De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGM-beleid: wat, waarom en wie. INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGM-beleid: wat, waarom en wie. INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 VGM-beleid: wat, waarom en wie

2 INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht

3 1. WAAROM VGM? Veiligheid - Gezondheid - Milieu KU Leuven Wettelijke verplichtingen (Europees, Belgisch-federaal, Belgisch-gewestelijk) Maatschappelijke waarden (zorg voor medewerkers, mens en leefmilieu - nu en in de toekomst )

4 2. VGM-BELEID Wettelijk kader KU Leuven richtlijnen + VGM- BELEID Associatie KU Leuven  DOELSTELLING: Optimale arbeidsomstandigheden (o.m. via beheersen van VGM-risico’s) Wettelijke conformiteit

5 2. VGM-BELEID : Procedures : Lokale organisatie : Geïntegreerde VGM-cultuur

6 INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. Van beleid tot praktijk: VGM-actoren en hun opdracht

7 3. VGM: ACTOREN & OPDRACHT KU Leuven (werkgever) Leidinggevenden (hiërarchische lijn, dagelijks leidinggevenden) Alle werknemers & Studenten Dienst VGM & VGM-antenne Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Externe actoren Cf. Rondschrijven rector – algemeen beheerder d.d “Aandacht voor milieu, veiligheid, gezondheid en welzijn” - https://admin.kuleuven.be/sab/od/intranet/rondschrijvens/ htmlhttps://admin.kuleuven.be/sab/od/intranet/rondschrijvens/ html

8 3.1. WERKGEVER KU LEUVEN: Goed bestuur Welzijn werknemers bevorderen (Welzijnswet - art.5 ) VGM-beleid instellen & doen opvolgen (i.s.m. Dienst VGM) Structurele preventiemaatregelen voorzien (KB 27/03/1998 – art 3)  VGM-audits & VGM-antenne  Procedures implementeren en opvolgen Jaarlijks rapporteren aan Raad van Bestuur  Volledige eindverantwoordelijkheid

9 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Hiërarchische taak  Iedereen die “baas is van een ander”, zowel op hoog als lager niveau, heeft verantwoordelijkheden inherent aan de rol van elke leidinggevende: Binnen uw bevoegdheid waken over het welzijn van zij die op u rekenen

10  Hoe? Waken over correcte uitvoering VGM-beleid KU Leuven: (// personeels- & financieel beleid) Procedures & Meldingen Controle Evaluatie Onthaal op maat Voorstellen voor verbetering Goede werking van de Antenne bewaken  Steeds met steun van Dienst VGM en VGM-antenne 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Verantwoordelijkheden

11  Via het toepassen van het VGM-beleid vult u ook uw wettelijke opdracht in: Incidenten onderzoeken en vermijden, Controle voeren op arbeids- en beschermingsmiddelen & onregelmatigheden wegwerken Toezien op bekwaamheid bij taakverdeling Toezien op correct begrip Waken over naleving instructies Onthaal en begeleiding van nieuwkomers garanderen Adviezen inwinnen bij Dienst VGM & IDEWE Adviezen formuleren aan werkgever 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Wettelijke context

12 Niet naleven/toepassen VGM-procedures en richtlijnen? Mogelijke gevolgen: 1. In geval van ongeval: A) VGM correct toegepast?B) VGM niet correct toegepast? Geen aansprakelijkheid Lichamelijke schade? > Burgerlijke aansprakelijkheid Niet-naleving? > Strafrechtelijke aansprakelijkheid 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Aansprakelijkheid

13 Niet naleven/toepassen VGM-procedures en richtlijnen? Mogelijke gevolgen: Aanmaningen, …, Strafrechtelijke aansprakelijkheid 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Aansprakelijkheid 2. Bij officiële inspectie: A) VGM correct toegepast?B) VGM niet correct toegepast? Geen aansprakelijkheid

14 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID KU Leuven-verzekering via arbeidsovereenkomst Behalve bij 1. zware fout 2. moedwillige fout 3. herhaalde lichte fout 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Verzekering

15 3.2. LEIDINGGEVENDEN  Neem uw verantwoordelijkheid op en reduceer uw aansprakelijkheid

16 Procedures en instructies volgen Risico’s/VGM-problemen meteen melden  https://admin.kuleuven.be/sab/vgm/associatienet/vgmproblemenhttps://admin.kuleuven.be/sab/vgm/associatienet/vgmproblemen Bijstand verlenen aan leidinggevende / VGM-antenne / Dienst VGM, waar nodig  Zorgen voor eigen veiligheid en gezondheid + die van anderen rond hen 3.3. WERKNEMER & STUDENT: Individuele opdracht

17 … aan alle interne VGM-actoren: Beleidsvorming en planning Processen en evaluatie Opleidingen & adviezen Informeren Coördinatie met externe actoren Preventie-adviseur, Milieucoördinator Contact: Info:  VGM-beleid helpen concreet maken 3.4. DIENST VGM: Ondersteuning & bijstand

18 = Antennecoördinator + Antenneleden (BV–CV/EV–RP–EIP–EHBO) Lokaal VGM-aanspreekpunt Ondersteuning afdelingshoofd Lokale opvolging en sturing Info-doorstroming (2-richtingsverkeer)  netwerk opgeleide & permanent geïnformeerde VGM-medewerkers 3.5. VGM-ANTENNE: Brugfunctie

19 Informatierecht over VGM-beleidsbeslissingen Adviesplicht over VGM-beleidsbeslissingen Voorstellen formuleren om welzijn te bevorderen * https://admin.kuleuven.be/raden/cpbw.html 3.6. CPBW*: Inspraak werknemers

20 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) KU Leuven: IDEWE/IBEVE o Medische, ergonomie, psychosociale aspecten EDTC o i.s.m. Technische Diensten o Wettelijke controles gebouw-gebonden installaties Tijdelijke & mobiele arbeidsplaatsen (TMB) o i.s.m. Technische Diensten Werken met derden o Vb aannemer, onderhoud, andere gebruiker van de arbeidsplaats … o Info uitwisselen (risico’s), opleiding, coördinatie, preventiemaatregelen 3.7. EXTERNE ACTOREN (i.s.m. Dienst VGM)

21 BELEID  ACTOREN Hiërarchische lijn Medewerkers, Studenten CPBW EXTERNE ACTOREN VGM Antennes Werkgever KU Leuven Dienst VGM

22 Vragen? Voor meer informatie, ga naar of contacteer ons via Dienst VGM Associatie KU Leuven Willem de Croylaan 58 - bus 5530, 3001 Leuven tel fax


Download ppt "VGM-beleid: wat, waarom en wie. INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google