De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop groepswerk in het ziekenhuis, zo start je dat 4 februari 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop groepswerk in het ziekenhuis, zo start je dat 4 februari 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop groepswerk in het ziekenhuis, zo start je dat 4 februari 2010

2 Introductie Trainer Sander Muntz Sinds 1989 werkzaam in het LUMC.
Afdelingen: Niertransplantatie, neurologie/revalidatie, kinderoncologie, detachering kinderrevalidatie. Momenteel: staflid verantwoordelijk voor het groepswerk en maatschappelijk werker binnen het expertiseteam oncologie. Groepswerk: ouders kinderen met kanker, ouders overleden kinderen, PEPP en PEPH training, gespreksgroep mannen met HIV. Docent Hogeschool: o.a. groepswerk.

3 Kennismaken groep Welke organisatie? Ervaring met groepswerk?
Plannen voor de toekomst? Verwachtingen van workshop?

4 Wat is groepswerk nu precies(www.groepsmaatschappelijkwerk.nl)
Methode is naast systeem gericht werken en individuele begeleiding een derde basis methode. Maakt gebruik van de interactie tussen de groepsleden onderling en interactie tussen groepsleden en maatschappelijk werkers. Delen van ervaringen, uitwisselen informatie , en erkenning van problemen zijn de belangrijkste pijlers van het groepsmaatschappelijk werk. Groepsmaatschappelijk werk is psychosociale hulpverlening in een groep. Veranderingsprocessen worden bevorderd door doelbewust aansturen op groepsfenomenen.

5 Waarom groepswerk Effectief
Gebruik maken van de interactie tussen patiënten. Lotgenoten ontmoeten elkaar.

6 Wat zijn de effecten Op andere wijze om kunnen gaan met problemen
Meer vertrouwen in eigen mogelijkheden Gevoel van erkenning, groepscohesie, ervaren van acceptatie en verbondenheid Herkennen van overeenkomstige ervaringen Leren van elkaar door communicatie en feedback De kracht van het uiten van emoties herkennen en inzetten Leren door anderen te ondersteunen en te adviseren Meer zelfinzicht door herkenbaar verwoorden door anderen

7 Werkzame factoren van groepswerk
Betrokkenheid van groepsleden en groepswerker Ruimte krijgen voor inbreng Inzicht krijgen in de problematiek en de mogelijkheid tot gedragsverandering Herkennen en erkennen van problemen Het leren van elkaar d.m.v. feedback, ervaringen Het experimenteren vanuit een veilige leeromgeving Hoop Humor Voorbeeldgedrag van de groepswerker Gemeenschappelijke bewustwording Informatie + educatie

8 Welke vormen van groepswerk zijn er?
Lotgenotenkontakt: erkenning, herkenning, ondersteuning. Psycho-educatie: informatie en voorlichting over relevante thema’s. Cognitief en vaardigheid georiënteerde groepen. Gedragsmodificatie: deelnemers oefenen gedragsalternatieven met elkaar

9 Waarom groepswerk in ons ziekenhuis
Missie van de dienst maatschappelijk werk/PS Patiënten toerusten om de opname en behandeling, met zo min mogelijke aanslag op emotionele en economische reserves te doorstaan. In professionele contacten wordt uitgegaan van de waarden: Integriteit en autonomie Recht op informatie en steun

10 Groepswerk binnen de dienst maatschappelijk werk/PS
Patiënten kliniek psychiatrie Naasten van mensen met een depressie Vrouwen met HIV Sclerodermie patiënten Nieuwe diagnose reumatoïde artritis Fertiliteit patiënten en hun partner Ouders van slechthorende kinderen Mammaca patiënten tot 60 jaar Herdenkingsavond overleden kinderen Ouders van te vroeg geboren kinderen Parkinson patiënten en hun partners

11 Vervolg groepen Huntington patiënten en hun partners. Mannen met HIV.

12 Toekomst Mannen met Prostaatkanker en hun partners.
Mannen met een testistumor en hun partners. Jonge vrouwen met kanker. Dialysepatienten en hun partners(Training van het NIVEL)

13 Werkwijze en methoden Voorlichting Groepsgesprek Opdrachten
Informatie geven Vaardigheden aanleren RET-training Lotgenotencontact Uitwisselen van ervaringen Inzichtgevend Lichaam en gedragsgerichte coping strategieën Creatieve therapie Psycho educatie

14 Patiënt Educatie Programma

15 Psychosociale aspecten
Het patiëntsysteem: de patiënt partner of primaire verzorger

16 Psychosociale aspecten
Verandering in rollenpatroon Hulpverlener / kostwinner / huishouden Karakterverandering patiënt Gelijkwaardigheid (jij beslist) Aandacht gefocust op patiënt

17 Psychosociale aspecten
Verhoogde afhankelijkheid Verhoogde afhankelijkheid heeft vaak een verlaagd zelfbeeld (gevoel van eigenwaarde) tot gevolg met als gevolg: kwetsbaarder voor psychologische distress

18 Psychosociale aspecten
Verandering in toekomstverwachtingen: Toekomstperspectief is veranderd Onzekerheid Angst Partner: “Als ik maar gezond blijf”

19 professionele hulpverlening
Psychosociale aspecten Communicatieproblemen patiëntsysteem directe omgeving onderling IN RELATIE MET professionele hulpverlening

20 Psychosociale aspecten
Communicatieproblemen directe omgeving: Verschil in communicatievermogen Reacties van onbegrip “Als ziekteprocessen lang gaan duren en niet wezenlijk veranderen, gaan mensen zich ten opzichte van de zieken en hun partners machteloos voelen en nutteloos en verliezen ze hun interesse in de situatie”

