De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brecht Van Elslande. Fictie Documentaire Animatie FilmLab (+ coaching) PROMOTIE (Flanders Image) Ateliers Partnerschappen met (inter)nationale opleidingsinitiatieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brecht Van Elslande. Fictie Documentaire Animatie FilmLab (+ coaching) PROMOTIE (Flanders Image) Ateliers Partnerschappen met (inter)nationale opleidingsinitiatieven."— Transcript van de presentatie:

1 Brecht Van Elslande

2 Fictie Documentaire Animatie FilmLab (+ coaching) PROMOTIE (Flanders Image) Ateliers Partnerschappen met (inter)nationale opleidingsinitiatieven Steun aan externe opleidingen Onderzoek VAF opleidingen (campussen, workshops, seminaries) Pijler Vorming & Onderzoek Pijler CreatiePijler Promotie DE TAKEN VAN HET VAF Beurzen

3 CREATIE •3 categorieën: –Fictie –Documentaire –Animatie • enkel steun voor audiovisuele projecten

4 COMMISSIEWERKING •3 categorieën, maar meer dan 3 commissies: –Fictie 1: 1 ste en 2 de LS –Fictie 2: vanaf 3 de LS + minoritaire coproducties –TV-drama –Korte film –Documentaire –Animatie –Filmlab •voor atypische en vernieuwende producties, incl. experimentele mediakunst

5 FilmLab •voor audiovisuele creaties van filmische aard die zich onderscheiden door hun innovatief en/of atypisch karakter. •FilmLab = geen aparte categorie •open voor projecten uit alle door het VAF ondersteunde categorieën (animatie, documentaire en fictie). ook projecten uit de experimentele mediakunst worden in aanmerking genomen, voor zover het gaat over ‘filmisch’ werk dat bestemd is voor vertoning op single screenplatformen (dus naast bioscoop en tv b.v. ook computer, gsm, pda, …).

6 •alle lengtes zijn toegelaten, inclusief interactief werk. De aanvrager kiest zelf of hij bij het FilmLab of bij een andere beoordelingscommissie van het VAF (animatie, documentaire of fictie) indient. •FilmLab als “seed money” -> doorgroeien naar een andere commissie •4 deadlines per jaar •Soorten steun: •Scenariosteun •Ontwikkelingssteun •Productiesteun •Promotiesteun FilmLab

7 • Budget FilmLab = €800.000 per jaar • Gegevens FilmLab 2008: o over drie deadlines -> 36 aanvragen behandeld, waarvan 17 goedgekeurd • Gegevens FilmLab 2009 (tot nu toe – 2 deadlines): o 32 aanvragen behandeld, waarvan 13 goedgekeurd o nog 2 deadlines te behandelen in 2009

8 Soorten projecten: op een single screen platform vertoonbaar en reproduceerbaar! - FilmLab = geen categorie - grote diversiteit aan projecten – niet onder één noemer te plaatsen - ook op budgettair vlak variëren de projecten enorm - variabele commissie: poule van 20 commissieleden met diverse achtergronden – per vergadering 6 commissieleden FilmLab

9 Soorten projecten: -videokunst en/of experimentele film: - The Good Life van Katleen Vermeir en Ronny Heiremans - The Trophy van Ruben Bellinkx - Patria ('Vive le roi! Vive la république!') van Koen Theys - De Apostelen van Jos De Gruyter en Harald Thys - Casting Architecture van Algaia Konrad – Auguste Orts - … - experimentele / artistieke documentaire • Can a man change the city van Manu Riche, Sien Versteyhe - Sancta Media • Gary: Modern Times Pirate van Jean-Baptiste Dumont - Potemkino • After Empire van Herman Asselberghs – Auguste Orts • Inner Beats van Manon De Boer – Auguste Orts • After Documentary van Cel Crabeels • Ieperlaan van Sarah Vanagt & Katrien Vermeire

10 Soorten projecten: - animatie gerelateerde projecten • Happy End van Hans Op de Beeck • Sea of Tranquility van Hans Op de Beeck • Vector van Brecht en Boris Debackere • … - interactief audiovisueel werk / games • Fatale van Tale of Tales • Hill 60 van Eric Taelman • … - artistieke films • Portable Life van Fleur Boonman – Savage Productions • Holle Wegen van Ellen Meiresonne, Wim Christiaens en Dany Deprez • Kairos van Alexis Destoop & Aaron Schuster • …

11 •VAF: audiovisueel werk op een single screen platform vertoonbaar en reproduceerbaar –alle elementen van het werk moeten op één drager reproduceerbaar zijn (welke drager maakt niet uit). • bij twijfel: contacteer ons VAF - Kunstendecreet single screen <> installatie/multi screen

12 •VAF: geen registratie van een performance, maar hetgeen op de drager staat is een (op zichzelf staand) audiovisueel werk dat zodoende een verder leven kan leiden •bijzaak volgt de hoofdzaak: –indien het audiovisueel werk deel uitmaakt van een voorstelling en apart geen “eigen leven” kan leiden => geen steun bij VAF •bij twijfel: contacteer ons VAF - Kunstendecreet av werk <> performance/theater

