De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIP AI Congres 12 maart 2010 HANDOUT Presentatie Links & literatuurtips Johan de Veer psycholoog nip Belastingdienst/CKC/Organisatieadvies

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIP AI Congres 12 maart 2010 HANDOUT Presentatie Links & literatuurtips Johan de Veer psycholoog nip Belastingdienst/CKC/Organisatieadvies"— Transcript van de presentatie:

1 NIP AI Congres 12 maart 2010 HANDOUT Presentatie Links & literatuurtips Johan de Veer psycholoog nip Belastingdienst/CKC/Organisatieadvies j.de.veer@belastingdienst.nl Johan.de.veer@gmail.com Links: http://nl.linkedin.com/in/johandeveer http://www.ikhono.nl http://www.positivityratio.com http://www.unc.edu/peplab/home.html Literatuur tips (zie ook mijn readinglist op Linkedin) Positivity: Top-Notch Research Reveals the 3 to 1 Ratio That Will Change Your LifePositivity: Top-Notch Research Reveals the 3 to 1 Ratio That Will Change Your Life by Barbara Fredrickson Appreciative Inquiry: Change at the Speed of ImaginationAppreciative Inquiry: Change at the Speed of Imagination by Jane Magruder Watkins, Bernard J. Mohr Thin Book of Appreciative Inquiry (2nd edition) (Thin Book Series)Thin Book of Appreciative Inquiry (2nd edition) (Thin Book Series) by Sue Annis Hammond Happiness: Lessons from a New ScienceHappiness: Lessons from a New Science by Richard Layard The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You WantThe How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want by Sonja Lyubomirsky Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New DisciplinePositive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline by JE Dutton, RE Quinn, KS Cameron

2 B/CKC Organisatieadvies - Johan de Veer – 2010

3 Johan de Veer PSYCHOLOOG NIP Organisatieadviseur Onderzoeker

4 B/CKC Organisatieadvies - Johan de Veer – 2010

5

6 WERKEN VANUIT VERTROUWEN HORIZONTAAL TOEZICHT GELUK OP HET WERK WAARDEREND ONDERZOEKEN STERKE PUNTEN ONTWIKKELEN

7

8 B/CKC Organisatieadvies - Johan de Veer – 2010

9

10 appreciative inquiry lessen van successen

11

12 De lessen van successen •Theorie & onderzoek •Hard en/of Soft •Duimen en vingers •Beelden en emoties •Denken, gedrag en effect •Toepassing & ervaringen •Geluk op het werk •Filmpje •½ uur

13 ‘Soft’ en/of ‘Hard’ Appreciative Inquiry AI Positive Organizational Scholarship POS Positive Organizational Behavior POB Positieve Psychologie Solution Focus Well Being, Happiness Resultaat & Effect

14 Bedrijven met tevreden medewerkers halen beter resultaat. Correlatie Arbeidssatisfactie- Bedrijfsresultaat =.30 (Judge e.a.) Organisaties met ‘High performance HRM practices’ doen het qua bedrijfsresultaat en concurentiepositie beter (Pfeffer, Huselid) Bedrijven met ‘optimistische’, ‘positieve’ mensen (Hope, Confidence, Resilience, Optimism) presteren beter. Reorganisaties verlopen o.a. succesvoller. (Quinn e.a.) Mensen die ‘kunnen doen waar ze goed in zijn’ zijn meer betrokken en tevredener. Resulterend in meer klanttevredenheid, productiviteit en winst en minder ziekte, verloop en ongevallen. (Buckingham & Clifton; Gallup)

15 Burgers Vertrouwen Politiek/Overheid PUBLIC SECTOR SERVICE VALUE CHAIN Medewerkers Satisfactie & betrokkenheid Burgers Service Resultaat Behandeling Redelijkheid Kennis en kundigheid Doorlooptijd Extra ‘Mile’ Collegialiteit, samenwerking Management & Leiderschap Werkbelasting Ontwikkelmogelijkheden Zelfstandigheid, Autonomie Faciliteiten, Organisatie werk Van ‘waarde’ zijn voor klant Brian Marsdon Ralph Heintzman James Heskett Macrofactoren - Sociale - Culturele - Politieke

16 Onze taal is onze werkelijkheid!

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Als je weet wat je hebt, kun je beter praten over wat kan!’

28 B/CKC Organisatieadvies - Johan de Veer – 2010

29 KRIMP & BEZUINIGING Bedrijfsjournalistiek Wie is je buurman/vrouw? Krachtenwolk Fantasie, Droom & Perspectief? Motto & Plan Journalistiek bedrijf

30 Er zijn meer werkelijkheden. Waardeer de verschillen!

31 REORGANISATIE/FUSIE 3 partijen komen er niet uit ‘Oude’ teams - ‘Nieuwe’ teams - ‘Inrichters’ Wat is onze kracht? Waar zijn we trots op? Minipresentaties Toekomstbeelden/Dromen Samen plannen maken Project agenda in 2 uur gereed

32 Er is meer vertrouwen in de toekomst als je je verleden kan meenemen !

33 VISIE & MISSIE SOVA Trainers & Taaldocenten AI interviews met klanten Beelden, complimenten, resultaten Successen vieren Slogans & Proposals Elevator pitches ORGANISATIEADVISEURS

34 Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.

