De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De context van ‘jongeren in cijfers en letters’

Verwante presentaties


Presentatie over: "De context van ‘jongeren in cijfers en letters’"— Transcript van de presentatie:

1 De context van ‘jongeren in cijfers en letters’
Stefaan Pleysier Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Studienamiddag 'Jongeren in cijfers en letters‘, Brussel, 31 maart 2014 afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

2 Inhoud Inleiding JOP-monitor 3 JOP-schoolmonitor 2013
Jeugdonderzoeksplatform (JOP) JOP onderzoek JOP-monitor 3 JOP-schoolmonitor 2013 Kwaliteit van surveyonderzoek En verder…

3 Inleiding Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) Sedert 2003
Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Vlaamse overheid Interuniversitaire en -disciplinaire samenwerking Onderzoeksgroep TOR (VUB) Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven)

4 Inleiding Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) Opdrachten JOP-monitor
Inventarisatie bestaand jeugdonderzoek Monitoren van leefsituatie van jongeren in Vlaanderen JOP-monitor Breed beeld op jongeren in Vlaanderen Complexiteit van menselijke relaties JOP-monitor: de 3 C’s ‘Conditions’ – leefomstandigheden ‘Convictions’ – leefwereld en subjectieve beleving ‘Conduct’ – gerapporteerd gedrag

5 Inleiding Het JOP onderzoek JOP-monitor
JOP-monitor 1: 2005, jaar (N=2503) JOP-monitor 2: 2008, jaar (N=3710) JOP-monitor 3: 2013, jaar (N=3729) Steekproef uit Rijksregister Postenquête JOP-monitor 1  JOP-monitor 3: +/- 8 jaar

6 Inleiding Het JOP onderzoek JOP-schoolmonitor
JOP-schoolmonitor Brussel: 2010, jaar (N=2502) JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent: 2012, jaar (N=3867) JOP-schoolmonitor 2013: jaar Vlaanderen (N=4135) Brussel, Antwerpen, Gent (N=2548) Tweetrapssteekproef: scholen en klassen Schoolenquête JOP-schoolmonitor 2013  JOP-monitor 3

7 JOP-monitor 3 JOP-monitor 3 Doelpopulatie Steekproef en veldwerk
12 tot 30-jarige jongeren uit Vlaanderen (Vlaamse Gewest) Steekproef en veldwerk Steekproef via Rijksregister en Privacycommissie Bevraging op naam via post Goede dekking Risico op relatief lage respons Maximaliseren van respons (Dillman) 4 verzendingen

8 JOP-monitor 3 JOP-monitor 3

9 JOP-monitor 3 JOP-monitor 3 Steekproef en representativiteit
Aard non-respons > omvang non-respons Verdeling populatie en steekproef Eerste graad: geslacht en onderwijsvorm Tweede en derde graad: geslacht en onderwijsvorm Hoger onderwijs en werkend: geslacht, leeftijd en opleidingsniveau Wegen of post-stratificatie Ondervertegenwoordigd: weegcoëfficiënt > 1 Oververtegenwoordigd: weegcoëfficiënt < 1

10 JOP-schoolmonitor 2013 JOP-schoolmonitor 2013 Doelpopulatie
Jongeren in secundair onderwijs +/- 12 tot 18 jaar Nederlandstalig secundair onderwijs (niet buso en dbso) Grootstedelijke steekproef in Brussel, Antwerpen en Gent Vlaamse steekproef (ism Cultuureducatie Beleidsrelevant Steunpunt Cultuur)

11 JOP-schoolmonitor 2013 JOP-schoolmonitor 2013
Vlaamse steekproef en veldwerk Tweetrapssteekproef: scholen en klassen Scholen Pre-stratificatie obv onderwijsnet, graden en onderwijsvormen Bevraagde scholen: N=67, responsgraad=52.3% Klassen en leerlingen Selectie klassen obv leerjaar en onderwijsvorm Bevraagde leerlingen: N=4135, responsgraad=89.2%

12 JOP-schoolmonitor 2013 JOP-schoolmonitor 2013
Vlaamse steekproef en representativiteit Verdeling populatie en steekproef Eerste graad: geslacht en onderwijsnet Tweede en derde graad: geslacht, onderwijsnet en onderwijsvorm Wegen of post-stratificatie Ondervertegenwoordigd: weegcoëfficiënt > 1 Oververtegenwoordigd: weegcoëfficiënt < 1

13 Kwaliteit van surveyonderzoek
In ‘enge’ zin: accuraatheid Overeenstemming tussen ‘meten’ en wat men ‘wil weten’ Vier fundamenten Steekproef ~ steekproeffout Dekking ~ dekkingsfout Respons ~ non-respons Meten ~ meetfouten

14 Kwaliteit van surveyonderzoek
In ‘enge’ zin: accuraatheid Steekproeffout Onvermijdelijk Transparant en helder rapporteren Dekkingsfout Afwijking tussen doelpopulatie en steekproefkader JOP-monitor 3: Rijksregister JOP-schoolmonitor 2013: scholen en klassen Implicaties…

15 Kwaliteit van surveyonderzoek
In ‘enge’ zin: accuraatheid Non-respons fout Afwijking tussen vooropgestelde en gerealiseerde steekproef JOP-monitor 3: 46.4% respons JOP-schoolmonitor 2013: 52.3% respons scholen (Vlaanderen) Uitval is niet toevallig Alternatieven… Meetfouten Dataverzameling, meetinstrument, respondent… bv. sociale wenselijkheid

16 Kwaliteit van surveyonderzoek
In ‘brede’ zin Total Quality Management Dimensies Eurostat en Studiedienst Vlaamse Regering Accuraatheid, relevantie, tijdigheid en stiptheid, toegankelijkheid en duidelijkheid, vergelijkbaarheid, coherentie en volledigheid Continu proces van kwaliteitsmanagement Oog voor mogelijkheden én beperkingen van onderzoek ‘Ondanks beperkt zicht’ Vernieuwingen JOP website Geïntegreerde interactieve en gebruiksvriendelijke tool

17

18 En verder… Hoofdstukken over…
dimensies van schoolbeleving bij jongeren tendensen in zelfgerapporteerd delinquent gedrag informele en formele netwerken van jongeren de relatie tussen zelfwaardering, slachtofferschap van pestgedrag en kwaliteit van vriendschapsrelaties verschillen tussen scholen naar leerlingen-samenstelling op vlak van socio-economische, etnische en culturele achtergrond opvattingen over politiek bij jongeren vrije tijd en verenigingsparticipatie bij jongeren religieuze identificatie en religiositeit bij christelijke en moslim jongeren

19 En verder… Dank aan… meer dan 10000 deelnemende jongeren
alle deelnemende scholen onze opdrachtgever Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel Pascal Smet Vlaamse overheid en Steunpuntenprogramma voor Beleidsrelevant Onderzoek


Download ppt "De context van ‘jongeren in cijfers en letters’"

Verwante presentaties


Ads door Google