De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werklastmeting in de praktijk Veerle Conings Instituut voor de Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werklastmeting in de praktijk Veerle Conings Instituut voor de Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Werklastmeting in de praktijk Veerle Conings Instituut voor de Overheid

2 Echo’s

3 Opbouw 1.Waarom werklastmeting ? 2.Hoe ziet werklastmeetsysteem eruit? 3.Wat zijn de procesfases? 4.Wat maakt dat de werklastmeting slaagt?

4 Opbouw 1.Waarom werklastmeting ? 2.Hoe ziet werklastmeetsysteem eruit ? 3.Wat zijn de procesfases ? 4.Wat maakt dat de werklastmeting slaagt ?

5 Doelstellingen •De actuele personeelsbehoefte inschatten en budgetteren •Inzicht krijgen in de manier waarop het werk wordt georganiseerd •Collectief nadenken over de werkbelasting of het werkcomfort •Evenredige verdeling van het werk •NOOIT EXPLICIET: Individuele prestaties in kaart brengen en ondermaatse prestaties opsporen

6 Opbouw 1.Waarom werklastmeting ? 2.Hoe ziet werklastmeetsysteem eruit ? 3.Wat zijn de procesfases ? 4.Wat maakt dat de werklastmeting slaagt ?

7 2 systemen: ‘volumes’ of ‘tijden’ a) Volumes: Gemiddeld aantal dossiers per persoon •Veronderstelling: Men werkt op zelfde manier, zelfde werkmethode •Geen rekening met complexiteit dossiers •Geen zicht op niet-dossiergebonden tijd •Geen ruimte voor verbetering

8 Normen maken: vb MUNAS ArrestenEffectief aantal magistraten Aantal per magistraat Antwerpen8.40843196 Brussel8.28749169 Gent7.54545167 Liège5.85632183 Mons3.79723165 Totaal33.889195173

9 2 systemen: ‘volumes’ of ‘tijden’ b) Tijd besteed aan een dossier Van input naar output: wordt opgedeeld in activiteiten waaraan tijden gekoppeld worden •Inzicht in knelpunten in organisatieprocessen •Mogelijkheid tot verbetering •Zicht op arbeidsorganisatie •Zicht op dossier- en niet-dossiergebonden tijd

10 Kernelementen Werklastmeting a.Hoeveelheid werk (volume) bepalen b.Tijdsnorm bepalen c.Dossiergebonden tijd bepalen d.Personeelsbehoefte bepalen en procesverbeteringsvoorstellen formuleren

11 c. Dossiergebonden tijd Totale werktijd (bruto besteedbare tijd / jaar / VTE) 1976 uren (52 weken * 38 uren) Minus onbeschikbare tijd (verlof, feestdagen, ziekte, …) Minus 376 uren Beschikbare tijd1600 uren Minus tijd voor niet- dossiergebonden activiteiten Minus 400 uren Dossiergebonden tijd (per VTE per jaar) 1200 uren

12 d. Personeelsbehoefte Werklast van de organisatie (tijd p1* volume p1 + tijd p2 * volume p2 + …) Gemiddelde dossiergebonden tijd per VTE per jaar

13 Opbouw 1.Waarom werklastmeting ? 2.Hoe ziet werklastmeetsysteem eruit ? 3.Wat zijn de procesfases ? 4.Wat maakt dat de werklastmeting slaagt ?

14 Procesfases a)Fase 1: Sensibiliseren, draagvlak creëren b)Fase 2: Het instrument ontwikkelen c)Fase 3: Werklastmeting uitvoeren d)Fase 4: Perceptie van de werklast e)Fase 5: Integratie van resultaten uit fase 3 en 4

15 a) Fase 1: Sensibiliseren •De meerwaarde van werklastmeting en de bezorgdheden over het thema op tafel krijgen •Ambassadeur worden van het project •Bezorgdheden ombuigen in: “het project zal niet evident zijn, maar we zijn ons bewust van de voordelen”

16 Risico’s vermijden vanuit volgende principes •GEEN instrument voor interne evaluatie, GEEN resultaten vrijgegeven per afdeling WEL gemiddelde werklast voor een werknemer •De werkgroepen werken een voorstel uit over het ‘hoe’, de stuurgroep bekrachtigt •Aandacht voor de perceptie van de werklast

17 b) Fase 2: Het instrument ontwikkelen •Wat gaan we meten? –Soorten dossiers oplijsten –Werkinhoud in activiteiten opdelen –Niet-dossiergebonden werk inventariseren •Hoe gaan we meten? –Methode voor dossiergebonden werk –Methode voor niet-dossiergebonden werk

18 b) Fase 2: Hoe gaan we meten? •Dossiergebonden werk –Tijdschrijven op een timesheet –Tijdschatten in werkgroepen –Combinatie •Niet-dossiergebonden werk –Tijdschrijven op een timesheet –Tijdschatten in werkgroepen –Combinatie –Benchmarking van soortgelijke organisaties

19 c) Fase 3: Werklastmeting uitvoeren In functie van de keuzes uit fase 2

20 d) Fase 4: Perceptie van de werklast In groep nadenken over de kwaliteit van de werkorganisatie en de perceptie van de werklast –Stressbeleving –Motiverende arbeidsinhoud –Teamwerk –Vervangingsbeleid bij ziekte –…

21 e) Fase 5: Resultaten Integratie van resultaten uit fase 3 en 4 en intern debat over de resultaten

22 Opbouw 1.Waarom werklastmeting ? 2.Hoe ziet werklastmeetsysteem eruit ? 3.Wat zijn de procesfases ? 4.Wat maakt dat de werklastmeting slaagt ?

23 Wat maakt dat de werklastmeting slaagt? a)Open communicatie en betrokkenheid b)Tweeledige rol: expert én procesbegeleider c)Participatieve werkvormen d)Eenvoudig, hanteerbaar instrument e)Breng de meerwaarde voor het individu in kaart f)Anonieme verwerking van gegevens, het gaat over de organisatie, niet het individu

24 Contact Dank u Voor info: veerle.conings@soc.kuleuven.be vormingscoördinator


Download ppt "Werklastmeting in de praktijk Veerle Conings Instituut voor de Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google