De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 MijnABP Ministerie van Defensie. Agenda Gemaakte opmerkingen n.a.v. eerdere presentatie 1.MijnABP geeft weinig specifieke informatie 2.Meetellingswaarde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 MijnABP Ministerie van Defensie. Agenda Gemaakte opmerkingen n.a.v. eerdere presentatie 1.MijnABP geeft weinig specifieke informatie 2.Meetellingswaarde."— Transcript van de presentatie:

1 1 MijnABP Ministerie van Defensie

2 Agenda Gemaakte opmerkingen n.a.v. eerdere presentatie 1.MijnABP geeft weinig specifieke informatie 2.Meetellingswaarde en arbeidsongeschiktheid 3.Bijsparen en Anw-compensatie 4.Nadere informatie over de uitkering beschikbaar 5.Tot welk moment in het verleden factor A vermeld 6.Diensttijd voor 2001 meegenomen 7.Communicatieboodschappen bij militairen getoetst 2

3 Opmerking 1 MijnABP geeft weinig specifieke informatie Pijlers MijnABP: – MijnABP is eenvoudig te begrijpen voor alle deelnemers, volledigheid is geen doel; – MijnABP is persoonlijk en toont relevante informatie voor de deelnemer; – Met MijnABP kan de deelnemer de regie in eigen handen nemen en houden; 3

4 Opmerking 1 MijnABP geeft weinig specifieke informatie Conceptgedachten: – MijnABP zal nooit over alle (financiële) gegevens van een deelnemer kunnen beschikken. Daarom toont MijnABP in de basis alleen de bedragen van het fonds. In verdere schermen wordt dit dan aangevuld met gegevens zoals AOW of eventuele andere aanvullingen MijnABP is persoonlijk en toont relevante informatie voor de deelnemer; – De weergave van het pensioen begint met hetgeen tot NU is opgebouwd. Dat is het meest realistische getal dat we kunnen geven. Met regels van nu; – Om aan te sluiten bij de nadrukkelijke wens van de deelnemers worden bedragen netto getoond (rekening houdend met belastingregimes); – Bij gegevens die worden getoond is hetgeen in de systemen bij ABP geregistreerd staat, leidend. 4

5 Opmerking 2 Informatie over meetellingswaarde en arbeidsongeschiktheid -UGM -WW -Dubbele opbouw tijdens uitzending -Arbeidsongeschiktheid -Dienstplichttijd 5

6 Opmerking 2 Informatie over meetellingswaarde en arbeidsongeschiktheid -UGM -WW -Dubbele opbouw tijdens uitzending -Arbeidsongeschiktheid -Dienstplichttijd 6

7 Opmerking 2 7

8 8

9 9

10 10

11 Opmerking 3 Wordt informatie over bijsparen en Anw- compensatie vermeld? -Bijsparen -ABP Extra Pensioen wordt expliciet genoemd. Andere aanvullende producten komen momenteel maar zeer beperkt voor. Wel zijn deze bedragen meegenomen in de getoonde aanspraken. Op dit moment voorzien wij dan ook nog geen aanvullende acties om deze producten separaat op de MijnABP-omgeving te gaan ontsluiten. Ook het onderscheid tussen EL, ML, FPU, opbouw voor 2001 wordt niet gemaakt -Anw-compensatie 11

12 Opmerking 3 12

13 Opmerking 3 13

14 Opmerking 4 Is er nadere informatie over de uitkering beschikbaar? -Uitkeringsspecificatie UGM’er -De betaalspecificaties waren voorheen alleen op papier beschikbaar en nu ook via internet. Er wordt door het overgrote deel van de deelnemers niet gevraagd om meer informatie over de uitkering die zij ontvangen. Mocht de behoefte aan gedetailleerde informatie groter worden, zal een wijziging plaatsvinden. Deelnemers die niet voldoende hebben aan de informatie op de papieren of digitale betaalspecificatie krijgen via het Klant Contact Center of Pensioenuitvoering natuurlijk additionele informatie. 14

15 Opmerking 5 Tot welk moment in het verleden wordt factor A vermeld? -De Factor A heeft als doel om de deelnemer te ondersteunen in zijn belastingaangifte. Voor de belastingaangifte is verder terug gaan dan 7 jaar niet noodzakelijk. Om die reden gaan wij ook niet verder terug, maar houden we wel rekening met het feit dat deelnemers nog een belastingaangifte tot maximaal 5 jaar terug kunnen indienen en daarvoor gegevens wil gebruiken (totaal 12 jaar). Indien pensioensysteem geen 7 jaren aan Factor A’s heeft, dan worden alleen de beschikbare getoond. Deelnemers die dan de betreffende gegevens nodig hebben, kunnen contact opnemen met ABP. Dit komt echt maar zeer sporadisch voor. 15

16 Opmerking 6 Waar is zichtbaar of diensttijd voor 2001 is meegenomen? -De diensttijd als militair van voor 2001 is niet doorgebracht bij ABP (maar bij DMP) en staat daarom ook niet in het diensttijdoverzicht. Dit is conform de MijnABP-omgeving zoals tot aug. 2015 in gebruik was. -Het specifiek maken van de aanspraken vanuit de waardeoverdracht zal niet getoond worden. Deze detaillering past niet in het concept waar de deelnemer specifiek op hem gerichte informatie ontvangt met een diepgang waar hij ook daadwerkelijk de inhoud van kan begrijpen en mee kan handelen. Wanneer uit de communicatie die we terugkrijgen van de daadwerkelijke deelnemers blijkt dat bij grote groepen deelnemers behoefte bestaat aan meer diepgang wordt steeds gekeken of het mogelijk is in die informatiebehoefte via MijnABP of een andere communicatievorm te voorzien. 16

17 Opmerking 7 Worden communicatieboodschappen vooraf bij militairen getoetst? Is er een vorm van klankbord? -ABP heeft een klantenpanel waarin de deelnemers van ABP vertegenwoordigd zijn. In dit klantenpanel zitten ca. 1100 werknemers van het Ministerie van Defensie (panel in totaal 56000 personen: actieven, slapers en gepensioneerden). Dit klantenpanel is nauw betrokken geweest bij de initiële ontwerpen van de mijn-omgeving. Daarnaast worden deelnemers regelmatig gevraagd om feedback te geven en ontvangen wij signalen via ons klant-contact-centrum en vanuit deelnemers rechtstreeks. Al deze feedback wordt verzameld en gebruikt om de ontwikkelagenda verder vorm te geven. 17

18 Opmerking 7 18


Download ppt "1 MijnABP Ministerie van Defensie. Agenda Gemaakte opmerkingen n.a.v. eerdere presentatie 1.MijnABP geeft weinig specifieke informatie 2.Meetellingswaarde."

Verwante presentaties


Ads door Google