De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fictie Documentaire Animatie Filmlab TV-drama (+ coaching) PROMOTIE Ateliers / workshops VAF opleidingen Beurzen Steun pitchings e.d. Praktijkonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fictie Documentaire Animatie Filmlab TV-drama (+ coaching) PROMOTIE Ateliers / workshops VAF opleidingen Beurzen Steun pitchings e.d. Praktijkonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1

2 Fictie Documentaire Animatie Filmlab TV-drama (+ coaching) PROMOTIE Ateliers / workshops VAF opleidingen Beurzen Steun pitchings e.d. Praktijkonderzoek VAF Campus Pijler Vorming & Onderzoek Pijler CreatiePijler Promotie DE TAKEN VAN HET VAF Steun aan externe opleidingen

3 ORGANOGRAM

4 1. VORMING EN ONDERZOEK

5 ATELIERS selectie kandidaten door externe jury’s •Fictie atelier: –wildcard (2 x € 60.000 + coaching) •Documentaire atelier: –wildcard (2 x € 40.000 + coaching) •Animatie atelier: –ontwikkelingsatelier (€ 6.000 + coaching) –stages bij studio’s: De werkvloer op! (€ 750) –wildcard (1 x € 60.000 + coaching) •Scenario atelier: –2 x 3 scenaristen per jaar (€ 6.000 + coaching) •Intercultureel atelier - basics scenario, regie, productie, camera, montage + 3 projecten

6 Wildcards 2009 •Fictie •Jury: Pierre Declercq, Nico Leunen, Felix van Groeningen, Geoffrey Enthoven en Tomas Leyers. •Winnaars: Gust Van Den Berghe (RITS) -En waar de sterre bleef stille staan;Gilles Coulier (St-Lukas) - IJsland. •Documentaire •Jury: Philippe Van Meerbeeck, Lut Vandekeybus, Fabio Wuytack, Cis Bierinckx en Bart Van Langendonck •Winnaars: Eva Küpper (KASK) - What’s in a name; Jason Boënne (RITS) - Het Kleine Leger van de Zilveren Berg.

7 VAF-CAMPUS •Korte, gespecialiseerde, praktijkgerichte infosessies •Voor ervaren + jonge professionals •Bv: muziekrechten, pitching, dossiers maken, intro filmstudenten, … •Meer info: www.vaf.be

8 VAF-OPLEIDINGEN •Intensieve opleidingsinitiatieven voor audiovisuele professionals: v.b. cursus acteursregie, lo to no budget, uitgebreide pitching cursus, … •VAF Summer School!

9 STEUN AAN EXTERNE OPLEIDINGSINITIATIEVEN •Financiële en logistieke steun aan personen en organisaties die een opleiding organiseren voor AV profs •Steunaanvraag indienen – beoordelingscommissie formuleert advies

10 PARTNER IN OPLEIDINGS- EN COPRODUCTIE-INITIATIEVEN •Docu Regio •Rotterdam Lab •Producers’ Network Cannes

11 BEURZEN •Voor deelname aan externe opleidingen, vln buitenland •Studiebeurs of werkbeurs •Max. 75% van inschrijvings-, reis- en verblijfskosten •Max € 3.000 / persoon / jaar •Overzicht opleidingen: –vaf.bevaf.be –mediadesk-vlaanderen.bemediadesk-vlaanderen.be •Beursaanvraag indienen: invulformulier, kostenraming, CV, officiële documenten

12 CONTACT •Siebe Dumon Hoofd Vorming en Onderzoek sdumon@vaf.be +32 2 226 06 55 •Wil je op de hoogte gehouden worden? Mailen!

13 2. CREATIE

14 •Genres: –Fictie (incl. kortfilm) –Documentaire –Animatie –FilmLab: voor atypische en vernieuwende producties, incl. experimentele mediakunst –TV-drama •Alle formaten; alle dragers; single screen •Enkele cijfers: +/- 400 aanvragen/jaar; +/- 35 à 40% slaagkans •Om steun aan te vragen: steunaanvraag indienen tegen deadline zie www.vaf.bewww.vaf.be

15 VAN INDIENING TOT BESLISSING •Instroom en dispatching van de aanvragen •Bestuderen van de aanvragen •Rapporteerfase •Vooraf indicatieve stemming •Commissievergadering met finale stemming (= advies) •Beslissing door Raad van Bestuur •Mededeling van beslissing aan aanvrager via VAF/rapporteur + officieel verslag achteraf •Mogelijkheid tot herindiening + bezwaar

