De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGM-beleid: wat, waarom en wie. INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGM-beleid: wat, waarom en wie. INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 VGM-beleid: wat, waarom en wie

2 INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht

3 1. WAAROM VGM? Veiligheid - Gezondheid - Milieu KU Leuven Wettelijke verplichtingen (Europees, Belgisch-federaal, Belgisch-gewestelijk) Maatschappelijke waarden (zorg voor medewerkers, mens en leefmilieu - nu en in de toekomst )

4 2. VGM-BELEID Wettelijk kader KU Leuven richtlijnen + VGM- BELEID Associatie KU Leuven  DOELSTELLING: Optimale arbeidsomstandigheden (o.m. via beheersen van VGM-risico’s) Wettelijke conformiteit

5 2. VGM-BELEID 2006-2010: Procedures 2011-2015: Lokale organisatie 2016-2020: Geïntegreerde VGM-cultuur

6 INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. Van beleid tot praktijk: VGM-actoren en hun opdracht

7 3. VGM: ACTOREN & OPDRACHT KU Leuven (werkgever) Leidinggevenden (hiërarchische lijn, dagelijks leidinggevenden) Alle werknemers & Studenten Dienst VGM & VGM-antenne Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Externe actoren Cf. Rondschrijven rector – algemeen beheerder d.d. 31.03.2009 “Aandacht voor milieu, veiligheid, gezondheid en welzijn” - https://admin.kuleuven.be/sab/od/intranet/rondschrijvens/2009-01.htmlhttps://admin.kuleuven.be/sab/od/intranet/rondschrijvens/2009-01.html

8 3.1. WERKGEVER KU LEUVEN: Goed bestuur Welzijn werknemers bevorderen (Welzijnswet - art.5 ) VGM-beleid instellen & doen opvolgen (i.s.m. Dienst VGM) Structurele preventiemaatregelen voorzien (KB 27/03/1998 – art 3)  VGM-audits & VGM-antenne  Procedures implementeren en opvolgen Jaarlijks rapporteren aan Raad van Bestuur  Volledige eindverantwoordelijkheid

9 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Hiërarchische taak  Iedereen die “baas is van een ander”, zowel op hoog als lager niveau, heeft verantwoordelijkheden inherent aan de rol van elke leidinggevende: Binnen uw bevoegdheid waken over het welzijn van zij die op u rekenen

10  Hoe? Waken over correcte uitvoering VGM-beleid KU Leuven: (// personeels- & financieel beleid) Procedures & Meldingen Controle Evaluatie Onthaal op maat Voorstellen voor verbetering Goede werking van de Antenne bewaken  Steeds met steun van Dienst VGM en VGM-antenne 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Verantwoordelijkheden

11  Via het toepassen van het VGM-beleid vult u ook uw wettelijke opdracht in: Incidenten onderzoeken en vermijden, Controle voeren op arbeids- en beschermingsmiddelen & onregelmatigheden wegwerken Toezien op bekwaamheid bij taakverdeling Toezien op correct begrip Waken over naleving instructies Onthaal en begeleiding van nieuwkomers garanderen Adviezen inwinnen bij Dienst VGM & IDEWE Adviezen formuleren aan werkgever 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Wettelijke context

12 Niet naleven/toepassen VGM-procedures en richtlijnen? Mogelijke gevolgen: 1. In geval van ongeval: A) VGM correct toegepast?B) VGM niet correct toegepast? Geen aansprakelijkheid Lichamelijke schade? > Burgerlijke aansprakelijkheid Niet-naleving? > Strafrechtelijke aansprakelijkheid 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Aansprakelijkheid

13 Niet naleven/toepassen VGM-procedures en richtlijnen? Mogelijke gevolgen: Aanmaningen, …, Strafrechtelijke aansprakelijkheid 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Aansprakelijkheid 2. Bij officiële inspectie: A) VGM correct toegepast?B) VGM niet correct toegepast? Geen aansprakelijkheid

14 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID KU Leuven-verzekering via arbeidsovereenkomst Behalve bij 1. zware fout 2. moedwillige fout 3. herhaalde lichte fout 3.2. LEIDINGGEVENDEN: Verzekering

15 3.2. LEIDINGGEVENDEN  Neem uw verantwoordelijkheid op en reduceer uw aansprakelijkheid

16 Procedures en instructies volgen Risico’s/VGM-problemen meteen melden  https://admin.kuleuven.be/sab/vgm/associatienet/vgmproblemenhttps://admin.kuleuven.be/sab/vgm/associatienet/vgmproblemen Bijstand verlenen aan leidinggevende / VGM-antenne / Dienst VGM, waar nodig  Zorgen voor eigen veiligheid en gezondheid + die van anderen rond hen 3.3. WERKNEMER & STUDENT: Individuele opdracht

17 … aan alle interne VGM-actoren: Beleidsvorming en planning Processen en evaluatie Opleidingen & adviezen Informeren Coördinatie met externe actoren Preventie-adviseur, Milieucoördinator Contact: VGM@kuleuven.be 016 32 20 24 Info: www.kuleuven.be/vgm  VGM-beleid helpen concreet maken 3.4. DIENST VGM: Ondersteuning & bijstand

18 = Antennecoördinator + Antenneleden (BV–CV/EV–RP–EIP–EHBO) Lokaal VGM-aanspreekpunt Ondersteuning afdelingshoofd Lokale opvolging en sturing Info-doorstroming (2-richtingsverkeer)  netwerk opgeleide & permanent geïnformeerde VGM-medewerkers 3.5. VGM-ANTENNE: Brugfunctie

19 Informatierecht over VGM-beleidsbeslissingen Adviesplicht over VGM-beleidsbeslissingen Voorstellen formuleren om welzijn te bevorderen * https://admin.kuleuven.be/raden/cpbw.html 3.6. CPBW*: Inspraak werknemers

20 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) o @ KU Leuven: IDEWE/IBEVE o Medische, ergonomie, psychosociale aspecten EDTC o i.s.m. Technische Diensten o Wettelijke controles gebouw-gebonden installaties Tijdelijke & mobiele arbeidsplaatsen (TMB) o i.s.m. Technische Diensten Werken met derden o Vb aannemer, onderhoud, andere gebruiker van de arbeidsplaats … o Info uitwisselen (risico’s), opleiding, coördinatie, preventiemaatregelen 3.7. EXTERNE ACTOREN (i.s.m. Dienst VGM)

21 BELEID  ACTOREN Hiërarchische lijn Medewerkers, Studenten CPBW EXTERNE ACTOREN VGM Antennes Werkgever KU Leuven Dienst VGM

22 Vragen? Voor meer informatie, ga naar www.kuleuven.be/vgm of contacteer ons via Dienst VGM Associatie KU Leuven Willem de Croylaan 58 - bus 5530, 3001 Leuven tel. +32 16 3 22024 fax +32 16 3 22995 vgm@kuleuven.be


Download ppt "VGM-beleid: wat, waarom en wie. INHOUD 1. Waarom VGM 2. VGM-beleid 3. VGM-actoren en hun opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google