De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengsten studiereis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengsten studiereis"— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengsten studiereis
Finland 2013 Kwaliteitszorg met impact op de werkvloer

2 Opzet Studiereis Centrale vraag:
Hoe kunnen instellingen en teams kwaliteitszorg zo vormgeven dat dit een duurzaam effect heeft op de werkvloer? Opzet: Finland als voorbeeld Goede vertegenwoordiging gehele MBO veld Resultaat: advies op alle niveaus in het MBO

3 Impressie

4 Een paar kernwoorden Het gaat om leren i.p.v. onderwijzen Gedeeld waardenpatroon bij management en docententeam Vanuit vertrouwen werken aan onderwijskwaliteit Kwaliteit zit in mensen, niet in systemen Vanuit leervraag en talent een vak leren

5 Doel van deze workshop Delen van de opbrengsten
Ideeën verzamelen om verder te gaan met de opbrengsten Opzet workshop Delen van de opgedane inzichten tijdens de studiereis Vertaling van deze inzichten naar de Nederlandse situatie Vervolgacties uitdenken

6 Het delen van de opgedane inzichten
Zijn een impressie van het reisgezelschap Dienen geplaatst te worden in Finse context en cultuur Kader om inzichten te presenteren De context De onderwijsvisie De organisatie van het onderwijs De positie van de docent Het handelen van docenten en managers

7 Het Finse onderwijs Gelijk basisonderwijs voor iedereen van 7 t/m 16
Twee vervolgopties die beide toegang geven tot universiteit: Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs Nationaal, breed curriculum met veel ruimte voor scholen, teams en docenten om dit verder in te vullen Holistisch curriculum gericht op persoonlijke ontwikkeling en leven lang leren Toetsing is vooral ontwikkelingsgericht i.p.v. summatief Hoog opgeleide docenten, hoge waardering voor het vak

8 De context Finland: Groot land met kleine scholen in de regio
Aandacht voor onderwijs als dé manier om als mens en land te ontwikkelen Een cultuur van vertrouwen, gezagsgetrouw en risicomijding Waarden gedreven mensen met gelijkheid en verantwoordelijkheid voor iedereen

9 Breed gedeelde onderwijsvisie
Gelijke onderwijskansen voor iedereen Een onderwijssysteem gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid Twee leerroutes: algemeen en beroepsgericht secundair onderwijs Hoog opgeleid personeel Focus op leven lang leren

10 De organisatie van het onderwijs
Helder en vast beleid over meerdere jaren Sturen i.p.v. controleren Vaste bekostiging door vooraf bepaald maximaal aantal studenten per school (ligt hoger dan in NL maar let op prijspeil Finland en extra wettelijke verplichtingen zoals zorg in school) Teams gebruiken data om onderwijs te verbeteren Performance-based funding (3%) gebaseerd o.a. op diplomarendement en investering in professionalisering van docenten Grote betrokkenheid gemeente en regio Relatief veel kleine scholen

11 De positie van de docent
Vak van docent is hoog gewaardeerd, beroepstrots groot Goede lerarenopleiding MBO specifiek met aandacht voor reflectie (waarom maak ik deze keuze?) en vertaalslag beoogd eindniveau naar passend curriculum en leertraject Selectie aan de poort bij lerarenopleiding Minimaal 3 jaar werkervaring is toelatingseis Vrijheid om eigen tijd in te delen Kwaliteit zit in mensen, niet in systemen Teammanager en team hebben gedeelde werkelijkheid (geen wij-zij)

12 Het handelen Leren i.p.v. onderwijzen Starten vanuit leervraag student
Professionele houding Reflectie vanuit realiseren leerwinst bij student Ruimte laten voor talenten Dialoog op alle lagen

13 Opvallende verschillen met NL
Geen focus op systeem van borging eindniveau opleidingen Weinig verantwoording, weinig systemen Relatief weinig aandacht voor ambitie en stellen van doelen Geen competitie Mogelijkheid om beste docenten te selecteren Geen ja-maar cultuur, gericht op eigen cirkel van invloed Geen focus op vastgesteld minimumniveau voor kwaliteit (komt meer aandacht voor via performance based funding)

14 Vertalen inzichten naar Nederland
Korte uitwisseling: Wat valt u op ? Waar ligt volgens u het aangrijpingspunt voor Nederland?

15 Vertaling naar Nederlandse MBO
3 hoofdlijnen: De professionele houding van de docent verder versterken door het versterken van reflectie op eigen handelen, gebruiken van evaluatiegegevens van stakeholders vaardigheden zoals begeleiden en counseling voor zowel huidige lerarenkorps als leraren in opleiding Het werken aan kwaliteit op teamniveau verder versterken, stimuleren en faciliteren Kwaliteitsmanagement en -stimulering herzien, uitbreiden en verder ontwikkelen

16 Uitwisselen suggesties:
Op basis inzichten vanuit Finland: Hoe kunnen we het leren van MBO-studenten in Nederland verder stimuleren? Hoe kunt u als leidinggevende of bestuurder teams hierin ondersteunen? Foto impressie Finland reis tonen tijdens uitwisseling

17 Verbinding zoeken met actuele zaken
Focus op vakmanschap Professioneel statuut Professionaliseringsagenda leraren Studentenpanels Uitstroomrichting lerarenopleiding docent MBO Kwaliteitsverbetering trajecten pedagogisch didactisch getuigschrift

18 Vervolgacties Vervolgbijeenkomst delegatie:
uitkomsten Finlandreis en vandaag verder aanscherpen koppeling leggen naar al in gang gezette ontwikkelingen Adviesgroep NCP EQAVET en doorvertaling naar werkplan 2014 Leergang kwaliteitsmanagement- en ontwikkeling NCP EQAVET en MBO 15 Mogelijke doorvertaling naar beleid OCW

19 Delegatie Mieke Veenink (docent Graafschap College)
Michiel Steegers (student, JOB) Yvonne van der Heijden (locatiedirecteur Landstede) Rob Texier (onderwijsmanager MBO Amersfoort) Ruud Rabelink (CvB SintLucas) Theo Douma (CvB ROC Nijmegen) Geert Wammes (MBO Raad) Natasja Kroon (NRTO) Louise van de Venne (ecbo) Rini Weststrate (MBO 15, MBO Academie, Netwerkschool) Thea van den Boom (Ministerie OCW) Bas Derks (Ministerie OCW) Bert Lichtenberg (Inspectie voor het Onderwijs) Marloes van Bussel (NCP EQAVET) Alie Kamphuis (NCP EQAVET)


Download ppt "Opbrengsten studiereis"

Verwante presentaties


Ads door Google