De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 MARKETING- COMMUNICATIE IN DE SPORT. 2 Structuur van het boek Hfdst. 1Sport, marketing en communicatie Hfdst. 2Sportsponsoring Hfdst. 3PR Hfdst. 4Reclame.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 MARKETING- COMMUNICATIE IN DE SPORT. 2 Structuur van het boek Hfdst. 1Sport, marketing en communicatie Hfdst. 2Sportsponsoring Hfdst. 3PR Hfdst. 4Reclame."— Transcript van de presentatie:

1 1 MARKETING- COMMUNICATIE IN DE SPORT

2 2 Structuur van het boek Hfdst. 1Sport, marketing en communicatie Hfdst. 2Sportsponsoring Hfdst. 3PR Hfdst. 4Reclame Hfdst. 5Direct marketing Hfdst. 6Verkooppromotie Hfdst. 7Effect van sportsponsoring

3 3 Hoofdstuk 1 Sport, marketing en communicatie

4 4 Eigenschappen van sport Sport als uniek dienstengoed Sport als industrie Sportmarketing binnen sportmanagement Marketingcommunicatie in de sport - van sport - door sport Kansen Belemmeringen Overzicht hoofdstuk 1

5 5 Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk heb je inzicht in de verschillende dimensies van sport; kun je toelichten waarom sport de kenmerken bezit van een unieke dienst; kun je marketingcommunicatie ván sport en marketingcommunicatie dóór sport duidelijk onderscheiden; heb je inzicht in het onderscheid tussen themacommunicatie en actiecommunicatie in de sport; heb je inzicht in de dimensies van en belemmeringen voor geïntegreerde sportmarketingcommunicatie.

6 6 Eigenschappen van sport 1.Vervulling basisbehoeften gezondheid en fitheid behouden zich ontspannen/plezier maken prestaties leveren motorische en sociale vaardigheden verwerven Zelfvertrouwen Zelfkennis Discipline mentale weerbaarheid emoties, ervaringen delen

7 7 2. Generieke sportcomponenten onderdeel van vrije tijd competitie spelvorm regels sportuitrusting sportaccommodatie 3. Kenmerken specifieke sporten kernwaarden sociale status Eigenschappen van sport (vervolg)

8 8 Basiskenmerken van sport Uiteenlopende voordelen Sterke betrokkenheid - Persoonlijke identificatie - Emotionele verbondenheid Subjectieve ervaring Spannend, niet voorspelbaar of logisch Moeilijk controleerbaar Sloopt geografische, demografische en sociaal- culturele grenzen Concurrentie en samenwerking Centrale bedrijfswaarden

9 9 Sport: een uniek dienstengoed Niet tastbaar Consument wordt geen eigenaar Sterke betrokkenheid Hoge variabiliteit, moeilijk controleerbaar Subjectieve beleving Productie en consumptie vallen (gedeeltelijk) samen Vergankelijkheid!

10 10 Schema 1.3 Kenmerken van de professionele en de vrijwillige sportsector

11 11 Figuur 1.1 Segmenten van de sportindustrie

12 12 Sportmanagementvaardigheden – human resources management – training en coaching – ondersteunende managementdiensten – coördinatie van de sportomgeving

13 13 Figuur 1.3 De sportmarketingcommunicatiemix

14 14 Sportmarketing = Marketing van en door sport = Sportmarketingmix – Prijszetting in sport – Distributiekanalen in sport – Productkwaliteit in sport – Proces van dienstverlening – Sportpromotie = sportmarketingcommunicatie

15 15 Schema 1.5 Marketingcommunicatiemodellen: hiërarchie-van-effecten en AIDA

16 16 Sportmarketingcommunicatie - Marketingcommunicatie van sport - Marketingcommunicatie door sport

17 17 Kansen voor sportmarketingcommunicatie - In sportomgeving enkel logo - Sportsponsoring is basis voor thema- en actiecommunicatie - Geïntegreerde benadering * Wederzijdse versterking * Synergie

18 18 Instrumenten van sportmarketingcommunicatie Themacommunicatie in de sport SportsponsoringHfdst. 2 PRHfdst. 3 ReclameHfdst. 4 Actiecommunicatie in de sport Sales promotions Hfdst. 5 Direct marketingHfdst. 6

19 19 Belemmeringen voor sportmarketingcommunicatie - Hardnekkig sporthobbyisme - Terughoudendheid reclamebureaus - Angst voor oncontroleerbare factoren - Inertie bij bestaande sponsoring - Gebrek aan communicatie/coördinatie

20 20 Overzichtsvragen 1. Bespreek aan de hand van schema 1.1 hoe twee basketbalspelers de eigenschappen van sport verschillend kunnen percipiëren. 2. Welke sportkenmerken dragen volgens jou het meest bij tot het unieke karakter van sportmarketing?

21 21 Overzichtsvragen (vervolg) 3. Welke sportorganisaties zijn voorbeelden van de verschillende segmenten van de sportindustrie? 4. Verklaar en illustreer het verschil tussen sportmarketing en sportpromotie. 5. In welke mate verschilt de sportmarketingcommunicatiemix van de traditionele marketingcommunicatiemix?


Download ppt "1 MARKETING- COMMUNICATIE IN DE SPORT. 2 Structuur van het boek Hfdst. 1Sport, marketing en communicatie Hfdst. 2Sportsponsoring Hfdst. 3PR Hfdst. 4Reclame."

Verwante presentaties


Ads door Google