De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ergotherapeut in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ergotherapeut in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 De ergotherapeut in Vlaanderen
Leen De Coninck Ergotherapeute Licentiate in de Gerontologie Student MSW KULeuven

2 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

3 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

4 Historiek

5 Historiek Franse Revolutie Behandeling spier- en gewrichtsaandoening
(Dr C. Tissot)

6 Historiek Franse Revolutie Behandeling spier- en gewrichtsaandoening
(Dr C. Tissot) Psychiatrie (Dr. P. Pinel)

7 Historiek Franse Revolutie Verenigde Staten
Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) Psychiatrie (Dr P. Pinel) Verenigde Staten Psychiatrie (Dr A. Meyer)

8 Historiek Franse Revolutie Verenigde Staten
Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) Psychiatrie (Dr P. Pinel) Verenigde Staten Psychiatrie (Dr A. Meyer) - Fundamenteel verband tussen gezondheid, arbeid en activiteiten - Uitvoeren van gezonde activiteiten  evenwicht tss zijn, denken en doen - Eenheid tussen lichaam en geest - Verstoring handelen  afname functies geest en lichaam - Activiteiten als therapie herstelt handelingscompetentie

9 Historiek Franse Revolutie Verenigde Staten Wereldoorlogen
Behandeling spier- en gewrichtsaandoening (Dr C. Tissot) Psychiatrie (Dr P. Pinel) Verenigde Staten Psychiatrie (Dr A. Meyer) Wereldoorlogen Fysieke revalidatie

10 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

11 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

12 Begripsbepaling

13 Begripsbepaling actieve therapie, activerende therapie,
arbeidstherapie, bezigheidstherapie, activiteitenbegeleiding, manual work, invalid occupation, reconstruction aid, moral treatment, occupational therapie - occupational therapy - ergotherapie (1974)

14 Begripsbepaling ‘Ergon’ grieks voor ‘werk’ actieve betrokkenheid
lichamelijke en geestelijke activiteit prestatie verrichting handeling

15 Begripsbepaling Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg.

16 Begripsbepaling Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg.

17 Begripsbepaling Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren.

18 Begripsbepaling Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren.

19 Begripsbepaling Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren. De therapeutische middelen die binnen ergotherapie aangewend worden zijn alle menselijke activiteiten uit het dagelijkse leven, de beroepssfeer en de vrije tijd.

20 Begripsbepaling Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt tot personen met fysieke, psychische, verstandelijke en/of sociale problemen. De ergotherapeut is werkzaam binnen verschillende domeinen van gezondheids- en welzijnszorg. De ergotherapeut stelt zich als doel zijn cliënten een maximale individuele zelfstandigheid op vlak van zelfzorg, arbeid, vrije tijd aan te leren of her aan te leren. De therapeutische middelen die binnen ergotherapie aangewend worden zijn alle menselijke activiteiten uit het dagelijkse leven, de beroepssfeer en de vrije tijd.

21 Begripsbepaling Om de cliënt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met de cliënt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren.

22 Begripsbepaling Om de cliënt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met de cliënt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren.

23 Begripsbepaling Om de cliënt tot een maximale zelfstandigheid te kunnen brengen kan de ergotherapeut, in samenspraak met de cliënt, aanpassingen aan de leef- en arbeidsomgeving en/of aan de gebruiksvoorwerpen en werktuigen ontwerpen of adviseren. Ergotherapie wordt voorgeschreven door geneesheren.

24 Begripsbepaling De ergotherapeut is de paramedicus die mensen met fysieke, psychische en/of sociale dysfuncties begeleidt met oog op het bevorderen, terugwinnen, en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijk leef-, werk- en ontspanningssituatie, via concrete activiteiten daaraan ontleend en rekening houdend met hun draagkracht en de draaglast vanuit hun omgeving. (Nationale Raad voor Paramedische Beroepen)

25 Begripsbepaling De ergotherapeut is de paramedicus die mensen met fysieke, psychische en/of sociale dysfuncties begeleidt met oog op het bevorderen, terugwinnen, en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijk leef-, werk- en ontspanningssituatie, via concrete activiteiten daaraan ontleend en rekening houdend met hun draagkracht en de draaglast vanuit hun omgeving. (Nationale Raad voor Paramedische Beroepen) + Mentale dysfuncties

