De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pijler Vorming & Onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pijler Vorming & Onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1

2 Pijler Vorming & Onderzoek
DE TAKEN VAN HET VAF Pijler Vorming & Onderzoek Pijler Creatie Pijler Promotie Ateliers / workshops Fictie Documentaire Animatie Filmlab TV-drama (+ coaching) PROMOTIE VAF Campus VAF opleidingen Steun aan externe opleidingen Steun pitchings e.d. Beurzen Praktijkonderzoek

3 ORGANOGRAM

4 1. VORMING EN ONDERZOEK

5 ATELIERS selectie kandidaten door externe jury’s
Fictie atelier: wildcard (2 x € coaching) Documentaire atelier: wildcard (2 x € coaching) Animatie atelier: ontwikkelingsatelier (€ coaching) stages bij studio’s: De werkvloer op! (€ 750) wildcard (1 x € coaching) Scenario atelier: 2 x 3 scenaristen per jaar (€ coaching) Intercultureel atelier - basics scenario, regie, productie, camera, montage + 3 projecten

6 Wildcards 2009 Fictie Documentaire
Jury: Pierre Declercq, Nico Leunen, Felix van Groeningen, Geoffrey Enthoven en Tomas Leyers. Winnaars: Gust Van Den Berghe (RITS) -En waar de sterre bleef stille staan;Gilles Coulier (St-Lukas) - IJsland. Documentaire Jury: Philippe Van Meerbeeck, Lut Vandekeybus, Fabio Wuytack, Cis Bierinckx en Bart Van Langendonck Winnaars: Eva Küpper (KASK) - What’s in a name; Jason Boënne (RITS) - Het Kleine Leger van de Zilveren Berg.

7 VAF-CAMPUS Korte, gespecialiseerde, praktijkgerichte infosessies
Voor ervaren + jonge professionals Bv: muziekrechten, pitching, dossiers maken, intro filmstudenten, … Meer info:

8 VAF-OPLEIDINGEN Intensieve opleidingsinitiatieven voor audiovisuele professionals: v.b. cursus acteursregie, lo to no budget, uitgebreide pitching cursus, … VAF Summer School!

9 STEUN AAN EXTERNE OPLEIDINGSINITIATIEVEN
Financiële en logistieke steun aan personen en organisaties die een opleiding organiseren voor AV profs Steunaanvraag indienen – beoordelingscommissie formuleert advies

10 PARTNER IN OPLEIDINGS- EN COPRODUCTIE-INITIATIEVEN
Docu Regio Rotterdam Lab Producers’ Network Cannes

11 BEURZEN Voor deelname aan externe opleidingen, vln buitenland
Studiebeurs of werkbeurs Max. 75% van inschrijvings-, reis- en verblijfskosten Max € / persoon / jaar Overzicht opleidingen: vaf.be mediadesk-vlaanderen.be Beursaanvraag indienen: invulformulier, kostenraming, CV, officiële documenten

12 CONTACT Siebe Dumon Hoofd Vorming en Onderzoek sdumon@vaf.be
Wil je op de hoogte gehouden worden? Mailen!

13 2. CREATIE

14 steunaanvraag indienen tegen deadline zie www.vaf.be
Genres: Fictie (incl. kortfilm) Documentaire Animatie FilmLab: voor atypische en vernieuwende producties, incl. experimentele mediakunst TV-drama Alle formaten; alle dragers; single screen Enkele cijfers: +/- 400 aanvragen/jaar; +/- 35 à 40% slaagkans Om steun aan te vragen: steunaanvraag indienen tegen deadline zie

15 VAN INDIENING TOT BESLISSING
Instroom en dispatching van de aanvragen Bestuderen van de aanvragen Rapporteerfase Vooraf indicatieve stemming Commissievergadering met finale stemming (= advies) Beslissing door Raad van Bestuur Mededeling van beslissing aan aanvrager via VAF/rapporteur + officieel verslag achteraf Mogelijkheid tot herindiening + bezwaar