16 COMMISSIEWERKING 6 leden per commissie + 6 plaatsvervangers voorstellen uit de sector om de 2 jaar voor de helft vernieuwd –Fictie 1: 1 ste en 2 de LS (4/jaar) –Fictie 2: vanaf 3 de LS + minoritaire coproducties (4/jaar) –Korte film (2/jaar) –Documentaire (4/jaar) –Animatie (4/jaar) –TV-drama (2/jaar) –Filmlab (4/jaar): variabele commissie

17 4 SOORTEN STEUN •Scenariosteun •Ontwikkelingssteun •Productiesteun •Promotiesteun

18 SCENARIOPREMIE •= volledig uitschrijven van scenario / inhoudelijk en visueel opzet (niet voor kortfilm!) •Bedragen: –Middellange film, documentaire, Filmlab: max. € 7.500 –Lange film: max. € 12.500 –Animatie: + € 5.000 voor storyboard •Indiener: scenarist of via producent •Voorwaarden (enkel voor fictie): Scenarist heeft min. 1 verfilmd scenario geschreven OF heeft diploma scenario OF intentiebrief van regisseur / producent OF scenarist heeft scenario-atelier doorlopen

19 ONTWIKKELINGSPREMIE •= onderzoek haalbaarheid en voorbereiding (enkele voor middellange en lange film + korte animatiefilm) •Indiener: producent

20 PRODUCTIEPREMIE •= preproductie, productie, postproductie, promotie Kortfilm: € 60.000 (6 tot 8 per jaar) Langspeelfilm: € 550.000 of € 650.000 (ong. 8 per jaar) Andere genres: geen vaste bedragen Indiener: producent

21 PROMOTIEPREMIE •= promotiekosten die door de producent worden gedragen •Indiener: producent •Alleen voor projecten die geen (post)productiesteun hebben genoten (tenzij exceptionele en onvoorziene noodzaak aan bijkomende promotiesteun aangetoond kan worden)

22 DOSSIERS MAKEN … •… is een kunst, maar kun je leren! •Voor tips: zie www.vaf.be / vorming en onderzoek / VAF-campus / VAF-dossierswww.vaf.be •Of contacteer onze projectbeheerders

23 CONTACT e-mailtel Hoofd Creatie:Karla Puttemanskputtemans@vaf.be02 226 06 58 Projectbeheerders: AnimatieInge Verrokeniverroken@vaf.be02 226 06 51 DocumentaireMyriam De Boeckmdeboeck@vaf.be02 226 06 49 Fictie & TV-dramaDirk Coolsdcools@vaf.be02 226 06 50 Filmlab & Korte Fictiefilm Brecht Van Elslandebvanelslande@vaf.be02 226 06 48

24 3. PROMOTIE EN COMMUNICATIE

25 De promotie- en communicatiecel van het VAF

26 Wat doet Flanders Image? • Begeleiding • Informatie • Lobby • Inventaris • Zichtbaarheid •Filmcommissie: Location Flanders www.locationflanders.com

27 Voor wie is Flanders Image? • makers van door VAF ondersteunde projecten • EN studenten/eindejaarswerken - voorwaarde: o productfiche o stills o DVD’s

28 Gouden tips van Flanders Image • Goed fotomateriaal/stills heb je nooit te veel! • Alle films hebben een houdbaarheidsdatum (YOP!) • Stuur je film eerst naar belangrijke festivals (A, B, C) • MAAR check eerst op hun site of ze korte films accepteren (!) • Opgelet met submission fees (fake festivals) • Controleer de DVD’s alvorens ze op te sturen (1 kans) • Verzorg de info op DVD-inlay/hoes (val op) • en… korte films dienen KORT te zijn tenzij…

29 Je bent altijd welkom bij Flanders Image • Na afspraak, op woensdag • nadat we vooraf dvd met je film hebben bekeken • voor afspraak zelf eerst nadenken over wat je met je film wil! • help ons JOU te helpen!

30 CONTACT e-mail Christian De SchutterManagercdeschutter@vaf.be Nathalie CapiauDeputy Promotionncapiau@vaf.be Karel Verhelst An Ratinckx Deputy Communication Administratief medewerker kverhelst@vaf.be aratinckx@vaf.be tel 02 226 06 30 www.flandersimage.comwww.flandersimage.com


Download ppt "Fictie Documentaire Animatie Filmlab TV-drama (+ coaching) PROMOTIE Ateliers / workshops VAF opleidingen Beurzen Steun pitchings e.d. Praktijkonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google