De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICF en klinimetrie Vera Schepers Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat 21 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICF en klinimetrie Vera Schepers Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat 21 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 ICF en klinimetrie Vera Schepers Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat 21 april 2007

2 Meetinstrumenten kiezen ► Wat wil ik meten? ► Wat is het doel van de meting? ► Wat is de betrouwbaarheid? ► Wat is de validiteit? ► Wat is de responsiviteit?

3 Wat wil ik meten?

4

5 BI BBS RMI EQ5D FIM CMSA TUG NHP SSQL RHS FAI SASIP30 SIS RMA SF36 Veel keuze aan functionele maten! Salter et al, Disabil Rehabil 2005

6 ICF Aandoening, ziekte Activiteiten Functie & structuur Participatie Omgevings factoren Persoonlijke factoren

7 ICF ► Functioneren •Functies (b) en anatomische eigenschappen (s) •Activiteiten en participatie (d) ► Factoren •Externe factoren (e) •Persoonlijke factoren

8 Activiteiten en participatie ► D1 leren en toepassen van kennis ► D2 Algemene taken en eisen ► D3 Communicatie ► D4 Mobiliteit ► D5 Zelfverzorging ► D6 Huishouden ► D7 Tussenmenselijke interacties en relaties ► D8 Belangrijke levensgebieden ► D9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven

9 ICF als classificatiesysteem ► Activiteiten en participatie (d) •Mobiliteit (d4) •Uitvoeren van transfers (d420) •Uitvoeren van transfers inzit (d4200) •Belangrijke levensgebieden (d8) •Betaald werk (d850) •Deeltijd werk (d8501)

10 Koppeling meetinstrument aan ICF ► Onderdelen van items gekoppeld ► Voorbeeld: Nottingham Health Profile, item 36: ► Ik heb pijn wanneer ik trap loop. ► Pijn b280: •b - body functions •2 – sensorische functies en pijn •80 - pijngewaarwording ► Traplopen d4551: •d activiteiten en participatie •4 – mobiliteit •55 – zich verplaatsen •1 - klimmen

11 BI BBS RMI EQ5D FIM CMSA TUG NHP SSQL RHS FAI SASIP30 SIS RMA SF36 Inhoud bestuderen met ICF Salter et al, Disabil Rehabil 2005

12 Resultaten ► 15 functionele meetinstrumenten ► 14/15 instrumenten gekoppeld aan ICF ► In 364 items zaten 471 onderdelen

13 Resultaten

14

15 Resultaten - mobiliteit ► In 14/15 meetinstrumenten ► Focus totaal op mobiliteit: •Berg Balance Scale (BBS) •Rivermead Mobility Index (RMI) •Timed Up and Go test (TUG)

16 Resultaten- een brede blik ► Veel ICF domeinen binnen activiteiten en participatie component •Stroke Specific Quality of Life scale (SSQL) •Stroke Adapted Sickness Impact Profile 30 (SASIP30) •Stroke Impact Scale (SIS) •Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF36)

17 Resultaten-keuze ICF categorieBIFAIRMISIP30SSQL Functies Leren en toepassen kennis Algemene taken en eisen Communicatie Mobiliteit Zelfverzorging Huishouden Relaties Belangrijke levensgebieden Maatschappelijk leven

18 Op zoek naar andere maten…. ► Meeste aandacht voor mobiliteit en zelfzorg •Past bij (klinische) revalidatiefase ► Minder aandacht voor relaties, werk en vrijetijdsbesteding •Belangrijk in chronische fase ► Op zoek naar andere maten…….. •Impact op Participatie en Autonomie •Life Satifaction Questionnaire

19 IPA ► Impact op Participatie en Autonomie ► 39 items ► 5 punts schaal •Geen probleem-groot probleem ► Beperkingen en probleemervaring ► Domeinen •Autonomie binnenshuis, Familierol, autonomie buitenshuis, sociale relaties, werk en opleiding ► Voorbeelden van items: •De omgang met mensen die me dierbaar zijn is… •De mogelijkheid om mijn werk uit te voeren zoals ik het wil is… •In hoeverre vindt u de invloed van uw gezondheid of beperkingen op uw (vijwilligers)werk een probleem?

20 Lisat-9 ► Life Satisfaction Questionnaire ► 9 items ► 6 punts schaal •Zeer onbevredigend – zeer bevredigend ► Voorbeelden van items: •De wijze waarop ik mijn vrijetijd besteed is… •Mijn financiele situatie is… •Mijn relatie met mijn partner is…

21 Conclusie ► Kies aan de hand van je vraagstelling ► ICF handig model om wegwijs te worden in de inhoud van meetinstrumenten ► Denk ook eens aan nieuwe meetinstrumenten


Download ppt "ICF en klinimetrie Vera Schepers Revalidatiearts en onderzoeker, RC De Hoogstraat 21 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google