De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ergotherapeut in Vlaanderen Leen De Coninck Ergotherapeute Licentiate in de Gerontologie Student MSW KULeuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ergotherapeut in Vlaanderen Leen De Coninck Ergotherapeute Licentiate in de Gerontologie Student MSW KULeuven."— Transcript van de presentatie:

1 De ergotherapeut in Vlaanderen Leen De Coninck Ergotherapeute Licentiate in de Gerontologie Student MSW KULeuven

2 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

3 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

4 Historiek

5 •Franse Revolutie –Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) Historiek

6 •Franse Revolutie –Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) – Psychiatrie (Dr. P. Pinel)

7 •Franse Revolutie –Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) –Psychiatrie (Dr P. Pinel) •Verenigde Staten –Psychiatrie (Dr A. Meyer) Historiek

8 •Franse Revolutie –Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) –Psychiatrie (Dr P. Pinel) •Verenigde Staten –Psychiatrie (Dr A. Meyer) Historiek - Fundamenteel verband tussen gezondheid, arbeid en activiteiten - Uitvoeren van gezonde activiteiten  evenwicht tss zijn, denken en doen - Eenheid tussen lichaam en geest - Verstoring handelen  afname functies geest en lichaam - Activiteiten als therapie herstelt handelingscompetentie

9 •Franse Revolutie –Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) –Psychiatrie (Dr P. Pinel) •Verenigde Staten –Psychiatrie (Dr A. Meyer) •Wereldoorlogen –Fysieke revalidatie Historiek

10 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

11 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

12 Begripsbepaling

13 •actieve therapie, •activerende therapie, •arbeidstherapie, •bezigheidstherapie, •activiteitenbegeleiding, •manual work, •invalid occupation, •reconstruction aid, •moral treatment, •occupational therapie - occupational therapy - ergotherapie (1974) Begripsbepaling

14 •‘Ergon’ grieks voor ‘werk’ –actieve betrokkenheid –lichamelijke en geestelijke activiteit –prestatie –verrichting –handeling

15 •Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. Begripsbepaling

16 •Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. Begripsbepaling

17 •Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. •De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren. Begripsbepaling

18 •Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. •De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren. Begripsbepaling

19 •Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. •De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren. •De therapeutische middelen die binnen ergotherapie aangewend worden zijn alle menselijke activiteiten uit het dagelijkse leven, de beroepssfeer en de vrije tijd. Begripsbepaling

20 •Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. •De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren. •De therapeutische middelen die binnen ergotherapie aangewend worden zijn alle menselijke activiteiten uit het dagelijkse leven, de beroepssfeer en de vrije tijd. Begripsbepaling

21 •Om de cliënt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met de cliënt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren. Begripsbepaling

22 •Om de cliënt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met de cliënt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren. Begripsbepaling

23 •Om de cliënt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met de cliënt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren. •Ergotherapie wordt voorgeschreven door geneesheren. Begripsbepaling

24 •De ergotherapeut is de paramedicus die mensen met fysieke, psychische en/of sociale dysfuncties begeleidt met oog op het bevorderen, terugwinnen, en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijk leef-, werk- en ontspanningssituatie, via concrete activiteiten daaraan ontleend en rekening houdend met hun draagkracht en de draaglast vanuit hun omgeving. (Nationale Raad voor Paramedische Beroepen) Begripsbepaling

25 •De ergotherapeut is de paramedicus die mensen met fysieke, psychische en/of sociale dysfuncties begeleidt met oog op het bevorderen, terugwinnen, en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijk leef-, werk- en ontspanningssituatie, via concrete activiteiten daaraan ontleend en rekening houdend met hun draagkracht en de draaglast vanuit hun omgeving. (Nationale Raad voor Paramedische Beroepen) •+ Mentale dysfuncties Begripsbepaling

26 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

27 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

28 Taakgebieden

29 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

30 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

31 •Behandelen Taakgebieden

32 •Behandelen: –George (72j), gepensioneerde postbode, rechter CVA •linker hemiplegie •constructieve apraxie Taakgebieden

