De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De autonome aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte en de impact op hun onveiligheidsgevoelens Dr. Diederik Cops Postdoctoraal onderzoeker JOP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De autonome aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte en de impact op hun onveiligheidsgevoelens Dr. Diederik Cops Postdoctoraal onderzoeker JOP."— Transcript van de presentatie:

1 De autonome aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte en de impact op hun onveiligheidsgevoelens Dr. Diederik Cops Postdoctoraal onderzoeker JOP Leuvens Instituut voor Criminologie

2  Het ‘recht op veiligheid’ als (relatief) nieuw buzzword ◦ Programma’s van quasi elke (Vlaamse) politieke partij ◦ Regeerakkoord december 2011: “elke burger heeft het recht om in veiligheid te leven” ◦ Minister J. Milquet: “…renforcer le droit et le devoir de sécurité: le droit à la sécurité des citoyens et le devoir de sécurité des autorités”  Van klassiek vrijheidsrecht naar sociaal grondrecht  Veel aandacht voor de invulling van ‘recht’, weinig aandacht voor de betekenis van ‘veiligheid’ Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

3  Gebruik van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de bevindingen hiervan om een maatschappelijk ‘hot topic’ verder te stofferen  Onderzoek naar onveiligheidsgevoelens bij jongeren en de implicaties hiervan voor de dominante interpretatie van ‘veiligheid’ en het ‘recht op veiligheid’ Verdere inhoud: • ‘Veiligheid’ als maatschappelijk fenomeen: over sociale en subjectieve veiligheid • Schets van het onderzoek als raamwerk • Publieke ruimte en gevoelens van onveiligheid bij jongeren • Implicaties voor ‘veiligheid’… • … en het ‘recht op veiligheid’ Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

4  Veiligheid: schijnbare maatschappelijke consensus over een diffuus containerbegrip  Maatschappelijke en politieke courante invulling van veiligheid: ◦ Sociale veiligheid: criminaliteit en andere storende en bedreigende feiten en gedragingen in de publieke ruimte ◦ Subjectieve veiligheid: de persoonlijke beleving van veiligheid als legitimering van het gevoel van de individuele burger  Het recht op veiligheid: in essentie betrekking op het recht voor elke burger om zich veilig te voelen m.b.t. criminaliteit, overlast en de ervaren dreiging hiervan Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

5

6

7 Bredere attitudes t.a.v. sociale verandering Slachtofferschap Vrijetijdsbesteding Buurt Peers Ouderlijke supervisie Onveiligheidsgevoelens

8  Adolescentie als levensfase waarin aanwezigheid in de openbare ruimte toeneemt : niet enkel middel, maar ook doel op zich (Ponsaers, 2007) ◦ Differentiële emotiestheorie ◦ Sociale leerperspectief  Gedrag als routine activiteit, niet enkel in enge betekenis van vermijdingsgedrag (Rengifo & Bolton, 2012) ◦ Gedrag als oorzaak, niet louter een gevolg van onveiligheidsgevoelens Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte OnveiligheidsgevoelensSlachtofferschap Autonome aanwezigheid in openbare ruimte Vermijding en bescherming

9  Gebruikte databestanden: ◦ JOP-monitor 1(2005-06):  Postenquête bij representatieve steekproef  14- tot 25-jarigen in Vlaams gewest  Responsgraad: 58%  N=2503 (14 tot 19 jaar: n=1287) ◦ JOP-monitor 2 (2008)  Postenquête bij representatieve steekproef  12- tot 30-jarigen in Vlaams gewest  Responsgraad: 45%  N=3710 (14 tot 19 jaar: n=1613) Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

10 Het onveiligheidsgevoel als ‘parapluconcept’ (Vanderveen, 2006) en het gebruikte meetinstrument: ‘Het is vandaag de dag te onveilig om kinderen alleen op straat te laten’ ‘Uit angst dat mij iets overkomt, durf ik ‘s avonds niet meer alleen op straat te komen’ ‘s avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn’ ‘De laatste jaren zijn de straten onveiliger geworden’ ‘De politie is niet meer in staat om ons nog te beschermen tegen criminelen’ ‘Uit angst om overvallen te worden, durf ik niet in bepaalde wijken te komen’ ‘In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe’ ’s avonds en ‘s nachts durf ik niet alleen thuis te blijven’ Autonome mobiliteit in de openbare ruimte: gemeten als vrijetijdspatroon ‘…naar een feest of fuif gaan’ ‘…op café gaan’ ‘…naar festival of concert gaan’ ‘…langs gaan bij vrienden, samen met vrienden iets doen’

