De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Trudy Staat Voorganger: Ds. E.J. Sytsma De preek gaat over Matteüs 28: 20 'Jezus is bij je, overal en altijd' In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 150: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 150: 1, 2

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2 Memento mori Zingen: Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Gebed Lezen: Matteüs 1: , Matteüs 28: 16 – 20 Zingen: Psalm 74: 1, 2, 8, 10 Preek over Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2 Memento mori Zingen: Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Gebed Lezen: Matteüs 1: , Matteüs 28: 16 – 20 Zingen: Psalm 74: 1, 2, 8, 10 Preek over Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon

5 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied.
Gezang 137: 1, 2 (GK 40) 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij. Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart Gij mij.

6 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht.
Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: Hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2 Memento mori Zingen: Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Gebed Lezen: Matteüs 1: , Matteüs 28: 16 – 20 Zingen: Psalm 74: 1, 2, 8, 10 Preek over Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2 Memento mori Zingen: Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Gebed Lezen: Matteüs 1: , Matteüs 28: 16 – 20 Zingen: Psalm 74: 1, 2, 8, 10 Preek over Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2 Memento mori Zingen: Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Gebed Lezen: Matteüs 1: , Matteüs 28: 16 – 20 Zingen: Psalm 74: 1, 2, 8, 10 Preek over Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150: 1, 2 Memento mori Zingen: Gezang 137: 1, 2 (GK 40) Gebed Lezen: Matteüs 1: , Matteüs 28: 16 – 20 Zingen: Psalm 74: 1, 2, 8, 10 Preek over Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon

11 Samuel Lamb en de wederkomst
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 1000 = 1 ?? !! 1 = 1000 Samuel Lamb en de wederkomst

12 1. Jezus is bij ons 2. Jezus was bij ons 3. Jezus zal bij ons zijn
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 1. Jezus is bij ons 2. Jezus was bij ons 3. Jezus zal bij ons zijn 4. Voltooiing

13 1. Jezus is bij ons Maar wie is Jezus …. ? Tekst: Matteüs 28: 20
Zingen: Gezang 164 in canon 1. Jezus is bij ons Maar wie is Jezus …. ?

14 → 'Ik ben met jullie, overal en altijd' Oftewel: Ik ben God
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 1. Jezus is bij ons Maar wie is Jezus …. ? → 'Ik ben met jullie, overal en altijd' Oftewel: Ik ben God

15 Jezus en Marco Borsato = …………………
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon Ik blijf bij je ….. Het verschil tussen Jezus en Marco Borsato = …………………

16 Jezus en Marco Borsato = Opstanding!
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon Ik blijf bij je ….. Het verschil tussen Jezus en Marco Borsato = Opstanding!

17 een ongelofelijke opdracht 2000 jaar bewijs
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 2. Jezus was bij ons een ongelofelijke opdracht 2000 jaar bewijs Hij is er: daarom zijn wij er vertrouwen en verrassing

18 Een dubbel zware opdracht Belofte: Geen aai maar schop …. Problemen?!
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 3. Jezus zal bij ons zijn Een dubbel zware opdracht Belofte: Geen aai maar schop …. Problemen?!

19 Niet beëindiging, maar voltooiing
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 4. Voltooiing Niet beëindiging, maar voltooiing

20 Niet beëindiging, maar voltooiing God maakt de schepping niet af,
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 4. Voltooiing Niet beëindiging, maar voltooiing God maakt de schepping niet af, Hij maakt haar af …

21 Niet beëindiging, maar voltooiing God maakt de schepping niet af,
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon 4. Voltooiing Niet beëindiging, maar voltooiing God maakt de schepping niet af, Hij maakt haar af … Voltooiing: heerlijk woord!

22 dit en dit van mijn leven is niet af, is zo gebrekkig
Tekst: Matteüs 28: 20 Zingen: Gezang 164 in canon Heer, dit en dit van mijn leven is niet af, is zo gebrekkig – help mij een leerling van U te zijn – en wilt U mij verder voltooien ik ben zo vaak tevreden met een rustig leventje in uw wereld – wilt U me laten zien wat niet af is in mijn leven, en geef de moed en het geloof daarmee aan de slag te gaan

23 wij prijzen U als onze Heer 2 Kom met Uw kracht o Heer
Gezang 164 in canon (groep 1 zingt hele gz 3x) 1 Jezus vol liefde , U wilt ons leiden wij prijzen U als onze Heer 2 Kom met Uw kracht o Heer en vul ons tot Uw eer kom tot Uw doel met ieder van ons 3 Maak ons een volk heer, helig en rein dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

24 '2008' Zingen: Psalm 90: 1, 8 Gebed + Gezang 181d Collecte Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Zegen

25 '2008' Zingen: Psalm 90: 1, 8 Gebed + Gezang 181d Collecte Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Zegen

26 Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome;
Gebed + Gezang 181d Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