33 •Behandelen: –George (72j), gepensioneerde postbode, rechter CVA •linker hemiplegie •constructieve apraxie –Doelstellingen: •voldoende kracht bezitten in de BL om dagelijkse activiteiten veilig en comfortabel te kunnen uitvoeren •eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren Taakgebieden

34 •Behandelen: –George (72j), gepensioneerde postbode, rechter CVA •linker hemiplegie •constructieve apraxie –Doelstellingen: •voldoende kracht bezitten in de BL om dagelijkse activiteiten veilig en comfortabel te kunnen uitvoeren •eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren –Middel: Analytische en functionele oefeningen •met worksimulator de linker hand oefenen (i.s.m. kiné) •planten verpotten Taakgebieden

35 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

36 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

37 •Trajectbegeleiding Taakgebieden

38 •Trajectbegeleiding: –Babette (32j), psychotische persoonlijkheid, begeleid wonen •Krijgt haar dag niet georganiseerd Taakgebieden

39 •Trajectbegeleiding: –Babette (32j), psychotische persoonlijkheid, begeleid wonen •Krijgt haar dag niet georganiseerd –Doelstellingen: •komen tot een gezonde daginvulling •kunnen aanhouden van een gezonde daginvulling Taakgebieden

40 •Trajectbegeleiding: –Babette (32j), psychotische persoonlijkheid, begeleid wonen •Krijgt haar dag niet georganiseerd –Doelstellingen: •komen tot een gezonde daginvulling •kunnen aanhouden van een gezonde daginvulling –Middel: •betekenisvolle en realistische activiteiten (dagcentrum) •dagplanning en/of weekschema (i.s.m. psychiatrisch verpleegkundige) Taakgebieden

41 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

42 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

43 •Adviseren Taakgebieden

44 •Adviseren: –Jurgen (23j), motorongeval, quadriplegie •woning onaangepast •werk als technisch tekenaar? Taakgebieden

45 •Adviseren: –Jurgen (23j), motorongeval, quadriplegie •woning onaangepast •werk als technisch tekenaar? –Doelstelling: •zelfstandig kunnen wonen •het werk als technisch tekenaar opnieuw kunnen aanvatten Taakgebieden

46 •Adviseren: –Jurgen (23j), motorongeval, quadriplegie •woning onaangepast •werk als technisch tekenaar? –Doelstelling: •zelfstandig kunnen wonen •het werk als technisch tekenaar opnieuw kunnen aanvatten –Middel: •advies hulpmiddelen/ aanpassingen/ methodeverandering aangaande woonomgeving •advies hulpmiddelen/ aanpassingen/ methodeverandering aangaande werksituatie Taakgebieden

47 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

48 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

49 •Organisatie en coördinatie Taakgebieden

50 •Organisatie en coördinatie: –Jeanne (64j), recent weduwe, lokaal dienstencentrum •isolement •neiging tot depressiviteit Taakgebieden

51 •Organisatie en coördinatie: –Jeanne (64j), recent weduwe, lokaal dienstencentrum •isolement •neiging tot depressiviteit –Doelstellingen: •voldoening in sociale contacten ervaren •zich waardevol voelen Taakgebieden

52 •Organisatie en coördinatie: –Jeanne (64j), recent weduwe, lokaal dienstencentrum •isolement •neiging tot depressiviteit –Doelstellingen: •voldoening in sociale contacten ervaren •zich waardevol voelen –Middel: •deelname aan activiteiten in lokaal dienstencentrum •empowerment Taakgebieden

53 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

54 •Behandelen •Trajectbegeleiding •Adviseren •Organisatie en coördinatie •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

55 •Ontwikkeling en onderzoek Taakgebieden

56 •Ontwikkeling: –Ethische code ergotherapeut –Vernieuwd ouderenbeleid Taakgebieden

57 •Ontwikkeling: –Ethische code ergotherapeut –Vernieuwd ouderenbeleid •Onderzoek: –Zinvolheid en taak ergotherapie in de thuiszorg –Invloed functionele status geriatrische patiënt op ligduur –Invloed van visuele performantie op zelfstandigheid van rusthuisbewoner Taakgebieden

58 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

59 •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties De ergotherapeut in Vlaanderen

60 Methodiek

61 •Totaalbenadering

62 –International Classification of Functioning, disability and health (ICF-WHO) Methodiek