35

36 BROADEN & BUILD THEORY OF POSITIVE EMOTIONS Professor Barbara L. Fredericksen

37 POSTIEVE EMOTIES •‘Verbreden’ aandacht en denken ‘Broaden’ hypothese •‘Herstellen’ effect negatieve emoties ‘Undo’ hypothese •‘Bouwen’ persoonlijke krachten ‘Build’ hypothese

38 De kracht van positieve emoties •Positieve emoties (geluk, interesse, hoop, vreugde, tevredenheid, liefde) ‘verbreden’ je bewustzijn, aandacht en denken. •Positieve emoties zijn een goed medicijn tegen de ‘beperkende’ effecten van negatieve emoties. •Positieve emoties verbreden en stimuleren nieuwe, onderzoekende gedachten en acties. In de tijd leidt dit tot kennis en vaardigheden (fysiek, intellectueel, psychologisch, sociaal) BROADEN UNDO BUILD

39 Thought - Action Tendencies •AngstVluchten •WoedeAanvallen •SchaamteWegduiken •VerdrietTerugtrekken •PlezierSpelen •InteresseOnderzoeken •AffectieToenaderen •Liefde‘Breed spectrum

40

41 Als je gelooft in je dromen, kun je wonderen verrichten

42 GELUK OP HET WERK GELUL MET EEN K GELUKT ZONDER T

43

44 TEAMSCAN GELUK OP HET WERK Openheid en vertrouwen Vrijheid en zelfstandigheid Zin en betekenis Kracht en competenties Ontwikkeling en groei Balans Werk-Prive Optimisme Geloof in eigen kunnen Zekerheid en duidelijkheid Gelukkig op het werk

45 Openheid en vertrouwen Kunnen zeggen wat je wilt. Uit kunnen spreken wat je denkt. Gevoelens en meningen vrij kunnen uiten. Veiligheid en vertrouwen ervaren. Vrijheid en zelfstandigheid Ruimte om eigen keuzes te maken in het werk. Vrijheid voelen om dingen te doen zoals jij ze wilt aanpakken. Een goed evenwicht tussen zelf kunnen sturen en je laten sturen Zin en betekenis Zinvol en betekenisvol werk. Zinvolle bijdrage kunnen leveren in het werk. Werk hebben dat belangrijk is voor jezelf en anderen. Trots kunnen zijn op je werk en wat je doet. Kracht en competenties Het gevoel ergens goed in te zijn. Iets hebben wat jouw ‘ding’ is. Kunnen doen waar je goed in bent. Erkenning en waardering ervaren voor je werk, je inbreng en je kwaliteiten. Ontwikkeling en groei Het gevoel vooruit te gaan. Je te ontwikkelen in je werk, je functie of vak. Te groeien in je werk en te merken dat je je ontwikkelt en iets bereikt. Balans Werk-Prive Goed evenwicht tussen werk en privéleven. Mooie balans in de diverse levensgebieden: Werk – Privé (gezin, relaties) – Gezondheid – Levensloop. Optimisme Positieve kijk op het leven en je werk(situatie). Acceptatie voor het verleden, tevreden met het heden, optimisme over de toekomst. Geloof in eigen kunnen De controle over je (werk)situatie voelen. Eigen invloed ervaren op je leven en werksituatie. In actie kunnen en durven komen. Zelfvertrouwen. Werken aan je eigen geluk. Zekerheid en duidelijkheid Niet bang (hoeven) zijn voor je positie. Voldoende rust en duidelijkheid ervaren in je werk(situatie). Steun en begeleiding krijgen. Verbondenheid voelen met collega’s en organisatie. Gelukkig op het werk Plezier hebben in wat je doet, hoe je het doet, met wie je het doet en waarom je het doet. Tevreden zijn met wat je hebt, wie je bent en wat binnen je bereik ligt. Je gelukkig voelen.

46

47

48

49

50

51 Neem het beste uit het verleden mee!

52 LESSEN VAN SUCCESSEN Samenwerken:Vertrouwen en contact Beoordelen:Focus op kracht Ontwikkelen:Op basis van ‘growth mindset’ Veranderen:Behouden wat werkt Communiceren: ‘Be good & Tell’ Dienstverlenen:Direct contact Onderzoeken:Waarderend perspectief Leidinggeven:Hoop, Perspectief, Koers Bedrijfsproces:Werken vanuit vertrouwen

53 Je krijgt wat je bestelt!

54 Validation

55 ?!

56 Elke vraag is een actie met gevolgen!


Download ppt "NIP AI Congres 12 maart 2010 HANDOUT Presentatie Links & literatuurtips Johan de Veer psycholoog nip Belastingdienst/CKC/Organisatieadvies"

Verwante presentaties


Ads door Google