De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010
Vegaplan.be

2 Inhoud Statutaire benoemingen Organisatie structuur overleg
Overzicht van aansluitingen Overleg met FAVV Onderhoud en ontwikkeling van IKKB/SG-012 Samenwerking met OCI’s Opleidingen en informatie vergaderingen Communicatie Databank Uitwisselbaarheid Diversen Vegaplan.be

3 1. Statutaire benoemingen in 2009
Benoeming als bestuurder op de AV van 17 juni 2009: Romain Cools (Belgapom) wordt vervangen door Antoon Wallays Dirk Decoster (Vegebe) wordt vervangen door Romain Cools Marc Rosiers (Subel) wordt vervangen door Robert Van Gaever François Huyghe (Boerenbond) wordt vervangen door Marc Rosiers Jules Cossement (Cefi) wordt vervangen door Erwin Boonen

4 1. Samentelling van de Raad van Bestuur (# 15)
Voorzitter: Antoon Wallays (Belgapom) Vice-Voorzitter: Alain Masure (FWA) Penningmeester: Philippe Appeltans (VBT) Secretaris: Marc Rosiers (BB) Andere: Erwin Boonen (Cefi) Lucien Perneel (BB) Romain Cools (Vegebe) Lionel Vanneste (NCL) Yvan Dejaegher (Bemefa) Robert Van Gaever (Subel) Erwin Demeulemeester (ABS) Guy Depraetere (ABS) Francis Goreux (FWA) Jean Maertens (Synagra) Martine Moyart (CBB)

5 1. Waarnemer bij de Raad van Bestuur
François Huyghe, Boerenbond Dirk Decoster, Vegebe Els Vanden Berghe, Ovocom Emanuele Incalza, KVBM Veerle Van der Sypt, FTB

6 1. Samenstelling van de Algemene Vergadering (# 16)
ABS, vertegenwoordigd door: Hendrik VANDAMME Belgapom, vertegenwoordigd door: Anton WALLAYS Bemefa, vertegenwoordigd door: Yvan DEJAEGHER Boerenbond, vertegenwoordigd door: Piet VANTHEMSCHE en Marc ROSIERS CBB, Représenté par: Chantal MATHY CEFI Belgium, vertegenwoordigd door: Joseph FOCKEDEY FWA, Représenté par Yvan HAYEZ NCL, Vertegenwoordigd door Lionel VANNESTE OVOCOM asbl, Vertegenwoordigd door Els VANDEN BERGHE Synagra, Vertegenwoordigd door Jean MAERTENS SUBEL, Représenté par Guy PATERNOSTER VEGEBE, Vertegenwoordigd door Dirk DECOSTER VBT, Vertegenwoordigd door Pierre VRANCKEN Yvan HAYEZ als natuurlijke persoon/personne naturelle Hendrik VANDAMME als natuurlijke persoon/personne naturelle

7 2. Overleg structuur Bestaande overlegstructuur OVPG-Agrofront onder Vegaplan gebracht Oprichting van paritair samengestelde werkgroepen, statutair vastgelegd, met adviesbevoegdheid Technische WG WG communicatie WG residubewaking Beslissingsbevoegdheid bij RvB (ook voor technische vragen) Overeenkomst Vegaplan, OVPG, Codiplan op 1 mei 2009

8 2. Back office Vegaplan-Codiplan
IKKB loonwerk IKKB landbouw Auditoren Landbouwer Gebruiker Loonwerker Afnemer Adviseur VEGAPLAN vzw OVPG vzw CODIPLAN vzw G-037 Informatie & Communicatie Controle op OCI Opleiding & Vorming Website Databank Residubewaking Ontwikkeling en onderhoud van lastenboeken Back Office

9 2. Overleg structuur Communicatie werkgroep Werkgroep residubewaking
OCI’s Technische werkgroep VEGAPLAN AV - RvB OVPG vzw CODIPLAN vzw Groenten/Fruit versmarkt Aardap-pelen Industrie-groente Werkgroepen met advies bevoegdheid Beslissing Workshops Nationale Adviesraad

10 3. Aansluitingen Vegaplan in 2009

11 3. Aansluitingen per regio

12 3. Certificaten IKKB ppp per activiteit

13 3. Certificaten loonwerk per activiteit

14 4. Overleg met het FAVV Overleg van 30.04.2009
Wijziging van accreditatienorm Unieke certificeringsregeling voor de gidsen Oprichting van werkgroep ter bepaling van audit duur Sectorgids moet niet op het bedrijf aanwezig zijn Overleg van Timing ééngemaakte gids (indiening voorzien op ) Module plantaardig en dierlijk blijven bestaan (verschillende tijdstippen, verschillende OCI’s mogelijk) Ruwvoeder Rol beheerder : duidelijkere omschrijving in wet wordt verwacht, brief van FAVV aan Certibel en OCI’s

15 5. Onderhoud en ontwikkeling van de lastenboeken
Goedkeuring Sectorgids voor loonwerkers op Nieuwe versie 2.2 van IKKB loonwerk op Opname van de Sectorgids Nieuwe certificeringsregeling Secundair vervoer: definitie (OVOCOM) Voedingsgeschikte smeervetten : niveau 2  3 Geen olielekkage : niveau 2  1 Procedure olielekkage Melding bij schadelijke distels Bestrijding ringrot en bruinrot binnen bescherming zones Principe van melding Nieuwe activiteitencodes (Opslag geoogste producten, bewerking) Handleiding voor loonwerkers op

16 5. Onderhoud en ontwikkeling van de lastenboeken
SG-012 ingediend op Module ruwvoeder Aardappelpootgoed Zaaizaad Hoeveverkoop Opslag van hop Productie en stockage van tabak ‘Generieke’ certificeringsregeling

17 5. Vergaderdata werkgroepen
Communicatie WG: 08.09 Technische WG:21.04; 08.09; 08.10 WG residubewaking: 26.08;29.10 WG combi-audit: 25.02; 09.04; 26.06 Bene Overleg: Ad-hoc werkgroep ruwvoeder: 13.03; 12.06

18 6. Samenwerking met OCI’s
Informatie vergaderingen 09.06; NAR: 28.05; 26.11 Enquête non-conformiteiten Enquête performantie Databank in juni 2009

19 7. Communicatie Folder (3-talig) Nieuwsbrief (1) Artikel (1)
Actualisatie website Seminarie ‘Europees Kwaliteitsbeleid’

20 7. Communicatie De sectorgids voor loonwerkers is gevalideerd door het FAVV Landbouwleven Sillon Belge Demonstratie-audit IKKB-Standard voor loonwerkers Nieuwsbrief Augustus 2009 Europees Kwaliteitsbeleid van landbouwproducten, artikel over seminarie December 2009 Boer&Tuinder, Plein Champs

21 8. Databank Ontwikkeling nieuwe applicatie van de databank Nieuwe functionaliteiten: XML-upload naar BOOD Excel-upload voor OCI’s Statistiek-tool voor OCI’s Onaangekondigde audits Tussentijdse audits bij loonwerk Apart facturatie Codiplan-Vegaplan Finalisatie in 2010

22 10. Uitwisselbaarheid Januari/Februari 2009: CNIPT
Discussies niet vervolgt; verschillen te groot; geen meerwaarde voor Vegaplan Maart 2009: Prince de Bretagne 3 demo-audits bij SICA; doestelling: toegang QS-markt via IKKB-audit Aansluiting bij Vegaplan niet gebeurd Residubewaking: Ontwikkeling van een leidraad tov QS-markt


Download ppt "Activiteitenverslag 2009 Raad van Bestuur 9 maart 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google