63 •Totaalbenadering –International Classification of Functioning, disability and health (ICF-WHO) –Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) Methodiek

64 •Totaalbenadering –International Classification of Functioning, disability and health (ICF-WHO) –Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) •Cliëntgericht Methodiek

65 •Stappen in de ergotherapeutische methodiek Methodiek

66 •Stappen in de ergotherapeutische methodiek –informatie inwinnen inclusief bepalen hulpvraag –formuleren doelstellingen –methode en middelen vastleggen –uitvoeren –evalueren en bijsturen Methodiek

67 •Stappen in de ergotherapeutische methodiek –informatie inwinnen inclusief bepalen hulpvraag –formuleren doelstellingen –methode en middelen vastleggen –uitvoeren –evalueren en bijsturen Methodiek

68 •Meetinstrumenten: –Canadian Occupational Performance Measure (COPM) –Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) –Functional Indipendence Measure (FIM) –… Methodiek

69 •Meetinstrumenten: –Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Methodiek

70 BELANGRIJK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet belangrijk Zeer belangrijk UITVOERING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet in staat Zeer goed in Het te doen staat het te doen TEVREDENHEID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet tevreden Zeer tevreden Methodiek

71

72 •Meetinstrumenten: –Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) Methodiek

73 •Eten van maaltijd •Tanden poetsen •Wasgoed vouwen •Vrijstaand bed verschonen •Stofzuigen •Schoenen dichtmaken •Plant verpotten •Auto schoonmaken •Pot thee/koffie zetten •Wentelteefje en drankje •… Methodiek

74 •Meetinstrumenten: –Functional Indipendence Measure (FIM) Methodiek

75

76 •Stappen in de ergotherapeutische methodiek –informatie inwinnen inclusief bepalen hulpvraag –formuleren doelstellingen –methode en middelen vastleggen –uitvoeren –evalueren en bijsturen Methodiek

77

78

79

80

81

82

83

84 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

85 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

86 Tewerkstelling •In ziekenhuizen (traumatologie, reumatologie, cardiologie, pediatrie, psychiatrie, geriatrie, …) •In residentiële centra voor ouderen (rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, …) •In Revalidatiecentra •In dagcentra voor •psychiatrische zorg •kinderen en volwassenen met hersentraumata •kinderen met mentale retardatie, ontwikkelings- en leermoeilijkheden, motorische, sensoriele, sociaal-emotionele en meervoudige gehandicapte kinderen •Volwassenen met een mentale handicap •In diensten voor vroegbegeleiding, thuisbegeleiding,…

87 Tewerkstelling •In beschuttende werkplaatsen •In gewoon of buitengewoon onderwijs •In lokale en regionale dienstencentra •In de thuiszorg •Voor de overheid (vb Vlaams Fonds) •Hoewel ze vooral nog binnen instellingen werken, beginnen meer ergotherapeuten onder een zelfstandig statuut te werken voor rekening van mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen. •…

88 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

89 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

90 Opleiding

91 •Nederlandstalig onderwijs: 8 hogescholen •Franstalig onderwijs: 7 hogescholen •Professionele bachelor •Nog niet ‘master in de ergotherapie’ in België •Meest gevolgde universitaire vervolgopleidingen: –European Masters in Occupational Therapy –Canada –Zweden (Karolinska Instituut) –Groot-Brittanië –Andere

92 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

93 De ergotherapeut in Vlaanderen •Historiek •Begripsbepaling •Taakgebieden •Methodiek •Tewerkstelling •Opleiding •Referenties

94 Referenties

95 •Kinébanian A. en Thomas C., Grondslagen van de ergotherapie, Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, 1999 •Canadian Association of Occupational therapists. (1997). Enabling Occupation: An occupational therapy perspective. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE •www.ergobel.be, 20-03-2004 •FIM, •Fisher A., Assessment of Motor and Process Skills, •Speth-Lemmens I., Berendsen I. en van Loon H., Ergotherapeutische vaardigheden, Lemma, Utrecht, 2004


Download ppt "De ergotherapeut in Vlaanderen Leen De Coninck Ergotherapeute Licentiate in de Gerontologie Student MSW KULeuven."

Verwante presentaties


Ads door Google