26 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

27 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

28 Taakgebieden

29 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

30 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

31 Taakgebieden Behandelen

32 Taakgebieden Behandelen:
George (72j), gepensioneerde postbode, rechter CVA linker hemiplegie constructieve apraxie

33 Taakgebieden Behandelen:
George (72j), gepensioneerde postbode, rechter CVA linker hemiplegie constructieve apraxie Doelstellingen: voldoende kracht bezitten in de BL om dagelijkse activiteiten veilig en comfortabel te kunnen uitvoeren eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren

34 Taakgebieden Behandelen:
George (72j), gepensioneerde postbode, rechter CVA linker hemiplegie constructieve apraxie Doelstellingen: voldoende kracht bezitten in de BL om dagelijkse activiteiten veilig en comfortabel te kunnen uitvoeren eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren Middel: Analytische en functionele oefeningen met worksimulator de linker hand oefenen (i.s.m. kiné) planten verpotten

35 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

36 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

37 Taakgebieden Trajectbegeleiding

38 Taakgebieden Trajectbegeleiding:
Babette (32j), psychotische persoonlijkheid, begeleid wonen Krijgt haar dag niet georganiseerd

39 Taakgebieden Trajectbegeleiding:
Babette (32j), psychotische persoonlijkheid, begeleid wonen Krijgt haar dag niet georganiseerd Doelstellingen: komen tot een gezonde daginvulling kunnen aanhouden van een gezonde daginvulling

40 Taakgebieden Trajectbegeleiding:
Babette (32j), psychotische persoonlijkheid, begeleid wonen Krijgt haar dag niet georganiseerd Doelstellingen: komen tot een gezonde daginvulling kunnen aanhouden van een gezonde daginvulling Middel: betekenisvolle en realistische activiteiten (dagcentrum) dagplanning en/of weekschema (i.s.m. psychiatrisch verpleegkundige)

41 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

42 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

43 Taakgebieden Adviseren

44 Taakgebieden Adviseren: Jurgen (23j), motorongeval, quadriplegie
woning onaangepast werk als technisch tekenaar?

45 Taakgebieden Adviseren: Jurgen (23j), motorongeval, quadriplegie
woning onaangepast werk als technisch tekenaar? Doelstelling: zelfstandig kunnen wonen het werk als technisch tekenaar opnieuw kunnen aanvatten

46 Taakgebieden Adviseren: Jurgen (23j), motorongeval, quadriplegie
woning onaangepast werk als technisch tekenaar? Doelstelling: zelfstandig kunnen wonen het werk als technisch tekenaar opnieuw kunnen aanvatten Middel: advies hulpmiddelen/ aanpassingen/ methodeverandering aangaande woonomgeving advies hulpmiddelen/ aanpassingen/ methodeverandering aangaande werksituatie

47 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

48 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

49 Taakgebieden Organisatie en coördinatie

50 Taakgebieden Organisatie en coördinatie:
Jeanne (64j), recent weduwe, lokaal dienstencentrum isolement neiging tot depressiviteit

51 Taakgebieden Organisatie en coördinatie:
Jeanne (64j), recent weduwe, lokaal dienstencentrum isolement neiging tot depressiviteit Doelstellingen: voldoening in sociale contacten ervaren zich waardevol voelen

52 Taakgebieden Organisatie en coördinatie:
Jeanne (64j), recent weduwe, lokaal dienstencentrum isolement neiging tot depressiviteit Doelstellingen: voldoening in sociale contacten ervaren zich waardevol voelen Middel: deelname aan activiteiten in lokaal dienstencentrum empowerment

53 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

54 Taakgebieden Behandelen Trajectbegeleiding Adviseren
Organisatie en coördinatie Ontwikkeling en onderzoek

55 Taakgebieden Ontwikkeling en onderzoek

56 Taakgebieden Ontwikkeling: Ethische code ergotherapeut
Vernieuwd ouderenbeleid

57 Taakgebieden Ontwikkeling: Onderzoek: Ethische code ergotherapeut
Vernieuwd ouderenbeleid Onderzoek: Zinvolheid en taak ergotherapie in de thuiszorg Invloed functionele status geriatrische patiënt op ligduur Invloed van visuele performantie op zelfstandigheid van rusthuisbewoner

