEMSCHE en Marc ROSIERS  CBB, Représenté par: Chantal MATHY  CEFI Belgium, vertegenwoordigd door: Joseph FOCKEDEY  FWA, Représenté par Yvan HAYEZ  NCL, Vertegenwoordigd door Lionel VANNESTE  OVOCOM asbl, Vertegenwoordigd door Els VANDEN BERGHE  Synagra, Vertegenwoordigd door Jean MAERTENS  SUBEL, Représenté par Guy PATERNOSTER  VEGEBE, Vertegenwoordigd door Dirk DECOSTER  VBT, Vertegenwoordigd door Pierre VRANCKEN  Yvan HAYEZ als natuurlijke persoon/personne naturelle  Hendrik VANDAMME als natuurlijke persoon/personne naturelle 6

7 2. Overleg structuur  Bestaande overlegstructuur OVPG-Agrofront onder Vegaplan gebracht  Oprichting van paritair samengestelde werkgroepen, statutair vastgelegd, met adviesbevoegdheid  Technische WG  WG communicatie  WG residubewaking  Beslissingsbevoegdheid bij RvB (ook voor technische vragen)  Overeenkomst Vegaplan, OVPG, Codiplan op 1 mei 2009 7

8 2. Back office Vegaplan-Codiplan 8 G-012 G-033 IKKB loonwerk IKKB landbouw Auditoren Landbouwer Gebruiker Loonwerker Afnemer Adviseur VEGAPLAN vzw OVPG vzw CODIPLAN vzw G-037 Informatie & Communicatie Controle op OCI Opleiding & Vorming Website Databank Residubewaking Ontwikkeling en onderhoud van lastenboeken Back Office

9 2. Overleg structuur 9 Communicatie werkgroep Werkgroep residubewaking Werkgroep OCI’s Werkgroep OCI’s Technische werkgroep VEGAPLAN AV - RvB VEGAPLAN AV - RvB OVPG vzw CODIPLAN vzw Groenten/ Fruit versmarkt Aardap- pelen Industrie- groente Werkgroepen met advies bevoegdheid Beslissing Workshops Nationale Adviesraad

10 3. Aansluitingen Vegaplan in 2009 10

11 3. Aansluitingen per regio 11

12 3. Certificaten IKKB ppp per activiteit 12

13 3. Certificaten loonwerk per activiteit 13

14 4. Overleg met het FAVV  Overleg van 30.04.2009  Wijziging van accreditatienorm  Unieke certificeringsregeling voor de gidsen  Oprichting van werkgroep ter bepaling van audit duur  Sectorgids moet niet op het bedrijf aanwezig zijn  Overleg van 13.10.2009  Timing ééngemaakte gids (indiening voorzien op 30.06.2010)  Module plantaardig en dierlijk blijven bestaan (verschillende tijdstippen, verschillende OCI’s mogelijk)  Ruwvoeder  Rol beheerder : duidelijkere omschrijving in wet wordt verwacht, brief van FAVV aan Certibel en OCI’s 14

15 5. Onderhoud en ontwikkeling van de lastenboeken  Goedkeuring Sectorgids voor loonwerkers op 18.02.2009  Nieuwe versie 2.2 van IKKB loonwerk op 01.04.2009  Opname van de Sectorgids  Nieuwe certificeringsregeling  Secundair vervoer: definitie (OVOCOM)  Voedingsgeschikte smeervetten : niveau 2  3  Geen olielekkage : niveau 2  1  Procedure olielekkage  Melding bij schadelijke distels  Bestrijding ringrot en bruinrot binnen bescherming zones  Principe van melding  Nieuwe activiteitencodes (Opslag geoogste producten, bewerking)  Handleiding voor loonwerkers op 01.10.2009 15

16 5. Onderhoud en ontwikkeling van de lastenboeken  SG-012 ingediend op 19.10.2009  Module ruwvoeder  Aardappelpootgoed  Zaaizaad  Hoeveverkoop  Opslag van hop  Productie en stockage van tabak  ‘Generieke’ certificeringsregeling 16

17 5. Vergaderdata werkgroepen  Communicatie WG: 08.09  Technische WG:21.04; 08.09; 08.10  WG residubewaking: 26.08;29.10  WG combi-audit: 25.02; 09.04; 26.06  Bene Overleg: 1.12.09  Ad-hoc werkgroep ruwvoeder: 13.03; 12.06 17

18 6. Samenwerking met OCI’s  Informatie vergaderingen 09.06; 03.12.  NAR: 28.05; 26.11  Enquête non-conformiteiten  Enquête performantie Databank in juni 2009 18

19 7. Communicatie  Folder (3-talig)  Nieuwsbrief (1)  Artikel (1)  Actualisatie website  Seminarie ‘Europees Kwaliteitsbeleid’ 19

20 7. Communicatie 20 De sectorgids voor loonwerkers is gevalideerd door het FAVV 02.03.2009Landbouwleven Sillon Belge Demonstratie-audit IKKB-Standard voor loonwerkers 30.04.2009Landbouwleven NieuwsbriefAugustus 2009 Europees Kwaliteitsbeleid van landbouwproducten, artikel over seminarie December 2009Boer&Tuinder, Plein Champs

21 8. Databank  Ontwikkeling nieuwe applicatie van de databank Nieuwe functionaliteiten:  XML-upload naar BOOD  Excel-upload voor OCI’s  Statistiek-tool voor OCI’s  Onaangekondigde audits  Tussentijdse audits bij loonwerk  Apart facturatie Codiplan-Vegaplan Finalisatie in 2010 21

22 10. Uitwisselbaarheid  Januari/Februari 2009: CNIPT  Discussies niet vervolgt; verschillen te groot; geen meerwaarde voor Vegaplan  Maart 2009: Prince de Bretagne 3 demo-audits bij SICA; doestelling: toegang QS-markt via IKKB-audit  Aansluiting bij Vegaplan niet gebeurd o Residubewaking: Ontwikkeling van een leidraad tov QS-markt 22


Download ppt "Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google