De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CSCT project: Competenties voor EDO- leerkrachten Comenius 2.1 project 2004-2007 118277-CP-1-2004-BE-Comenius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CSCT project: Competenties voor EDO- leerkrachten Comenius 2.1 project 2004-2007 118277-CP-1-2004-BE-Comenius."— Transcript van de presentatie:

1 CSCT project: Competenties voor EDO- leerkrachten Comenius 2.1 project 2004-2007 118277-CP-1-2004-BE-Comenius

2 Curriculum, Sustainable development, Competences, Teacher training (CSCT) Doelstellingen • Een competentie georiënteerde curriculum ontwikkeling voor educatie voor duurzame ontwikkeling in de initiële en de in-service lerarenopleiding • curriculummodellen waarbij Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in de opleiding wordt geïntegreerd. Eindproducten • Formuleren / selecteren van competenties die verband houden met educatie voor duurzame ontwikkeling • Identificeren van specifiek onderwijsmateriaal dat aansluit bij de geselecteerde competenties • Formuleren en selecteren van inhouden die aansluiten bij de geselecteerde competenties • Ontwerpen van onderwijsmodellen (organisatie, …) • Ontwikkelen van een leidraad voor docenten en studenten

3 Partnerlanden Norway Hungary Austria Germany Spain England (Wales) Belgium Denmark Switzer- land Engeland 1 Denemarken 1 Noorwegen 1 Duitsland 1 Oostenrijk 4 België 2 Spanje 2 Hongarije 1 Zwitserland 2 www.csct-project.org

4 CSCT partnership Katholieke Hogeschool Leuven (Be) Entiteit Curriculum (Vlaams Onderwijsministerie) Telemark University College (No) University College of Vest Jutland (Dk) University of Wales (GB) Universitat Autonoma de Barcelona (SP) Universitat de Girona (SP) University of Salzburg (O) University of Klagenfurt (O) University of Klagenfurt (Inst. Geographie & Regionalforschung) Pädagogische Hochschule Niederösterreich (O) Regional Environmental Center (H) University of Lüneburg (D) Pädagogische Hochschule Zürich (ZW) Fachhochschule Nordwestschweiz (ZW)

5 Eindresultaat Rapport ingediend januari 2008 Disseminatie acties Implementatie van het EDO-curriculummodel

6 Rapport (‘Handboek’) Duurzame ontwikkeling en onderwijs CSCT raamwerk Professionele dimensies van EDO-leerkrachten Algemene competenties voor EDO Specifieke EDO-competenties (5 bekwaamheidsdomeinen) Actieonderzoek als kractige methode binnen EDO Case studies

7 7 Dynamisch model voor EDO competenties in de lerarenopleiding ( project CSCT-model ) Leerprocessen voor DO 5 competentiedomeinen Algemene competenties Professionele dimensies Een dynamisch model

8 Vijf domeinen Kennis Systeemdenken Emoties Waarden Actie De leraar als individu De leraar in de onderwijsinstelling De leraar in de samenleving ‘Professionele dimensies’ Drie basiselementen in het model ‘Algemene competenties‘ • onderwijzen • Reflecteren/visie ontwikkelen • Participeren aan netwerken

9 3 professionele dimensies

10 Algemene competenties

11 CSCT raamkader

12 Vijf Domeinen

13 Verwerven van KENNIS over duurzaamheidsvraagstukken Vier kennisdimensies binnen EDO: • Conceptuele kennis • Oorzakelijke kennis • Kennis over actiemogelijkheden • Kennis over ontwikkelen van eigen visie Deze kennis heeft betrekking op: • Tijd (verleden-heden-toekomst) • Ruimte (hier-ginder/Noord-Zuid) • Inter-/transdisciplinair Kwaliteit van deze kennis: • Haalbaarheid staat voor kwaliteit • Kritisch denken is essentieel

14 Voorbeelden kenniscompetenties Als een individu • relevante kennis verwerven rond uitdagingen en kwesties over DO • Educatieve doelen voor DO selecteren, rekening houdend met de diversiteit van de leerlingengroep • KLO creëren over duurzaamheidskwesties Als lid van een onderwijsinstelling • Verwerft kennis over duurzaamheidsvraagstukken om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een curriculum dat EDO integreert in het hele schoolcurriculum Als lid van de samenleving • Kan partners vinden buiten de schoolgemeenschap en samenwerken met organisaties die DO promoten

