De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6 Het beslissingsproces © Pearson Education Benelux, 20036-1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6 Het beslissingsproces © Pearson Education Benelux, 20036-1."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6 Het beslissingsproces © Pearson Education Benelux, 20036-1

2 Leerdoelen Je moet het volgende kunnen: –de verschillende stappen in het beslissingsproces identificeren; –uitleggen waarom het beslissingsproces in veel bedrijven zoveel invloed heeft; –de rationele beslisser beschrijven; –de puur rationele en beperkt rationele zienswijzen op het beslissingsproces beschrijven; –de rol van intuïtie in het beslissingsproces beschrijven; © Pearson Education Benelux, 20036-2

3 Leerdoelen (verv.) Je moet het volgende kunnen: –twee typen beslissingsproblemen identificeren, alsmede de beslissingen die hiervoor als oplossing dienen; –verschil maken tussen de beslissingscondities zekerheid, risico en onzekerheid; –de verschillende stijlen van beslissingen nemen beschrijven. © Pearson Education Benelux, 20036-3

4 Beslissingen –Een bepaalde keuze uit twee of meer alternatieven –Alle leden van een organisatie nemen beslissingen Het beslissingsproces –Een omvattend proces, bestaande uit acht stappen: –Stap 1 – Het probleem vaststellen •Probleem – Een discrepantie tussen een bestaande en een gewenste situatie –Moet noden tot actie –De manager zal een situatie niet als probleem kenmerken tenzij hij of zij over de middelen beschikt om de situatie te veranderen Beslissingen nemen © Pearson Education Benelux, 20036-4

5 Beslissingen nemen (verv.) Identificatie van probleem “Mijn verkopers hebben nieuwe computers nodig ” Identificatie van beslissingscriteria Prijs Gewicht Garantie Schermtype Betrouwbaarheid Schermgrootte Weging van criteria Betrouwbaarheid 10 Schermgrootte 8 Garantie 5 Gewicht 5 Prijs 4 Schermtype 3 Ontwikkelen van alternatieven Acer Compaq Gateway HP Micromedia NEC Sony Toshiba Implementatie van het alternatief Gateway Evaluatie van de effectiviteit van beslissing Analyse van alternatieven Acer Compaq Gateway HP Micromedia NEC Sony Toshiba Kiezen van een alternatief Acer Compaq Gateway HP Micromedia NEC Sony Toshiba © Pearson Education Benelux, 20036-5

6 Het beslissingsproces (verv.) –Stap 2 – Identificatie van de beslissingscriteria •Beslissingscriteria – Dat wat relevant is voor het nemen van een beslissing –Stap 3 – Het wegen van de criteria •De criteria moeten worden gewogen ten einde deze van het juiste belang voor de beslissing te kunnen voorzien –Stap 4 – Alternatieven ontwikkelen •Maak een lijst van de mogelijke oplossingen voor het probleem, zonder deze oplossingen al te beoordelen –Stap 5 – Alternatieven analyseren •Elk alternatief wordt beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria Beslissingen nemen (verv.) © Pearson Education Benelux, 20036-6

7 Figuur 6.4: Beoordeling en afweging van de beslissingscriteria © Pearson Education Benelux, 20036-7

8 Figuur 6.3: Laptopalternatieven beoordeeld op basis van de criteria © Pearson Education Benelux, 20036-8

9 Beslissingen nemen (verv.) Het beslissingsproces (verv.) –Stap 6 – Een alternatief kiezen •Kies het beste alternatief uit de overwogen mogelijkheden –Stap 7 – Het alternatief implementeren •Implementeren – Het overbrengen van de beslissing aan degenen die te maken krijgen met de gevolgen van die beslissing, om zo hun inzet en ondersteuning te verkrijgen –Door deelname aan het beslissingsproces zijn mensen eerder geneigd de beslissing te steunen –De beslissing kan nog mislukken als de implementatie niet goed wordt uitgevoerd –Stap 8 – De effectiviteit van de beslissing beoordelen •Stel vast of het probleem is opgelost © Pearson Education Benelux, 20036-9