27 de 1e collecte is voor Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Zondag
Vandaag de 1e collecte is voor Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Zondag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk T.U. Tijdens de collecte zingen wordt psalm 127 uit psalmen voor nu gezongen. Laatste couplet met heel de gemeente Na de collecte zingen we: Gezang 172: 1, 2, 3, 4

28 Al werken mensen zich kapot Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127 Psalmen voor nu Henk en Petra Al werken mensen zich kapot Wanneer de HEER het huis niet bouwt Komt het niet af Al waakt de wachter dag en nacht Wanneer de HEER niet waakt, dan valt de stad Je slooft je uit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Je eet je zuurverdiende brood gehaast. Gods vrienden krijgen liefde brood en slaap

29 Je kinderen krijgen van de HEER. Ze zijn een rijke erfenis
Psalm 127 Psalmen voor nu Henk en Petra Je kinderen krijgen van de HEER. Ze zijn een rijke erfenis Van God, voor jou. En wie volwassen zonen heeft, Is een gewapend man. Wat geluk! Wie zonen heeft, Heeft scherpe pijlen op zijn boog. Hij weet het antwoord voor zijn vijanden, Wanneer hij onderhandelt in de poort.

30 Al werken mensen zich kapot Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127 Psalmen voor nu Henk en Petra Volgende couplet allemaal Al werken mensen zich kapot Wanneer de HEER het huis niet bouwt Komt het niet af Al waakt de wachter dag en nacht Wanneer de HEER niet waakt, dan valt de stad Je slooft je uit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Je eet je zuurverdiende brood gehaast. Gods vrienden krijgen liefde brood en slaap

31 Al werken mensen zich kapot Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Psalm 127 Psalmen voor nu allen Al werken mensen zich kapot Wanneer de HEER het huis niet bouwt Komt het niet af Al waakt de wachter dag en nacht Wanneer de HEER niet waakt, dan valt de stad Je slooft je uit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Je eet je zuurverdiende brood gehaast. Gods vrienden krijgen liefde brood en slaap

32 de 1e collecte is voor Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Zondag
Vandaag de 1e collecte is voor Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Zondag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk T.U. Tijdens de collecte zingen wordt psalm 127 uit psalmen voor nu gezongen. Laatste couplet met heel de gemeente Na de collecte zingen we: Gezang 172: 1, 2, 3, 4

33 in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen.

34 Al krimpen mijn gedachten
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt, verlies ik taal en tijd, uw woord is levenskrachtig. Er zijn herinneringen, uw hartslag in mijn oor, als ik uw klanken hoor en psalmen mee kan zingen.

35 O Christus,man van smarten,
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 O Christus,man van smarten, herhaal in ons gemis dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht. Met jeugd en vergezicht zult U ons nieuw bekleden.

36 is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 In geven en ontvangen is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij de zorg, die wij verlangen. Nu loven wij U, Here, die onze handen vult met lijden en geduld: U brengt uw werk tot ere.

37 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 VUURWERK………. NU EVEN NIET

39 Mijn Heer, u bent de generaties door een vaste plek voor ons.
Psalm 90 psalmen voor nu Mijn Heer, u bent de generaties door een vaste plek voor ons. En u bent God geweest van het begin af aan. En nog daarvoor. U noemt ons stof en wij geven de geest. Wij zijn maar mensen, Heer, en duizend jaar is als een uur voor u; Wij zijn er zo geweest. U veegt de mensen weg. Wij zijn als gras, dat ’s ochtends groen de grond uit komt en dan vergeelt: een droom. En wie houdt ooit zijn dromen vast?

40 Uw woede is veel voor ons. U laat iedereen zien wat wij
Psalm 90 psalmen voor nu Uw woede is veel voor ons. U laat iedereen zien wat wij verkeerd hebben gedaan: Alles komt uit en alles ligt op straat. Uw woede maakt er straks een einde aan: Zeventig, tachtig jaar, meer niet. Dit is de vraag: hoe pijnlijk snel verslijt hier ons bestaan? Wie weet hoe groot uw woede is, vandaag? Wie kan die storm doorstaan? Leer ons begrijpen, HEER, Dat u het bent die onze dagen telt.

41 Wanneer wordt woede medelijden, HEER?
Psalm 90 psalmen voor nu Wanneer wordt woede medelijden, HEER? Wij horen toch bij u? laat ons uw liefde zien. Dan zingen wij ons lied voor u, steeds weer. De pijn heeft lang geduurd. Wilt u misschien Na al die tijd verdriet iets heerlijks voor ons doen? Laat ons voortaan uw grote goedheid zien. Hou van ons, Heer, want dan komt alles goed: Wat wij ook aanraken, wat wij beginnen, God. Hou van ons, Heer, want dan komt alles goed.

42 VUURWERK………. NU EVEN NIET


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google