De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nota Risicomanagement & Weerstandvermogen Verkennende bespreking Auditcommissie 20 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nota Risicomanagement & Weerstandvermogen Verkennende bespreking Auditcommissie 20 november."— Transcript van de presentatie:

1 Nota Risicomanagement & Weerstandvermogen Verkennende bespreking Auditcommissie 20 november

2 Doel bespreking Meenemen in voortgang nieuwe nota en discussie over te maken keuzes Toetsen beleidsmatige uitgangspunten uit nota Inzicht geven in mogelijkheden tot verbreding definiëring beschikbare weerstandscapaciteit Inzicht geven in mogelijkheden om de benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) te reduceren Discussie bandbreedte ratio weerstandsvermogen en mogelijkheden voor bredere of smallere definiëring

3 Aanleiding Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Gemeente Dordrecht November 2012 werkversie

4 Inhoudsopgave Nota Samenvatting Inleiding en wettelijk kader 1 Risicomanagement 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstellingen risicomanagement 1.3 Wat levert risicomanagement op? 2 Risicomanagement aanpak 2.1 Risicomanagement proces 2.2 Verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling 2.3 Actueel houden van het risicoprofiel 2.4 Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen 3 Ontwikkelpad risicomanagement 3.1 Korte termijn (2012-2013): focus en impulsen 3.2 Lange termijn (2014-2016): doorgroei naar strategisch risicomanagement

5 Beleidsmatige uitgangspunten Beleidsdeel Statisch aspect risicomanagement (H1, H2, m.u.v.§ 2.4) Doelstellingen en resultaten Rollen, taken, verantwoordelijkheidsverdeling Dynamisch aspect risicomanagement (H3) Voortdurende aandacht voor beheersing Ontwikkelpad in verband met doorgroei Beleidskaders Kaders voor bepaling Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Norm voor weerstandsvermogen

6 Formule van de ratio (1) Ratio van het weerstandsvermogen =(2) beschikbare weerstandscapaciteit (3) benodigde weerstandscapaciteit

7 (1) Ratio weerstandsvermogen Accountant (30 oktober) in reactie op vraag over bandbreedte: Een scherpe koers op risicomanagement: compleet in risico’s en smal definiëren van beschikbare weerstandscapaciteit) hetgeen het redelijk maakt dat een bandbreedte van 0,75 tot 1,25 wordt gehanteerd; Een ruimere koers op risicomanagement: risico’s beperkter opnemen en een ruimere definitie van beschikbare weerstandscapaciteit, hetgeen het logisch maakt vast te houden aan een ratio van 1,0 tot 1,4;

8 Benaderingen

9 (2) Beschikbare weerstandscapaciteit Inzet van de inkomensreserve Post onvoorzien Aanmerken rentereserve Vrijvallen restant SVN-reserve Bestemmingsreserves Aanmerken stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Begrotingsruimte Ombuigingsmogelijkheden

10 (2) Beschikbare weerstandscapaciteit

11 (3)Benodigde weerstandscapaciteit (totaal risico’s) Kiezen voor 75% of 90% zekerheid (Naris) Samenvoeging risico's Stad en Grondbedrijf Eigen risico voor sectoren van € 50.000

12 Benaderingen Wat rechtvaardigt een keuze voor benadering A of B?


Download ppt "Nota Risicomanagement & Weerstandvermogen Verkennende bespreking Auditcommissie 20 november."

Verwante presentaties


Ads door Google