De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 M. Parkinson: Klinimetrie Ronald Meijer, revalidatiearts-epidemioloog Karin Dankoor, revalidatiearts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 M. Parkinson: Klinimetrie Ronald Meijer, revalidatiearts-epidemioloog Karin Dankoor, revalidatiearts."— Transcript van de presentatie:

1 1 M. Parkinson: Klinimetrie Ronald Meijer, revalidatiearts-epidemioloog Karin Dankoor, revalidatiearts

2 2 Revalidatie bij M. Parkinson Ron Meijer Academisch Ziekenhuis Nijmegen 8 april 1997

3 3 Literature

4 4 Inhoud •Meetniveau’s instrumenten •Keuze van een schaal •Toepassing instrumenten •Uitgangspunten/doelen klinimetrie •Wat hebben we? •Commentaar

5 5 Meetniveau’s instrumenten •Ziekte •Functies/structuren •Aktiviteiten –fysiek, psychisch, sociaal functioneren; coping vaardigheden) •Probleemervaring/participatie •Satisfactie met roluitoefening •Algeheel welbevinden (geluk)

6 6 Meetniveau’s instrumenten •Partner en mantelzorger •Zorgzwaarte –Verpleegkundig –Psychisch

7 7 Meetinstrumenten Keuze van een schaal •Ziekte-specifieke  Generieke metingen •Diagnostische, prognostische en evaluatieve instrumenten •Klinimetrische eigenschappen •Domeinspecifiek  Gemengde index •Specifieke onderzoeksvraag •Beschikbare mogelijkheden •Eigenschappen specifieke studiepopulatie

8 8 Assessment instrumenten Schaalontwikkeling •Basale concepten •Het ontwerpen van de items •Typen schalen

9 9 Schaalontwikkeling Basale concepten Validiteit • face • content •construct (convergent en discriminant) • criterion (concurrent en predictive) Betrouwbaarheid •interne consistentie > 0,7 en < 0,9 •stabiliteit > 0,5 –Inter-observer –Intra-observer –Test-hertest

10 10 Schaalontwikkeling Het ontwikkelen van de items •Bestaande schalen, die volledig aan het doel beantwoorden? •Items overnemen uit bestaande schalen •Content validiteit; Generiek  specifiek •Vijf verschillende bronnen voor nieuwe items –Proefpersonen of patienten –Klinische observatie –Theorie –Wetenschappelijk onderzoek –Meningen van experts

11 11 Schaalontwikkeling Typen schalen Typen variabelen – Categorische scores: nominaal en ordinaal – Continue scores: interval en ratio •Directe schattingsmethoden (VAS, Likert) •Vergelijkende methoden (Guttman, GAS) •Econometrische methoden (Von Neumann- Morgenstern standard gamble, time tradeoff technique) –Multidimensionele technieken

12 12 Toepassing van instrumenten •Alleen indien noodzakelijk •Geen somscores •Uniformiteit in schaalgebruik •Evidence based •Scholing •Maak een overzicht/grafiek

13 13 Eigenschappen instrument dat de behandeling stuurt •betrouwbaarheid en validiteit •grote gevoeligheid voor verandering •scores op ziekte, stoornis, beperking en probleemervaring nivo met onderlinge relaties •gebruikers vriendelijk en overzichtelijk •patiënt vriendelijk •scoren niet tijdrovend

14 14 Ideale assessment Indeling in 4-5niveau’s •Hoofditem op niveau beperkingen/ probleemervaring •Subitem op basaler niveau beperkingen /probleem ervaring •Niveau funkties/structuen •Niveau ziekteprocessen •Niveau participatie/kwaliteit van leven

15 15 Voorwaarden voor diagnostiek, prognostiek en behandeling •Wensen van patient •Op welke niveau’s afwijkingen: =, ,  •Op welke niveau’s is therapie mogelijk, te beginnen bij het ziekteniveau •Welke mogelijke causale therapieën op de diverse niveau’s •Mogelijke compensatiestrategieen