21 Psychosociale aspecten
Omgeving vormt een ander beeld van patiënt en van de ernst van de ziekte, 24 uur versus een paar uur op zijn best Ongewenste adviezen

22 Psychosociale aspecten
SOCIAAL ISOLEMENT Communicatie- problemen met de directe omgeving Communicatie- problemen onderling Communicatie- problemen met professionele hulpverlening

23 Aandachtspunten voor hulpverleners
Informatie behoefte tijdens verloop ZvP Info-behoefte Coping Info behoefte Ziekte van Parkinson Fazit Frage 2: Verändern sich die Informationsbedürfnisse im Verlauf der Erkrankung? t Diagnose

24 Theoretische achtergrond
Kwaliteit van leven model Psychologisch Biologisch Sociaal International Classification of Functioning disabilities and Health (ICF) (WHO 2001)

25 Doel PEPP Patiënt Partner/ mantelzorger
Patiënt Educatie Programma Parkinson Patiënt Partner/ mantelzorger

26 Doel PEPP “Een systematische en professionele benadering om patiënten en partners door overdracht van kennis en aanleren van vaardigheden te ondersteunen, complementair aan de medische behandeling, om zodoende hun kwaliteit van leven te verbeteren”

27 Inhoud PEPP Groepen: 5 – 7 deelnemers per groep
Patiënten en partners apart 1 of 2 trainers per groep Intake belangrijk: toetsen van verwachtingen Groepssamenstelling Cognitief functioneren Stadium ziekte Leeftijd Sekse

28 Inhoud PEPP

29 Inhoud PEPP

30 Inhoud PEPP Huiswerkbespreking Actieve informatie Oefening
Huiswerk volgende keer Smaakmaker

31 Inhoud PEPP

32 Vragen?

33 INTERVENTIES IN GROEPEN
Interveniëren aan de hand van de niveaus !!

34 Niveaus in groepen: Inhoudsniveau: wat Procedureniveau: hoe
Interactieniveau: wat tussen de groepsleden speelt Bestaansniveau:individuele proces (de binnenwereld van de groepsleden) Contextniveau: invloed van de buitenwereld

35 Interventies inhoudsniveau:
Luisteren en samenvatten Doorvragen Thematiseren Informatie geven Groepsleden aanspreken op positieve kwaliteiten Doel verhelderen Groep op het resultaat gericht houden

36 Interventies op procedureniveau
Agenda bieden Regels voor participatie e.d. (omgangsregels aangeven) Grenzen stellen Verantwoordelijkheid nemen en houden Inbrengen van werkvormen Onzichtbare interventies

37 Interventies op interactieniveau:
Rollen en posities in de groep ter sprake brengen Zorgen voor evaluatiemomenten Herkenning vragen Zorg delen Meta-communicatie Kritiek bespreekbaar maken Groepsklimaat benoemen

38 Interventies bestaansniveau
Doorvragen naar individuele ervaring Bevorderen van openheid Zelfonthulling Erkenning geven Functionele stiltes de tijd geven Een niet-veroordelende houding Onderlinge feedback stimuleren Confronteren

39 Interventies contextniveau
Stigma’s benoemen Maatschappelijke dimensie verhelderen Vragen die leiden tot bewustwording Verhelderen van socialisatie en levensgeschiedenis Context in het vizier brengen Verbinden met de buitenwereld Transfer bevorderen

40 Praktische tips voor het starten van een groep
inventariseren welke doelgroep overleg in ziekenhuis welke methode hoe te werven overdag of avond wel of geen intake ruimte reserveren materiaal in orde maken met een discipline samen etc.

41 Oefenen De eigen leiderschapsstijl
Wat houdt je tegen een groep te beginnen Welke problemen kun je met groepsleden tegenkomen. ETC

42 Welke behoeften hebben deelnemers van de begeleider?
De ervaring die je zelf als deelnemer hebt opgedaan: een goede en een lastige ervaring. doel groep (wat voor groep was dat en wat was het doel van die groep: bijv. volleybalteam: doel: goed niveau halen of gezellig sporten met elkaar) groepscohesie, veiligheid/ vertrouwen leiderschap Welke behoeften hebben deelnemers van de begeleider?

43 Rol van de begeleider in de groep
Wat dat zegt over de rol van begeleider? Wat is je eigen begeleiderstijl? Wat zie je jezelf doen en waar denk je, hoe moet dat?

44 Inventarisatie Welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken
Wat weerhoudt me momenteel om meer trainingen te gaan geven/groepen te gaan begeleiden Welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken

45 Inventariseren van vragen.
De eerste bijeenkomst Een ongemotiveerde groep Een dominant groepslid. Een groep die wil uitwisselen en zich niet aan het programma wil houden ?

46 Oefenen met interventies
Een groep van spelers die gedrag uitvergroten Andere groep observeren met doel interventie te bedenken Daarna wisseling en toepassen interventie Wisseling van groep

47 Interventies en leiderschap
Welke interventie werkt wel en welke niet Hoe verhoudt dit zich tot je leiderschapsstijl

48 Vragen en afronding Wat zou je nog willen leren/uitproberen voordat je een groep begint. Wat vond je van de workshop Aanbevelingen.

49 Bedankt voor Uw aandacht!!!


Download ppt "Workshop groepswerk in het ziekenhuis, zo start je dat 4 februari 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google