De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Landelijk naar Regionaal naar Lokaal opleidingsplan.... Waar leg je wat vast? Thierry van Dessel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Landelijk naar Regionaal naar Lokaal opleidingsplan.... Waar leg je wat vast? Thierry van Dessel."— Transcript van de presentatie:

1 Van Landelijk naar Regionaal naar Lokaal opleidingsplan.... Waar leg je wat vast? Thierry van Dessel

2 Disclosure De spreker heeft voor deze bijeenkomst geen potentiële belangenverstrengeling met (commerciële) bedrijven Wat is dan wel de achtergrond van de spreker? -Secretaris Concilium NVOG (“ landelijk opleidingsplan”) -Betrokken bij horizontale RGS visitatie pilot en Lid Bestuur Opleidingscluster gynaecologie Utrecht (“ regionaal opleidingsplan”) -Opleider Gynaecologie in Tilburg (“lokaal opleidingsplan”)

3 Opleidingsplan : Landelijk- gynaecologie HOOG (Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie) in 2005 “.... de opdracht de eindtermen te vertalen in competenties en deze in te passen in een curriculum. Bovendien moest de bijbehorende toetsing beschreven worden ” BOEG (Bezinning Op Eindtermen Gynaecologie) in 2013 “ Het landelijk opleidingsplan BOEG van de Vereniging Obstetrie en Gynaecologie is het eerste landelijke plan dat op basis van de opgedane ervaringen met de modernisering van de medische vervolgopleidingen grondig is herzien. Niet alleen de ervaringen vanuit het opleiden zijn in dit vernieuwingstraject meegenomen, maar ook de ontwikkelingen binnen het vakgebied zelf en binnen de medische zorg breed.”

4 Opleidingsplan : Landelijk- BOEG Alle thema’s komen in de opleiding aan bod Er wordt voldaan aan het minimum aantal toetsmomenten (of te wel de ontwikkeling van aios wordt ondersteund door regelmatige feedback) Gesprekken vinden conform richtlijnen plaats (zie bijlage voor de richtlijnen) Het portfolio van de aios is uitgangspunt voor voortgangsgesprekken en geschiktheidbeoordelingen.

5 Opleidingsplan : Regionaal Definitie regionaal opleidingsplan in Kaderbesluit CCMS: “ De uitwerking door de (beoogd) opleider van het opleidingsplan voor het onderdeel van de opleiding waarvoor erkenning wordt gevraagd, waarin naast de structuur van de opleiding ook de koppeling tussen leerdoel, leermiddel, tijdsduur, toets en bekwaamheidsniveaus op regionaal (bijv. OOR) niveau wordt beschreven.” Dit is dezelfde definitie als die van het Lokale OpleidingsPlan...

6 Opleidingsplan : Regionaal Veranderingen binnen de opleidingen – Niet elke opleiding biedt meer alles Veranderende AIOS – Volgt gedifferentieerde opleiding

7 Opleidingsplan : Regionaal Het indelen van de opleiding in stages (stages kunnen in blok of lijnleren zijn: blok is een afgebakende periode met een beperkt aantal thema’s. Lijnleren is over een langere periode, meerdere werkplekken en meerdere thema’s). Het koppelen van thema’s aan stages De inzet van verschillende feedback- en beoordelingsinstrumenten op verschillende momenten Professionalisering van de opleidingsgroep.

8 Voorbeeld van regionaal opleiden

9 Opleidingsplan : Lokaal Omschrijft de lokale aanpak, vanuit BOEG en regionaal opleidingsplan Voert naar het individuele opleidingsplan: o Het lokale opleidingsplan is leidend voor het individuele opleidingsplan (IOP). o Het individuele opleidingsplan heeft als doel om op basis van de ontwikkeling van de aios de opleiding goed te structureren en inhoud te geven. o Afspraken tussen opleider en aios worden gemaakt in het IOP maakt daardoor een onlosmakelijk onderdeel uit van het portfolio. o Het opleidingsschema is onderdeel van het IOP.

10 Samenhang: ePortfolio Huidige portfolio nog uit de HOOG tijd Aanpassingen nodig om de nieuwe BOEG structuur te accomoderen

11 Landelijk Competenties Thema’s KKBs, OSATS, 360gr Toetsing Cursorisch onderwijs Regionaal Stage indeling: wie, wat, waar Klassiek Cursorisch onderwijs Lokaal Uitvoering in IOP Rol Centrale Opleidings Commissie


Download ppt "Van Landelijk naar Regionaal naar Lokaal opleidingsplan.... Waar leg je wat vast? Thierry van Dessel."

Verwante presentaties


Ads door Google