16 16 Uitgangspunten/doelen Klinimetrie 1 •uitwisselbaarheid van patiënten gegevens voor behandeling en w.o. •toepassen van instrumenten met de beste psychometrische kwaliteit •toepassen van instrumenten met de beste klinische toepasbaarheid •uniformiteit in basale klinimetrie; meertrapsraket •vrijheid om extra toe te passen wat men wil •longitudinale data-analyse: start in begin fase, vervolg in chronische fase •per fase afhankelijk van doelstelling specifieke instrumenten

17 17 Uitgangspunten/doelen Klinimetrie 2 8.meten bij start revalidatiefase en bij eind revalidatiefase; nazorgmeting 9.meten op alle niveaus: Z, F/S, A, participatie, kwaliteit van leven, ook op niveau van caregiver/mantel, verpleegkundige/psychische zorgzwaarte 10.keuze van relevante uitkomstmaten, zoals woonsituatie na 1 jaar, zelfredzaamh ADL/HDL

18 18 Uitgangspunten/doelen Klinimetrie 3 •antwoord op fundamentele vragen: generieke en specifieke instrumenten •beoordelen van nieuw ontwikkelde instrumenten voor toepassing •(initieren van) ontwikkelen van nieuwe instrumenten

19 19 Anamnese Wat hebben we? •Vragenlijst PSK (patient specifieke klachten): basale en complexe aktiviteiten •Vragenlijst Valgeschiedenis •Val agenda •Globaal ervaren effect (verbeteractiviteit) •Borgschaal (subjectieve belasting tijdens oefenen) •Logboek

20 20 Meetinstrumenten Wat hebben we? •Ziekte / Biologie –Leeftijd –Comorbiditeit (Liu Index/CIRS) •Activiteiten –BartheI Index –SCOPA-COG (MMSE) –Communicatie (spraak/schrift) –Ernstige gedragsmatige problemen (DSM IV) –SCOPA-PS –Timed up and go test (TUG) –Parkinson activiteitenschaal gemodificeerd (PAS) –LASA physical activity questionnaire (LAPAQ)

21 21 Meetinstrumenten Wat hebben we? •Participatie/Kwaliteit van leven –PDQ-39 •Functies/structuren –Balans (retropulsietest) –Stemming (HADS) –Falls Efficacy Scale (gemodificeerd): bezorgdheid –SCOPA-AUT –SCOPA-SLEEP –SPES/SCOPA subsectie “motorische complicaties”

22 22 Meetinstrumenten Wat hebben we? •Functies/structuren –6 min. looptest (conditie) –10 m looptest: comfortabele loopsnelheid –Freezing of gait questionnaire (FOG) •Zorgzwaarte –NPDS (Northwick Park Dependency Scale)

23 23 Meetinstrumenten Wat hebben we? Ja / nee7.Financiële middelen SNS  1 uit 0/1/2/3/4 6.SNS Ja / nee5.Beschikbaarheid professionele zorg Ja / nee Sociale situatie, algemeen Ja / nee4.Aangepast Woning Ja / nee3.Aanwezigheid Ja / nee2.Bereidheid COOP-W  16 uit 20 1.COOP-WONCA Thuisfront

24 Parkinson Disease Clinimetric Guideline N 4 J N J J 8 J J 19 4 7 0 20 J J 2 50 26 100 N J J J N 7 10 Financ.CES-DMMSE.t SNSMIBI Prof.ZorgTCTP.CES-D WoningTremorP.HAC Aanw.RigiditeitP.BI Bereidh.HypokinesieComorbiditeit CO-WODSM IVMedicatie SPES/SCOPA Compl SANH & Y Urine-inc.MMSE.oLeeftijd

25 25 Meetinstrumenten Commentaar •Hoehn en Yahr is geen goede schaal •SPES/SCOPA is geen goede schaal •Medicatie •Parkinsondagboek voor motorische fluctuaties •PPRS •Kosten vragenlijst

26 26 We hebben nog veel te doen


Download ppt "1 M. Parkinson: Klinimetrie Ronald Meijer, revalidatiearts-epidemioloog Karin Dankoor, revalidatiearts."

Verwante presentaties


Ads door Google