De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat
ICF en klinimetrie Vera Schepers Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat 21 april 2007

2 Meetinstrumenten kiezen
Wat wil ik meten? Wat is het doel van de meting? Wat is de betrouwbaarheid? Wat is de validiteit? Wat is de responsiviteit?

3 Wat wil ik meten?

4

5 Veel keuze aan functionele maten!
BI RMI NHP FAI RMA CMSA BBS EQ5D SASIP30 SF36 TUG SSQL FIM SIS RHS Salter et al, Disabil Rehabil 2005

6 Persoonlijke factoren
ICF Aandoening, ziekte Functie & structuur Activiteiten Participatie Binnen de revalidatie is dit model erg bekend. Ik weet niet of voor de deelnemers uit de verpleeghuizen dit model bekend is. Daarom wil ik het kort langs lopen. ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health. Dit model is gemaakt door de WHO en het is een manier om de gevolgen van een ziekte in kaart te brengen. De aandoening heeft gevolgen voor het functioneren op veel gebieden: het eerst zijn de structuur en functies van het lichaam. Een CVA heeft bv tot gevolg een hemiparese. Het tweede niveau zijn de activiteiten: een voorbeeld daarbij is een CVA heeft invloed op de mate van zelfverzorging. Het derde niveau is maatschappelijke participatie, een CVA heeft vaak gevolgen voor de werksituatie. Naast de aandoening zijn ook persoonlijke en omgevingsfactoren van invloed op het functioneren: bv de leeftijd en het hebben van een partner. Op dit model zal ik herhaaldelijk terugkomen in de presentatie. Persoonlijke factoren Omgevings factoren

7 ICF Functioneren Factoren Functies (b) en
anatomische eigenschappen (s) Activiteiten en participatie (d) Factoren Externe factoren (e) Persoonlijke factoren

8 Activiteiten en participatie
D1 leren en toepassen van kennis D2 Algemene taken en eisen D3 Communicatie D4 Mobiliteit D5 Zelfverzorging D6 Huishouden D7 Tussenmenselijke interacties en relaties D8 Belangrijke levensgebieden D9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven

9 ICF als classificatiesysteem
Activiteiten en participatie (d) Mobiliteit (d4) Uitvoeren van transfers (d420) Uitvoeren van transfers inzit (d4200) Belangrijke levensgebieden (d8) Betaald werk (d850) Deeltijd werk (d8501)

10 Koppeling meetinstrument aan ICF
Onderdelen van items gekoppeld Voorbeeld: Nottingham Health Profile, item 36: Ik heb pijn wanneer ik trap loop. Pijn b280: b - body functions 2 – sensorische functies en pijn 80 - pijngewaarwording Traplopen d4551: d activiteiten en participatie 4 – mobiliteit 55 – zich verplaatsen 1 - klimmen

11 Inhoud bestuderen met ICF
BI RMI NHP FAI RMA CMSA BBS EQ5D SASIP30 SF36 TUG SSQL FIM SIS RHS Salter et al, Disabil Rehabil 2005

12 Resultaten 15 functionele meetinstrumenten
14/15 instrumenten gekoppeld aan ICF In 364 items zaten 471 onderdelen

13 Resultaten

14 Resultaten

15 Resultaten - mobiliteit
In 14/15 meetinstrumenten Focus totaal op mobiliteit: Berg Balance Scale (BBS) Rivermead Mobility Index (RMI) Timed Up and Go test (TUG)

16 Resultaten- een brede blik
Veel ICF domeinen binnen activiteiten en participatie component Stroke Specific Quality of Life scale (SSQL) Stroke Adapted Sickness Impact Profile 30 (SASIP30) Stroke Impact Scale (SIS) Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF36)

17 Resultaten-keuze ICF categorie BI FAI RMI SIP30 SSQL Functies
Leren en toepassen kennis Algemene taken en eisen Communicatie Mobiliteit Zelfverzorging Huishouden Relaties Belangrijke levensgebieden Maatschappelijk leven

18 Op zoek naar andere maten….
Meeste aandacht voor mobiliteit en zelfzorg Past bij (klinische) revalidatiefase Minder aandacht voor relaties, werk en vrijetijdsbesteding Belangrijk in chronische fase Op zoek naar andere maten…….. Impact op Participatie en Autonomie Life Satifaction Questionnaire

19 IPA Impact op Participatie en Autonomie 39 items 5 punts schaal
Geen probleem-groot probleem Beperkingen en probleemervaring Domeinen Autonomie binnenshuis, Familierol, autonomie buitenshuis, sociale relaties, werk en opleiding Voorbeelden van items: De omgang met mensen die me dierbaar zijn is… De mogelijkheid om mijn werk uit te voeren zoals ik het wil is… In hoeverre vindt u de invloed van uw gezondheid of beperkingen op uw (vijwilligers)werk een probleem?

20 Lisat-9 Life Satisfaction Questionnaire 9 items 6 punts schaal
Zeer onbevredigend – zeer bevredigend Voorbeelden van items: De wijze waarop ik mijn vrijetijd besteed is… Mijn financiele situatie is… Mijn relatie met mijn partner is…

21 Conclusie Kies aan de hand van je vraagstelling ICF handig model om wegwijs te worden in de inhoud van meetinstrumenten Denk ook eens aan nieuwe meetinstrumenten


Download ppt "Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google