13 •audiovisuele productie is ondersteunend voor het project (bijv. deel van scenografie of decor, logistiek gebruik) => de audiovisuele component volgt de hoofdzaak. - dergelijke producties behoren tot het werkterrein van de betreffende discipline (dans, theater, muziek, beeldende kunst, multimedia,...) => Kunstendecreet •audiovisuele productie is geconcipieerd als een autonome productie (met een onlosmakelijk en essentieel audiovisueel gedeelte en een artistieke audiovisuele meerwaarde) => de audiovisuele component is “de hoofdzaak” => VAF (uit memorandum van het Kunstendecreet) VAF - Kunstendecreet bijzaak volgt hoofdzaak

14 • VAF: enkel steun aan audiovisuele projecten geen steun voor presentatie (tentoonstelling, e.d.) en onderzoek • ontwikkelingssteun VAF ≠ ontwikkelingsbeurs Kunstendecreet • indien de aanvrager structurele steun binnen het Kunstendecreet krijgt -> meedelen in het aanvraagformulier VAF: geen dubbele steun mogelijk • aanvrager VAF: natuurlijk persoon of rechtspersoon (vzw, bvba, nv, …) VAF – Kunstendecreet

15 4 SOORTEN STEUN •Scenariosteun •Ontwikkelingssteun •Productiesteun •Promotiesteun

16 SCENARIO •= volledig uitschrijven van scenario / inhoudelijk en visueel opzet •geen scenariosteun voor korte film (kleiner dan 25 min.) •voor meer informatie zie het intern reglement van het VAF – of contacteer Brecht Van Elslande - bvanelslande@vaf.be bvanelslande@vaf.be

17 ONTWIKKELING •= onderzoek haalbaarheid en voorbereiding o scenario herwerken en op punt stellen, location hunting, casting, research doen, rechten verwerven, partners en financiering zoeken, … •voor meer informatie zie het intern reglement van het VAF – of contacteer Brecht Van Elslande - bvanelslande@vaf.be bvanelslande@vaf.be

18 PRODUCTIE •= preproductie, productie, postproductie, promotie •voor meer informatie zie het intern reglement van het VAF – of contacteer Brecht Van Elslande - bvanelslande@vaf.be bvanelslande@vaf.be

19 PROMOTIE •= promotiekosten die door de producent worden gedragen •Alleen voor projecten die geen (post)productiesteun hebben genoten (tenzij exceptionele en onvoorziene noodzaak aan bijkomende promotiesteun aangetoond kan worden) •Flanders Image www.flandersimage.bewww.flandersimage.be

20 VORMING & ONDERZOEK BEURZEN: studiebeurzen en werkbeurzen  voor audiovisuele professionelen die actief zijn binnen de domeinen die het VAF ondersteund (producenten, regisseurs, kunstenaars, scenaristen en animatoren)  voor het volgen van vormingsinitiatieven, opleidingen en workshops om zich verder bij te scholen en te vervolmaken  niet voor deelname aan basisopleidingen  geen technische opleidingen

21 Studiebeurzen: •Max. 75% van inschrijvings-, reis- en verblijfskosten •Max € 3.000 / persoon / jaar •Overzicht opleidingen: –mediadesk-vlaanderen.bemediadesk-vlaanderen.be –vaf.bevaf.be •Beursaanvraag indienen: invulformulier, kostenraming, CV, officiële documenten (deadline respecteren!) Vragen: contacteer Brecht Van Elslande – bvanelslande@vaf.be – 02 226 06 48 bvanelslande@vaf.be

22 STEUN AAN OPLEIDINGSINITIATIEVEN •Financiële en logistieke steun aan personen en organisaties die een opleiding organiseren voor AV profs •Steunaanvraag indienen – beoordelingscommissie formuleert advies

23 STEUN AAN OPLEIDINGSINITIATIEVEN •ook voor opleidingsinitiatieven die meer FilmLab georiënteerd zijn –geen mediakunstopleidingen –opleiding moet een audiovisueel karakter hebben en filmisch van aard zijn –bv. steun aan Constant vzw voor de opleiding “collaboratieve online video” - €10.750

24 VRAGEN? ALTIJD WELKOM! Projectbeheerdere-mailtel Hoofd CreatieKarla Puttemanskputtemans@vaf.be02 226 06 58 AnimatieInge Verrokeniverroken@vaf.be02 226 06 51 DocumentaireMyriam De Boeckmdeboeck@vaf.be02 226 06 49 FictieDirk Coolsdcools@vaf.be02 226 06 50 Filmlab & Korte Fictiefilm Brecht Van Elslandebvanelslande@vaf.be02 226 06 48 Hoofd Vorming en Siebe Dumon sdumon@vaf.be 02 226 06 55sdumon@vaf.be Onderzoek


Download ppt "Brecht Van Elslande. Fictie Documentaire Animatie FilmLab (+ coaching) PROMOTIE (Flanders Image) Ateliers Partnerschappen met (inter)nationale opleidingsinitiatieven."

Verwante presentaties


Ads door Google