16 COMMISSIEWERKING 6 leden per commissie + 6 plaatsvervangers voorstellen uit de sector om de 2 jaar voor de helft vernieuwd Fictie 1: 1ste en 2de LS (4/jaar) Fictie 2: vanaf 3de LS + minoritaire coproducties (4/jaar) Korte film (2/jaar) Documentaire (4/jaar) Animatie (4/jaar) TV-drama (2/jaar) Filmlab (4/jaar): variabele commissie

17 4 SOORTEN STEUN Scenariosteun Ontwikkelingssteun Productiesteun
Promotiesteun

18 SCENARIOPREMIE = volledig uitschrijven van scenario / inhoudelijk en visueel opzet (niet voor kortfilm!) Bedragen: Middellange film, documentaire, Filmlab: max. € 7.500 Lange film: max. € Animatie: + € voor storyboard Indiener: scenarist of via producent Voorwaarden (enkel voor fictie): Scenarist heeft min. 1 verfilmd scenario geschreven OF heeft diploma scenario OF intentiebrief van regisseur / producent OF scenarist heeft scenario-atelier doorlopen

19 ONTWIKKELINGSPREMIE Indiener: producent
= onderzoek haalbaarheid en voorbereiding (enkele voor middellange en lange film + korte animatiefilm) Indiener: producent

20 PRODUCTIEPREMIE = preproductie, productie, postproductie, promotie
Kortfilm: € (6 tot 8 per jaar) Langspeelfilm: € of € (ong. 8 per jaar) Andere genres: geen vaste bedragen Indiener: producent

21 PROMOTIEPREMIE = promotiekosten die door de producent worden gedragen
Indiener: producent Alleen voor projecten die geen (post)productiesteun hebben genoten (tenzij exceptionele en onvoorziene noodzaak aan bijkomende promotiesteun aangetoond kan worden)

22 DOSSIERS MAKEN … … is een kunst, maar kun je leren!
Voor tips: zie / vorming en onderzoek / VAF-campus / VAF-dossiers Of contacteer onze projectbeheerders

23 CONTACT e-mail tel Hoofd Creatie: Karla Puttemans kputtemans@vaf.be
Projectbeheerders: Animatie Inge Verroken Documentaire Myriam De Boeck Fictie & TV-drama Dirk Cools Filmlab & Korte Fictiefilm Brecht Van Elslande

24 3. PROMOTIE EN COMMUNICATIE

25 De promotie- en communicatiecel van het VAF

26 Wat doet Flanders Image?
Begeleiding Informatie Lobby Inventaris Zichtbaarheid Filmcommissie: Location Flanders

27 Voor wie is Flanders Image?
makers van door VAF ondersteunde projecten EN studenten/eindejaarswerken - voorwaarde: productfiche stills DVD’s

28 Gouden tips van Flanders Image
Goed fotomateriaal/stills heb je nooit te veel! Alle films hebben een houdbaarheidsdatum (YOP!) Stuur je film eerst naar belangrijke festivals (A, B, C) MAAR check eerst op hun site of ze korte films accepteren (!) Opgelet met submission fees (fake festivals) Controleer de DVD’s alvorens ze op te sturen (1 kans) Verzorg de info op DVD-inlay/hoes (val op) en… korte films dienen KORT te zijn tenzij…

29 Je bent altijd welkom bij Flanders Image
Na afspraak, op woensdag nadat we vooraf dvd met je film hebben bekeken voor afspraak zelf eerst nadenken over wat je met je film wil! help ons JOU te helpen!

30 tel 02 226 06 30 www.flandersimage.com
CONTACT Christian De Schutter Manager Nathalie Capiau Deputy Promotion Karel Verhelst An Ratinckx Deputy Communication Administratief medewerker tel


Download ppt "Pijler Vorming & Onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google