De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven Lang Groen Leren Manifestatie groen onderwijs Marcel Creemers (Citaverde) Arry Verhage (Agro Opleidingshuis) Liesbeth van der Vegt (LTO) 12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven Lang Groen Leren Manifestatie groen onderwijs Marcel Creemers (Citaverde) Arry Verhage (Agro Opleidingshuis) Liesbeth van der Vegt (LTO) 12."— Transcript van de presentatie:

1 Leven Lang Groen Leren Manifestatie groen onderwijs Marcel Creemers (Citaverde) Arry Verhage (Agro Opleidingshuis) Liesbeth van der Vegt (LTO) 12 november 2014

2 Samenwerkende partijen
Samenwerking in pilots VHG & Wellant/Helicon/Edudelta LTO & Citaverde VBW & AOC Oost Cumela & AOC Terra Leven Lang Groen Leren

3 Aanleiding Brancheorganisaties worden geconfronteerd met:
Ondernemers en medewerkers die (bij)geschoold dienen te worden vanwege brancheontwikkelingen Medewerkers die van buiten de branche instromen (zij-instromers) en geschoold dienen te worden. Branches hebben een sterke behoefte om het initieel onderwijs te laten aansluiten op het post-initieel onderwijs en via het post-initieel onderwijs mede sturing te geven op het vakonderwijs. Leven Lang Groen Leren

4 Doelstelling Bepalen gezamenlijke uitgangspunten voor het organiseren en financieren van groen post-initieel vakonderwijs in samenhang met initieel vakonderwijs. Dit leidt tot een logisch samenhangend geheel voor leerlingen, medewerkers en ondernemers. Leven Lang Groen Leren

5 Verschillen & Overeenkomsten
Initieel Post-initieel Vakkennis en laatste ontwikkelingen, Gericht op de praktijk Lesmateriaal digitaal en fysiek Inzet docenten en deskundigen met/uit praktijk(kennis) Regionaal aanbod Brede basis scholingsbehoefte breed Meer functiegericht, scholingsbehoefte diepgaander Meerjarige scholingsperiode Korte scholingsperiode Gericht op jongeren Gericht op werkenden Aanbod gehele jaar, overdag Aanbod ‘dalperiodes’ werk, ‘s avonds Bekostiging overheid Bekostiging werkgever/werknemer BOL en BBL BBL en cursussen Via BKS (kwalificatiedossier) Maatwerk (voor bedrijven) Leven Lang Groen Leren

6 Gewenste samenhang vanuit overeenkomsten
Leven Lang Groen Leren

7 Vormgeving modules (gewenste situatie)
Inhoud Inhoudelijk inspelend op ontwikkelvraag/ontwikkelbehoefte Duidelijke verbinding module aan functie/functiegroep Passend bij de kennis en ervaring doelgroep Didactische werkvorm passend bij doelgroep Wijze van toetsing Opzet Prijs Levertijd Bereikbaarheid Tijdsduur en tijdstip Studiebelasting Klankbordgroep met vertegenwoordigers branches Leven Lang Groen Leren

8 Financiering (vragen/opzet)
Mate waarin sociale partners de procedure voor het erkennen van opleiders en modules onderschrijven en erkennen Mate van onafhankelijkheid in het uitvoeren van de procedure Ondernemers zijn niet eenduidig in hun mening over dit onderwerp. Aanpassen methodiek brengt kosten met zich mee voor het aanpassen van het systeem voor de administratieve/financiële afhandeling subsidieaanvragen. Hoe om te gaan met medewerkers die in het kader van hun loopbaan / carrière een module willen volgen die erkend is in een andere groene branche. Leven Lang Groen Leren

9 Vragen Leven Lang Groen Leren = Samenwerken van onderwijs en bedrijfsleven in scholing van werkenden én blijvende verbinding maken naar initieel onderwijs Leven Lang Groen Leren

10 Resultaten pilots VHG & Wellant/Helicon/Edudelta LTO & Citaverde
Branche-erkende opleiding ‘Aankomend projectleider’ niveau 4 LTO & Citaverde Module systeem voor Boomteelt VBW & AOC Oost Module ‘klantgericht werken’ (meer kassa-aanslagen) Cumela & AOC Terra Module ‘bemesting’

11 Wat vindt u? Stellingenronde Leven Lang Groen Leren

12 Stelling 1 Verbinding tussen regulier en cursorisch onderwijs heeft een toegevoegde waarde voor docent én deelnemer bijvoorbeeld gezamenlijke lesprogramma’s, gezamenlijke uitvoering én samen in de klas Leven Lang Groen Leren

13 Stelling 2 Onderwijs én bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor kwaliteit én imago van de groene opleidingen Leven Lang Groen Leren

14 Stelling 3 Werken vanuit één landelijke werkwijze is een bedreiging voor AOC’s Leven Lang Groen Leren

15 Stelling 4 Kwaliteit (inhoud lesprogramma) gaat boven kwantiteit (aantal leerlingen) Bijvoorbeeld omdat anders vakopleidingen verdwijnen Leven Lang Groen Leren

16 Stelling 5 Een AOC-docent moet in zowel initieel als post-initieel onderwijs kunnen werken Leven Lang Groen Leren

17 Stelling 6 Bekostiging van het cursorisch onderwijs moet anders
Leven Lang Groen Leren

18 Stelling 7 De kwaliteit van het onderwijs verbetert als er landelijk 1 AOC is, oftewel geen regionaal georganiseerde AOC’s meer hef alle AOC’s op en werk verder onder 1 AOC, dit versterkt samenwerking en kwaliteit Leven Lang Groen Leren


Download ppt "Leven Lang Groen Leren Manifestatie groen onderwijs Marcel Creemers (Citaverde) Arry Verhage (Agro Opleidingshuis) Liesbeth van der Vegt (LTO) 12."

Verwante presentaties


Ads door Google