De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsbeleid en digitaal toetsen casus HvA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsbeleid en digitaal toetsen casus HvA"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsbeleid en digitaal toetsen casus HvA
Ria Jacobi Veronica Bruijns

2 Verkenning Vraagstelling: rechtvaardigt het onderwerp aparte beleidsvoering naast bestaand toetsbeleid? Nee Geen essentiële invloed op toetsing; het is een ‘mode of delivery’ Speelt op tactisch (efficiëncy) en operationeel niveau (toetsontwikkeling, zalen, beveiliging, softwarepakketten) Ja Heeft impact op de visie op leren, toetsen en beoordelen Speelt op strategische niveau toetsing (visie op leren, visie op toetsen, rol feedback, rol studenten)

3 Casus HvA A Inrichting toetsprogramma: Beleid 1 Er is een samenhangend en gebalanceerd toetsprogramma 2 Bij toetsconstructie is de gewenste leeropbrengst uitgangspunt. 3 De inhoud van tentamens en deeltentamens zijn afgeleid van reële beroepsituaties 4 Tentamens en deeltentamens zijn ook een leermoment, zij motiveren en stimuleren de student 5 Studenten krijgen individuele beoordelingen en feedback 6 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van ict mogelijkheden B Inrichting processen C Inrichting kwaliteitszorg

4 Uitwerking beleid In beleidsregel: Er is optimale benutting van ict tools bij ontwerp, afname, feedback en evaluatie van tentamens en deeltentamens

5 Implicaties Geen extra, apart beleidsstuk digitaal toetsen; wel centrale afspraken in de uitvoering (toetsprotocol, toetsapplicaties) Initiatieven vanaf de werkvloer Centraal: 1. Signaleren 2. Stimuleren 3. Ondersteunen en faciliteren

6 Signaleren Huidige situatie: 14 toetsapplicaties Gewenste situatie: voor summatief toetsen keuze 4 applicaties Huidige situatie: meestal lokaal beheer Gewenste situatie: centraal beheer Huidige situatie: beperkte mogelijkheid tot grootschalig toetsen Gewenste situatie: toewerken naar grote zalen + logistiek proces Huidige situatie: digitaal toetsen in domein georganiseerd Gewenste situatie: op onderdelen centrale regie (licenties) Huidige situatie: algemene trainingen voor docenten Gewenste situatie: gerichte trainingen (technisch, didactisch) Huidige situatie: kennisdeling met name in domein (functioneel en inhoud) Gewenste situatie: versterken uitwisseling kennis en vragen HvAbreed Huidige situatie: aandacht digitaal toetsen gericht op summatief toetsen Gewenste situatie: stimulans formatief toetsen

7 Stimuleren Verbinden van initiatieven en expertises bijvoorbeeld in bijeenkomsten of via regelmatige netwerken Kennis, ervaringen en voorbeelden delen HvAbreed (informatiekanalen, in bijeenkomsten, trainingen) Inzet van digitaal toetsen in onderwijs Inzet van formatief digitaal toetsen met oog op studiesucces

8 Ondersteun en Faciliteren en
Gebruiksvriendelijke en werkende technische omgeving (inclusief applicaties) Ondersteunende en faciliterende organisatie rondom digitaal toetsen (contactpersonen, netwerk) Professionalisering: - training algemeen (HvA-Academie) - trainingen op maat (technisch, didactisch) - support op de werkvloer - docentenlab - netwerken &bijeenkomsten - score website Beheer - trainen functioneel beheerders Logistiek rondom summatief toetsen - surveillance, inrichting zalen, roostering, protocol, helpdeks Directe support - technisch, didactisch, organisatorisch


Download ppt "Toetsbeleid en digitaal toetsen casus HvA"

Verwante presentaties


Ads door Google