10 Figuur 6.5: De rol van beslissingen in de vier managementfuncties © Pearson Education Benelux, 20036-10

11 De manager als beslisser Rationeel beslissingen nemen –Beslissingen zijn gebaseerd op consistente, resultaatgerichte keuzemogelijkheden binnen vastgestelde beperkingen –Van managers wordt verwacht dat ze rationele beslissingen nemen –Aannames over rationaliteit – De beslissingsnemer zou: –objectief en logisch moeten zijn; –een probleem duidelijk moeten definiëren; –een helder en specifiek doel moeten hebben; –het alternatief moeten kiezen dat de meeste kans van slagen heeft; –beslissingen moeten nemen die de economische belangen van de organisatie het best dienen. •De beslissingsnemer voldoet zelden aan al deze criteria © Pearson Education Benelux, 20036-11

12 Rationele beslissingen Rationeel beslissingen nemen Het probleem is helder en en eenduidig Een enkel en helder doel Alle alternatieven en gevolgen zijn bekend De voorkeur is duidelijk Voorkeuren zijn gelijk en stabiel Geen beperkingen wat betreft tijd en kosten De uiteindelijke keuze resulteert in maximaal gewin © Pearson Education Benelux, 20036-12

13 De manager als beslisser (verv.) Beperkte rationaliteit –Rationeel gedrag, maar binnen de grenzen van een beslissingsproces dat vereenvoudigd is en beperkt wordt door de mogelijkheden van iemand om informatie te verwerken –Escalatie van steun – Een toename van de steun voor een beslissing, ondanks aanwijzingen dat het een verkeerde beslissing kan zijn •De weigering om toe te geven dat de beslissing de verkeerde was © Pearson Education Benelux, 20036-13

14 De manager als beslisser (verv.) De rol van intuïtie –Intuïtief beslissingen nemen – Een onbewust proces van beslissingen nemen op basis van eerdere ervaringen en beoordelingen •Niet gebaseerd op een systematische of grondige analyse van het probleem •Is vaak een aanvulling op een rationele analyse © Pearson Education Benelux, 20036-14

15 Wat is intuïtie? Beslissingen op basis van ervaring Beslissingen op basis van gevoel en emotie Beslissingen op basis van ethische waarden of cultuur Beslissingen op basis van het onder- bewustzijn Beslissingen op basis van vaardigheden, kennis en training Intuïtie Emotionele beslissingen Beslissingen op basis van ervaringen Values or ethics-based decisions Onbewuste mentale verwerking Cognitieve beslissingen © Pearson Education Benelux, 20036-15

16 De manager als beslisser (verv.) Typen problemen en beslissingen –Goed gestructureerde problemen – Eenvoudig, bekend en snel gedefinieerd –Voorgeprogrammeerde beslissingen – Voor gestructureerde problemen –Managers hoeven zelf weinig te bedenken –Ter ondersteuning van organisatorische efficiëntie •Procedure – Een reeks onderling samenhangende en opeenvolgende stappen om op een goed gestructureerd probleem te reageren •Regel – Een expliciete uitspraak die managers vertelt wat ze wel en niet mogen doen •Beleid – Richtlijnen die uitgangspunten voor het nemen van beslissingen bevatten © Pearson Education Benelux, 20036-16

17 De manager als beslisser (verv.) Typen problemen en beslissingen (verv.) –Slecht gestructureerde problemen – Problemen die nieuw of ongewoon zijn en waarvoor de beschikbare informatie onduidelijk of onvolledig is –Niet-voorgeprogrammeerde beslissingen – Unieke en eenmalige beslissingen om tot een specifieke oplossing te komen •Resulteren in unieke, aangepaste oplossing •Worden vaker genomen door het hogere management –Slechts weinig beslissingen zijn in de praktijk volledig voorgeprogrammeerd of volledig niet-voorgeprogrammeerd © Pearson Education Benelux, 20036-17