11 Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte Onveiligheidsgevoelens Autonome aanwezigheid Slachtofferschap Aantal vrienden Sociale cohesie Ouderlijke opvolging + + + + _ _

12  Een sterkere autonome aanwezigheid in de publieke ruimte hangt samen met een lager onveiligheidsgevoel ◦ Hoe meer jongeren hun vrije tijd in de publieke ruimte met vrienden doorbrengen, hoe minder onveilig ze zich voelen  De veiligheidsbevorderende functie van rondhanggedrag bij jongeren (cf. Crawford, 2009; Cahill, 2000; Anderson e.a., 1994) ◦ Groepsvorming als bescherming tegen potentiële risico’s ◦ Overdracht van kennis en technieken om met potentiële risico’s om te gaan (‘streetwise’)  Vorming van ‘mental maps’ en een gevoel van beheersbaarheid van de publieke ruimte Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

13  Metafoor van het voetbalteam in de aanpak van onveiligheid (Boutellier, 2005 en Daems, 2005)  De behoefte aan veiligheid is universeel, maar niet de concrete betekenis en ervaring van veiligheid en hoe (dit gevoel van) veiligheid kan worden bereikt ◦ Autonome aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte van centraal belang om te leren omgaan met potentiële bedreigingen en om zich minder onveilig te voelen ◦ De veiligheidsfunctie van rondhanggedrag in groep tijdens de adolescentie  Invulling van en omgang met ‘risico’ verschilt tussen sociale groepen: wat de ene groep doet om zich veiliger te voelen, kan door een andere groep juist als onveilig worden ervaren (cf. Zedner, 2000) ◦ Invulling van ‘veiligheid’: geen maatschappelijke consensus, maar ‘strijd’ tussen sociale groepen Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

14  Centrale vraag: ‘over wiens (recht op) veiligheid gaat het?’ als praktische leidraad voor beleidsvorming ◦ Het nastreven van het ‘recht op veiligheid’ van de ene burger, kan het recht op veiligheid van de andere burger hypothekeren  Evenwicht tussen de (gerechtvaardigde) eis naar een gevoel van veiligheid en een vrij gebruik van de publieke ruimte door elke burger Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

15 • Anderson, S., Kinsey, R., Loader, I. & Smith, C. (1994). Cautionary tales: young people, crime and policing in Edinburgh. Avebury: Aldershot. • Boutellier, H. (2005). Meer dan veilig. Over bestuur, bescherming en burgerschap (oratie). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. • Cahill, C. (2000). Street literacy: urban teenagers’ strategies for negotiating their neighborhood. Journal of Youth Studies, 3, (3), 251-277. • Crawford, A. (2009). Criminalizing sociability through anti-social behaviour legislation: dispersal powers, young people and the police. Youth Justice, 9, (1), 5-26. • Daems, T. (2005). Boekbespreking H. Boutellier ‘meer dan veilig. Over bestuur, bescherming en burgerschap, Panopticon, 26, (6), 74-80. • Ponsaers, P. (2007). De politieke geografie van de publieke ruimte en de rol van de politie. In P. Ponsaers & E. Devroe (eds.). Cahiers integrale veiligheid. Thema publieke ruimte (pp. 53-69). Brussel: Politeia. • Renfigo, A. & Bolton, A. (2012). Routine activities and fear of crime: specifying individual-level mechanisms. European Journal of Criminology, 9, (2), 99-119. • Vanderveen, G. (2006a). Interpreting Fear, Crime, Risk and Unsafety; conceptualization and measurement. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. • Zedner, L. (2000). The pursuit of security. In T. Hope & R. Sparks. (eds.). Crime, risk and insecurity: law and order in everyday life and political discourse. London: Routledge.


Download ppt "De autonome aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte en de impact op hun onveiligheidsgevoelens Dr. Diederik Cops Postdoctoraal onderzoeker JOP."

Verwante presentaties


Ads door Google