De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN1  Introductie  Programma  De stand van zaken  Vragen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN1  Introductie  Programma  De stand van zaken  Vragen?"— Transcript van de presentatie:

1 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN1  Introductie  Programma  De stand van zaken  Vragen?

2 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN2 Introductie  Doel van de status meeting  Huishoudelijke mededelingen  Programma/sprekers

3 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN3 Programma  Opening/welkomGer  Algemene Inleiding: TBIJos & Kees  SPINE en SPIRIN in vogelvluchtGer  SPIRIN:- De grote lijnJos & Kees - SPIRIN teamGer - DemoRoeland  SPINE- De grote lijnJos & Kees - DemoWillibrord - Ervaringen uit de pilotJos  Samenvatting status meetingKees  AfsluitingGer

4 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN4 De stand van zaken  Van product naar proces  Gecombineerde planning

5 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN5 Van product naar proces  De TBI processen globaal  Toevoeging: Internationale Webcommunity  Kernwoorden

6 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN6 De TBI processen globaal  Onderzoek  Maatschappelijke dienstverlening  Onderwijs  Publicaties  Ondersteunende processen

7 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN7 Proces Internationale Webcommunity  Input: –vanuit alle overige processen van het TBI –vanuit externe organisaties en personen  Verwerking: – door webcommunity team webcommunity teamwebcommunity team  Output: –via website SPIRIN  Maakt gebruik van: –Ondersteunende processen

8 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN8

9 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN9 Kernwoorden  Kwaliteit  Continuïteit  Beschikbaarheid  Actualiteit

10 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN10 SPINE  Uitgevoerd –Voorbereiding productie leermodules –Productie gestart (eerste, …..) –Eerste pilot (incl. evaluatie) –‘Mid term review’

11 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN11 SPINE  Nog te doen –Productie van de overige modules –Tweede pilot (oktober ….) –Tweede Mid term review –Overdracht naar productie –Eindverslag

12 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN12 SPIRIN  Uitgevoerd –Globale beschrijving van SPIRIN organisatie  Rollen, taken, verantwoordelijkheden  Structuur –Definitie/ontwerp/implementatie  Bibliografie  Who is Who –Keuze hardware platform voorbereid

13 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN13 SPIRIN  Nog te doen –Definitie/ontwerp/implementatie  Encyclopedia  Discussion Corner  Education  Information –Verder inrichten webcommunity team –Overdracht naar productie –Eindverslag

14 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN14

15 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN15 Vragen ?

16 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN16 GoBack

17 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN17 FunctieRol Wetenschappe-lijk directeur TBI? 1.Beleidsmaker - Stelt beleid t.a.v. webcommunity vast. - Stelt algemene criteria op voor toegang tot, gebruik van, informatie binnen, beschikbaarheid van en kwaliteit van de webcommunity. - Communiceert over webcommunity met DB en AB TBI. - Communiceert op beleidsniveau met derden over de webcommunity. - Neemt beslissingen over innovatie van Webcommunity. - Is verantwoordelijk voor personele inzet en budgettaire afdekking van de kosten voor de webcommmunity. Nieuwe functie? Samenvoegen met rol van Procesbewaker? 1.Beslisser - Operationaliseert algemene criteria t.b.v. webcommunity voor de subprocessen. - Neemt in geval van twijfel m.b.t. toegang tot, gebruik van en informatie binnen de webcommunity beslissingen binnen het kader van de algemene criteria. - Escaleert zonodig richting beleidsmaker. - Werkt innovatievoorstellen concreet uit (projectopdrachten) en monitort voortgang van innovatieprojecten. - Adviseert de beleidsmaker t.a.v. de verdere ontwikkeling van de webcommunity. - Is voor de procesbewaker eerste aanspreekpunt in geval van problemen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken binnen (het beheer van) de webcommunity.

18 16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN18 Nieuwe functie. Samenvoegen met rol van Beslisser? 1.Procesbewaker - Bewaakt de voortgang van de dagelijkse gang van zaken van: o de subprocessen van de webcommunity; o de ondersteunende processen voor de webcommunity. - Bewaakt de afhandeling van uitzonderingssituaties. - Bewaakt binnen de afgesproken kaders de beschikbaarheid van, kwaliteit van en communicatie binnen/over de webcommunity. - Voert regelmatig overleg met het Webcommunity team over de dagelijkse gang van zaken, uitzonderingsituaties, afhandeling van vragen/problemen et cetera. - Stelt managementrapportages op t.b.v. beslisser en beleidsmaker. 1.Uitvoerende Who is Who - Zorgt voor structurering, uniformering, controle op en volledigheid van gegevens t.b.v. Who is Who. - Stelt een lijst op van geaccepteerde en niet geaccepteerde kandidaten. - Informeert niet geaccepteerde kandidaten. - Voert gegevens in de Who is Who database in. - Stelt geupdate database beschikbaar. - Voert op afgesproken momenten audits uit op de Who is Who database. - Communiceert met procesbewaker en/of beslisser over Bibliografie. - Monitort van de werking van Who is Who. - Levert input voor de management rapportage aan de procesbewaker.


Download ppt "16 juni 2003Status Meeting SPINE/SPIRIN1  Introductie  Programma  De stand van zaken  Vragen?"

Verwante presentaties


Ads door Google