De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAKE ACTION! MELD HET! Infoavond over het melden van discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAKE ACTION! MELD HET! Infoavond over het melden van discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders."— Transcript van de presentatie:

1 TAKE ACTION! MELD HET! Infoavond over het melden van discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders

2 Let’s get started • Wie zijn wij? • Interactie • GSM 2

3 Inhoud • Waarom is melden nuttig? • Homofoob/transfoob geweld • Waar kan ik het melden? • Wat is het? • Discriminatie • Waar kan ik het melden? • Wat is het?

4 Waarom is melden nuttig? • Je krijgt een luisterend oor, informatie over je rechten, hulp bij het zoeken naar een oplossing of herstel, praktische tips • De overtreders krijgen een duidelijk signaal: discriminatie of geweld tolereren we niet zomaar • Meten is weten: -Zonder cijfers blijft het probleem onzichtbaar. -Meerdere gelijkaardige meldingen kunnen een structureel probleem aan de oppervlakte brengen -Cijfers kunnen het beleid overtuigen om actie te ondernemen. -Cijfers voor Gent:

5 Inhoud • Waarom is melden nuttig? • Homofoob/transfoob geweld • Waar kan ik het melden? • Wat is het? • Discriminatie • Waar kan ik het melden? • Wat is het?

6 Geweld: waar kan je het melden? • Politie • Meldpunt discriminatie Gent en het Interfederaal Gelijkekansencentrum (zelfde organisatie) • Bij mogelijke discriminatie, haatmisdrijven of hatespeech op grond van seksuele geaardheid • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (geslacht en transgender)

7 Wat moet je vermelden als je melding of aangifte doet? • Maak het concreet: Wie, Wat, Waarom, Waar, Wanneer, Wijze,… • Beschrijf de verschillende verantwoordelijkheden: wie was de aanstoker, wie voerde welke daad concreet uit... • Wat werd er letterlijk gezegd?

8 Wat moet je vermelden als je melding of aangifte doet? • Beschrijf de context: burenruzie, verkeersagressie, ken je de dader,... • Beschrijf eventuele lichamelijke letsels en geef een medisch attest hiervan mee • Beschrijf de materiële schade en geef bewijs mee (foto’s, vaststellingen door brandweer, garagehouder, …)

9 Waarop kan je letten als je de dader beschrijft? • Vermeld objectieve fysieke kenmerken: lengte, gestalte, geslacht, gelaatstrekken, haarkleur, … • Beschrijf kledij, eventuele tatoeages, juwelen, • Beschrijf hun toestand: onder invloed? • Vermeld welke taal ze spraken • Vermijd subjectieve beschrijvingen zoals “Noord- Afrikaans type”. Je riskeert hiermee op het verkeerde spoor terecht te komen.

10 Geweld: strafrechtelijke benadering BRSR Hoofddoel Vaststellen aansprakelijkheid voor geleden schade (individueel belang) Vaststellen misdrijf, m.n. inbreuk op de strafwet (maatschappelijk belang) MotorBenadeelde persoonOpenbare ministerie Bewijsvoering Benadeelde persoon event.gedeelde bewijslast Strafrechtelijk onderzoek vermoeden van onschuld (!) ResultaatVnl. schadevergoeding Gevangenisstraf/geldboete + event. vergoeding DiscriminatieOpzet niet noodzakelijkOpzet noodzakelijk Niet alle discriminatievormen kunnen ook strafrechtelijk gesanctioneerd worden (wel specifieke misdrijven)

11 Haatmisdrijf Waarom strafverzwaring? • Morele dimensie. Motief=haat • Niet alleen het slachtoffer, maar een hele bevolkingsgroep is geviseerd • Samenleving keurt dit zwaar af. Strafverzwaring is signaal: haat wordt niet aanvaard!

12 Haatmisdrijf Misdrijven met “verwerpelijke beweegreden” • Intentie! Haat, misprijzen of vijandigheid is één van de drijfveren voor bepaalde misdrijven zoals slagen en verwondingen, schuldig verzuim etc. • Strafverzwaring • Goede registratie is belangrijk!

13 Inhoud • Waarom is melden nuttig? • Homofoob/transfoob geweld • Waar kan ik het melden? • Wat is het? • Discriminatie • Waar kan ik het melden? • Wat is het?

14 Discriminatie: waar kan je het melden? • Meldpunt discriminatie Gent van het Interfederaal Gelijkekansencentrum • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen • Soms ook politie

15 Discriminatie: burgerrechtelijke benadering

16 Enkele tips voor het melden van discriminatie • Bewaar zoveel mogelijk concreet bewijsmateriaal: e-mails, sms, foto’s, brieven, voicemails, printscreen van zaken op internet, … • Vraag getuigen of ze willen meewerken en noteer hun contactgegevens • Maak het concreet: Wie, Wat, Waarom, Waar, Wanneer, Wijze,…

17 Bij discriminatie Voorkeur voor buitengerechtelijke oplossing: onderhandeling of bemiddeling Gerechtelijk als het echt niet anders kan…

18 Het meldpunt discriminatie vandaag Drie taken Individuele meldingen behandelen Vormen, informeren en sensibiliseren Adviezen geven en aanbevelingen doen

19 Hoe kan ik een vraag/melding indienen? • Via het nummer 09/268.21.68 • Online op www.diversiteit.be, epost@cntr.be meldpunt.discriminatie@gent.bewww.diversiteit.beepost@cntr.be meldpunt.discriminatie@gent.be • Na een persoonlijke afspraak

20 Werkingsprincipes Wat kan ik verwachten? • Iedereen krijgt een antwoord • Grondige, onafhankelijke juridische analyse en advies • We ondernemen NOOIT actie zonder jouw akkoord • Praktische tips • “Dialoog als het kan, gerechtelijke stappen als het moet” • Gemotiveerd antwoord bij afsluiten van een dossier • Structurele opvolging van bepaalde problematieken

21 structurele van het Meldpunt samen met lokale partners Opvolging Dag tegen Racisme (voor 2015) met diverse lokale parnters Partner in de denktank homofobie (homofobe haatmisdrijven)  Meld-het avond, actie internationale dag tegen homofobie, samenwerking met politie en parket op basis van de Omzendbrief 13/2013 Driehoeksoverleg discriminatie in de horeca (politie – MP – horecacoach Bart Inghelbrecht)  sms-8989 Uitvoering actieplan discriminatie in de huisvesting  studiedag samen met de Stad Gent op 23 oktober

22 Facts & figures Centrum Surf naar www.diversiteit.be voorwww.diversiteit.be • Jaarverslagen discriminatie • Cijfers over aantal meldingen en dossiers • Onderhandelde oplossingen • Rechtspraak • Uitgebreide info over wetgeving • Brochures en campagnemateriaal

23 Vragen? Opmerkingen? Meldpunt.discriminatie@gent.be Sofie D’Hulster 09/268.21.68 marieke.arnou@cntr.be of 02 212 30 53


Download ppt "TAKE ACTION! MELD HET! Infoavond over het melden van discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders."

Verwante presentaties


Ads door Google