15 Bevorderen van SYSTEEMDENKEN 4 basiscriteria voor systeemdenken (Capra, 1992) • Van studie van deelaspecten naar studie van het geheel • Van lineaire oorzaak-gevolg- relaties naar dynamische relaties • Van feiten naar processen • Van zoeken naar details naar ontdekken van patronen TIJD

16 Systeemdenken Vier dimensies binnen het systeemdenken(Ossimitz 2000): • Relationeel denken • Dynamisch denken • Denken in termen van modellen • Bedoeling = op een systematische manier tot actie komen

17 Voorbeelden competenties systeemdenken Als een individu • Begrijpt basismodellen van de systeemtheorie • Is zich ervan bewust dat hij altijd deel uitmaakt van verschillende systemen • Weerstaat de neiging om complexe problemen te simplificeren In de onderwijsgemeenschap • Gaat binnen zijn vak op zoek naar relaties, meervoudige invloeden,.. In de samenleving • Gebruikt lokale, nationale en internationale netwerken • Kan machtverhoudingen en belangenconflicten in de samenleving identificeren

18 Omgaan met EMOTIES Emoties en gevoelens  gekoppeld aan denken, waarderen,reflecteren en handelen  belangrijke rol bij de organisatie en integratie van kennis  deel van besluitvormingsprocessen  drijvende kracht achter de motivatie Empathie speelt een sleutelrol in EDO

19 Voorbeelden competenties emoties Als een individu • Ontwikkelen voor zichzelf empathisch vermogen • Bewust van de impact van emoties op perceptie, oordeelsvorming, beslissingen Als lid van de onderwijsgemeenschap • Atmossfeer van openheid en vertrouwen creëren waarbij ieder zijn gevoelens mag uiten Als lid van de samenleving • Adequaat communiceren met ouders en anderen over hun emoties

20 Ontwikkelen van WAARDEN “Voor EDO zijn waarden fundamenteel en staat respect centraal: respect voor anderen, inclusief voor anderen uit de toekomstige generaties, respect voor verschil en diversiteit, voor het milieu en voor onderzoek van de planeet die we bewonen. Onderwijs stelt ons in staat om onszelf en anderen te begrijpen en onszelf verbonden te voelen met de ruimere natuurlijke en sociale omgeving; dit begrijpen biedt ons een duurzame basis voor het opbouwen van respect.” (United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014, Draft International Implementation Scheme, Ectober 2004)

21 Voorbeelden competenties waarderen van situaties en ethische normen hanteren Als een individu • Verduidelijkt en expliciteert eigen overtuigingen • Op de hoogte van leermiddelen en –methoden in verband met waarden en waardenontwikkeling Als lid van een onderwijsgemeenschap • Dringt eigen waarden en meningen niet op maar biedt leerlingen voldoende kansen om een eigen standpunt in te nemen • Moedigt leerlingen aan om hun overtuigingen in vraag te stellen… Als lid van de samenleving • Benadrukt het belang van inzicht in Europees burgerschap, inclusief de rechten, verantwoordelijkheden en waarden die hierachter schuilgaan

22 ACTIEGERICHT werken Acties ondernemen stelt leerders in staat: • Conflicterende belangen te ervaren • In discussie te gaan over alternatieve oplossingswegen en visies • Het tegen elkaar afwegen van visies • Zich daadwerkelijk te engageren • Daarover te reflecteren • Ondernomen acties te evalueren

23 Voorbeelden competenties actiegericht werken met leerlingen rond EDO Als een individu • kritisch nadenken over iemands levensstijl en -keuzes • op een probleemoplossingsgerichte wijze aan een project werken In de onderwijsgemeenschap • actie beschouwen als een educatieve meerwaarde niet alleen als een manier om problemen op te lossen • relevante actiegerichte thema’s voor DO selecteren In de samenleving • machtsrelaties binnen lokale (en globale) gemeenschappen analyseren in functie daarvan strategisch denken • netwerken faciliteren

24 24 Opvolging van EDO • Uitgeverij De Boeck Duurzame ontwikkeling. Hoe integreren in onderwijs ? Willy Sleurs, Veerle de Smet, Veerle Gaeremynck, 2008, 199 p • Ensi :Environmental Network Sustainable internationaal congres voor 130 deelnemers van 26 tot 28 maart 2009 in de KHLeuven

25 www.csct-project.org Contactpersonen: willy.sleurs@ond.vlaanderen.be veerle.de.smet@khleuven.be


Download ppt "CSCT project: Competenties voor EDO- leerkrachten Comenius 2.1 project 2004-2007 118277-CP-1-2004-BE-Comenius."

Verwante presentaties


Ads door Google