18 Probleemtypen, beslissingstypen en het organisatieniveau Voorgeprogrammeerde beslissingen Niet-voorgeprogram- meerde beslissingen Niveau in organisatie Hoog Laag Goed gestructureerd Slecht gestructureerd Type probleem © Pearson Education Benelux, 20036-18

19 De manager als beslisser (verv.) Beslissingen nemen onder verschillende omstandigheden –Zekere situatie – De gevolgen van elk alternatief zijn bekend •Niet echt reëel –Risicovolle situatie – De gevolgen van elk alternatief kunnen met enige mate van zekerheid worden ingeschat •Verwachte waarde – Het voorwaardelijke resultaat van elk mogelijk alternatief –Vermenigvuldig verwachte waarde van elk alternatief met de waarschijnlijkheid van elk alternatief © Pearson Education Benelux, 20036-19

20 Figuur 6.9: Verwachte inkomsten met een extra skilift © Pearson Education Benelux, 20036-20

21 De manager als beslisser (verv.) Beslissingen nemen onder verschillende omstandigheden (verv.) –Onzekere situatie – Men kan niet zeker zijn over mogelijke uitkomsten en men kan ook niets inschatten •Psychologische denkrichting van de beslissingsnemer: –Maximax-keuze: optimistisch »De maximumresultaten maximaliseren –Maximin-keuze: pessimistisch »De minimumresultaten maximaliseren –Minimax-keuze: maximale ‘spijt’ minimaliseren © Pearson Education Benelux, 20036-21

22 Figuur 6.10: De winstmatrix © Pearson Education Benelux, 20036-22

23 Figuur 6.11: De spijtmatrix © Pearson Education Benelux, 20036-23

24 De manager als beslisser (verv.) De stijl van beslissingen nemen –Twee dimensies bepalen de stijl van beslissingen nemen: •Manier van denken – Verschilt van rationeel tot intuïtief •Tolerantie voor onduidelijkheid – Verschilt van de noodzaak van consistentie en orde tot het vermogen om veel verschillende gedachten gelijktijdig te verwerken –Vier verschillende stijlen van beslissingen nemen: •Voorschrijvend – Snel, efficiënt en logisch •Analytisch – Voorzichtig en met mogelijkheden tot aanpassingen •Conceptueel – Creatieve oplossingen mogelijk •Gedragsmatig – De wens om beslissingen geaccepteerd te krijgen © Pearson Education Benelux, 20036-24

25 Stijlen van beslissingen nemen Analytisch VoorschrijvendGedragsmatig Rationeel Intuïtief Denkwijze Conceptueel Hoog Laag Tolerantie voor onduide- lijkheid © Pearson Education Benelux, 20036-25

26 Management en personeelsdiversiteit Diversiteit in het beslissingsproces –Voordelen van meerdere betrokkenen: •Verschillende perspectieven •Verschillende interpretaties van het probleem •Meer kans op creatieve en vernieuwende oplossingen –Nadelen van meerdere betrokkenen: •Meer tijd nodig om tot een beslissing te komen •Kans op communicatiestoornissen •Beslissingsproces kan ingewikkelder, verwarrender en dubbelzinniger worden •Kan moeilijk zijn de knoop door te hakken © Pearson Education Benelux, 20036-26

27 Het beslissingsproces samengevat Het beslissings- proces Typen problemen en beslissingen • Goed gestructureerd – voorgeprogrammeerd • Slecht gestructureerd – niet-voorgeprogrammeerd Omstandigheden van beslissing nemen • Zeker • Risicovol • Onzeker Stijl van beslissingen nemen • Voorschrijvend • Analytisch • Conceptueel • Gedragsmatig Beslissingen nemen • Rationeel • Beperkt rationeel • Intuïtie Beslissing • Beste alternatief kiezen – optimalisatie – bezuinigen • Implementatie • Beoordeling © Pearson Education Benelux, 20036-27


Download ppt "Hoofdstuk 6 Het beslissingsproces © Pearson Education Benelux, 20036-1."

Verwante presentaties


Ads door Google