58 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

59 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

60 Methodiek

61 Methodiek Totaalbenadering

62 Methodiek Totaalbenadering
International Classification of Functioning, disability and health (ICF-WHO)

63 Methodiek Totaalbenadering
International Classification of Functioning, disability and health (ICF-WHO) Canadian Model of Occupational Performance (CMOP)

64 Methodiek Totaalbenadering Cliëntgericht
International Classification of Functioning, disability and health (ICF-WHO) Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) Cliëntgericht

65 Methodiek Stappen in de ergotherapeutische methodiek

66 Methodiek Stappen in de ergotherapeutische methodiek
informatie inwinnen inclusief bepalen hulpvraag formuleren doelstellingen methode en middelen vastleggen uitvoeren evalueren en bijsturen

67 Methodiek Stappen in de ergotherapeutische methodiek
informatie inwinnen inclusief bepalen hulpvraag formuleren doelstellingen methode en middelen vastleggen uitvoeren evalueren en bijsturen

68 Methodiek Meetinstrumenten:
Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) Functional Indipendence Measure (FIM)

69 Methodiek Meetinstrumenten:
Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

70 Methodiek BELANGRIJK UITVOERING TEVREDENHEID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niet belangrijk Zeer belangrijk UITVOERING Niet in staat Zeer goed in Het te doen staat het te doen TEVREDENHEID Niet tevreden Zeer tevreden

71 Methodiek

72 Methodiek Meetinstrumenten:
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)

73 Methodiek Eten van maaltijd Tanden poetsen Wasgoed vouwen
Vrijstaand bed verschonen Stofzuigen Schoenen dichtmaken Plant verpotten Auto schoonmaken Pot thee/koffie zetten Wentelteefje en drankje

74 Methodiek Meetinstrumenten: Functional Indipendence Measure (FIM)

75 Methodiek

76 Methodiek Stappen in de ergotherapeutische methodiek
informatie inwinnen inclusief bepalen hulpvraag formuleren doelstellingen methode en middelen vastleggen uitvoeren evalueren en bijsturen

77 Methodiek

78 Methodiek

79 Methodiek

80 Methodiek

81 Methodiek

82 Methodiek

83 Methodiek

84 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

85 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

86 Tewerkstelling In ziekenhuizen (traumatologie, reumatologie, cardiologie, pediatrie, psychiatrie, geriatrie, …) In residentiële centra voor ouderen (rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, …) In Revalidatiecentra In dagcentra voor psychiatrische zorg kinderen en volwassenen met hersentraumata kinderen met mentale retardatie, ontwikkelings- en leermoeilijkheden, motorische, sensoriele, sociaal-emotionele en meervoudige gehandicapte kinderen Volwassenen met een mentale handicap In diensten voor vroegbegeleiding, thuisbegeleiding,…

87 Tewerkstelling In beschuttende werkplaatsen
In gewoon of buitengewoon onderwijs In lokale en regionale dienstencentra In de thuiszorg Voor de overheid (vb Vlaams Fonds) Hoewel ze vooral nog binnen instellingen werken, beginnen meer ergotherapeuten onder een zelfstandig statuut te werken voor rekening van mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen.

88 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

89 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

90 Opleiding

91 Opleiding Nederlandstalig onderwijs: 8 hogescholen
Franstalig onderwijs: 7 hogescholen Professionele bachelor Nog niet ‘master in de ergotherapie’ in België Meest gevolgde universitaire vervolgopleidingen: European Masters in Occupational Therapy Canada Zweden (Karolinska Instituut) Groot-Brittanië Andere

92 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

93 De ergotherapeut in Vlaanderen
Historiek Begripsbepaling Taakgebieden Methodiek Tewerkstelling Opleiding Referenties

94 Referenties

95 Referenties Kinébanian A. en Thomas C., Grondslagen van de ergotherapie, Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, 1999 Canadian Association of Occupational therapists. (1997). Enabling Occupation: An occupational therapy perspective. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE FIM, Fisher A., Assessment of Motor and Process Skills, Speth-Lemmens I., Berendsen I. en van Loon H., Ergotherapeutische vaardigheden, Lemma, Utrecht, 2004


Download ppt "De ergotherapeut in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google